Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#70536] Middelalder

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

Er middelalderen slutt ved biskop Mogens (Hamars biskop) avgang juni 1537?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Meiner du middelalderen i Norge? Jeg tror utlandet blei svært lite berørt av et biskopskifte i periferien. Det var nok andre begivenheter som førte til at man i ettertid laga begrepet 'middelalderen'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Ja jeg mener selvfølgelig begrepet 'middelalder' her i Norge

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Spørsmålet er tvetydig: Om Mellomalderen var avslutta på det tidspunktet Mogens vart avsett; eller om Mellomalderen vart avslutta med at Mogens vart avsett.Grensa 'Mellomalderen' i tid (og geografi for den del) er uklar. I Nord-Italia reknar ein Mellomalderen for avslutta lenge før Mogens var fødd. Faktisk så lenge før at dei også hadde funne på omgrepet 'Mellomalderen' før Mogens si tid.I Noreg vert gjerne slutten av Mellomalderen rekna til reformasjonen, som igjen kan ha ei noko uklar tidfesting. For Hamar sin del, kan vel arrestasjonen av biskop Mogens og nedlegginga av bispestolen vere eit høveleg tidskifte. Eller kanskje varte mellomalderen lenger i Innlandet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Det er jo ingen som kan vedta når middelalderen sluttet, så det blir helst snakk om hva som er et praktisk skille. I mange land på kontinentet regnes slutten ved rundt år 1500. Her til lands har selvstendighetstapet og reformasjonen vært markørår. (Men det er ikke enighet om å velge ett felles år for innføringen av reformasjonen. Men det blir et annet tema.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarle Grøhn

Fra Engelsk Wikipedia om generell middelalder:''It is difficult to decide when the Middle Ages ended; in fact, scholars assign different dates in different parts of Europe. Most scholars who work in 15th century Italian history, for instance, consider themselves Renaissance specialists, while anyone working elsewhere in Europe during the early 15th century is considered a medievalist. Others choose specific events, such as the Turkish capture of Constantinople or the end of the Anglo-French Hundred Years' War (both 1453), the invention of the moveable type printing press in Europe by Johann Gutenberg (around 1455, independently of Asian innovations in the field centuries earlier), the fall of Muslim Spain or Christopher Columbus's voyage to America (both 1492), the Protestant Reformation starting 1517, or the Battle of Lepanto (1571) to mark the period's end. In England, the change of monarchs which occurred on 22 August 1485 at the Battle of Bosworth is often considered to mark the end of the period, Richard III representing the old medieval world, and the Tudors a new royal house and a new historical period.[5] The Catholic Monarchs are generally deemed the last mediaeval rulers of Spain.''og fra norsk Wikipedia om nordisk middelalder:''Grovt sett ser man middelalderens begynnelse i Norden som den kristne kirkens sentrale posisjon, og ved at makten i samfunnet var delt mellom kongemakt, adel og kirke. Både for Danmark og Norge ser man ofte på middelalderens slutt ved reformasjonen i 1536. Da ble det tredelte forholdet endret ved at kirken mistet mye av sin politiske makt.''

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Slik det historiske fagmiljøet i Norge oppfatter middelalder anvendt som term om norske forhold utgjør altså perioden drøye 500 år (ca. 1030-ca. 1537, igjen oppdelt i tre; 1030-1130/50, 1130/50-1319, 1319-1537).Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Tidleg, høg og sein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Reformasjonen ble innført i Norge 1539. Ville bare nevne det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Går det eigentleg an å innføre ein reformasjon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Ifølge visse ble reformasjonen i Norge gjennomført i 1537.Se f.eks. her: [url="http://fagsider.nla.no/kirkehistorie/tabell/tab_h.htm>LenkeI følge den listen som er oppført der avsettes de katolske biskopene 30.10.1536 og 17.6.1537 utstedes det kongebrev om innføringen av reformasjonen i Norge.I D.N. finnes brev datert 28. juni 1539 om at den nye religion innføres i Oslo og Hamar stift og at kongen må sende en lærd mann til superintendent for disse stiftene.Se her:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Den avsatte og arresterte Biskop Mogens siste ord fra båten ved brygga på Hammer i 1537 (da han ble sendt til Danmark) kan kanskje få lov til å markere middelalderens avslutning i Norge.Hamar-krøniken (1553) gjengir det slik:'O Gud Fader udi Himmelen, findes vi ikke før, da Gud give det vi findes i Himmerige. Denne bøn bad han med grædende Taare og sagde VALE, VALE, VALE.'Vale betyr ”lev vel” eller ”farvel”.IM

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arild E. Pettersen

Middelalderen blir som Are S Gustavsen skriver i innlegg 7,vanligvis regnet fra 1030 til 1537. Kulturminneloven bruker 1537 som skille mellom middelalder og nyere tid. Dette må sees som en tankekonstruksjon laget av historikere og arkeologer for å ha orden i sine systemer. Selvsagt har vi glidende overganger i begge ender. Store endringer i politiske, religiøse og sosiale forhold er ikke noe som skjer over natta. Forøvrig har jeg oppfattet valget av 1537 som som slutten på middelalderen i sammenheng med erkebiskop Olav Engelbrektssons fra Steinviksholm slott i april 1537, men det er kanskje fordi jeg har bodd for lenge i Trøndelag.Mvh. Arild E. Pettersen, Inderøy

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Den norske reformasjonsrecessen er fra 1539. Den er forøvrig utgitt i Kirkehistoriske samlinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.