Jump to content
Arkivverket

[#68917] Axel Nilsen Borch f. ca 1634 - død 1710- forfedre?


Guest Unni Jakobsen

Recommended Posts

Guest Unni Jakobsen

Hvem er forfedre til Axel Nilsen Borch f. ca. 1634 i Trondhjem og død 1710, Moursund?. Det er opplyst at han var Trondhjemsborger, gift med Kirsten Andersdatter Rist. De hadde minst to barn: 1. Nils Akselsen Borch f. 1675- død 1719 2. Maren Akselsdatter Borch f. 1687.En Axel Borch Moursund skal være en av fire sønner til Niels Pedersen Borch og Karen Andersdatter (Rist?) f. 1610.Store Norske Leksikon sier om 'Moursund' at slektens stamfar er Anders Nilsen, uteliggerborger i Trondhjem, drev handel i Maursund fra ca. 1675.Når jeg søker i ulike kilder heter det 1. at slekten tok navnet Moursund istedet for Rist, 2. at slekten tok navnet Moursund istedet for Borch, eller 3. at Anders Nielsens etterkommere tok navnet Moursund etter handelsstedet Maursund - her nevnes hverken Rist eller Borch.Finnes det noen personer som har god oversikt over slektene fra Maursund og deres etterkommere?Blir etternavnene Rist, Borch og Moursund dels brukt om hverandre i ulike slektsledd?

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Jakobsen

Axel Nilsen Borch blir dels knyttet til Moursund-familien- og dels knyttet til Borch-familien. Kan det være flere personer som het Axel Nilsen, knyttet til stedet Maursund?

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Jakobsen

Telling 1702 viser at Axel Nielsen 68 år bodde på gården Moursund. Han var postbonde. Deter oppført 4 sønner: Niels Axelsen 27 år, Anders Axelsen 15 år, Tomas Axelsen 13 år og Olle Axelsen 8 år med merknad 'i Trundheim'. På Moursund bor også postbonde Arne Andersen 37 år. Ellers er ingen persopner oppført.100 år senere, telling 1801, er det Niels Giæver 48 år som bor på Maursund. Niels Giæver er jekteskipper og gjestgiver. Han er gift med Birgitta Luisa Vidding 32 år, og de har tre barn. Det bor også 9 tjenestefolk på Maursund. Ellers ingen andre personer.Hva har skjedd i løpet av 100 år, og hvor er slekten Moursund og etterkommere til Axel Nielsen?

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Jakobsen

Søking på nettet viser blant annet følgende: Axel Nielsen Borch gm Kirsten Andersdatter Rist har følgende 5 barn: Niels, Marite, Anders, Thomas, Ole. Alle kalles Axelsen Borch.På en side finner jeg datter av Axel Nielsen og Kirsten Andersdatter Rist: Maren Axelsdatter f. 1688, død 1757 Nakken/Oldervik. Hvor mange barn hadde egentlig Axel Nielsen Borch? Hans foreldre skal være Niels Pedersen Borch og Karen Andersdatter. Hvor kommer slekten Moursund inn i denne sammenhengen?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

I Statens kartverk, Norgesglasset, finner jeg et Maursund i Troms, nordøst for Tromsø. Er det dette stedet det dreier seg om, eller er det et annet Maursund ?

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Jakobsen

Det gjelder stedet Maursund- hvor slekten Moursund kommer fra- med aner fra Trondhjem. I telling 1702 kalles gården Moursund. I telling 1801 kalles gården Maursund. Mitt utgangspunkt er Maren Axelsdatter Borch(1697-1756) I boken Slekten Figenschou, del 3, side 102 skrives det at foreldre til Maren er Axel Nielsn Borch f. ca. 1634 i Trondhjem og Karen? Andersdatter Rist. Videre står det at Axel Nielsen Borch, Marens far, kom til Moursund og var registrert som oppsitter og postbonde der i 1702. Videre fortelles det at han var sønn av klokker ved Domkirken, Niels Pedersen Borch. Det nevnes et skifte 1653. Andre kilder (Arthur Brox) nevner den samme oppsitter på Moursund, Axel Nielsen som en av fire brødre til Anders Nielsen Moursund og presten Peder Nielsen Moursund. En bror til Anders Nielsen var Niels Nielsen. Vi har trolig fire brødre Nielsen: Axel, Anders, Peder og Niels.Det fortelles at en Broch drev handel jfr. oppgjør etter dødsbo i 1746. Denne Broch er mulig samme mann som kalles Niels Nielsen. (Der bodde også en mann som kalte seg Niels Erichsen- hvis fulle navn trolig var Niels Erichsen Lorch.)Konklusjon: 1702 Axel Nielsen bosatt Moursund blir dels utlagt å være sønn av en klokker i Trondhjem og dels en av fire brødre hvis far var delaktig i handelen i Moursund.Jeg undres derfor på om noen har litt mer sikker kunnskap om hvem denne Axel Nielsen bosatt i Moursund 1702 faktisk kunne være sønn av. Finnes det noen skifter etter denne Axel Nielsen som også kan gi informasjon om mulige døtre, f. eks. Maren Axelsdatter Broch?

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Jakobsen

Takk for svar. Problemet er at det er ulike opplysninger om den Axel Nielsen som bodde på gården Moursund i 1702 jfr. manntallet. Her er jo døtre og koner ikke medregnet. Ulike kilder omtaler denne Axel Nielsen forskjellig. Dels omtales han som Axel Nielsen Borch, sønn av en klokker i Trondhjem- og dels er han en person i slekten 'Moursund'- hvis aner var uteliggerborgere fra Trondhjem- og har begynt å reise til Moursund siden 1600-tallet. Det blir også nevnt en Niels Nielsen Borch- men ikke direkte i forhold til gården Moursund.Alt i alt synes det å være en rekke gjetninger og antakelse i ulike kilder- som så evt. er gjengitt som 'sikre' i senere kilder? Det skal ikke være helt enkelt å drive 'slektsforskning' i Nord-Troms. Der begrunnes med at off. dokumenter dels er ufullstendige.Åpning av skiftepakker bruker ofte å være en sikker kilde til kunnskap. Finnes det f. eks. dokument som viser skifte etter Axel Nielsen, evt. Axel Nielsen Borch f. 1643 i Trondhjem - død på Maursund? - og finnes det skiftedok. etter klokker Niels Borch, bosatt i Trondheim? Konen til Axel Nielsen Borch opplyses å være Karen Andersdatter Rist.

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Jakobsen

Takk for svar. Problemet er at det er ulike opplysninger om den Axel Nielsen som bodde på gården Moursund i 1702 jfr. manntallet. Her er jo døtre og koner ikke medregnet. Ulike kilder omtaler denne Axel Nielsen forskjellig. Dels omtales han som Axel Nielsen Borch, sønn av en klokker i Trondhjem- og dels er han en person i slekten 'Moursund'- hvis aner var uteliggerborgere fra Trondhjem- og har begynt å reise til Moursund siden 1600-tallet. Det blir også nevnt en Niels Nielsen Borch- men ikke direkte i forhold til gården Moursund.Alt i alt synes det å være en rekke gjetninger og antakelse i ulike kilder- som så evt. er gjengitt som 'sikre' i senere kilder? Det skal ikke være helt enkelt å drive 'slektsforskning' i Nord-Troms. Der begrunnes med at off. dokumenter dels er ufullstendige.Åpning av skiftepakker bruker ofte å være en sikker kilde til kunnskap. Finnes det f. eks. dokument som viser skifte etter Axel Nielsen, evt. Axel Nielsen Borch f. 1643 i Trondhjem - død på Maursund? - og finnes det skiftedok. etter klokker Niels Borch, bosatt i Trondheim? Konen til Axel Nielsen Borch opplyses å være Karen Andersdatter Rist.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Unni, vi trenger å skille ut fakta fra alle gjetningene i litteraturen. Derfor mitt spørsmål ovenfor.For å starte med manntallet fra 1702, som du har referert til flere ganger:Hvor er manntallet (originalen) og hva er den fulle arkivsignaturen til det ?Hva sier manntallet om Axel med hushold ? (i sitats form)Er dette manntallet 1702 den *eldste kjente kilden* han nevnes i ? Hvis nei, hva er da den eldste kjente kilden han nevnes i (med opplysning om kildens art og arkivsignatur) ?

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Jakobsen

Tusen takk for interesse. Se pkt. 6 med lenke til Nord-Troms museum hvor Johannes Hansen skriver et notat om Maursund. Han viser til foregående sider om bosetting på gården fra 1600-tallet, men denne teksten finnes ikke på nettet(?). Teksten her begynner med telling 1701 som viser at Axel Nielsen med 4 sønner var bosat på Maursund. Eldste sønn Niels Axelsen f. 1675 overtok gården etter faren Axel, men døde ung. Allerede fra 1712 har brødrene Nils og Anders Andersen Rist overtatt gården Maursund. Det er trolig fra disse 'slekten Moursund' har levd videre. Jeg har ingen andre kilder enn folketelling som er gjengitt i digitalarkivet for 1702- når det gjelder de første data om Axel Nielsen. Yngste sønn befinner seg i Trondhjem.Axel Nielsen er nr. 983, Sokn er Skierføe sogn/skierføe tingsted, gard er Moursund. Sted og dato er Skierføe Præstegr. 04.04.1702. Originaldokument har jeg ikke tilgang til her.Jeg synes det er et mysterium hvorledes det kan utledes så mange ulike fortellinger om denne mannen Axel Nielsen som var 68 år i 1702- manntallet for Tromsø futedømme.Det bor også en annen postbonde på Moursund i 1702-nr. 988 Arne Andersen 37 år. Kan det være Anders Andersen?Når jeg ser etter skifte i Troms ved digitalarkivet, finnes ikke navnet Axel Nielsen. Telling 1702 er trolig den eldste informasjonen og Axel Nielsen, og noe mer sikker informasjon senere har jeg ikke funnet. Han er trolig født i Trondhjem- kanskje kirkebøker der kan si noe om hans foreldre?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg har forlengst lest dokumentet det lenkes til i innlegg 6, men fant ikke Axels navn der. Skjønner derfor ikke at det vises til samme lenke en gang til.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Altså: det skal ifølge en tekst (notat) av Johannes Hansen som ikke er trykt, men som eies av Nord-Troms museum, være et manntall fra 1701 der Axel Nielsen er nevnt på Maursund.Da er vel dette den eldste kjente kilden. Hvis kilden eksisterer, hvilket jeg antar den gjør. Deretter nevnes han i et manntall fra 1702.Og Axel skulle være nevnt som død i 1710 ? Er det en kilde som opplyser om det, eller er det en gjetning ?Av sammenhengen antar jeg at en person Niels Axelsen er bruker av Maursund i 1710 ?

Link to post
Share on other sites
Guest Randi Broli

I (7) nevnes et skifte 1653. Det er trolig dette:'26/7 1653, Niels, fordum klokker i domkirken. E. Karen Andersd., 3 um. [dvs umyndige] sønner Anders, Niels og Axel Anderssønner, farsarv 25 Rd.'Farsnavnet er tydeligvis feilskrevet i protokollen. Man må anta at barna er oppført etter alder. Klokkeren er altså bare nevnt med fornavn.(Utdrag av Overformynderprotokoll nr 1 for Trondhjem ved byrettsdommer Kjeld Bugge; i NST 16:125)

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Det er ingen aktuell Trondhjemsborger som heter Axel Nielssen i tiden ca 1680 til 1720, på bakgrunn av byregnskapene i Riksarkivet og Statsarkivet i Trondheim.Hvis Axel Nielssen i Maursund var utligger (noe som imidlertid ikke nevnes i de to anntatte manntallene 1701 og 1702 som Unni summarisk har referert til ovenfor),kunne han teoretisk ha borgerskap i Bergen. Men ikke i Trondhjem. Han finne imidlertid heller ikke som Bergensborger i de kildene jeg har gjennomgått i Riksarkivets byregnskapet.

Link to post
Share on other sites
Guest Unni Jakobsen

Tusen takk for all god hjelp. Dette er et lite mysterium. Foreløpig har jeg sendt mail til Nord-Troms museum med spørsmål om Axel Nilsen bosatt på Maursund i 1702. Det kan tenkes de har litt mer gårdshistorie enn det som fremkommer i notatet nevnt ovenfor.Jeg har merket meg at enkelte hevder kona til Axel Nilsen het Kirsten Andersdatter Rist. De to brødrene som skal ha overtatt Moursund fra 1712 het Niels og Anders Andersen Rist. Kan det være en mulig sammenheng her jfr. etternavnet Rist?

Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Til Inger EIDE's innlegg # 6;- mange takk for din kommentar Inger med de 3 lenkene.Som det fremgår av både DANNEFAER-tråden (¤ 64.325) og den såkalte PCH-tråden (¤ 53.912) la jeg allerede i går ut en henvisning fra begge trådene hit.Det samme ble gjort i BUGGE-tråden (¤ 37.060) hvor også navnet BORCH forekommer.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Det kan jo tenkes at det såkalte manntallet fra 1702 er ideltisk med manntallet fra 1701. Dvs at det kun dreier seg om ett manntall, som tilhører en manntallsserie i Riksarkivet, Rentekammeret, real. ord. avdeling. Opplysningene om alder og anntall sønner tyder på at det er det samme manntallet.Men siden det i forbindelse med dette manntallet opplyses at han var borger / utligger, kan det ikke trekkes slike slutninger ut fra manntallet.Forøvrig utelukker ikke manntallet at Axel er helt ny på Maursund i 1701. Han kan f eks ha kommet til stedet i 1700, eller i 1699. Eller noen få år før dette. Fødestedet kan ha vært nær sagt hvor som helst. F eks i Trondheim.

Link to post
Share on other sites
Guest Magne Johansen

Mandtal ofuer aldt det Mandskab Som I Tromsøe fougderie er og findissz Anno 1702.Store TaskebyeJensz Nielsen 58 år. Staar sig Temmelig vel bruger handel og Credit fra Bergen. Sønner: Nielsz Jensen, 27 år og Christer Jensen, 20 år.Store TaskebyeAnders Nielsen 49 år. Postbonde Ringe Vilkor debitor af Bergen. Sønner: Nielsz Andersen, 20 år. Tyge Andersen, 13 år. Peder Andersen, 12 år. Christen Andersen, 7 år. Knud Andersen 4 år.MoursundAxel Nielsen 68 år. Postbonde tilstanden Ringe med Næring af søen. Sønner: Nielsz Axelsen, 27 år. Andersz Axelsen, 15 år. Thomesz Axelsen, 13 år. Olle Axelsen, 8 år.Om alle sønnene til Axel er født i Trondheim er usikkert. Iallefall ser det ut fra manntallet er den siste sønnen, Ole, er født der.Dette med Borch, Maursund, Rist osv. får ekspertene, som f. eks. Tore H Vigerust, ta seg av. Jeg mener at de jeg har nevnt ovenfor har svært nære familiære relasjoner.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Takk for kildeutdraget. Da er det i det minste klart av Axel ikke var borger på den tiden, men fiskerbonde.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

21: Jeg har tidl. notert: Achssel Nielssen Nordfahr i Princegaden som var nærmeste nabo til Niels Jensøn i Krochen (reg. der 1660-62) (Manntall og skattelegg over Vår Frue kirkesogns borgere, innvånere og endel utliggere, 4. juni 1683)

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn H Nyheim

Jeg har ikke studert dette, men har funnet litt om det i mine notater.Axel Nilsen var nok fiskerbonde og leilending på Maursund. Trondheimsborgeren var der kun på sommerstid og drev handel.Det var skifte etter trondheimsborger Anders Nilsen Maursund i 1700 (Se Bugges skifteutdrag NST 23 s 228). Enke Marit Andersdatter. Barn: Anders (gift), Nils (23), Ingeborg (g Hans Jonsen Kiil), Gunhild (29), Margrete (15).Tingbok for Skjervøy 1710 nevner trondheimsborger Anders Andersen på Maursund.Justisprotokoll 1727 nevner trondheimsborgere Anders Andersen Rist og broder Nils Andersen med borgerleie Maursund. De bodde der fra pinsetid til Egidis tid, da de reiste med sin jekt. Bergensborgeren Johan Broch bor på Strømsfjord både vinter og sommer, men drev bygdefar med sin jekt.Justisprotokollen 1743-44 nevner borgere Nils Andersen Rist Maursund (bodde der bare om sommeren) og Johan Broch Strømsfjord (bodde der hele året og drev bygdefar).

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Takk, Christian, for kildehenvisningen. Kilden 1683 opplyser: Achßel Nielssen Nordfahr rd 2-0Det skal dessuten være nevnt en Axel Nielssen i Strandgaten i Vår Frue sogn samme år.

Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 1 og 7:Jeg har dessuten tidl. notert Anders Nilsen Norfar i 11. rode i Vor Frues kirkesogn (Manntall over Trondhjem bys innvånere og utliggere 1686 Vår Frue kirkesogn). Han er vel muligvis den s.s. som (hosætter) oppga på skatteattest 1691 for Trondheim at han hadde barna Nils og Anders A. Rist. (9, 12 og 3 år gml.)

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.