Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arnfrid Mæland

[#70831] OP; Peder Chr.s Tallaug og Ingeborg Tostensdtr Kalstad; aner?

Recommended Posts

Guest Arnfrid Mæland

Hei,Peder Tallaug og Ingeborg Kalstad inngår ekteskap i Bergen i 1872. De får bl a datteren Theodora 1874-1913, gm (Nils) Olai Gaustad 1870-1950.Også Peders foreldre er med til Bergen, Christoffer Larsen Tallaug og Lisbeth Gulbrandsdatter.Jeg har funnet dåpen til både Peder og Ingeborg i Fåberg og Gausdal. Begge var født i 1846. Ingeborgs foreldre var Tosten Olsen Kalstad og Christine Nilsdatter.Er det noen som kan hjelpe meg med et par generasjoner bakover fra Peder og Ingeborg?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Ingeborgs mor i 1865Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Takk Bjørn,Er det Nils Torgersen og Ingebrog Eriksdatter Liom det står?da er det vel de vi finner her i 1801 Lenkeda gjelder det foreldrene til Kristoffer Larsen Thallaug, Lisbeth Gulbrandsdatter og Tosten Olsen Kalstad, of selvsagt disses f.år.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

og hvilken gård Ingebrog Eriksdatter kom fra..Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

I følge ft 1875 i Bergen,skal Peders mor være født i Biri. Dette er det jeg fantLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Denne lenka blei ikke rett. Jeg søkte bare med Gulbrand og fant Lisabeth Ingeborg Andrea f 29.09.1919. Foreldre Gulbrand Pedersen Svennes og Agnete Evensdtr

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

det gikk greit, og det stememr at hun hadde tre fornavn. Foreldre: Gulbrand Pedersen Svennes og Agnete Evensdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jakup Skjedsvoll

For gamle Gausdalsslekter finst det ei forvitneleg bok skriven 1820-24 som heiter 'Skibskaptein Hans Kraabøls Optegnelser om Slægter og Gaarder i Gausdal', trykt i 1922. Om denne slekta står det m.a:'TALOUG. Tore Olsdtr. Taloug var Odelsarving paa Taloug, og Ole Amundsen Søndre Fougner*) [Note av utgjevaren 1922: Det rette forhold er følgende: Odelsarvingen paa Taloug var Tore Torgerdtr., datter av Torger Bjørnson. Hun blev i 1706 gift med Ole Olsen søndre Fougner. Ole Olsen døde i 1733 og egteparrets børn opføres ved skiftet som følger: 1) Ole, 26 aar (bodde paa Auset), 2) Torger (se om ham ovenfor), 20 aar, 3) Amund (fra hvem den nuv. slegt paa Tallaug nedstammer), 18 aar, 4) Anders 4 aar, 5) Beret 14 aar, 6) Anne 12 aar, og 7) Ingeborg (Ømbjør) 9 aar. I 1704 blev Tore Olsdatter søndre Fougner, Ole Olsens søster, gift med Ole Torkildsen Tallaug. Om dette egtepar vites intet mere. (Efter oplysninger fra hr. arkivassistent Midthaug).] var saa forsigtig at han forlaavet sig med Tore Taloug og derpaa fløttede til Taloug for at kunne bemerke hvorledes han (kunde) befinde sig der, men noget senere blev der holdt Bryllup, og dem avlede isammen 3 Sønner og 3 Døttre, Amund Olsen Taloug, Anders Olsen Aouset og Torger Olsen Taloug, var gammel men ganske liden. Døttrene Beret Olsdtr. Taloug, Ømbjør Evenvold og Anne Simenrud i Faaberg. Amund Olsen Taloug blev gift med Eli Olsdtr. Hage og dem avlede isammen 3 Sønner og 1 Datter som blev voxne, Ole Taloug fød 1750, Lars Engeland fød 1757, Amund Aanrud og Else Nedre Olstad. Ole amundsen Taloug blev først gift med Pigen Anne Pedersdtr. Korsrud i Faaberg, og dem avlede isammen 2 sønner, Lars Taloug, fød 1774, Amund Taloug eller Korsrud, fød 1777. Noget senere døde Konen Anne Pedersdtr. Taloug, og Ole Amundsen Taloug giftede sig igjen med tore Amundsdtr. Søndre Fougner, og dem avlede isammen en Søn ved Navn Simen**) [senere kjøbmand paa Lillehammer], som blev fød 1792, er Landkræmer paa Froen 1820, ugift. Lars Olsen Taloug blev gift med Pigen Guri Syversdtr. Ulve paa Brøttum, og dem har avlet isammen 8 Sønner og 4 Døttre, Ole Larsen Taloug & Korsrud, fød 1797, Simen Taloug fød 1799, Amund Taloug fød 1809, Christian Larsen Taloug fød 1811, Christopher Larsen Taloug fød 1814, Erland Larsen Taloug fød 1816, Peder Larsen Taloug fød 1818. Nu Døttrene Anne Larsdtr. Taloug fød 1803, Berte fød 1805, Randi fød 1807, Torine fød 1821.'I 1930-åra vart det samla inn tilleggsopplysningar til Kråbølboka, og dette vart utgjeve i 2006. Om den du spør om, står det der: '5. Christoffer Larsen f. 1814 slog sig ned som murermester i Bergen og havde 2 sønner og 2 døtre.'Det kan vera feil i desse opplysningane, men det som er nokså nær samtida til nedskrivarane, er truleg i det store og heile rett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hjertelig takk, Jakup,Da er det Tosten Olsen Kalstad jeg skulle hatt hjelp til å finne foreldrene til.Er det noen som har dem også?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

JA, DET MÅ JO VÆRE MARIT EL MARTE TOSTENSDATTER.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

og da har vi dem her i 1801. LenkeArnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Da gjelder det hvilke gårder Mari Tostensdatter og Ingeborg Eriksdatter kom fra som gjenstår.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

I vielsen 2. juni 1798 i Gausdal, står det Mari Tostensdtr Kalstadrud og Ole Jørgensen Kampen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Det står det samme ved dåpen Kildeinformasjon: Oppland fylke, Gausdal, Ministerialbok nr. 3 (1758-1809), Kronologisk liste 1781, side 184. Permanent sidelenke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Ved vigselen til Ingeborg Eriksdatter står det Tofte.Kildeinformasjon: Oppland fylke, Gausdal, Ministerialbok nr. 3 (1758-1809), Ekteviede 1795, Døde og begravede 1783, side 351. Permanent sidelenke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Flott Bjørg og Kirsti,da mangler jeg egentlig kun fødestedet til Ingeborg Eriksdatter.Jeg skal levere fra meg denne anetavlen i 5 generasjoner i dag, så derfor haster dette litt.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Sjå på døpte i Gausdal 1777. Syns det er noe som ligner. Har ikke tid mer. må stikke avsted. MVH Bjørg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

Og ved dåpen.Kildeinformasjon: Oppland fylke, Gausdal, Ministerialbok nr. 3 (1758-1809), Kronologisk liste 1777, side 148. Permanent sidelenke: Lenkemvh Kirsti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

OK, kan vi klare å plassere disse gårdene i riktig sogn og prestegjeld?Hvis vi går ut fra 1801 så ser det ut for meg som at Toft og Tofte ligger i Gausdal sogn, Gausdal prg., samme med Kalstadrud, Thallaug og Lium. Men så var det noe med at Thallaug lå i Fåberg også. Når var det?Jeg finner ikke Kampen. Er det et bruk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Har fått avlevert anetavlen til min manns firmenning i ettermiddag. Det som er litt artig er at han bor på Lillehammer, har bodd der siden 1971, men er Bergenser, men først nå har han fått vite opphavet til mormoren, som døde i barsel i 1913. Hennes foreldre var altså fra Thallaug og Kalstad, men var flyttet til Bergen sammen med oldefarens foreldre midt på 1800-tallet. Jeg kommer til å arbeide videre med tavlen, så jeg kommer nok helt sikkert til å be om mer hjelp.Så langt, takk for all hjelp!Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei,er det noen som kan hjelpe meg med å komme videre bakover her?

bilete7470.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Solbrå

Hei Sjekk www.onshus.noForeldrene til Guri mener jeg skal være Syver Olsen Halla fra Brøttum og Ragnild Kristensdatter Smestad.Som foreldrene til Gulbrand Pedersen foreslår jeg Peder Olsen og Beret Gulbrandsdatter på Huskelhus i Biri, se folketellinga 1801 (denne er jeg noe usikker på).For Even Nilsen Bratberg foreslår jeg Nils Evensen Sigstad og Anne Svendsdatter.For Mari Børresdatter Børre Olsen Unset og Ingeborg Gundersdatter Bolstad.Da er vi over på gausdølene, og der er jeg på litt mer trygg grunn.Foreldrene til Ole Jørgensen Kampen: Jørgen Johnsen Kampen f. ca. 1720 og Mali Olsdatter Skår f. 1731, gift 6 juli 1758.Foreldrene til Mari Tostensdatter: Tosten Stenersen Kalstadrud og Mari Johansdatter SchultzForeldrene til Nils Torgersen: Torger Svendsen Forset og Marit Olsdatter AusetForeldrene til Ingeborg Eriksdatter: Erich Andersen Søndre Toft f. 1743 og Kirsti Nielsdatter Søndre Steine f. 1743, gift 15 juni 1768

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.