Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell Lauritzen

[#69261] Tydehjelp, Bø i Telemark 1809.

Recommended Posts

Guest arnvid lillehammer

Ja, det er resultatet av bispevisitas, bispen har vore i Bø hovudkyrkje og gir uttrykk for inntrykka sine når det gjeld menigheten og presten. Vennleg helsing Arnvid L.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Kjell!Vonar eg får hjelp der eg har feil og står fast!August 4deVisitats i Bøe Hovedkirke da[?] Sognepræsten Hr. Heidemark[?] stræbte i sin afholdte Prædiken at vække Opmærksomheden paa nogle Gudfrygtighedens[?] Egenskaber og Fordele.- Af den til Katechisation fremstillede Ungdom udmærkede sig særdeles en Halvor Halvorsen Eike[....]ud ved ualmindelig selverhvervet Oplysning og Tenksomhed, hvilken ligeledes anbefales ham særdeles i hans Jorddyrkning[?] og øvrige Haandtering.- En Deel Andre af den ældre Ungdom af begge Kiøn røbede ogsaa Forstand og egen Eftertanke i de afgivne Svar.- Klokkeren er en Olding der snart vil sættes i Hvilestand; som Medhjelper i Sangen en duelig Skoleholder, men som dog behøver videre Dannelse, hvilken aldeles bør gives de øvrige Skoleholdere.- Til Brug af den ny X. Psalmebog i Kirken og ved den huuslige Andagt blev Menigheden opmuntret under Forretningen.-Samtale med Skoleholderne og derefter i en Kommissions Samling Planlæggelse til Forbedring i Fattig- og Skolevæsenet, hvorom det Fornødne paa [...] [...] [...], saavelsom om Præstegaardens og Kirkens Beskaffenhed.- Endelig Eftersyn af Embedsbøger. Af disse mangler Skoleprotokol, som uden Henstand maae anskaffes, og tilligemed de øvrige [....]ingsmæssigen giennemdrages, forsegles og authoriseres.-Velsignelse over denne Meenighed og dens venlige Lærer!Bech

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Lauritzen

Dette er du god på, Gunnar. Takk skal du ha.P.S.: 'Klokkeren er en Olding der snart vil sættes i Hvilestand' var jo morsom, da !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.