Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Knut Skorpen

[#69484] Adopsjon 1865

Recommended Posts

Guest Knut Skorpen

Sidan vi ikkje hadde nokon adopsjonslov i 1865, er det ikkje greitt å vite kva som ligg i ordet 'adotivdatter', bruka om dottera til Karsten og Milla Ottesen her: Lenke Men sidan ekteparet òg hadde ein 'Fostergut', verkar ordbruken medviten.Kunne ein ved tinglysing eller på annan måte gje fosterbarn rettar som forsvarer bruken av ordet 'adoptivdatter'? Vil 'adopsjonen' i så fall ha sett spor i kjeldene - ut over denne usikre folketeljingsoppgåva?Dersom slike spor ikkje finst - korleis bør vi tolke ordbruken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Så seint som 1865 finst det vel eit person-panteregister (i tillegg til real-(dvs.eigedoms-)panteregisteret) som gjer det mogeleg å finne slike eventuelle tinglysningar utan å finlese heile panteboka.Ei mogeleg tolking er naturlegvis at ordbruken er heilt tilfeldig. Ei anna mogeleg tolking er at 'adoptivbarnet' ikkje har nære (nærare) slektningar i live, medan 'fosterbarnet' har det. Det siste kan du langt på veg undersøke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Ein detalj til tyder på at ordbruken ikkje er tilfeldig: Adoptivdottera er innskriven med familienamnet Ottesen etter foreldra, medan forstersonen har sitt patronym.Dette person-panteregisteret som er nemnd - kor finn vi det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Kanskje ho hadde ein (biologisk) far Otte/-ar? Ein slektning til Karsten, oppattkalla etter same Otte som far hans...kanskje?Statsarkivet, saman med realregisteret (det som vanlevis vert kalla panteregisteret). Står i arkivkatalogen saman med Pantebøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Takk for hjelp. Dåpen hennar Mille finn du 20. juni 1807, her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.