Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sidsel Pihl Haugen

[#70838] Dåpsdato - stadfesting

Recommended Posts

Guest Sidsel Pihl Haugen

På side 29 i Kyrre-boka står det om dåpsdato: Datoen barnet vart døypt, anten det var heime eller i kyrkja. Dersom barnet vart heimedøypt, er det altså denne datoen som skal registrerast i dette feltet, medan datoen for stadfestinga skal registrerast i feltet stadfesta.I mitt tilfelle (1842 - 1856) går det ofte svært lang tid mellom fødsel og dåp, og 'hjemmedøpt' kun er nevnt i teksten uten dato, har jeg oppfattet det som om den oppgitte datoen er når barnet bringes til kirken (med faddere). Jeg finner det usannsynlig at forskriften kan følges slavisk. Er det sikkert at en skal gjøre det likevel?Mvh Sidsel Pihl Haugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Polden

Eg trur eg ville vurdert å skriva ja i dåpsrubrikken i slike tilfeller, og so setja datoen i stadfesting. Det går då an, utifrå ei slik føring å sjå at barnet er heimedøpt, men uten dato. Det går tross alt ikkje an å komma med informasjon som ikkje finst.Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Polden

Eg trur eg ville vurdert å skriva ja i dåpsrubrikken i slike tilfeller, og so setja datoen i stadfesting. Det går då an, utifrå ei slik føring å sjå at barnet er heimedøpt, men uten dato. Det går tross alt ikkje an å komma med informasjon som ikkje finst.Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Vi anbefaler at du gjør som Magne Polden beskriver.Ettersom hjemmedåpen ville foregå ganske snart etter en fødsel, må datoen som figurerer i i protokollen din være stadfestelse. Denne datoen skal du derfor registrere i feltet stadfestet. Det som står under dåpsdato i kirkeboken, skriver du inn i feltet for dåpsdato.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sidsel Pihl Haugen

Jeg er glad for den anbefalingen, for det er slik jeg ha gjort det hele veien.Men da synes jeg at intruksen i Kyrre er noe uklar og bør differensieres. I det hele tatt er det noen avsnitt i Kyrre jeg har spekulert mye på. Er det noe oppdateringsarbeid i gang?Et annet spørsmål er: Jeg har nå registrert et par kirkebøker som er sendt til digitalarkivet og lagt ut på nett. Nå har jeg tatt for meg Augustus og Kyrre igjen, for å sjekke at jeg ikke har oversett noe,(og da ble jeg altså oppmerksom på det forrige spørsmålet). Jeg har funnet noen mer bagatellmessige avvik mellom handboka og min praksis, f eks at den rette opplysningen skal stå først når jeg bruker %% for overtrykninger, (mens jeg har fulgt kirkeboka), skal jeg da sende inn rettede registreringer?I såfall har jeg et omfattende rettearbeid foran meg.God sommer!Mvh Sidsel Pihl Haugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Jeg syns ikke du skal bruke tid på å flytte en opplysning fra bak %% til foran. Grunnen til at en har ønsket å ha rett opplysning foran %% er nok fordi det er den opplysningen folk vil søke etter og det er vel mest vanlig å brue søkekriteriet 'børjar på' enn 'inneheld'. Det har mindre betydning. Det viktigste er at informasjonen er med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Vi har absolutt sett at Kyrre bør revideres og tatt fatt på arbeidet med å samle inn de kommentarene og forbedringsforslagene som er kommet siden lanseringen. Vi har vurdert alt sammen og sett på hva som skal endres i den nåværende versjon. Men dessverre har det ikke vært tid til å skrive en ny utgave enda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Jeg tillater meg å stille meg litt undrende til løsningen med å føre 'ja' i dåpsdato når hjemmedåpsdato mangler. Gitt at det også vil være tilfelle der hjemmedåpsdatoen er oppgitt finner man uansett ikke alle hjemmedøpte ved å søke på 'ja', og jeg har problemer med å se fordelen med 'ja' framfor '!!' som etter mitt skjønn bør brukes.Feltet heter Dåpsdato og intet annet.Kan noen beskrive den praktiske nytten av 'ja' framfor '!!'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sidsel Pihl Haugen

Det er neppe noen praktisk nytte av å skrive 'ja' i dåpsdatoen.Det viktigste må etter min oppfatning være å opplyse at barnet er hjemmedøpt, og jeg gjør det ved å skrive 'hjemme' på 'dåpsted', såsant det er opplyst i kirkeboka i rubrikken 'Om og av hvem hjemmedøbt' at barnet er hjemmedøpt. Da er det rimelig å tro at datoen som er oppgitt i 'Daabsdatum' i kirkeboka må være den dagen hjemmedåpen ble bekreftet i kirken, særlig når det er gått lang tid siden fødselen. Jeg tok ASC(4) som en bekreftelse på denne oppfatningen - og har hittil gjort det slik.Som oftest (i min kirkebok) er det Gjordemoderen (en sjelden gang klokkeren) som har hjemmedøpt barnet, så en kan vel anta at datoen for hjemmedåpen er gitt. Det virker derfor litt galt å skrive !! i dåpsfeltet for de hjemmedøpte barna, men jeg vil gjerne rette opp dette hvis det skal være slik.En annen ting er at jeg ikke helt ser hensikten med å oppgi Gjordemoders navn, når det som i denne boka er veldig slurvete og uklart skrevet av presten! Det blir mange unødvendige ?? av slikt.Med vennlig hilsen Sidsel Pihl Haugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Kyrre sier at Dåpssted kun skal brukes for 1812-skjemaet, eller for bøker uten skjema. Feltet skal vel da ikke brukes for boka di som vel følger 1820-skjemaet.Hvis du ikke registrerer hjemmedøper (som vel Kyrre sier skal registreres), bør du vel da føre ”Hjemmedøpt” i Merknad.Det faktum at barnet er hjemmedøpt kan også være ført utenom disse to feltene, f.eks i tilknyttning til en dato. Vi fører all info vedr. hjemmedåp (unntatt hjemmedøper som har egne felt) i Merknad, unntatt for 1812 skjemaet. Dette er for å være mest mulig konsekvent, effektiv og brukervennlig – og ikke bryte for mye med gjeldende Kyrre.At man har et felt Dåpssted fører til at folk bruker feltet, selv om Kyrre sier at det bare skal brukes i noen få tilfelle. Den beste løsningen hadde vært å tillate feltet brukt i alle bøker, sammen med Hjemmedøper og Dåpsdato (uten å bruke Merknad), og unntaksvis gjenta all info vedr hjemmedåp i Merknad når all info ikke fanges opp av de nevnte felt. Dette ville vært den enkleste, mest effektive og mest konsekvente løsningen.!! i Dåpsdato betyr ikke at det ikke er foretatt (hjemme-)dåp. Det betyr bare at DATOEN ikke er ført inn. At jordmoren hjemmedøper sier strengt tatt ikke noe om datoen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sidsel Pihl Haugen

Jeg har hittil stort sett gjort det slik som jeg forstår du mener hadde vært den 'enkleste, mest effektive og mest konsekvente løsningen': Jeg har brukt dåpstedsfeltet til å skrive 'hjemme' og i tillegg opplyst om hvem som er heimedøypar under 'bipersoner', (det er jo der opplysningen om hjemmedåp vises). Men dette er altså ikke i samsvar med Kyrre, og det betyr vel at kartet ikke stemmmer med terrenget.Når det gjelder !!, så mente jeg ikke at det skulle bety at det ikke hadde vært (hjemme)dåp, bare at dåpsdatoen egentlig gir seg selv, men jeg ser at det er litt lettvindt og skal rette det opp.Slik jeg har valgt å gjøre dette, blir det tungvindt å bruke 1820 skjemaet, for da ligger 'Dåpsted' gjemt. I 1812 skjemaet er til gjengjeld 'Stadfestet' borte.Spørsmålet mitt er nå: skal jeg endre min måte å registrere denne kirkeboka? Jeg viser til innlegg ASC (4) igjen.Mvh Sidsel Pihl Haugen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Nå er jeg dum.Kan det være at da man tok høyde for reglene til Kyrre så man ikke helt konsekvensen av mengde bruk av Hjemmedåp.Jeg har enda ikke sett noe entydig forklaring på at bekreftelsen/stafesting i kirken er noen betingelse. Det synes mer som en byråkratisk regel som er innført.Hva er forskjelling i den kirkelige handlingen ved hjemmedåp / bekreftelse / kirkedåp. Erstatter den enes rituale det ande ellertar den noe med som ikke er med i den første.=??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.