Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Randi Nesje Myhr

[#70168] Berte Torsd Mortvedt Eidsberg, Hovin og Løken Sp.berg Årnes og Lie Øymark?d 1646

Recommended Posts

Guest Randi Nesje Myhr

Berte Torsdatter er omhandlet i flere temaer tidligere bl annet tema 16490 ( se spesielt nr 78)Familien og gårdene er også behandlet i temaene 26867, 44753, 23863, 25845,66154. Berte er omtalt i bygdebøkene for Spydeberg under gårdene Løken ( bind 1 side 942)og Hovin( bind 2 side 737). Det som er vanskelig å finne ut av er Berte og familiens forbindelse til Øymark og gårdene Årnes og Lie.Det har vært diskutert om Berte Torsdatter kom fra Øymark og var søster til Siri Torsdatter på Årnes. Bygdeboka fra Spydeberg som vel bygger på bøkene til Østensvig skriver at hun kommer herfra.Det vi vet er at Berte først var gift med Anders Amundsen Mortvedt i Eidsberg som det var skifte etter 20.10.1593. De hadde en datter Ingeborg som var født omkring 1585 og som det var skifte etter 30.01.1636. Hun var gift med Ole og de hadde barna Anders Olsen Hollebøl og Mari Olsdtr Auten som var voksne ved skiftet og i tillegg døtrene Marte og Rønnaug.Berte giftet seg så med Gudmund Joensen Hovin i Spydeberg. Hovin var på denne tiden ihverfall delvis eid av Oslo Domkapitel. Gudmund nevnes som lagrettsmann ved kongehyllingen i 1591. Han betaler landskatt for Hovin 1610 til 1619. Dør sannsynligvis ca 1619. Berte og Gudmund har sønnen Jon Gudmundsen Løken/ Lie. I følge folketellingen i 1664 på Lie var han oppgitt å være 62 år.Berte gifter seg så ca 1620 med Nils Hovin. Ukjent hvor han kommer fra. Han oppgis å dø 1640-1645. Bygdeboka oppgir at Nils ved giftermålet i 1620 blir eier av halve Årnes i Øymark og i 1624 i tillegg også parter i Ytterbøl i Øymark. I tillegg står han i 1620 med de samme eiendommene som Gudmund har i 1615, nemlig 14 lisp i Taraldrud i Rødnes, 1 skp i Brynildrud i Våler og 1 fjerding i Huseby i SpydebergI 1641 og 42 skriver bygdeboka at Nils oppgis som 'forarmet'I 1637 ved båtmannskatten oppgir bygdeboka at Berte står som eier av 2 skippund i Lie i Marker og en større part i Folkenborg. i 1640 står Berte oppført som eier av Løken. Hun skal også allerede i 1631-33 stå som eier i Aarnes og Lie. Siri Torsdatter blir samtidig eier av parter i disse to gårdene. Er det bare tilfeldig?Ved skifte etter Berte Løken i 1646 er oppgitt at hun eier i Lie, Ytterbøl, Folkenborg, Rustad og Brynhildrud. ( jeg har ikke sjøl tilgang på disse skiftene og refererer bare fra tidligere temaer og bygdeboka)I 1648-49 står Jon Gudmundsen Løken med eierparter i Lie, 2/3 av Brynhildsrud og part av HusebyJon er i 1622, 1631 og 32, 1642 og 1647 registrert på Løken i Spydeberg. I 1640 sammen med moren Berte som står som eier. Ca 1657 flytter Jon til Lie i Øymark. I 1664 tellingen bor han der. Hans første kone Gro Aslaksdtr Eikeberg dør ca 1657. Det er referert til et skifte i Karlsrudslekten. De skal ha døtrene Ingeborg, Ragne, Gyrid og sønnen Gudmund ( som er 24 år i 1664 på Lie)Jon gifter seg så i 1659 med Anne Dorothea Mattisdtr Skulberg i Spydeberg som er født ca 1635. De bor på Lie i Øymark. Jon dør ca 1664 og enken gifter seg med Mogens Svendsen Dringelberg som senere ble lensmann på Årnes i Øymark. Han gifter seg senere med Karen Franzdatter Hornnes.I 1652 til 1659 er Ingebrigt Amundsen Lie oppgitt å eie parter i Løken i Spydeberg. Han er stesønn av Siri Torsdatter ( sannsynlig sønn av Amund Olsen Årnes fra ekteskap med Tyrri Amundsdt Søgård)Bygdeboka for Spydeberg skriver at Lie er Bertes odel. Dette er ikke Svein Arnolf Bjørndal i tema 16490 enig i. Er det noen som har opplysnnger som kan hjelpe å finne mer ut av disse slektsforbindelsene. Har Ingebrigt og Jon byttet eiendommer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Siden jeg skrev om folket på Årnes og Li i tema 16490 i 2004, har jeg notert følgende: I landskatten 1613-14 nevnes i Idd en Jon Tordsen. Han eide da følgende:i Årnes 2 skp.i Li 2 skp.i Kvisler 1 pd.i Jaren 1/2 pd.i Ystehede 3 tdr.i 'Kleper' 1 td.i 'Hoffdal' 16 sett. (bare i 1613)Dette må være han som senere kom til Li, og formodentlig er han bror til i hvert fall Siri Tordsdtr. Årnes. Siden Amund Årnes ikke eide noe i Årnes 1613-14, må han ha fått godset sitt fra Jon, senest 1618. Frem til 1625 eide han bare 1/2 skp., senere 1 skp. Enken Siris parter varierte, men i perioden 1638-48 er det 1 skp.Amund Årnes eide 1/2 pd. i Brynildrud 1613-14, men ikke senere. Gudmund Hovin eier 1 skp. der i 1615. Hva eide han evt. tidligere?Det kunne definitivt vært interessant å få verifisert om Beret Toresdtr. eller hennes mann Nils Hovin eide halve Årnes i 1620 og 1631-33. Men det er jo da merkelig at hun ikke nevnes med noe der i 1636. Men hun kan jo ha avhendet det? På den annen side nevnes hun jo heller ikke med partene i Li eller Folkenborg da, de to siste partene må hun jo ha fått fra Ingebret Amundsen Li i hhv. 1630 og 1632, som satt med det tidligere. Parten i Li var gavegods, som han som tidligere nevnt nok har fått av enken etter Jon mot føderåd, og var hun enke etter Ingebrets stemors bror, er dette arrangementet desto mer forståelig.At det er bytte/salg av gods mellom Hovin/Løken og Årnes, kan saktens tyde på slektskap, men dersom Siri og Beret skulle være søstre, tror jeg helst de må være halvsøstre, da Beret synes å ha vært langt eldre enn Siri. Se nærmere argumentasjon om kronologien i tema 16490.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

En liten presisering: Jo, Beret Toresdatter hadde nok eventuelt avhendet godset i Årnes før 1636, til Siri Årnes, nok i 1633, siden Siri sitter med 2 skpd. i gården i 1634. Det skjedde nok på samme tid som Siri avhendet godset i Li og Folkenborg til Beret, og Siri hadde igjen fått det fra sønnen Ingebret Li. Men det ville som nevnt vært fint å få verifisert at Beret og Nils Hovin satt med det skippundet i Årnes i h.h.v. 1620 og 1630-33.Senere er det Amunds og Siris svigersønn Jon Årnes som eier halve Årnes. Han nevnes i skattelistene fra 1644 som medbruker på Årnes, eide da 1 skp. i Årnes og 1 pd. i Klemetsby i Rødenes. Jon Olsen, 50 år i 1664, brukte halve gården (1 pd.). I 1648 eide han 1 skp. i Årnes, 1 skp. i Klemetsby og 1/2 skp. i Solberg i Høland. I 1649 eier han 2 skp. i Årnes, 1 skp. i Klemetsby og 1 skp. i Sandem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Når det gjelder godset i Løken, fikk Ingebret Li dette i pant fra Torkild Arnesen Nes i Skiptvedt:Tingbok Rakkestad sorenskriveri 24/27b-28a (Spydeberg). Tinglyst pantebrev utstedt av Torkel Arnesen Nes i Skiptvedt til Ingebret Amundsen på Li i Aremark på 1 skp. skyld i Store Løken mot 200 rdl. lån. Datert 4/1 1652. Hvilken skyld Søren Lauritsen i Hølen, borger til Christiania, oppbød til odelseierne.Ingebret må ha dødd kort etter, siden det er enken Signe som står oppført med dette godset allerede i skattelistene for 1652.Jeg vet ikke hvordan Torkild Nes har fått hånd om godset i Løken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Nesje Myhr

Tema 26867 Rita Hole, Skjeberg, 10.2.2005 19:41 (26) Refererer fra Østensvig:Nå har diriktør P.R.Sollied meddelt meg noen opplysninger som viser at i 1622 og 1624 eier Niels Hovin i Spydeberg 1 pund i Aarnæs foruten en del annet jordgods i Øymark og Rødenes.Og i 1631,1632 og 1633 eier Birte Hovin 1pund i Aarnæs,1pund i Lie og 13 1/2 lispund i Taraldrød i Rødenes-Det må være klart at Berte på Mortvedt og Birte på Hovin er en og samme person.Niels er hennes mann,hennes annen mann,for hun var først gift med Gudmund Joensen som også bodde på Hovin og eide parter i Taraldrød i Marker, Brynildrød i Vaale og Huseby i Spydeberg.I følge bygdeboka om Løken. I 1647 står Torkild Næs i Skiptvedt som eier av 1 skp. Den andre halvparten eies av Christoffer Vister. Eiendomsforholdene er de samme fram til 1657. I 1658 eier Torkild også Svinningen. Bygdeboka har ikke med opplysningen om at Ingebrigt Amundsen Lie er eier i 1652 til 59.Christoffer Vister er lensmann i Skiptvedt og Spydeberg.Han er gift med Jøran Asgautsdatter Skog. Hans sønn er Fredrik Christofersen ( ca 1633 til 1716) Fredrik overtar som lensmann fra 1657 etter Jon Gudmundsen Løken. Han gifter seg med Ingeborg Mathisdtr Skulberg som er søster av Anne Dorothea, andre kone til Jon Gudmundsen Løken/ Lie.Fredrik står oppført som bruker av hele Løken i mantallet i 1664 og videre helt fram til 1715. Bygdeboka skriver at ved matrikkelen i 1665 står Anne Lie fra Øymark ( Anne Dorothea Mathisdtr?)oppført som eier av halvdelen av Løken. Denne delene er i 1669 overtatt av Morten Pedersen.FRedrik eier fortsatt den andre delen. I 1671 er det helt nye eiere: Halfuor Ramberg og Peder GErølfsen I 1709 eier igjen Fredrik Christoffersen halvdelen av Løken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Randi Nesje Myhr

Torkild Nes er behandlet i tema 23720 Lenke Han antas å være svigersønn av Ole Onstad i Skiptvedt og det drøftes på hvilken måte han er i slekt med Jon Aslakson Onstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.