Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid Lundgren

[#69394] Henrik (Heinrich) Lachmann

Recommended Posts

Guest Astrid Lundgren

Trenger hjelp til å finne Henrik Lachmann, død ca 1794-97 Far Andreas Lachmann. mor Else Huidtfelt. Gjerne også ektefelles navn Familiekrøniken forteller han var amtmann i Stavanger 1762 og i Smaalenene 1768. jeg ønsker å få bekreftet foreldrenes navn, og hans fødselsår.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Det er mulig at du finner noe her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her står det en del opplsninger om en Henrik Lachmann, konferanseråd , under gårds historie her. Det finnes også lenker til noe slektshistorie: http://www.namiko.no/Østre Grefsen.htmMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Siden min lenke ikke virket refererer jeg her: gård Østre Grefsen ble solgt til konferensråd Henrik Lachmann , skjøte 29 mai 1789, den ble solgt igjen 1798 i følge denne kilden.http://www.namiko.no/Østre Grefsen.htm Henrik Lachmann slektVet ikke om det står noe om hans dødsår og opphav her?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Skriv inn adressa slik:www.namiko.no/Østre grefsen.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

HeiHenrich Lachmann skal ha vært gift med Magdalene Schnell, datter av jernverkseier, kanselliråd Ulrich Schnell til Nes Verk og Anne Dorothea Rasch.Ekteparet Lachmann hadde iallefall følgende barn:Anne Dorthe: begravet 7. mai 1763, 3 dager gml. (Eidanger mini 5 1760 – 1764 folio 284)En sønn: nedsat i Choret 23. april 1765 (Stavanger Dom mini A5 1744 – 88 folio 83)Andreas Ulricus: døpt 23. september 1766 (Stavanger Dom, Frue klok B4 1752 – 90 f 93)Else Dorothea Margrethe: døpt 20. september 1768 (Moss Mini I2 1758 – 1779 folio 84)Henriette Kirstine: døpt 11. november 1769 (Moss Mini I2 1758 – 1779 folio 90)Ulrikke Frederike Jacobine: døpt 27. desember 1770 (Moss Mini I2 1758 – 1779 folio 96)Magdalene Charlotte Hedvig: døpt 3. april 1772 (Moss Mini I2 1758 – 1779 folio 101)Hedvig Margrethe: døpt 27. juni 1778 (Moss Mini I2 1758 – 1779 folio 140)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Det er vel han som blir døpt 3. juli 1738 i Aker: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Lundgren

Jeg takker hjertligst dere som har hjulpet meg! Morsomt å få bekreftet ting som min far har skrevet ned år 1920 etter muntlige beretninger fra sin tante! Takk igjen!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Opplysninger hentet fra: Weidling, Tor, Eneveldets menn i Norge. Sivile sentralorganer og embetsmennn i Norge 1660-1814', Oslo 2000, s. 226:'Lachmann, Henrik. Født ca. 1718, død ca. 1797. Sønn av senere assessor i Overhoffretten og lagmann i Opplandene Andreas L. (1685-1752) og Christiane Munch (1692-1723). Gift med Magdalena Schnell, datter av jernverkseier i Nes Ulrik S. (1699-1770) og Anne Dorothea Rasch (1725-1759). Offiser, avskjed 1762 som oberstløytnant. Amtmann i Stavanger amt 1762-68. I Smålenenes amt 1768-1781.Se også Ovenstad 1948-49, bind II s, 89 (Lenke)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Weidling har nok feil fra tid til annen mht. personopplysninger, det er er riktig at trådens Hendrich ble døpt i Vor Frelsers Kirke 24.03.1718, men moren døde i 1725, begravet i samme kirkes kjeller 28.05.1725.Den i Andreas L's andre ekteskap nevnte navnbror (innlegg 8), kom til Nedre Foss.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Lundgren

Det er Henrik i innlegg nr.8 som er min ane gjennom sin datter Else D.M. Lachmann. Hans mor var Else Huidtfelt Andreas ekteskap nr 2.Dette er dokumentert bra i mitt familiearkiv. Her har nok nevnte Weiding blingsa litt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Jeg har en Christiane Lachmann gift med justitsråd Johan Arnt Jentoft f. 1729 i København, død i Stange etter 1801. Er hun i ovennevnte Lachmann-familie ? De ble gift før 1754 i Stange iflg. ubekreftede opplysninger.En datter Christine Sophie Jentoft født 1754 i Stange og død 1790 i Løten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Til Astrid: Hvilken dokumentasjon har du? Det skal godt gjøres å være født i 1738 og samtidig få avskjed som oberst i 1762. Jeg er spesielt spent på hans forutsetninger for å bli amtmann dette år (1762) om det skulle være halvbroren født i 1738 - aøtså nesten nådd myndighetsalder.Leif - en søster av halvbroren nevnt over.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Lundgren

Geir, enig i at dette er litt av en lynkarriere, det er tydelig forvirring her,to brødre med samme karriere,døde i samme år, og attpå med samme hustru. Andreas L og Else Huitfeldt får til overmål en sønn til i 1739 men Henrik i navnet sitt!Det er tydeligvis viktig å oppkalle bestefaren, tolderen i Drammen!Dok. i mitt 'arkiv' er foruten slektsoversikt skrevet ca.1850 bare muntlige overleveringer notert i 1920.Det som var viktig for meg var linjen fra Else D. M. Lachmann opp til far og mor, farmor og farfar, da disse navn og årstall er nesten uleselig i mine oversikter.Karriere er ikke viktig egentlig. Men hvis du kan oppklare noe her er jeg selvsagt takknemmelig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Else Dorothea Margarethe Lachmand var datter av daværende 'Obriste Lieutenant' Hendrich Lachmand som ble født 1718 og døpt 24. mars 1718 i Vor Frelsers Kirke (nå Oslo Domkirke). Hans foreldre var Andreas Lachmand og Christiana Munch (viet 09.04.1715 i Christiania), hun dør som tidligere nevnt 1725 og Lachmand gofter seg med Else Iversdatter Huitfeldt fra Hurum. (Andreas er omtalt i Dansk Biografisk Lexikon som ligger på nettet).Det sier seg selv at Hendrich født i 1738 umulig kunne inneha den posisjon i 1768 ved Elses dåp i Moss etter allerede å ha vært amtmann i Stavanger 6 år og nå som ny amtmann (05.01.1768) i Smaalenene Amt.Så anene dine går på farssiden til Else videre fra Andreas Lachmand og Christiana Munch (ikke Else Iversdatter Huitfeldt). Du finner mer bl.a. i nevnte biografiske leksikon. Mht. oppkalling - ikke vær for opptatt av å finne igjen navnene i familien, i stor grad ble valget navn (som samme måte som ved valg av faddere) motivert av sosiale og yrkesmessige ambisjoner. Dette er svært vanlig i Christiania.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Lundgren

OK. Men hva med den Hendrick født i Agger 21/7 1738 død 1797 foreldre Andreas Lachmann. og Else Huitfeldt yrke conferenceraad/pensjonist I Enkekassen er han oppført med hustru Magdalena Schnell f.26.5 1745 død 1825.hvem av disse Hendriker var Magdalena egentlig gift med?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Tja. Den Henrik som var født i 1738 kom til Nedre Foss jfr innlegg 11. Magdalene Schnell var gift med den Henrik som var oberstløytnant, amtmann i Stavanger - senere i Smålenene og conferenceraad. Ikke urimelig at han måtte være født i 1718, men i så fall 27 år eldre enn Magdalene.Astrid: Sier dine notater (innlegg 15) noe om Schnell?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Han er neppe oppført i enkekassen med fødselsdato (og 21.07.1738 hadde uansett vært feil, halvbroren ble døpt 18 dager tidligere) og langt mindre sine foreldres navn. Her tror jeg opplysninger fra enkekassen (om Magdalena Schnell og ektemannens navn og stilling/stand) kobles med en feil dåp og tilhørende foreldre pga. navnlikhet. Og deretter blir dessverre Enkekassen ført som kilde for 'helheten'.Da det i praksis er en bortimot umulig kombinasjon karriere/fødselsår, burde en kildehenvisning være minimum om påstanden skal vurderes som eventualitet. Derfor (ikke oppfatt dette inkvisitorisk, det er ment å avklare dette en gang for alle): Hvilke opplysninger er faktisk hentet hvorfra mht. Enkekassen og Magdalena.Jeg føler meg ganske trygg på at jeg vet svaret, men jeg kan jo ta feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Lundgren

Jeg velger å forlate temaet Henrik, men heller fortsette med Else Dorothea Margrethe. I f.t. 1801 bor hun i Kristiania med ektemann nr.2 og 3 barn,en datter fra 1.ste ekteskap, og en sønn og en datter fra 2.ekteskap med en Carl Hummel.Skulle gjerne vite når hun døde, og hvor. Hennes datter Willhelmine Frederikke Henriette kjenner jeg historien til.d Drister meg til en ledetråd,hun flyttet muligens til en av byene i nåv.Østfold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Lundgren

Til Knut innlegg 18. Nei min ringe kjennskap går ikke lenger tilbake enn til Else D.M Hennes far er nevnt kort som sønn av Andreas og Else Hvidtfelt, men det er jo tvil moren da.Har funnet noe om fam. Scnell på sidene on Nes jernverk og Porsgrunn Historielag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Astrid, hvilken kilde forteller at Else D.M.'s farmor er Else Huitfeldt - jeg vet ikke om en eneste kilde ! (Jeg ser bort fra eventuelle private hjemmesider uten kildehenvisninge).Siden du mener det skulle være tvil, må du vel bygge på noe mer enn 'ønsket' om at Elses far ble født i 1738. Hvem 'nevner kort' hennes far som 'sønn av Andreas og Else Hvidtfelt'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Lundgren

Som tidligere sagt, muntlig fortalt til min far i 1920 og nedskrevet av ham,samt en 'privat'stamtavle, her har kunnskapen/hukommelsen til en da 60 årig lærerinne(hans tante) sikkert sviktet.Jeg er fullt klar på at de fleste familiekrøniker basert på overleveringer er ganske mangelfulle hva navn og årstall mm.angår.Jeg er igrunn ganske avslappet i forhold til det,Henrik f. 1718 og Dorothea er helt fine aner å ha,jeg er nå mest opptatt den videre skjebnen til Else D.M.Hennes døtre med Wilhelmsen har jeg bra rede på. Takker igjen for fruktbar dialog her i forumet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Sandblost

Conradine Dunker, som vel kjente Lachmannjente, skriver at Else (fru Hummel) flyttet til Fredrikstad og startet en skole der. Men etter det hørte hun ingenting om henne.Else hadde to barn i hvert ekteskap; Med Wilhelmsen fikk hun datteren Anna Magdalena i 1791 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7234&idx_id=7234&uid=ny&idx_side=-130>Lenke og datteren Wilhelmine Henriette Fredrica i 1792 Lenke Med Hummel fikk Else datteren Margaretha Augusta i 1797 Lenke og sønnen Carl Lebrecht i 1798 LenkeDunker skriver at etter Wilhelmsens død ble den ene av døtrene sendt til en onkel på Bornholm, mens den andre døde kort tid etter. Det var eldstedatteren Anna Magdalena som døde (3. okt. 1798)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Lundgren

Jada hun kom hjem igjen, giftet seg 1. med skipper Hans Christian Clausen fra Drammen, fikk i hvertfall en sønn, giftet seg 2. i 1815 med Joachim Conrad Herholdt også fra Drammen. Hun døde i 1849.Datteren Frederikke wilhelmine f.1821 død 1892 ble min oldemor.takk for tipset om Elses mulige alderdom hos datteren,nå skal jeg saumfare kirkebøkene for Bragernes!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.