Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kent Williamsson

[#70682] Namnet ' Niels '

Recommended Posts

Guest Kent Williamsson

Undrar om någon har sett någon annan förklaring till ursprunget för namnet 'Niels' än att det skulle vara en förkortning av 'Nikolaus' ? Att Niklas kan vara efter Nikolaus kan man förstå men inte lika lätt att se en koppling till Niels tycker jag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Søren Storaker

Eg synes det virker logisk at Nils er ei kortform av Niklas.Men eg lurer litt på opprinnelsen til det norske ordet 'nisse'. Den norske fjøsnissen var jo ein ganske annan personlighet enn den godslige Sankt Nikolaus. Kan det likevel vere ein etymologisk forbindelse: Nikolaus - Niklas - Nils - nisse?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

'En nisse er en husgud fra dansk, skånsk og norsk folkeminde, og minder således om de romerske lares (plur. af lat. lar). Sverige har en lignende figur kaldet Tomte, et navn, der er afledt af ordet tomt – en have, eller en grund. Nissen har sit navn fra det gamle danske navn Nis eller Niels. Tidligere blev nissen kaldt lille Niels. Niels Gårdbo eller bare Gårdbo, Gårdbukken eller Puge.' ( http://da.wikipedia.org/wiki/Nisse )I Sverige vet jag i varje fall att 'Nisse' är ett smeknamn för Nils. Små tomtar kallas också tomtenissar eller bara nissar. Däremot har vi inte i Sverige vad jag vet någon tradition av att sätta likhetstecken mellan Nikolaus av Myra och Jultomten även om det är så i andra länder. Jultomten har aldrig kallats Julnisse vad jag vet.Har inte heller hört att någon Niklas skulle ha kallats Nisse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Den nye julenisse er den som har bånd til helgenen St. Nikolaus («Santa Claus» på engelsk). Forestillingen om julenissen, den tykkfalne med hvitt skjegg og rød drakt, kom til Norge i den siste halvdel av 1800-tallet.De norske nisser har intet med St. Nikolaus å gjøre. Ordet nisse er et gammelt, nedarvet ord, kjent i skrift fra 1587.Uten å ville gå for dypt inn på det etymologiske: 'Nisse' nedstammer fra gammelnorsk '*niðsi' ('liten, kjær slektning'), som er en diminutiv form av 'niðr' ('slektning, ætling, frende').Der finnes selvsagt andre teorier.Kilde: Bjorvand og Lindeman.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Jag funderar på om Niels kan ha något med gamla namn som Njal, Niall och Niel att göra.De namnen ser ut att vara närmare än Nilolaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Jag funderar på om Niels kan ha något med gamla namn som Njal, Niall och Niel att göra.De namnen ser ut att vara närmare än Nikolaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

I Navenguiden står det:'Opprinnelse norsk Variant av Nikolaus Navnedag 6. December Betydning folkets seier, et svært mye brukt navn utover 1800- og 1900-tallet, 600 nye i 1900, 300 nye på 40-tallet, nå bare noen få nye pr.år, under 50'Om Niall skriver de:'Opprinnelse keltisk Betydning seier, lysende kjempe Beslektede navn Neil Neal Statistikk Det er 6 menn som har Niall som første fornavn. Det er 3, 2, 1 eller 0 menn som har Niall som eneste fornavn.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Det verkar som om det har varit upp till översättaren av gamla dokument (snabb titt i DN ) att översätta ett Nikolas namn till Nils eller Niels. Han skulle lika gärna ha kunnat skriva Nikolas.DN XXI 2 Oslo 1297 mai 31 nämns 'Niels Poelszøn Forstandere i S. Nicolaj Kircke' i sammendraget står det Nils. Är det här en tidig 'Niels' eller finns det tidigare ?Verkar inte finnas dokument med Niels eller Nils i brevtexten som sedan i sammandraget blivit till Nikolas/Niklas/Nicolas eller liknande.Det ser ut som att Niels namn och Nikolas namn skulle kunna ses som två skilda namn.Intressant att 1420 'Niel vndir Berghom'; 'Niels j Berghom' nämns vilket kanske är en och samma person.Man kan även se 'Nigels', 'Nighels', 'Nielss' skrivas som Nils/Niels. Ofta skrivs 'Niclas' som Nicolas.Ett brev med 'Niel' och 'Niels' som ev. visar att båda namnen användes för samme person.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Et spørsmål som kanskje kan tas med under temaet Niels. På engelsk og norsk har vi to ord som er helt forskjellige, men betyr det samme. Dette er i og for seg ikke noe å forundre seg over, men at ordene 'løper' og 'runner' brukes som navn på en (BORD-)LØPER, er jo ganske pussig. Noen etymologisk forklaring finnes vel neppe. Kan det ganske enkelt dreie seg om et tilfeldig sammentreff? En eller annen i forumet vet kanskje noe om dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Hentet fra 'Hva skal barnet hete':Nikolaus, gresk Nikolaos, av nike, seier / laos, folk.Niklas, nordisk form av Nikolaus.Nikolai, russisk form av Nikolaus.Nils, nordisk kortform av Nikolaus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kent Williamsson

Det finns också en referens till att 'Niell' använts för 'Nils':DNXV 190 Dato: 18 Septbr. 1523. Sted: Veere. 'Niell Andherssen' = 'Nils Anderssön'DNXV 173 Dato: 7 Juli 1523. Sted: Köln (v. Rhin). 'Niell Andherssen' = 'Nils Anderssön'Angående Nikolas så säger 'Nordiskt runnamnslexikon':http://www.sofi.se/servlet/GetDoc?meta_id=1465Nikulas mn. Fda. Nicolaus, fsv. Niklas, Niklis, Nikels etc., fvn. Nikolás Kristet namn; av lat. Nicolaus (urspr. grekiskt). Nom. [nigulas] U631, nikulas U347Nämner endast Niklas/Nicolaus namn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.