Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest John H. Aarønes

[#70594] 3 søsken Kjelstrup i Molde på 1700-tallet - hvor kom dei fra

Recommended Posts

Guest John H. Aarønes

Maren Jensdatter Kjelstrup Død 1779Gift 1. gang 12/8 1739 i Verdal med Henrich Andreas Grandt Gift 2. Gang med hospitalkirurg på Rechnes hospital Johan Christopher Schiobelt.Elisabeth Kjelstrup - Skifte 9/5 1772Gift . gang med Peder Larsen KronborgGift 2. gang med Jens LossiusMolde Skifteprt. 1 p. 743 : 1772 9/5 holdt Skifte efter afdøde Elisabet Kjelstrup her paa Molde til Skifte for hendes 3de Sønnebørn1/ Lars Lossius 20 Aar2/ Johan Christopher Lossius, 18 Aar3/ Sønnedatteren Mette Bergitha Lossius, 12 Aar.Jeremias Kjelstrup(ca. 1700 – 11/5 1764)Gift 26/3 1743 i Skogn med Conradine Schjelderup.Jeremisas var tollbetjent i Molde i 1752.Men hvem var foreldra til disse tre søskena?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Kullbrennerne Frants Jagow og Frantzisse Klestsdatterinnvandret til Kvikne Kobberverk ca 1634.De hadde 4 døtre hvorav den ene: Anne Catrine Frantsdatterble g mJens Eriksen Kjelstrup f ca 1630, kullfogd og gjestgiverved Løkken Verk.De hadde sønnen Jens Jensen Kjelstrup f 1670, hytteskriverpå Svorkmo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

Så flott å få så god hjelp!Til (4) - kan ein finne stoff om desse folka i nokre kjelder?Maren og hennar 2. ektemann - hospitalkirurgen Schiobelt fekk forresten åtvaringar av presten for eit noko utsvevande liv. Likevel må Maren ha stått på rimeleg god fot med presten Hr. Hans Wingaard for han forstrakte henne med 50 rd. så ho kunne få seg eit høveleg hus å bu i som enke etter Grandt - trass i at han nok forsto at ho neppe kunne innfri lånet. På slutten budde ho i eit hus i Molde taksert til 10 rd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.