Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rune Thorstensen

[#68397] Oppslag i bygdebok for Fusa, Hålandsdalen og Strandvik 3, Sunnhordl, Berhovda

Recommended Posts

Guest Rune Thorstensen

Jeg trenger hjelp til et oppslag i nevnte bok på gården Berhovda.Den 21.06.1685 giftet Jacob Kaaresson Berhovda seg med Anne Svendsdtr. Berhovde. Jacob var trolig født ca 1657, men i 1666 manntallet finner jeg ham 3 år gammel på gården med brødrene Anders 7år og Jørgen 5 år.Jeg finner ingen Kaare der, så trolig er faren død.LenkeMitt spørsmål er om bygdeboka har opplysninger om foreldrene til Jacob og Anne?Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Sunde

Jacob var, iflg. Skaathun, III s 87, sønn av'Kaare Jørgenson Berhovde, 1625 - 84, f. på Jarland i Samn., brukte alt 1666, g. Magdele Olsdtr. som d. 1688.Ho var syster til Ole Kvernes, ca. 1636 - 1701, og Nils Lid i Os som var g. Anna Nilsdtr d. 1693 som var syster til Mogens Nilsson Koldal, 1627 - 1701.'Jacob skal være f. 1662 og d. 1727. Foruten brødrene b) Anders (1659 - 1733) og c) Jørgen (Tørrestveit?) f. 1661 hadde han søsknene:a) Oluff f. 1656 - g. 1680 Brita Angrimsdtr., b. i Bergen, born: 1. Oluff g. og b. i Nordland, 2. Bastian b. i Bergen, 3. Magdele g. Andreas Olsen, b. i Bergen.e) Gjertrud, 1673 - 1764, g. 1702 Anders Alfson Gjøn- Haugervold, 1672-1740, b. Haugarvollf) Marta, 1663 - 1745 g. I 1699 Johannes Svendson Quale (1666-1701) og II 1701 Samuel Olson Quale i Fusa, b. Kvåle.og g) Ole, f. 1680.Om Jacob står videre 'g. 1685 Anne Svendsdtr. Hafskor, (1648 - 1727).Anne finner jeg igjen i bind II, s. 297 - 298, under Havsgård br. nr. 5:'Svend Svendson Bjørndal, 1618 - 93 ...g. Marta Mogensdtr. (Koldal?)......Svend sine born: a)Ole f. 1656 -, b) Mogens, 1662 - 1749, c) Lauris f. 1670, var Nordlandsfarar, d) Abraham, f. 1673, e) Ole, f. 1677 - , f) Anna, g. Jakob Berhovde, g) Sidsele, 1654 - 1742, g. I Hendrik Matzon Boga Øvre, 1663/64 - 1700, g. II 1701 Mikkel Rasmusson Gaupholm, b. Boga øvre, h) Marita f. 1679 - g. 1715 Nils Bentson Vanvig'.Videre står der også om 'Svend sine sysken (born til Svend Bjørndal)' - men det kan vi komme tilbake til hvis det er av interesse.Mvh Sigmund Sunde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Hjertelig takk Sigmund for stålende bidrag. Og om du skulle ha tid og anledning så vil jeg gjerne vite litt om Svends søsken også. Jeg har nemlig flere Svendsbarn jeg ikke klarer helt å plassere. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Da kan jeg legge til de få linjene som står i Samnanger I, s. 656 under Jarland:'Olav Jarland er nemd i lensrekneskap i 1611.Jørgen Jarland er nemd som busitjar her i 1630-1639 og det er visst den same mannen som er nemd 'Ørie' i 1645. Kona hans heitte Gjertrud og ei dotter heitte Lisbet. han var død fyrr 1657, fyr då var enkja busitjar her og fostra 1 hest, 3 kyr, 2 sauer og 4 geiter.Kåre Jarland er nemd som den andre busitjaren på Jarland i 1657, og han fostra 1 hest, 3 kyr, 6 sauer og 4 geiter.'Det står ikke noe mer, heller ikke er det noen Kåresønner eller Jørgenssønner i dette tidsrommet på Jarland.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk for bidraget Kjellaug. Her er hva koppskatten av 1645 forteller oss om Jarland.LenkeHer ser vi at det bor en Oelle Laurtzen med hustru Ragnilde og to barn. Videre finner vi Jacob Eiloffsen med hustru Berete og til slutt Ørie med hustru Gertrud og datter Lisbeth.Sammenholder vi dette med hva du fant i bygdeboka, så er vel Olav Jarland identisk med Oelle Laurtzen. Og Jørgen Jarland er nok som du skriver identisk med Ørie. Og da kan man kanskje anta at Kaare Jørgensen var sønn av Jørgen Jarland, men han er i så fall ikke nevnt der i 1645. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Jeg finner heller ikke denne Kaare noen steder. Men Lauvskard sier han var nevnt i 1657, men hvor? Det sier han ikke. Kanhende i tingbøkene? mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg tror det er en feilskrivning i 1666 manntallet. For på gården Bierghoffde finner jeg en Thore Jørgensen 40 år. Jeg tror han er identisk med Kaare Jørgensen. Vi finner også en sønn Oluff Thorsøn, samt Anders Korsøn, Jørgen Kooresøn og Jacob Karesøn.LenkeMvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Ja, der tror jeg du har rett!Slikt kan skje, skriften var ikke alltid like god å tyde!Du hadde vel notert skiftet etter Marta Kåresdtr som Kjell-Arne fikk oppgidt?Yngve Nedrebø, SAB / DA, 16.1.2009 09:17 (2) 'Skiftet er datert 2. oktober 1745. Hun hadde vært 'til huse' i 2 1/4 år. Hennes arvinger var hennes brødres barn: 1) bror Ole Kaaresen, gift i Bergen, død, etterlatt seg Ole Olsen, gift i Nordland, Bastian Olsen, gift i Bergen, og Magdele Olsdatter, g.m. Anders Olsen i Bergen, 2) Jacob Kaaresen Berhofde, død, etterlatt seg Kaare Jacobsen Berhofde, Marithe Jacobsdatter, 51 år, og Sidsele Jacobsdatter, g.m. Johannes Svendsen Tvedtnes.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk skal du ha Kjellaug. Det skiftet hadde gått meg hus forbi.Hun døde da altså på Haugarvoll, og der bodde søsteren Gjertrud som var gift med Anders Alfsson Gjøen. Merkelig at det bare var de to avdøde brødrenes barn som var tilgodesett i skiftet.Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Sunde

Jeg fortsatte avskriften med: 'Svend sine sysken (born til Svend Bjørndal)' men kom så på at det kunne være interessant å se om jeg fant noe om Svend Bjørndal selv - og det fant jeg jo i bind 3 s 119, Bjørndal br.nr.5. Der står det også mere om hans barn enn det gjorde under Havsgård: 'Svend Mogensen Bjørndal d. 1657, g. Zidselle, f. på Havsgård, odelsbonde, n. brukar 1633. Han åtte odelsgods i Havsgård ....., i Bakka i Hål.dal ....., i Skogseid..... . Der var stor velstand. Han kjøpte i 1628 8 mrk.sm. 1 s.sk. av Dag Ferstad sine søner (Dag Ferstad i Os var farbror hans). Born:a) Mogens 1626 - 93,(g. Kristi Andersdtr. 1638 - 1722)b) Svend Hafskor, 1618/30 - 92, g. 1635 Marta Mogensdtr. Hafskor, 1636 - 1701, b. Havsgård,c) Mikkel Tomre f. 1640, d. 1701, g. I 1667 Brita Pedersdtr. Tvedt i Mundh.dal, 1631 - 1687, f. på Gjerde i Str.barm, b. Tveit og Havsgård. Brita Pedersdtr. var g. I Anders Lasseson Tvedt, b. Tveit, Havsgård, Tomra. Mikkel g. II 1689 Ingeborg Knudsdtr. Tomre, 1649-1731. (Han b. på Tomra i 1692.),d) Kristine g. Eivind Johannesson Sævild f. 1626. Dei skøytte hennar odelspart ..... i Bjørndal i 1660 til bror hennar, Mogens,e) Anna, 1629 - 1703, g. I Lars Lasseson Hafskor, g. II ikr. 1665 Elling Oluffson (Havskor), 1630 - 95, b. Havsgård,f) Brite, 1637 - 1710, g. Nils Knudson Dale, 1625 - 1694, b. Dale,g) Bodelle, 1635 - 93, g. Anders Andersson Bache, 1606 - 1666/70, b. Bakka i Dalenh) Kari levde 1684, g. Anders Olson Holmefjord, d 1678/83, b. Holmefjord søndre,i) Ole, 1629 - 84, g. Lisbet Johannesdtr. Leirstein-Mehus, b. Mehus, barnlause.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk Sigmund for storartet hjelp. Der datt det en del brikker på plass i puslespillet.Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Her var det mye interessant.Jeg har en Mons Sveinsson Havsgård født ca 1675 eller der omkring gm Anna Hansdtr Gjerdevik f ca 1677 (søster til en 5. tippoldemor) Kan han være etterkommer til b over?Mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Arne Mellum

Fusa 3 s. 104, BjørndalUnder eiere.I 1582 solgte Torsten Hauge i Os til Matz/Mattis Bertelsen Bjørndal f. Hauge 9 mrk. sm, 1/4 h. Matz var gift med Synneva Størksdtr. Havsgård.- Svend Mogenson Bjørndal f. Havsgård ble stevnet i 1656 for å vise fram sin 'adkomst' til 1/2 p sm. og vara som han da brukte. Svend viste kjøpebrev fra 1582. Synneva Størksdtr. var farsøster hans. Etter henne arvet Svends far, Mogens Havsgård og bror hans, Dag Ferstad. Sønnen Svend Dagson kjøpte av faren. - Svend ble frikjent i retten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigmund Sunde

Hei Kjellaug -Din Mons Sveinsson er ikke etterkommer etter b i innlegg 10, men derimot identisk med b i innlegg 2!Fremdeles på side 298 finner jeg:Mogens Svendson Hafskor 1662 - 1749 åtte ..... var brukar i 1685, g. I 1693 Anna Knudsdtr. Egeland n. 1665 - 1700. -Born:a) Marta, 1694 - 96,b) Brita f.d. 1696,c) Marta, 1697 - 1718,d) Brita, f. 1699, g. 1729 e. Johannes Nilsson Aadland, 1689 - 1751,e) Anna f 1702 - g. 1735 Halvar Larsson Holmefjord, 1702 - 47, ho g. II 1748, sjå Holmefjord. -Mogens g. II 1701 Anna Hansdtr. Gjerdevig, 1677 - 1760. Born:a) Svend, 1703 - 1704,b) Hans, 1704 - 1714,c) Svend, 1708 - 42,d) Ingegerd, f. 1710 - g. 1741 Ole Larsson Holmefjord, 1741 - 59, han g. II og b. Samdal i Fana,e) Kristoffer f.d. 1714,f) Eli, 1715 - 86 g. 1741 Ingebrikt Johnson Kvale, 1710 - 85.Mvh Sigmund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Hjertelig takk skal du ha, Sigmund! mvhKjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Jeg har vært bortreist et par dager, men vil bare slutte meg til Kjellaug og takk hjerteligst for hjelpen.Om jeg ikke er helt på bærtur var altså Svend Mogensson Bjørndal d. ca 1657 sønn av Mogens Størksson Havsgård. Han hadde en bror Dag Størksson Ferstad, og disse to (Mogens og Dag) hadde en søster som het Synneva Størksdtr. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Arne Mellum

(17)Finner ingen kobling mot Kristi Svendsdtr. Bjørndal.Fusa III. Bjørndal.Kristi Svendsdtr. Bjørndal 1691-1776 g. Lars Andersen Høyheller 1697-1772.Hun er datter av Svend Engelbretson Bjørndal 1634-1718 g. Sissel Pedersdtr. 1644-1694.Han er sønn av Engelbret Størksson Bjørndal 1616-1681 g. Marita. Hun n. 1645.Han er sønn av Størk Oluffson d. ca. 1640. (Han gift 2.g. Astrid Hansdtr. 1592-1671. Står ikke hvem som er 1. kone, eller hvem som er mor til hans barn.) Størk er trolig fra Kvinnherad. n. bruker på Bjørndal 1590-1636.Skinnbrev fra 1596: Oluff Olluffson på Windndennes, Oluff på Hofflandt og Kari i Wig som budde i Vågs, Kvinnherad og Strandvik skipreide selde med konene sin vilje til 'Woris kierre Frende Styrcher Olluffsen paa Biønndall' deres eige i Eide og Teigland.Størk har trolig også 2 brødre som het, Johannes Omvigen d. 1606 og Gunder Olsen Rø/Haugland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk for nytt interessant innlegg Kjell-Arne. Da ble nysgjerrigheten min vekket. Kan denne Størk Olufsson være identisk med Størker på Havsgård i 1563? Lenke Og hva sier bygdeboken om Størker Bjørndals barn? Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Arne Mellum

(19)Størk Olluffson sine barn:a) Engelbret (se innlegg 18b) Hans Bjørndal f. 1620-1696 g. 1. Anna Larsdtr. g.2 1687 Anna Johannesdtr. Hatletveit.c) Ragnhild g. Torsten Torstensson Aksnes f. 1605.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Takk igjen Kjell-Arne.Da er det nok trolig ikke samme mann, med mindre bygdebokforfatteren ikke har fått med seg alle barna. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Hjertelig takk, Kjell-Arne, her kommer tingene på plass-:)mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Arne Mellum

Forts. (20)d) Guro 1612-1704 g. 1. Isak Bårdsson 1611/1616-1671. g.2. 1673 Oluf Christophersson 1647-1712. b. Teigland.Oluf g. 2. 1706 Anna Mogensdtr. Bjørndal 1672-1724

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Nei, dette er nok ikke samme mann. Her må det minst være en kanskje to generasjoner imellom. Men jeg ser ikke bort fra at der kan være en forbindelse.For den Størk som er på Havsgård i 1563 hadde i alle fall barna Mons, Dag og Synneve.Mons slo seg ned på Bjørndal, Synneve bodde trolig på Bjørndal hvor hun var gift med Matz Bertelsson Hauge og Dag bodde på Ferstad. Jeg vet ikke hvem Mons var gift med, men der var tydeligvis tette bånd melom folket på de to gårdene. Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Ser du har fått skifte etter Sven Svensen Havsgård og enken var Maritte Mogensdtr.Men når jeg ser på alderen til de 2 døtrene så er de jo nesten like gamle som henne!Jeg viser til innlegg 10: b- Sven Havsgård. Han må vel ha giftet seg med en annen i 1635 og Maritte f 1636 må være hans andre kone.Mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.