Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kikki Brill

[#69409] Samme mann får to barn med ulike mødre i Aurskog 1785?

Recommended Posts

Guest Torgrim Sørnes

Ved den siste Berger Holtet er det gjort en tilføyelse: 'S 8øndre] Haneborg' - dette kan bety at det eksisterte to personer med samme navn, og at presten kvalifiserte den ene på denne måten.Skulle det derimot være samme mann burde det stå noe under 'Publice absolverede'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Nå står det ikke at Anne Nygård og Maria Dingsrud var barnas mødre; det står at de bar barna til dåpen. Presten oppgir bare farens navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Sørnes

I tillegg er Berger Holte fadder ved Berger Holte Haneborgs barns fødsel - han kan jo ikke være fadder til sitt eget barn, så det må være to stykker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

Man ser ofte at 'Moderen' eller 'Faderen' er oppført som fadder, i hvert fall på 1800-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kikki Brill

Ok, så person nevnt ETTER barnet er den som bar barnet til dåpen. Takk for det. Men hva betyr 'Publice absolverede' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Når et barn ble født utenfor ekteskapet, dvs som resultat av 'lejermål', måtte moren og faren stå opp i kirken og bekjenne sin synd! Dette ble da kalt 'public absolverede', de måtte med andre ord skrifte offentlig for å få forlatelse for sin synd. Denne handlingen ble visstnok opphevet i 1767. I tillegg måtte de begge betale en form for mulkt.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kikki Brill

Hei Kjellaug R. Petit, beklager, datter på sykehus og ikke vært inne på innlegget mitt. Javel, så det var det det betydde. Takk skal du ha og si hei til Frankrike for meg! Var der en del av sommeren for mange år siden og har lengtet tilbake siden...hilsen Kikki Brill

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kikki Brill

Hei Kjellaug R. Petit, beklager, datter på sykehus og ikke vært inne på innlegget mitt. Javel, så det var det det betydde. Takk skal du ha og si hei til Frankrike for meg! Var der en del av sommeren for mange år siden og har lengtet tilbake siden...hilsen Kikki Brill

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Jeg har en mulig forklaring på fenomenet. Min hypotese er at Berger Holtets barn, Marte og Anders var tvillinger. Presten har trolig i kirkeboka forbyttet 2 barn som begge ble døpt Anders.' På samme dag' ,står det etter Marte, døpes en Anders som presten har gitt tilføyelsen med et kryss over - til Fiug- trolig etter å ha oppdaget at dette var feil Anders. Når han så må føre inn Berger Holtes Anders på feil søndag etter, så føyer han til over - Fiuk ib(?) Haneborg - for å markere forbyttelsen. Mora er ikke nevnt, men hun heter Anniken Olsdtr. Molidalen f 1747 d 17/10 1827 i Mæli. Anders Bergersen er ved FT 1801 tjenestedreng 16 år hos lensmann Ole Halvorsen Haugrim. I bygdeboka Aurskog/Blaker b.I s 81 står han omtalt u/ Mæli som etterfølger av faren Berger Kristoffersen som feller et tre over seg og forulykker i 1806 52 år gammel. Han var f 1756 i Høland dpt 21/12 i Løken kirke, nevnt i bygdeboka for Setskog/Høland b II s 137 u/ Tajet Ilebekk, Familien bodde I Uglevika u/ Ljøner i Eidskog ved FT 1801. 4365 * Berger Christophersen Mand 45 Begge i 1ste ægteskab Husmand med jord M 4366 Aneken Olsdtr Hans kone 58 Begge i 1ste ægteskab K 4367 Ole Bergersen Deres børn 23 Ugift M 4368 Berthe Bergersdtr Deres børn 19 K 4369 Marthe Bergersdtr Deres børn 16 Familien står omtalt i Eidskog b.b. I s 151 Ei datter Anne Katrine Bergersdtr. f 1780 i Holtet ble 1798 g.m. Mads Hansen Setra A/B I s 189 Berger Kristoffersen Holtet er i min anerekke, så derfor har jeg kartlagt mye av familien hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Trolovelse/giftermål i Aurskog 25 okt. 1777 mellom Berger Christoffersen og Anniken Olsdtr - høyre side øvre halvdel Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

'til Fiug' over Anders Skonningruds barn, er nok rett lest, men forslaget til hva det står over Berger Holtes barn Anders, er jeg uenig i. Jeg mener det står 'L..de S: Haneborg'.Nå er likevel tvilling-forslaget et godt forslag, for om det ene barnet var svakt, ble de kanskje ikke kirkedøpt samme dag. Men én ting gjør meg tvilende: Var det tvillinger, er det merkelig at mora er introdusert to ganger (jf. høyre marg).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Vedrørende 'L..de S: Haneborg', så tror jeg at jeg ble lurt av løkka i T'en på linja over, som går ned 'i kjelleren'.Rett tolkning må være 'unde® S: Haneborg', hvilket betegner at Holte/Holtet var husmannsplass under Søndre Haneborg. Det er flere dåper på samme oppslag med liknende tilføyelser, og jeg ser i matrikkelen at det er et bruk under Søndre Haneborg som heter Øvre Holtet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Den siste tolkningen er logisk og sikkert riktig. Holtet ligger under Søndre Haneborg - i A/B I s 164 uten at den aktuelle familien er nevnt. Naboplassen hette Vestmo og her bodde Jon (Christensen) Westmoe som var fadder til begge barna A/B s 167. En alternativ mulighet har også streifet meg at kanskje ble tvillingene døpt på hver sin søndag. Det må anses sikkert at Martes mor var Anniken Olsdtr.jfr FT 1801. Indisiene taler også sterkt for at hun var mor til Anders. De bodde sammen på Mærli u/ Søndre Mangen hvor hun som enke etter Berger dør 17/10 1827.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

En ting er merkelig med merknadene i høyre marg. Ut for dåpen til begge Anders-ene står samme nummerbetegnelse - D(dreng=gutt)19, den ene i juli den andre i august. Kan det tenkes at det bare gjelder en av dem - den til Fiug - mens introduksjonen var felles for tvillingene Marte og Anders i juli?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Og jeg som innbilte meg at tallet til høyre var introduksjonsdatoen ... Der bommet jeg stygt. Ja, det var pussig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Marthe (Bergersdtr) er døypt søndag 24 juli, Anders (Bergerson) søndag 14. august. Dei har same faren, og er vel helst tvillingar. At dei er døypte til forskjellige datoar, må vi berre konstatere.Den pussige oppatt-takinga der D19 vert telt to gonger, finn vi ein parallell til blant jentene - P14 vert òg telt to gonger.Eg kan ikkje tru at presten er blitt forvirra av at namna Anders og Marthe er bruka to gonger. Ikkje finn eg samanheng meed X-ane som står plasserte i juli, heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Nummerering av gutter og jenter som døpes, har trolig til formål å forenkle oppsummeringen ved avslutningen av året. Dobbelregistrering med samme nummer skyldes trolig simpelthen at presten er kommet av tellinga. Ved gjentagelse av P2 i 1776 s 86 har han skrevet NB ved den ene så her har han oppdaget feilen, kanskje han justerer summen ved årets slutt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Årstallet skal naturligvis være 1786

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.