Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Carsten Schanche

[#68574] Noen som ønsker oppslag i Norges Apotek og deres innehavere?

Recommended Posts

Guest Carsten Schanche

Jeg kan nå gjøre oppslag i bøkene. 6 bind med mye informasjon. Utgitt 1960.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Jøraas

Da håper jeg du finner Henriette Opsahl (f. Mejdell) periode etter 1915, Stavangervennlig hilsen Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Jøraas

Og/eller hennes (2) far, Stephen Barclay Mejdell, Stavanger /- år 1900

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

GreteStephan Barclay Mejdell, født 13-11-1855 i Nes, Hallingdal, død 26-2-1936 i Stavanger. Foreldre: Sorenskriver Vilhelm Andreas Mejdell (f.4-2-1820 i Chr.ania, død 3-11-1911 i Lillehammer) og Anna Dorthea Thronstad (f.7-6-1831 i Drammen, død 8-8-1906 i Lillehammer).Han var elev av Kristiansunds og Lillehammers latinskoler, disiplinerte ved Orkedalens apotek fra 2-9-1873 til april 1877, avla medhjelperprøve for distr.lege Marcus Sodemann Lyng Hartmann 30-4-1877, fortsatte vel 1 år ved samme apotek og tok apotekereks. med godt 9-6-1880. Han arbeidet så ved Sandefjord apotek og Gjøvik apotek 1880-85, ble ansatt ved Svaneapoteket i Stavanger 20-1-1885, aut. bestyrer fra 16-6-1887 og ledet apoteket til han fikk bevilling til å drive det 29-5-1908.Da apotekgården, som eides av Knoph, ble ekspropriert til torv, leiet Mejdell lokale i Torvet nr.7 og flyttet apoteket dit 1-4-1900. Da den gamle apotekgården ble revet, oppdaget Mejdell, at 'det var en snodig bygning med lønganger fra de forskjellige etager. Hvad de bruktes til er mig ufattelig', fortalte han, 'de var aldeles mørke, saa det var vanskelig at finde frem. Maaske fra krigens aar, da det gjaldt at gjemme sine værdisaker'. 8-8-1893 inntraff en eksplosjon i apoteket under arbeidet med en blanding bengalsk ild og apoteker Mejdell ble atskillig forbrent.Da Stavanger krets av N.A.F. ble opprette i 1913, var Mejdell formann de 3 første år og formann igjen 1922,1923,1924 og 1925. Fra 1926 var han medlem av Æres- og Voldgiftsretten. Han nedla et stort arbeide innen etaten, ga støtet til at flere reformer ble gjennomført, og leverte tallrike artikler i aviser of fagtidsskrift. I okt.1925 ble han tildelt kongens fortjenestemedalje i gull.Gift 1) 4-5-1887 i Gjøvik med Helga Margrethe Falk, f.20-7-1863, død 6-9-1891 i Stavanger, datter av kjøpmann Hans Bernhard Falk (f.31-7-1829, død 23-1-1906) og Anna Henriette Wiese (f.12-1-1831. død 28-5-1864).Gift 2) 18-5-1895 i Stavanger med Marie Berner, f. der 5-10-1863, død der 22-2-1920, datter av grosserer Joachim Berner (f.7-8-1832, død 11-4-1882) og Lina Gabrielsen (f.6-12-1840). 2 barn i 1., 3 i 2. ekteskap. Blandt dem er Henriette Dorthea Mejdell, f.26-3-1888 i Stavanger, disiplinerte hos faren fra 25-6-1905, tok farmasøytisk medhjelpereks. høsten 1908, gift 29-5-1914 i Stavanger med handelsreisende Arne Opsahl, f.19-11-1881.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eivind Kinck

Hvor langt tilbake i tid går oppslagsverket?Mvh Eivind Kinck

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Jøraas

Carsten - tusen takk!!Glad hilsen fra Grete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

EivindDet er omtale av apotekere helt tilbake til 1600-tallet ser jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Kan det stå noe om Rena Apotek der, eller hvem som var apoteker der ? Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

ThorbjørnDet står flere sider om Rena apotek som ble opprettet 12-1-1901 og dets innehavere, så jeg nevner bare hvem de var:Ole Sæther, f. 3-12-1857 i LøtenSigurd Petersen, f.5-2-1878 i Kragerø (overtok i 1920)Sigurd Randgaard, f.24-2-1878 i Fåberg (overtok i 1930)Anders Daae, f.30-8-1885 i Vågan (overtok i 1937)Johannes Sukkestad, f.18-4-1901 i Gjøvik (overtok 1955)Du får si fra om du ønsker flere opplysninger om noen av disse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Annalisa Thelin Knutsen

Hei. Vil du være så snill å slå opp det som står om apoteket Hjorten i Pedersgaten i Stavanger. Jeg vil gjerne ha alle opplysninger om både apoteket og folkene. Hvis det blir for mye til å skrive her så kan du sende det til meg med e-post lisatk krøll lyse.net. Vennlig hilsen Lisa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Eivind Kinck

Jeg er ute etter opplysninger om en apoteker Kinck (eller Kinch) som ble viet i Moss 10.03.1774, men som muligens var fra Kragerø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

AnnalisaDet kan være andre som også er interressert så jeg skriver det her jeg.APOTEKET HJORTEN. Sitt 3.apotek fikk Stavanger ved kongelig resolusjon av 24-9-1883.PEDER HALS, f.14-12-1841 i Hole, død 24-9-1911 i Fredrikshald. Han fikk bevilling til å opprette og drive apoteket Hjorten i Stavanger 22-12-1883. Betingelsen var at det skulle ligge i byens østre del, ikke lenger vest enn Skippergaten. Ved kongelig resulusjon av 11-2-1884 fikk Hals tillatelse til å legge det i enkefru Sigvald Gulliksens hus på hjørnet av Pedersgate og Nedre Blåsenborg. Her ble det åpnet 30-5-1884. 14-10-1893 fikk han bevilling til å drive Svaneapoteket i Fredrikshald.PEDER RASKANUS FRIMANN TONNING, f.16-12-1840 i Ålesund, død 2-2-1932 i Tønsberg. Han var innehaver av Levanger apotek 19 mars 1867-86, forpaktet Løveapoteket i Tønsberg 1. april 1890-våren 1894 og fikk bevilling til å drive apoteket Hjorten 7-4-1894. Han overtok det også, men fikk allerede 3-11 samme år bevilling til Svaneapoteket i Tønsberg.THEODOR OLSEN, f.26-6-1840 i Kristiansund, død 7-12-1915 i Vestre Aker. Foreldre: Skreddermester Thore Olsen og Johanne Bergithe Indergaard. Han disiplinerte ved Løveapoteket i Kristiansund fra mai 1856 til han avla medhjelperprøve for stadslege Johan Tønnesen 26-11-1862, og fortsatte ved samme apotek til utgangen av 1865. Etter å ha tatt apotekereks. med godt 11-12-1867, var han ansatt ved samme apotek til begynnelsen av 1886. I denne tiden bestyrte han 1877-86 filialapoteket i bydelen Nordlandet, fra 1922 kalt apoteket Nordstjernen i Kristiansund.19-9-1885 fikk han bevilling til å opprette Volda apotek i Sunnmøre, hvor han leiet lokale i Halkjeldsvik. 3-11-1894 fikk han bevilling til å drive apoteket Hjorten. Han kjøpte apotekgården Pedersgate nr.22, men bygget senere et hus i Pedersgate nr.18, og flyttet apoteket dit 4-11-1902. I juni 1915 ble han innrømmet 3 års permisjon, men døde 1/2 år senere.Gift 19-3-1873 i Kristiansund med Arondine Olydie Rachlew, f. der 25-9-1846, datter av skipsfører Peter Andreas Gram Rachlew og Martha Sophie Berg. - Deres sønn Henrik Andreas Gram Rachlew Olsen, f.19-12-1880 i Kristiansund, disiplinerte hos faren 1898-1901, tok farmasøytisk medhjelpereks. med meget godt høsten 1901, apotekereks. med godt høsten 1904, reiste 1906 til USA, og tok apotekereks. der 1909. Han drev et apotek noen år, men solgte det og gikk inn i et automobilfirma i Jamesville i Wisconsin.JACOB KRISTIAN KNUDSEN, f.23-6-1871 i Stavanger, død der 17-12-1943. Foreldre: Skipsfører Paul Knutsen (f.6-12-1830, død 4-2-1907) og Marie Caroline Theil (f.18-12-1842, død 15-1-1922).Han tok middelsskoleeks. i Stavanger i 1886, disiplinerte der ved apoteket Hjorten 1-12-1886 til 21-1-1890, tok farmasøytisk medhjelpereks. med meget godt våren 1890, tjenestegjorde 1.mai - 12.aug. 1890 ved samme apotek, 15.aug.1890 - 1.sept. 1891 ved Oslo apotek, senere kalt St.Halvard apotek, og tok apotekereks. med godt våren 1892. Fra juni 1892 til sept.1916 var han ansatt ved apotek Hjorten og bestyrte det i 7 år fra mai 1909.Vinteren 1906-07 studerte han kjemi i Laboratorium Fresenius i Wiesbaden. Ved siden av apotekerarbeidet drev han i noen år fremstilling av kjemisk-tekniske artikler. Da apoteker Olsen døde, ble det tale om å flytte apoteket. I den anledning ble det nedsatt en komite', som frarådet flytting. Beslutningen ble bifalt av Stavanger formannskap 19-7-1916 og Sosialdep. ble underrettet om at det fra kommunens side ikke var noe til hinder for at apotekerstillingen ble besatt. Hvis det ble forlangt, burde apotekeren eventuelt ha plikt til å skaffe annet lokale.26-8-1916 fikk Knutsen bevilling til å drive apoteket. Han foretok en omfattende forandring og utvidelse av lokalene i 1917. Gården var i 1926 taksert til kr.50520.- Apoteker Knutsen var i flere år sekretær i Stavanger krets av NAF, formann 1925-30. Gift 3-6-1922 i Stavanger med Edvardine Johanne Margrethe Gram, født 23-9-1876 i Sørhuglen, Sunnhordland, datter av gårdbruker Torger Torbjørnsen Gram og Augusta Antonette Wergeland Nielsen.BERTA REITAN, f.28-1-1890 i Farsund. Foreldre: Skipsfører Abraham T.Larsen (f.april 1850 i Lyngdal, død 19-8-1909 o Farsund) og Ane Christence Corneliussen (f.24-9-1849 i Lister, død 6-6-1930 i Farsund).Hun tok midd.skoleeks. i Farsund 1907, disilinerte ved apotek i Flekkefjord og Kopervik 1908-11, tok farmasøytisk medhjelpereks. med godt våren 1911, tjenestegjorde i 2 år ved Svaneapoteket i Kristiansand og tok apotekereks. med godt våren 1915. Aug. 1915 til mars 1916 var hun ansatt ved Storhaug apotek i Stavanger, mars 1916 til aug. 1917 ved Løveapoteket i Bergen, 1-6-1920 til okt. 1941 ved Løveapoteket i Haugesund og bestyrte det en tid fra febr. 1924, fra 2-9-1939 og videre fra 12-6-1940. Ansatt ved Sauda apotek okt. 1941 til jan. 1942, ved Bryne apotek jan. til nov. 1942, ved Apoteket Havfruen i Haugesund nov. 1942 til febr. 194619-2-1946 fikk hun bevilling til å drive apoteket Hjorten og overtok det 19.mars samme år. Husleien i Pedersgate nr.18 var i 1955 kr. 5400,- årlig. Hun er 2.varamann til styret i Rogalands krets av NAF 1956. Gift 30-3-1918 i Egersund med Ove Joh. Reitan, f.8-3-1884 i Viksnes, Karmøy, sønn av Lorens Oluf Reitan og Christiane Sofie Nilsen. 1 barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

EivindFinner ingen Kinck omtalt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Hjertelig takk til Carsten for opplysningene. Men hvor står dette hen ? Jeg ble litt overrasket, for jeg hadde trodd at Rena Apotek var mye eldre enn som så. Men jeg lurer på om det står noe om huset som apoteket holdt til i ? Jeg minnes godt da apoteket ennå var i drift der. Huset står der fremdeles til dags dato. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Brage H. Pedersen

Hei! Står det noe i oppslagsverket om Mysen Apotek og/eller Majorstuens Apotek (Oslo) i perioden 1890-1910? Apotekeren jeg søker het Niels Emanuel Lister, eventuelt Niels Emanuel Davidsen(-son) Lister. Majorstuens apotek heter idag Apoteket St. Georg.mvh Brage

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

ThorbjørnDet står så i bind IV side 302. Ole Sæther fikk 8-6-1901 bevilling til å opprette og drive Rena apotek. Like ved Rena jernbanestasjon kjøpte han en større forretningsgård for kr. 14 000,-, kostet betydelig på den og åpnet apoteket her 23-5-1902

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

BrageNils Emanuel Davidsen Lister, f.10-2-1857 i Farsund, død 30-1-1911 i Vestre Aker. Antok navnet Lister ved kongelig bevilling av 17-3-1900. Foreldre: Kjøpmann Daniel Davidsen og Anne Marine Gesine Hansen. Han gjennomgikk Farsund borgerskole, var kontorist et par år, disiplinerte ved Farsund apotek 1.jan. 1873 til 30.sept. 1876, avla 6-9-1876 medhjelperprøve for distr.lege Jacob Reinholdt Lossius, og fikk lærerbrev fra apoteker August Lind Nissen 28. samme måned.Etter å ha vært medhjelper ved Holmestrand apotek et års tid, tok han pharmaceutisk eks. med godt 1-6-1878, tjenestegjorde så ved apotek i Drammen, Hønefoss og Christiania til 1888, da han reiste til Freiburg for å studere kjemi. Han ble kreert til dr. phil. 10-3-1890. Han kom hjem til Christiania, underviste i farmasi og redigerte 'Farmaceutisk Tidende' 1893-96. For ikke å miste ansiennitet begynte han i 1896 med apotekarbeide og tjenestegjorde i 1898 ved Skiens nye apotek. 4-11-1899 fikk han bevilling til å opprette og drive Mysen apotek, som ble åpnet 23-6-1900.14-6-1906 fikk han bevilling til å opprette og drive Majorstuen apotek. Det skulle opprinnelig anlegges 'ikke vestenfor Valkyriegade og ikke søndenfor Jacob Aalls gade', men da Lister søkte om å få legge det i krysset Valkyriegate-Bogstadveien-Sorgenfrigate ble dette innvilget ved kongelig resolusjon 11-2-1907. Ved kongelig resolusjon 12. april samme år ble åpningen utsatt et år regnet fra 11-2-1907. Etter visitasjon 18-1-1908 ble apoteket åpnet 20. samme måned. Husleien var da kr. 2500,- pr. år med 10 års kontrakt.23-1-1908 ble han beskikket som formann i komm. for medhjelpereks. Denne eks. ble henlagt til Majorstuens apotek. Gift 3-10-1904 i Christiania med Marja Birgitte Winger, f.5-9-1877 i Loppa, datter av sogneprest Søren Albert Winger og Ingeborg Walewska Ellefsen. 5 barn, derav Trygve Daniel Lister, f.24-1-1904 i Mysen, apotekereks. våren 1928, nå disp. i A/S Farmaceutisk Industri, Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Brage H. Pedersen

Tror ikke det er så mye annet jeg kan si enn tusen takk! Her var det virkelig mye jeg ikke visste. Niels Lister er min tippoldefar =)mvh Brage

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Unnskyld at jeg bryter inn. Jeg vil bare si hjertelig takk til Carsten, for opplysningene. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Annalisa Thelin Knutsen

Hei Carsten. Tusen takk for opplysningene om apoteket Hjorten. Du gjør en fantastisk jobb med oppslag i alle dine bøker. Vennlig hilsen Lisa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Apoteker Adolph Ingvald Lund f. 1829 i Overhalla og død 1872 i Holmestrand. Gift med Susanne Marie Baastad (1836-1897).Står det noe om ham i Norges Apotek ? Han virket muligens både i Fredrikshald og Holmestrand.På forhånd takk Carsten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

LeifAdolph Ingvald Lund, f. i Overhalla 25-11-1829. Foreldre: Sogneprest Andreas Dass Lund og Hanna Petra Stub. Efter å ha gjennomgått de 3 første klasser av latinskolen i Tronhjem disiplinerte han ved 'Løveapoteket' i Trondheim i 4 1/2 år til han avla medhjelperprøven 21-8-1849 for stadsfysikus Finch. Efter å ha tjenestegjort som medhjelper 1 år avla han 'pharmaceutisk Examen' 10-6-1850 med karakteren 'godt'.Lund kjøpte 19-4-1857 Holmestrand Apotek for 13 500 spd., og meddeltes bevilling 9.mai s.å. P.g.a. tiltagende sykelighet bortforpaktet han i 1870 apoteket. Han drev i noen år en mindre mineralvannfabrikk ved siden av apoteket. Død i Holmestrand 21-5-1872.Gift i Halden 19-10-1857 med Susanne Marie Baastad, f. i Halden 19-10-1836, død i Halden 6-5-1897, datter av grosserer Adam Baastad (f.15-12-1803, død 7-8-1883) og hans første hustru Christiane Augusta Lyche (f.29-6-1816, død 8-7-1842). Efter Lunds død i 1872 fortsatte enken apotekets drift til hun i 1876 solgte apoteket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Tusen takk Carsten.mvh Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Tusen takk Carsten.mvh Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Jeg fikk brudd på forrige post og den ble dobbelt. Beklager.Jeg har en nøtt til: apoteker Frants Hagen som var gift med Karen Dorph - datter av proprietær og kirkeeier Ole Olsen Dorph (som var sønn av sogneprest Ole Nielsen Dorph (1650-1692). Apotekeren må ha levd på 1700-tallet.Kanskje fra Tyskland ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.