Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arthur M. Pilskog

[#71054] adopsjon, fosterbarn o liknande, 'sette burt'

Recommended Posts

Guest Arthur M. Pilskog

Var det noko slag registrering av born som blei 'sette burt'. Eg veit om born som vaks opp andre plassar enn der dei vart fødde, og eller hjå andre enn sine eigne slektningar. Kan ein finne det i kyrkjebøkene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Disse barna vil bare indierkte kunne finnes i kirkebøkene, om de f. eks. ble konfirmert et annet sted enn der de var døpt.Det var flere måter å bli 'satt bort' på. Noen var det familien som ordnet, uten at noen myndighet var koblet inn. Andre var det Fattigvesenet som tok seg av, og da ble det betalt ut penger for oppfostringen, og dette skulle registreres i Fattigvesenets protokoler. Eksempler på dette kan finnes i materialet fra Bergen Fattigvesen (fra Bergen byarkiv), som ligger som skannede bøker i Digitalarkivet.Det fantes også egne foreninger for 'forsømte barn', som kunne ta initiativ og bekoste utplassering av slike barn. Dette var nok i prinsippet private foreninger, og arkivene er nok bare delvis tatt vare på i offentlige arkiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arthur M. Pilskog

Takk for svar. Eg har funne han eg tenkjer på, som konfirmant. Men eg tenkjer på korleis det vart gjort. Kunne ein berre overlete borna slik utan vidare? Bornlause som trong eller ynskjte born gjorde det av godlynne eller som ei utsikt til arbeidskraft i huset?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aase R Sæther

Ikkje berre arbeidskraft, men forsikring for framtida. Ein familie med mange born kunne avstå ei av dei yngste jentene (oftast) til ein nær eller fjern slektning eller nabo som ikkje hadde born sjølv. Godt meint, men sikkert ikkje så lett å forstå for den vesle 4-5-åringen som ikkje fekk vere heime hos mor og far lenger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arthur M. Pilskog

Ja, det var andre tider. Alt etter korleis dei vart tekne vare på, må det ha gjeve ei livslång verknad. Tenk kor opptekne vi er av desse tilhøve i dag. Om dei var 'ægte' eller 'uægte' var og ei ekstra bør.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Hvilken tidsperiode er det dere behandler ? Jeg hadde en tipptipp som i 1801 stod som plejebarn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arthur M. Pilskog

Eg tenkte på så seint som 1870. For det var vanleg då også. Men veit om ei jente fra 1830 som eg ikkje finn. Har fødsel- og dåpsdatoen, men veit ikkje kor ho tok vegen. Blei ho 'sett burt'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.