Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jörgen Ingman

[#69522] Dom 12 Trin 1782

Recommended Posts

Guest Jörgen Ingman

Hej!Undrar om nån vet vilket datum eller månad denna dag rör sig om?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ted Lier

Det var søndag 18. august 1782

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Toppen, tusen tack!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Den är sparad nu :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Tja, kva for ein kalender som er best, kjem vel an på kva vi skal bruke han til...Bauer-kalender ser ut til å vere dansk, og danske helgedagar fell ikkje alltid saman med dei norske. For meg ser det heller ikkje ut til at Bauer-kalenderen fangar opp alle endringar i plasseringa av dei rørlege helgedagane som er vedtekne opp gjennom åra.Maria bodskapsdag er ein dag som er flytta mykje på, og som vert plassert ulikt i ulike kulturar (jf http://nn.wikipedia.org/wiki/Maria_bodskapsdag ). Etter det eg kan sjå, plasserer 'Jan sin kalender' denne datoen rett, dersom det er offentleg norsk tradisjon vi forheld oss til.Bededagen har ikkje Jan teke med. Den finn vi i Bauerkalenderen, men i Noreg vart han i 1915 flytta til fredag før Allehelgenssundag, og i 1950 vart han flytta til sundagen før Allehelgenssundag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Knut (7): Vanlegvis har vi bruk for ein slik kalendar for åra mellom ca.1680 og 1900. I denne tida vart tidfestinga av Maria bodskapsdag i Noreg endra éin gong, i 1770. For å bruke Bauer, må ein kjenne til denne endringa - som tydelegvis gjeld berre Noreg (ikkje Danmark). I tillegg må ein vite at (både i N og DK) vart allehelgensdag flytta frå 1.nov til første sundag i november frå 1770.At bededagen manglar i 'Jan sin kalendar' trur eg ikkje eg har lagt merke til før. Men det er fleire feil, m.a. teljing av sundagar etter openberring ('epiphania') etter 1770. Det åleine gjev mange fleire feil enn dei to tinga i 'Bauers kalendar'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Ja, eg ser at Openberringstida i 'Jan sin kalender' vert heilt feil m.a. 1809: Lenke Dette skulle vore retta på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

I innlegg (9) har eg feilslutta. 'Jan sin kalender' har delvis andre namn på nokre av sundagane enn det som er bruka i kyrkjebøkene, men eg har ikkje grunnlag for å seie at dei er 'helt feil' dette året. Orsak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(10) Jaudå, du hadde rett i at openberringstida 1809 vart heilt feil. 6.januar var openberring ('epiphania', også kalla heilage tre kongars dag). Første sundag etter openberring var 10. januar, osv. Endringa frå før 1770 var at openberringsdagen ikkje i seg sjølv var helgedag. Jan si feilslutning er at dagen vart flytta til den næraste sundagen.Det er ikkje så vanskeleg å sjekke kva som er rett oppfatning. Ein treng berre finne ei kyrkjebok som gjev datering etter både kyrkjeleg og sivil kalendar for tiåra etter 1770. Eit døme er kyrkjeboka for Domkyrkja i Trondheim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.