Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

[#70255] Hurdal Glassverk – Grafton og Filion

Recommended Posts

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Min interesse og spørsmål er i tilknytning til forbindelsen til Christiania. Mht. Edvard Grafton så ble jo han døpt i byen, men vet man hvor hans far (Thomas Grafton) kom fra og når denne ble født/døpt. Så vidt jeg kan forstå av glassverk-bøkene døde Thomas Grafton senest 1786, men jeg ikke finne dette tid/sted. Kan noen hjelpe ?Johan Christopher Filion ble gift første gang i Christiania og ektefellen kjenner jeg. Jeg har forstått det slik at Johan Christopher Filion var sønn av Christian Filion og Maria Mathilla (fullt navn?), men vet man dette med sikkerhet. Tilsvarende over, kjennes Johan Christopher Filions fødested od tidspunkt for fødsel/dåp? Videre har jeg 7 barn til J.C.F. og Else Maria Olsdatter, men mistenker at tallet er høyere – finnes noen oversikt ?(Skulle noen mangle opplysningene fra Christiania, skal jeg selvsagt gi disse).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Filion er i min slekt. Har ikke reg ALLE barn i denne store glassblåserfamilien. Christian Filion f. ca. 1708 død 14/6-1789 Hurdal var gift med Anne Maria Mathlia. Jeg har bare registrert ett barn på han..Ulricha Eleonora 1743. Men hun har skrevet en kokebok som jeg har kopiert.Ta kontakt da Geir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Minken

Jeg er svært interessert i opplysninger om Johan Christopher Filion vielse og Edvard Graftons dåp i Christiania. Dette er noen brikker jeg har manglet i kartleggingen av glassverksslekter i Norge. Jeg kan bidra med følgende opplysninger:Johan Christopher Filion var sønn av Johan Filion og hans første kone Anna Maria Faster. Dette framgår av skiftet etter Johan Filion som ble foretatt på gården Julsrud i Eidsvoll i 1778.Ut fra de aldersopplysningene som foreligger bør Johan Christopher Filion være født ca 1735 og trolig i Tyskland. Vi vet at faren, Johan Filion, arbeidet ved speilglassverket Björknäs utenfor Stockholm fra 1737 til 1739. Deretter vendte han tilbake til Tyskland for noen år. I 1746 var han igjen tilbake i Sverige og arbeidet ved Kosta glassverk i Småland. Familien kom til Norge i 1753, først til Nøstetangen og deretter til Hurdals glassverk.Jeg har funnet i alt ni barn av Johan Christopher Filion og Else Marie Olsdatter:1. Anne Christiane f. ca 1760. Hennes dåp er ikke funnet men hun er omtalt som 'Christophersdatter Filion'. 2. Johan Fredrik f. i Hurdal 1762. 3. Dorthe Mathea f. i Hurdal 1764 4. Dorthe Mathea f. i Hurdal 1765 5. Bernt født i Hurdal 1774 6. Karen Lovise født i Hurdal 1776 7. Petronille f. i Hurdal 1779 8. Maria Elisabeth f. i Hurdal 1781 9. Fridrica Filepina f. i Hurdal 1787.Som vi ser er det to lange hopp i denne rekka, mellom barn nr. 4 og 5 og mellom barn nr. 8 og 9. Johan Christopher Filion arbeidet en tid i Göteborg rundt midten av 1780-tallet så her kan det muligens være et barn født i Sverige.Thomas Grafton kom fra England. I glassverkenes korrespondanse (privatarkiv nr. 1, RA)finnes en temmelig utførlig beskrivelse av hvordan han ble vervet av Carsten Anker som var på reise i England i 1779. Jeg kjenner ikke dødsåret, men på en liste over vedforsyninger til arbeiderne i Hurdal fra 1787 finner vi bare hans enke Anne Ingvoldsdatter Grafton. Hennes begravelse er trolig funnet i Hurdal i 1825. Men de to sønnene, Johan Carl f. 1783 og Edvard forsvinner sporløst. Johan Carl finnes heller ikke på glassverket ved folketellinga fra 1801.Mvh Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Han nevnes bare som Christopher det jeg har sett. Ved Fridrica Filepina¨s dåp i 1787 har Else et slektsnavnet Thoms. Har da Christopher vært gift 2 ganger? Har sett Birthe Christine Olsdatter i denne forbindelsen... Det var i alle fall morsomt å få fatt i kokeboka til Ulrica Eleonora datert 17. oktober 1767 i Hurdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Minken

Nei, det står Moder: Else Olsdatter ved Fridrica Filepinas dåp.En av fadderne heter Else Thoms.Johan Christopher Filion giftet seg for annen gang i 1798 (etter Else Marie Olsdatters død i 1797). Bruden er kalt Birgitha Kiestine Møller, brudgommen Johan Christoph. Filiong. Ved folketellinga i 1801 kalles kone nr.2 Birte Kirstine Olsdatter. Hun døde i Hurdal 1813. I dette ekteskapet var det såvidt jeg vet bare ett barn, Maren Kiestine, f. 1799.Ja, kokeboka er en perle. Jeg har sett på den på arkivet på Maihaugen. Den er også et lite stykke slektshistorie ettersom seinere innføringer viser at den gikk i arv til Ulrica Eleonoras datterdatter, Regine Karoline Laumann, gift med gårdbruker Jens Larsen i Nesna i Nordland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Feil i avskrifta, du har rett. Else Thoms var fadder. Jeg har lurt på hvor i Frankrike Filion.familie kom fra. Er da usikker på hvor og når Antonius Filion er født. Sønnene Johan og Christian ble vel f. ca. 1700 og 1708, men vet ikke hvor.Mor het vel Abelona...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Er såvidt innom, takker for svarene som jeg skal lese nøyere senere ikveld;til Hans; din e-post adresse forsvant (sammen med alle andre) sist jeg skiftet PC. Kan du sende den til meg, gkb og c2i.net med krøllalfa imellom.Anne, raskt: dåp Edvard ble holdt i Vor Frelsers Kirke 30.08.1781 (Oslo Domkirke Mini 4 p.1108). Trolovelse og vielse Else Maria Olsdatter og Johan Christopher Filion hhv. 21.09.1759 og 13.12.1759 - samme kirke. Samme kirkebok p.88 og forlovererklæring p.4 ( Forlovererklæringer nr. 8 (1759-1769), oslo Domkirke). Vil du vite mer om Else Maria skriv til samme e-adresse som jeg oppga til Hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Geir, det du skrev kommer bare i retur, bedre du prøver hansmyhralfakrøllonline.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

e-post er sendt begge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Marie Elisabeth Henriksdotter døde på Nystun Julsrud 1803. I følge Eidsvoll bygds historie bind II, 2. del var hun før Ola Olsson gift med en Johan Trulsen. Dette framgår også i skiftet etter henne, Øvre Romerike skifteprotokoll 14, side 435 b (utdrag):______Skifte forretning paa gaarden Julsrud i Edsvold præstegield efter Maria Elisabet Hendriksdatter begyndt 18d og sluttet 20 Octob. 1803 Johan Koren kongelig majestæts cancellie secretair og sorenskriver over Øvre Rommerige. Giør vitterlig at aar 1803 den 18 octob. blev skifte retten sat paa gaarden Julsrud i Ejdsvold præstegield for der at registrere og vurdere hva den her afdøde kone Maria Elisabeth Hendrichsdatter har efterladt sig til skifte og deeling, imellem dennes igienlevende enkemand Ole Olssen paa den ene, og paa den anden side deres i 2 egteskaber sammenavlede børn:1. den afdødes med Johan Trulsen avlede børn a. Johan Hendrik Johannesen 25 aar, staar ved jægeren og nu paa Kongsvinger b. Johane Maria Johanesdatter, enke efter Poul Hendriksen Glasverket – nu tilstæde c. Anne Sophia Johannesdatt. gift med Gulbrand Olssen Myhrer der nu nærværende d. Magrethe Hedevig Johannesdatter gift med Jens Poulsen paa Smedstad eje, hun var tilstæde men manden som sygelig var ei tilstæde2. med den nuværende enkemand a. Ole Olsen 23 aar gl. her hos faderen og tilstæde og b. Kristopher Olssen 20 aar gl. ligesaa her hiemme paa arvetomten__________I følge 1801-tellinga var Marie Elisabeth født om lag 1738 [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=f18010237&gardpostnr=67&merk=67#ovre>Lenke Første ekteskapet ble inngått 27. februar 1759: Johan Antonisen Filiong, mester ved Hurdals glasshytte og Maria Lischen Rammelberg LenkeBarn:Anne Sophie, f. 1761, d. 1765Joanne Marie, f. 1764LenkeAnne Sophie, f. 1767LenkeMargrethe Hedvig, døpt 01.03.1772. Hun fikk før ekteskapet sønnen Johan (Fogdregnskap 1798: Den 18de Novemb. blev døbt et uægte Barn, fød af pigen Magrethe Filionsdtr. Julsrud, som anmeldtes at være i Christiania, hvor hun et aar tiente, besvangret af ungkarl og underofficcer ved Jæger Corpset i Christiania Iver Iversen Aaskestrand) Neste gang Johan er nevnt er forbindelse med en dåp i Vinger. Lars født/døpt 10.12.1823 - mor Kari Hansdatter Dali (f. 7.7.1796 Vinger). Barnet er 'Avlet med Musketeer Johan Iversen Julsrud fra Næss sogn, nu på Fredrikshald' (Halden)Else Marie, f. 1775LenkeJohan Henrik, døpt 19.12.1777LenkeJohan Henrik Antonisen Filion døde en gang mellom 1777 og 1779. Ola og Marie Elisbeth gift 20. april 1779

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

PÅ Roots web fant jeg dette:•Name: Johann FILION•Given Name: Johann•Surname: Filion•Birth: 1700 in Mainz,Germany•Death: 1777 in Hurdal,NorwayFather: Antonius FILION b: Abt 1675 inKatolisch,Landau,Pfalz,GermanyMother: Maria Gabriel SANBRIS b: Abt 1678 inKatolisch,Landau,Pfalz,GermanyMarriage 1 Anna Maria FASTER b: 1700 in Mainz,Germany •Married: 1724 in Mainz,GermanyChildren1. Nikolai FILION b: 1725 in Mainz,Germany2. Maria Abelone FILION b: 1729 in Mainz,Germany3. Christopher FILION b: 1735 in Mainz,Germany4. Christian FILION b: 1738 in Mainz,Germany

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Minken

Jeg har vært klar over at Eidsvoll bygds historie opplyser at Maria Elisabeth Henriksdatter på Julsrud var gift første gang med Johan Trulsen, men har ikke visst årsaken til denne feilopplysningen. Nå viser det seg altså at den stammer fra skiftet etter henne i 1803. Navnet Trulsen er jo åpenbart feil. Det viser både Lassens utskrifter fra kirkeboka for Eidsvoll og skiftet etter Johan Filion som ble foretatt på gården Julsrud i 1778.Som vist i innlegg nr. 10 kalles hun Maria Elisabeth Rammelsberg ved giftermålet med Johan Filion i 1759. Hun ble konfirmert i Eidsvoll 1754. Da kalles hun Marie Lisken Henric Nicolaisdatter fra Minde Werket: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4924&idx_id=4924&uid=ny&idx_side=-25>Lenke.Slektsnavnet Rammelberg (Ramelsberg) har jeg første gang funnet i Eidsvoll i 1743. Da fikk teglbrænderen Johan Tobias Stolte og Margrethe Ramelberg en sønn. Dette paret giftet seg i 1743. Bruden er da kalt ”Enken Margrethe Hedevig Petersdatter Rasch”. I henhold til ekstraskattemanntallene for Eidsvoll (1762 og 1763) bodde familien på Lønnelie (i 1762-manntallet er etternavnet trolig feiltranskribert ”Stoete”). Lenke og

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Minken

Som nevnt i innlegg 13 har jeg lenge vært interessert i å finne ut mer om den videre skjebnen til barna fra Johan Filions ekteskap nr. 2 med Maria Elisabeth Rammelberg. Skiftet som Trond har registrert gir en del opplysninger som var nye for meg. Men fortsatt er det en del løse tråder.Jeg er kjent med følgende opplysninger om de seks barna fra Johan Filions ekteskap med Maria Elisabeth Rammelberg:1 Anne Sophie f. 1761, død 17652 Johanne Marie f. 1764. Gift i Eidsvoll 1787 med glassblåseren Paul Henriksen fra Hurdals glassverk. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4924&idx_id=4924&uid=ny&idx_side=-29>Lenke. Han døde i Hurdal i 1794. Ved folketellinga 1801 bodde Johanne Marie og to barn Johan Hendrik f. 1788 og Maria Elisabeth f. 1791 på Hurdals glassverk. Seinere flyttet familien til Nannestad. Johanne Marie døde i Nannestad i 1837. Sønnen Johan Hendrik var husmann på Engelstadeiet. Datteren Maria Elisabeth giftet seg med Lars Jacobsen Homble og flyttet seinere til gården Hynden.3 Anna Sophie f. 1767, gift med Gulbrand Olsen på Myhrer Nordre. Hun og noen av hennes etterkommere er omtalt i debatt nr. 13112 og 22543 her på Brukarforum.4 Margrethe Hedvig f. 1772. Ved folketellinga i 1801 bodde hun sammen med moren og stefaren på Julsrud i Eidsvoll. Skiftet etter moren fra 1803 viser altså at hun giftet seg med Jens Poulsen på Smestadeiet. Er det kjent når hun døde og om hun hadde noen barn utover sønnen, Johan Iversen?5 Else Marie f. 1775. Hun er verken funnet i 1801-tellinga eller i skiftet etter moren. Det kan vel tyde på at hun er død før 1801. Jeg har imidlertid lurt på om hun kan være identisk med en Maria Elisabeth Johansdatter som døde i Eidsvoll i 1823

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Øivindsson Lunde

Vanskelig å finne noen her. Fant Ola Gudbrandsen innflytta til Ullensaker 1828, nr. 2 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Minken

Inspirert av spørsmålene fra Geir og Trond har jeg gjort et forsøk på å finne ut mer om glassblåserslekten Filions bakgrunn i Tyskland. Glassmuseet i Lohr sendte meg utdrag av en bok av Werner Loibl, '(Fabrik-) Schleichach : Die Geschichte der Glashütte im Steigerwald (1706-1869)'. Her var det mange interessante opplysninger.Både Johan og Christian Filion arbeidet ved glasshytta Schleichach i Steigerwald i Bayern, Christian fra 1732-1736 og Johan fra 1733-1736. Glasshytta lå ca fem mil øst for Würzburg. Stedet heter i dag Fabrikschleichach. Området Steigerwald er nå en naturpark.Christian Filion giftet seg 31.8.1733 med Maria Ottilia Reis (eller Reuss) fra Karbach. Hun var datter av glasshyttearbeideren Johan Reis (død 1733, 59 år gammel) og hans hustru Anna Maria. Ved giftermålet er det opplyst at Christian kom fra Rechtenbach (glasshytta i Lohr) og at han var sønn av Anthonius Filion og Anna Maria. Christian Filion arbeidet som ”Pontijung” (puntegutt) i 1732 og 1733. Det får meg til å tro at fødselsåret hans var noe seinere enn det som er beregnet ut fra aldersopplysningen ved begravelsen i Hurdal i 1789 (85 år, f. ca 1705).To av Johan Filions barn ble født mens han arbeidet i Schleichach: Johann Niclaus f. 15.7.1734 og Johann Christoph Vitus f. 15.6.1736. Dette må jo være de to som i norske og svenske kilder vanligvis kalles Nicolay (Niels) og Christopher. Loibl oppgir morens navn som Anna Maria. Datteren Maria Abelone er trolig født før familien kom til Schleichach. Johan Filion ble ansatt som ”Schürer” (skjører) i 1733.Jeg skal skrive til Werner Loibl og høre om han har flere opplysninger. Han arbeider visstnok nå med en bok om speilglassfabrikken i Lohr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Fredrik Bålsrød

HeiJeg har et spørsmål ang.Maren Kirstine Filion. Er det slik at hun endte opp som stedatter hos Hans Nielsen Hetty og Karen Mathea Holm og evt. hvordan. Maren Kirstine er jo datter av (Johan) Christoffer Filion og Birgitha Kierstine Møller. Klarer ikke å finne ut hvor forbindelsen er. Hvis det er stebarn i ekteskap, så er vel det barn som en av partene har tatt med seg inn i ekteskapet. Eller er jeg helt på jordet?Hilsen Sten Larvik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Minken

Opplysningen om at Maren Kirstine Filion skulle være en stedatter av Hans Nielsen Hetty stammer vel fra konfirmasjonen hennes [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=515&idx_id=515&uid=ny&idx_side=-145>Lenke, nr. 23. Jeg tror hun bare var i tjeneste der. Hvis du ser i headingen til rubrikken står det 'Forældrenes eller Huusbondens, Pleieforældrenes Navn og Boepæl'.Jeg er nesten sikker på at det må være henne som jeg har funnet i Østre Aker i folketellinga for 1865 Lenke. Forvanskningen av slektsnavnet Filion til Feliansdatter er ikke så overraskende. Men det er rarere at fornavnet har blitt til Maren Sofie.Det ser ut som om navneformen Maren Sofie også ble brukt ved utflyttingen fra Hurdal i 1822

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.