Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Iver Mosvold

[#70454] Pastor Richard Hagerup på Hallmö prestegård i Fosnes i 1789. - En falsk attest?

Recommended Posts

Guest Inger Eik

Før jeg fulgte lenken til attesten, tenkte jeg at kanskje 4-tallet i 1784 var skrevet slik at det kunne misforstås, men det var det altså ikke. Hvordan er det med pastorens dødsår? Kan det ha blitt mistolket? Litt slurvet skrevne 4-tall og 9-tall kan jo likne på hverandre.(Bare en tanke, jeg kjenner ikke til saken forøvrig)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Sogneprest til Bjørnør, Richard Hagerup døde utvilsomt 1784.Halmøe i Fosnes prestegjeld ligger et godt stykke lenger nord-øst enn Bjørnør på Trøndelagskysten, og det nevnes ikke noe sted (så vidt jeg vet) at denne Bjørnør-presten skulle ha gjort tjeneste på Halmøe.Da jeg ikke aner hvilken Pastor Richard Hagerup, som skulle ha utferdiget attesten, så aner jeg selvsagt heller ikke noe om vedkommendes dødsår, men skulle han virkelig ha eksistert, så må hans virke-tid som prest i Norge vært ekstremt kort, da han ikke er å oppspore i en eneste kilde jeg har kommet over.Attesten sier indirekte at denne Richard Hagerup residerte på Hallmö prestegård. Jeg vet ikke om det fantes noen Halmøe prestegård i det hele tatt omkring 1789. Det var prestegård i hovedsognet Fosnes, og det var kapellangård på Vik på Otterøya. Men kildene jeg har forholdt meg til nevner ingen prestegård på Halmøe.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

I kirkeboka for Bjørnør (ved overgangen 1784-1785) ser vi en helt ny håndskrift. Og den første innførselen (med ny håndskrift) gjelder selvsagt Richard Hagerups begravelse. LenkeIM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Eik

Jeg leser ut fra lenken til kirkeboka at Rich. Hagerup døde den 14. Januar 1785, ikke 1784. Den etterfølgende presten het Hans Morten Hammer.Men håndskriften i attesten tilhører ikke noen av disse to prestene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johnny Bakke

Hallmø prestegård må vel være Halmøya i Flatanger? Kirka i Flatanger som lå på Halmøya hørte på den tiden til Fosnes prestegjeld.Det var vel ikke uvanlig på den tiden heller at en prest fra Bjørnør måtte ta enkelttjenester i Flatanger? JB

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Men ikke en prest som hadde ligget i graven i 5 år.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.