Jump to content
Arkivverket

[#70142] Dugnad - bli med å fotografe de mest brukte slektshistoriske kildene


Guest Kari Thingvold

Recommended Posts

Guest Erlend Eriksen Mæhlum

Hei. Bra du sier i fra! Hadde faktisk tenkt på å se på noen av disse etterhvert, men nå tror jeg at jeg avventer det..!

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Da får jeg komme med kjepphesten min igjen : det er så mange som ikke leser gammel skrift, - derfor må kildene også skrives av.

Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Nå gjør vi kildene tilgjengelig. Om noen vil skrive av, er det veldig flott. En kommer langt bare med et register over fornavn - etternavn - bilde nr. Det er en fin måte å lære seg gotisk skrift. Navn er lettere å kjenne igjen. Kanskje noen erfarne kan hjelpe ved å se over og fylle ut der hvor det er mangler. Jeg legger gjerne ut slike avskrifter.Rune Nedrud - vi får ta en prat. Kan du sende meg en e-post: slektskilder@gmail.com

Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Til Tore (27) og Kari (28)Jeg er enig med dere begge. Vi trenger kildetekstene slik at vi har noe å transkribere, og så må noen som ser det som en oppgave gjerne skrive av materialet.Det er altfor tidkrevende å sitte i arkivene og skrive av kilde for kilde. All publisering av originalmateriale bidrar til at det legges til rette for at noen kan sitte hjemme og skrive av.Det som da trengs er en gjeng med aktive avskrivere som kan oversette materialet fra gotisk til dagens skrift.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Hva om de gamle odelsskattemanntallene ble avfotografert og lagt ut på internett. For et fremskritt det ville være for oss middelalderentusiaster. Riktignok har Tore planer om å få i gang et transkriberingsprosjekt med tanke på disse jordebøkene, men det vil ja ta ganske lang tid før disse blir tilgjengelige. I mellomtiden vil jo de av oss som behersker gotisk håndskrift så noenlunde ha stor glede av avfotograferte versjoner av jordebøkene. Dessuten så ville det jo være mulig å sitte ved PC-en og gjøre transkriberingsarbeidet også.

Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Tom Larsen melder at han har fotografert flere militære ruller for Eidsvoll 1829-47. Jeg får det tilsendt på DVD, og vil legge det ut etterhvert.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Til Finn (32): godt forslag. Forslaget om utgivelse av odelsjordebøkene fra 1. halvdel av 1600-tallet er ennå ikke ferdig styrebehandlet (NSF). Konklusjonen kan ende med et *nei* til trykt utgave og *ja* til en digital (forslaget går på både en trykt og en digital utg.) Uansett utfall trenger dette utgiverinitiativet (jfr Genealogen 1/2009) mange deltagere til avskrivningen av odelsjordebøkene. Og Finn er en av dem vi gjerne vil ha med som avskriver / utgiver !Jeg tilbyr meg å være korrekturleser på disse avskriftene.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Til innlegg 30. Det er ikke bare gotisk skrift en sliter med i enkelte kilder, men i det skiftene jeg holder på med for Frosta/Åsen nå er det deler av skifter hvor enkelte opplysninger nærmest er borttæret eller det er meget svak skrift igjen. I andre skifter på samme mikrofilm(HF-1869) er det hele skifter hvor mye er borttæret. Er det mulighet for at når disse skiftene blir scannet at de som har svak skrift kan bli mer lesbare ved scanning? Regner med at det som er helt borttæret før mikrofilmingen har gått tapt. Tingbøkene for Stjør-Verdal har jeg også gløttet litt på for perioden fra ca 1750 og noen år utover, men det måtte jeg gi opp fordi det var svært mye som var borte. Heldigvis ser pantebøkene ut til å være mye bedre i samme periode. Det er flott at det legges ut så mye nå. Tingbøekene for Helgeland 1717-1734 var interessant lesning, men jeg forsto jo ikke alt der da. Jeg vil vel si at jeg 'øver' ganske mye på å lese gotisk skrift, men det blir nok en stund til er utlært.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Finn og Tore (32, 34)Odelskattemanntallene for Hedmark og Oppland er vel på SAH?, og dermed 'mat' for min skanner?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Nei, dessverre, Lars Ove, jeg tror ikke du finner noen odelsmanntall på Hamar. Men du kan jo spørre personalet der.

Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Glemte å nevne i mitt innlegg at jeg også syns det er et flott tiltak at odelsskattemanntall og andre kilder fra middelalderen og senere legges ut. Jeg er nok ikke riktig så langt tilbake i tid med min slekt stort sett iallefall som middelalderen, men jeg regner med å få bruk for odelsskattemanntall fra middelalderen etterhvert jeg også. Gleder meg til å se nærmere på skoskatten for 1711.

Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Ja, og jeg håper vi får flere til å fotografere alt dette. Noen må jo gjøre jobben.Er det noen flere som har lyst til å å på fotojakt i arkivene?

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Arne Fauske

Eg har vore i kontakt med digitaliseringsseksjonen ved Riksarkivet. Jordebøkene 1624-26 i Stathaldararkivet vil verte digitalisert om relativt kort tid. Det er sjølvsagt ikkje dermed sagt at dei kjem på nettet med det allerførste, men det vil vere unødig arbeid å starte avfotografering av kjeldemateriale som likevel snart er å få i digitalversjon

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest Kari Thingvold

Det er ca 4 år siden de begynte å legge ut kirkebøker (nov 2005). Så kom pantebøkene. De er ikke ferdig. Nå skal de begynne å legge ut skifter (sannsynlivis før jul), så kommer tingbøker og lensregnskapet. Alt dette er flott og meget gledelig, men årene går.Alt som er mikrofilmet av slektshistoriske kilder skal legges ut, og det er mye. Det kan gå mange år før alt er på plass på internett. Jeg forsker på slekt nå og kanskje ikke om 5-10 år. Jeg er vel snart ferdig. Det er derfor jeg er ivrig med kameraet. Det er den mest effektive måten å komme videre på. Er vi flere som fotograferer, blir det mindre jobb på hver, og mer å bla i.Det er en kjær kilde som ikke vil bli skannet og lagt ut på internett, og det er skiftekortene. Det ble opplyst på et møte DIS-Oslo/Akershus hadde på RA denne uken. Opplysningen kom fra Kristian Hunskaar. Det er kanskje mulig å fotografere fra mikrofilm. Er dette noe som er verd å satse på? Fint å ha på nett når skiftene kommer? Er det noen som kan bidra med det?

Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

(43) Hvis det ble oppfattet dithen at jeg kategorisk avviste at skiftekortene vil bli digitalisert, så har jeg formulert meg feil. Men skiftekortene er ganske riktig ikke på våre prioriteringslister så langt.

Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Spørsmål til Kristian (44). For Eidsvoll finnes det dødsfallslister i sorenskriverarkivet fra og med 1815. Er det aktuelt å skanne disse ?.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.