Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Salicath

[#68405] skipper Niels Nielsen-Gjærdahl 68 år i 1801 i Chra.

Recommended Posts

Guest Leif Salicath

Jeg forsøke å finne opplysninger om ham, se Lenke Han er altså enkemann i 1801.Juliane Augusta Hagerup - 12 år, datter av tollinspektør Søren Hagerup og Caroline Foltmar (en av de 7 barn) ble plassert hos ham i 1796 da foreldene begge døde omtrent samtidig.Jeg håper å finne forbindelsen til Foltmar/Hagerup-familien eller andre opplysninger om skipperen og hans familie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Denne ble jeg gjort oppmerksom på.Niels Nielsen Græstad er det korrekte navn. Jeg kjenner hans to ekteskap osv. jeg kjenner den andre losjerende (Wium) og jeg kjenner Søren Petersen barn, men kan ikke se noen paralleller til Hagerup/Foltmar i det minste i Norge (inkl. ektefeller etter 1801).Men Niels Nielsen Grøstad og første ektefelle Maren Michelsdatter Dahl (gift 03.05.1774, Vor Frelsers menighet) opprettet et testamente som jeg ennå ikke har rukket å lese - dette skal være opprettet 5. august 1775 og konfirmert 20.11.1800 like etter hennes død (begr. 24.10.1800) - det burde være interessant for deg.Jeg har en mengde detaljer om disse, men jeg ser ikke at det skulle ha relevans til ditt spørsmål (med mindre testamentet avslører noen annet)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Jeg viser nedenfor oversikten over alle barna og deres fosterforeldre, slik at du lettere kan se evt. forbindelse.Søren Hagerup og Caroline Adolphine Foltmar får i alt 9 barn på 13 år og dør begge omtrent samtidig mens eldste barnet er bare 14 år. Først dør faren (i 1796) mens familien bor i Risør og de flytter deretter tydeligvis til Christiania, men kun ett år etter dør altså moren også (i 1797). To barn da var døde som barn: Hans Jørgen (1782-1790) og Eiler Severin Adolph (1786-1785). Det dukker ikke opp noen ”Marte Svennerud” og 7 de andre barna blir ”inntatt i huset” hos slektninger og andre. Ved morens død i 1797 er barna 4 år yngre enn alderen som nevnes i det nedstående.I Ft1801 er situasjonen følgende: 1. Anna Friedricha – den eldste er da 17 år og ”er i huuset” til fullmektig og bonde Iver Lemich Juel (25) sønn av sorenskriver for søndre Hedmarken Hans Lemich (Lemmich) Juel (1740-1810). De bor på Zvæche gård. Der er også hans hustru Berte Christine Juel ( 28 ), Hans Lemiche Juel (3), Anne Ingeborg Christine Juel (2) og Sara Sophie Juel (1) deres barn. Iver dør i 1801 og det er ukjent hva som da skjer med Anna Friedricha.2. Hans Christopher Adolph (16) er ikke funnet i Ft1801 og er kanskje student i København, men han er tilbake i Norge i 1818 og får div barn på vekslende steder. Trolig må han ha hatt et yrke som tilsier slik flytting. (Må ikke forveksles med sin fetter Hans Jørgen Hagerup Borthig).3. Severine Caroline (14) er på Sanderud gård på Eidsvold hos sin grandtante på morsiden Maximiliana Otzen (67) gift med Peter Hersleb Essendrop (64) tidl. administrator for de norske glasverke. Der bor også Severines tante og søsterdatter av Maximiliana Anne Margrethe Foltmar (51) ugift.4. Juliana Augusta (12) er ”antaget i huset” hos skipper og enkemann Niels Nielsen-Gjærdahl ( 68 ) i Østre Qvarter, Tollbodgaten 36 i Christiania. Han har også en pensjonert enkemann og sjøkaptein boende og 3 tjenestefolk samt en annen ung pike også ”antaget i huset”.5. Søren (11) er ”inntaget” i huset hos Ulrich Anthon Nicolai Blix Aamodt (44) captain ved rideskolen i Christiania og hustru Conradinde Bergithe Hansteen(21). Hun ble senere kjent som memoarforfatterinnen Conradine Dunker. De bor i Christiania, Vestre Qvarter, nr 236. I huset bor også deres datter Elisabeth (3).6. Bente Thomine Cathrine Borthig ( 8 ) – den nest yngste er også i Vang, men på en annen gård – Haavie Vestre hvor det bor relativt mange. Bente er hos enke og husmoder Anne Pennelopa Lemiche (63) – født Pohlmann som nyter kongelig pension. Hun er trolig enke etter bror eller svoger av forannevnte sorenskriver Hans Lemich Juel. Der er også hennes to døttre Barbara Lemiche (42) og Anna Lemiche (39) begge ugift som livnærer seg av sying. Det finnes kun 2 andre Pohlmann i Ft1801 – og begge er offiserer som etter alderen å dømme må være Anne Pennelopas sønner.7. Adolph Friderich (5) er i huset hos morens søster Elisabeth Christine Foltmar (47) gift med Petter Marqvart Cornisch (44) klokker. De bor i Christiania i Øvre Qvarter, Tollbodgaden 60. Samme sted deres sønn Johan Christopher Cornisch (10) og Friderica Otzer (Otzen) (70) – oldemoren, dvs. bestemoren til Adolph og Elisabeths mor. Er det også en familie-link til skipper og enkemann Niels Nielsen-Gjærdahl (68 ) samt Ulrich Anthon Aamodtr (44) captain ved rideskolen i Christiania og hustru Conradinde Bergithe (21) ? Kan enkemannens hustru vært en Juell eller Lemmich og hva med Conradinde Bergithe ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Du gjentar navnet Gjærdahl, hvorfor avviser du min rettelse til Græstad?Med enkemannens hustru, mener du Græstads kone? Hun har jeg opplyst hvem er ???Både Wium og Græstad gifter seg igjen like etter folketellingen. Jeg kan se en gang til på eventuelle forbindelser bare vi får avklart eventuelle misforståelser (se første to spørsmål). NB. Wium, og ganske sikkert Græstad var danske.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Sorry, jeg fikk ikke rettet det helt. (Jeg klippet dette fra en tidligere etterlysning).Du nevnte Græstad og Grøstad. Det er altså Græstad som er rett.Fint å få enkemannens første hustrus navn. Takk for det. Har du også hans nye så er jeg meget interessert. Og selvsagt om noen av de andre navn passer inn.Jeg har forsøkt å søke på Græstad både i Norge og Danmark uten å finne noen med det navn. (3 stk Grøstad i Chra i 1801). Det hadde vært fint med en referanse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Niels Nielsen blir viet 'i huset' (Vor Frelsers menighet) 03.05.1774 etter kgl. bevilling av 02.04.1774 med Kirsten Michelsdatter Dahl. Vitner Siver Devegge og Wilhelm Coppi. Dette er begges første ekteskap. Hun dør i 1800 og begraves (Vor Frelsers Kirke) 24.10.1800.Niels Nielsen gifter seg andre gang 24.04.1801 etter kgl bevilling av 10.04.1801, denne gang i Vor Frelsers Kirke, med Maren Bæver. Du finner henne som husjomfru hos Paul Olsen Thrane (Poul Thrane er det skrevet i FT) i Christiania 01.02.1801 i No.1 Stor Gaden. Niels Møller (Possentmaker) og Peter Johan Petersen (kjøpmann) er vitner. Niels Nielsen omtales allerde ved første kones død som tidligere skipper, nå kjøpmann. Han dør i 1807 og begraves på Vor Frelsers Urtegaard 17. april.Han kan muligens komme fra Græsted på nord-Skjælland, rett vest for Helsingør. Når han gifter seg i 1774 er han borger og skipper fra København.En kirtversjon, men henvisning til kilder på nettet hvor du får verifisert opplysningene.Jeg tror stadig at testamentet er av interesse, om det skulle være en link, burde det gå frem av teksten. Men jeg skal se på mulige koblinger - jeg kjenner alle familiene det er snakk om ganske godt. Men hvorvidt de er en link fra Roskilde til Niels Nielsen kan jeg neppe finne ut herfra, tilsvarende ikke til Wium som er født København og døpt i Holmen kirke (19.09.1749).Wiums andre ekteskap er med Fridericha Sophia Petersen, født i Christiansund, døpt 26.02.1778 og død på Skedsmovolden 22.11.1840. Vielsen (Vor Frelser) er 26.10.1801 og det er hennes første ekteskap. Hennes foreldre er Søren Petersen (født i Aalborg) og Mette Elisabeth Wedege. Du finner han som enkemann i Christiania i 1801 med bl.a. denne datteren i Raadhuusgaden No.157.Her skulle det være både en og annen referanse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Ja, her var det ihvertfall ett kjent navn for meg, nemlig Poul Olsen Thrane (barnebarn av Bente Sophie Holgersdatter Thrane, Kråkstad som er min 5 tip.) Imidlertid er det ikke direkte slektsforhold mellom Hagerupbarna og Thrane.Jeg noterer med stor interesse alle opplysningene omkring Niels Nielsen Græsted og familien hvor yngste bror til min tipoldemor vokste opp.Dette var flott og jeg takker så meget for din hjelp.mvh Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Må rette igjen. 'Familien hvor søster av min tipoldemor vokste opp', er riktig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.