Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#69137] HO; Hans Andersen Birkeland gm Ingeborg Nilsdtr Boge, bos. Rifsgård, Foreldre?

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Hei,Hans Andersen Birkeland, Radøy, gm Ingeborg Nilsdatter Boge, Radøy. Begge født ca 1746. Bosatte på br 1 på Rifsgård, Meland, der de fikk barna1. Nils 1769-1836, som var senere bruker og gm Anne Knutsdtr Birkeland, Radøy.2. Anders 1772-1837, som var neste bruker og gm Kari Villumsdtr Landsvik.3. Mons 1775-1776.4. Mons 1778-1823, som var senere bruker og gm Kari Nilsdtr Landsvik.5. Baste 1780-1853, som var bruker på bruk 3, Gaustad og gm Lisbeth Larsdtr Gaustad.6. Siri 1783-1783.7. Siri 1786-1871, som var gm Jakob Monsen Landsvik og brukere på br 12 der.8. Brita 1789-1792.Hans Andersen døde i 1810 og Ingeborg Nilsdtr i 1836.Ingeborg skal ha vært datter av Nils Bastesen Rifsgård og Brita Knutsdtr Boge. De var brukere på Boge, Radøy.Kilde: 'Mellom bakkar og Berg - gard og ætt i Meland' bind 1 s 584Hvem var Hans Andersens foreldre?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Bare et forslag ArnfridLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Får ikke mail når der er nye innlegg.Takk Carsten,men jeg tror det er ganske sikkert at han er fra Birkeland, Radøy.Om vi ser på skattelister og militære lister så finner viAnders på Birkeland i 1764 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=re12611764&gardpostnr=50&merk=50#ovre>LenkeAnders Jacobsen på Birkeland i 1764 LenkeAnders Jacobsen på Birkeland i 1770 Lenke Anders Johannesen på Birkeland i 1772 LenkeAnders Jacobsen på Birkeland i 1772 LenkeAnders Jacobsen på Birkeland i 1774 LenkeAnders Johansen på Birkeland i 1774 LenkeAnders Jacobsen på Birkeland i 1776 LenkeAnders Johannesen på Birkeland i 1776 LenkeAnders Jacobsen på Birkeland i 1777 LenkeAnders Johannesen på Birkeland i 1777 LenkeAnders Johansen 34 år på Birkeland i 1738 LenkeI Mannskapsrullar i Radøy skipreide 1749-1777

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

I og med at Anders Johannesens ene sønn heter Sivert foreslår jeg Siri Sivertsdatter som hans kone. Hun dør i 1775 Lenke 68 år gml, dvs f ca 1707. Det passer godt da Anders var f 1705, og Hans f ca 1746 var yngst av de tre guttene.Er det noen som kjenner til denne familien og som kan supplere evt korrigere?A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest M. Halvorsen

Du finner familien omtalt i bygdeboken Radøy gjennom tidene, bind 2, side 672.Anders Johannessen Birkeland var gift med Siri Sivertsdatter Sletta(f. ca.1706 d.1775). Anders er sønn av Johannes Halvorsen Hjelmen f.ca.1665. Siri er datter av Sivert Nilsen Sletta f.ca.1671 og Valborg Rognaldsdatter Berge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Takk M. Halvorsen,Står det noe om hvem konen til Johannes Halvorsen Hjelmen f ca 1665 var?Anders Johannesen og Siri Sivertsdatter hadde da altså også datteren Vaborg, gm Knut Pedersen Birkeland, iflg tingboken for 1686.Disse er vel da foreldre til Ane Knudsdatter Birkeland, som ble gm Hans Andersen Rifsgårds sønn, Nils. Mao var Anes mor (Valborg Andersdatter) og Nils' far (Hans Andersen) søsken. Da skal der vel foreligge en ekteskapsbevilgning. Skal se om jeg finner den...A17.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, her er den 1792 LenkeDa kom mye på plass i denne slektsgrenen i kveld.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest M. Halvorsen

(7) Konen til Johannes Halvorsen Hjelmen er ukjent. Foreldrene er imidlertid Halvor Gudmundsen Hjelmen og Marta på Hjelmen. Morens navn er gitt i tingboken: Tingbok 1722: Dernest fremstillede sig for Retten Johannes Gudmundsøn Toschøe som hafde erlanget deris Kongl/ig Maj/este/ts allernaadigste Brev og tilladelse at maa egte sin trolovede festemøe Marie Johansdatter Bierkeland af dat/o Kiøbenhafns Slot d/en 20 Martj 1722 og begierede at hands tvende indkaldede Vidner Jonas Toskem og Gudmund Hielmen maatte edelig afhøris og forklare om deris Slegtskab; hvilke begge for Retten møtte og et efter andet edelig og enstemmig udsagde: at Johannes Gudmundsøn Toschøes Moderfader Knud Toschem, og *Marrite Johansdatter Byrkelands faderModer Marrite Gielmen Vare Sødskende og saaledis Johannes Gudmunds/øn Toschøe og *Marie Johansdatter Børkeland hin anden udi 3die lige led beslegtede: dette begierede Citanten under Rettens forseigling beskreven til Tingsvidnis erholdelse som Retten consenterede.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, her har vi den bevilgningen LenkeKan Ole Halvardsen Hjelme f ca 1690-1764, og gm Anna Monsdtr Frekhaug 1702-1771, være en bror av Johannes Halvardsen Hjelme? Jeg har Halvard Gudmundsen Hjemle f ca 1631 som hans far. Eller blir dette helt feil?Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

AD Sivert (Sjur) Nilsen Sletta f.ca.1671 og Valborg Rognaldsdatter Berge. Disse to kom fra Kyrkjebø.Legger inn lenke til en tidl debatt, eg. et spørsmål om skifter, Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

tar også med dette skiftet etter Anne Johannesdtr Birkeland gm Mons Bastesen Rifsgård, som var barnløse:'Dato 3. juli 1778, enkemann Mons Bastesen. Som arvinger nevnes hennes søsken: 1) Halvor Johannessen Hvidsten, 2) Anders J. Birkeland, 3) Jens J. Hoele, 4) Johannes J. Nedre Tvedt, død, etterlatt seg Lars J., 22, og Johannes J., 15 år, 5) Marie J. Tolleshaug, g.m. Johannes Knudsen, men død, og hadde etterlatt seg Ole J. Tosche, død, etterlatt seg datter Anne O. g.m. Jens Nilsen Birkeland, Knud J. Olsvold, Johannes J. Ytre Sæbø, Kari J. Sæbø, 50, Anne J., g.m. Nils Olsen Udlyhre, og Rangele J., g.m. Lars Hansen Landsvik.'Her finner vi da Anders, far til Hans, Valborg, Sivert og Johannes,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Johannes Halvorsen Hjelme hadde døtrene Anna og Marie, og sønnene Halvor, Anders, Jens og Johannes.Jeg kjenner nå barnebarnaAnders': Johannes, Sivert, Hans og Walborg.Maries: Ole, Knud, Johannes, Kari, Anne og Rangele.Var Marie gm to forskjellige Johanneser; Johannes Gudmundsen og Johannes Knutsen?Er det noen som har navnene på evt barn av Halvor Hvidsten, Jens Hoele og Johannes Nedre Tvedt? Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg ser at der er skifter etter Halvor Hvidsten og Johannes Nedre Tvedt, men det er vanskelig å søke på AF for å finne ut om disse skiftene er blitt slått opp av SAB tidligere. Er det noen som husker om de er det?Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Er patronymet til søsknene Marta Hjelmen og Knut Toska kjent?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kenneth Bratland

I kirkestolen (kirkeregnskapet) for Manger prestegjeld finner vi at Halver Hjelmens lik som ble nedsatt under stolen i Bø kirke i 1701. For dette ble det gitt 2 riksdaler.I 1719 fikk Marta Hjelmen sitt gravsted under stolen i Bø kirke. For dette ble det gitt 2 riksdaler.Mvh.Kenneth Bratland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Kenneth,De var vel bemidlet da, kan man si.Antas det at Marta var fra Toska, eller var broren Knut gift til Toska.Ser at der er mange brukere på Toska i 1665.Jeg lurer også på om noen vet hvem konen til Halvard Olsen Midtgarden f ca 1677 var?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Nå har ikke jeg sett om Knut Toska levde i 1701, men om han gjorde er det vel han som er 50 år i 1701 og nevnt Knut Pedersen LenkeMvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

..og da er det fristende å foreslå disse to, Peder Knudsen og Berette, som foreldre til Knut og Marta LenkeMvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Da har jeg laget et utkast til anetavle etter Baste og Lisbeth Gaustad;ønsker utfyllende kommentarer eller korreksjoner.

bilete6924.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, da tenker jeg at jeg heller får låne aktuelle bygdebøker på BOB, men på Genealogiske ressurser på DIS-Norge ser ikke listen ut til å være ajourført.Kan noen fortelle meg hvilke bygdebøker med gardssoger som er aktuelle vedr Birkeland, Hjelme, Toska, Boge, Sletta, Kolås, Midtgarden og Elsås?Dessuten for noen sidegrener Alver, Gausereid, Litloksa, Øvre og Nedre Tvedten, Berås, Hilland, Kviste og Mykletun?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei Arnfrid, kanskje du finner gårdene her? Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Arne Mellum

Notert fra Lindås II, Alenfit I. (Ikke sjekket kilder selv)Nils Larsson Åse søre 1662-1741 g. 2 1697 Barbro Jakobsdtr. Grimstad, Lindås 1661.1733.Han sønn av Lars Mikkelsson Åse Søre 1628-1709 g. 1 ca. 1665 Marit 1638-1686.Hans sønn av Mikkel Andersson Åse søre ca. 1600-ca. 1649 (n. 1618-1648) g. ca. 1626 Ingeborg ca. 1603.ca. 1655. (n. 1645-1650)Han sønn av Anders f. ca. 1575 (n. 1603-1615) på Åse søre.---- Barbro Jakobsdtr. Grimstad 1661-1733 datter av Jakob Mikkelsen på Grimstad, Lindås ca. 1625-1713. Ukjent hvor han kom fra.Notert dette ang. han: Det er usikkert hvor Jakob kom fra. I prestetiendemanntallet 1666 var Jakob 22 år, men Jakob(uten farsnavn) er nevnt som bruker på Grimstad i 1661. Det er lite trolig han hadde bruk på Grimstad i en alder av 17 år., og således må det ha blitt ført feil alder på han. I 1701 er Jakob Grimstad 76 år.Jakob må ha vært gift to ganger. Første konen vet en ikke navnet på. Han ble opp igjen gift med Brita Bessedtr. 1658-1746. Ved Britas død i 1746 omtaler presten henne som 'salig Jakob Grimstads avdøde kone', så Brita ble sittende som enke i 33 år etter mannens død i 1713. Hun stod for gårdsdriften ivertfall de første årene etter mannens død.Jakob var lagrettsmann fra 1676 og i fem år til 1686.I skiftet etter Jakob i 1713 er Jakob Synnevåg formynder for Dordi og Brita. Moren var formynder for Anna sammen med Ole Sundsbø. Det er uvanlig at kvinner er formyndere. Arvingene var enken brita og 6 ugifte barn.Sannsynligvis utifra alder at Barbro 1661 og Brita d. før 1713 (etterlot seg to sønner og tre døtre) er fra første ekteskap. Mikkel f. ca 1688 Brita f. ca 1688, Besse f. 1690, Dordi d. 1727, Anna, og Brita g.m. Endre Sjursson Vik er fra 2. ekteskap.I 1727 måtte datteren Dordi møte på tinget for 'begagen leiermål'. Hun må bøte 12 rdl. til kongen. Nils Hundvin lovet på tinget 'noget til underholdning, men ei navngav det'. I oktober dør Dordi, og Brita Grimstad krever Nils for 'affødning' av barnet. Barnet hadde ikke tilsyn, og hun kunne ikke ta seg av det, sa hun. Vi vet ikke hvor barnet ble oppfostret, men Nils Knutson Hundvin hadde sønnen Besse, f. 1727. Besse var bosatt på Hope i Lindås, og han kalte eldste datteren Dordi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Tusen takk Christian, den var smart.Lurer på om Birkeland-gården er gnr 41 Børkjeland (Bjørkjeland) i Radøy-boken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.