Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Dagny Madsen

[#71120] Ambrosius Nilsen

Recommended Posts

Guest Dagny Madsen

Enke etter Amvbrosius Nilsen var Margrethe Andersdatter på Moursund, Skjervøy. Denne Margrethe er mest sannsynlig datter av Anders Nielsen [Rist] Moursund, (skifte etter ham i Tr.h. 1700). Det er Alf Kiil som har ført en håndskrevet matrikkelen for oppsitterne på Moursund. Hvor kom Ambrosius ifra og ble etterkommerne kalt Ambrosiussen/Ambrosiusdatter!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Villy Ovesen

Ved manntallet i 1702 er leilending Lars Andersen i Löchsund registrert med en stesønn Einer Ambrosziuszen (8 år): LenkeKan han være en etterkommer etter Ambrosius Nilsen??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Takk til deg. Selvsagt kan det være sønn av Ambrosius. Navnet er jo heller sjeldent her nord. Konen til Ambrosius som skal være Margrethe Andersdatter Moursund er født ca 1670 evt før i Trondheim. Ambrosius kan ha vært gift tidligere og hatt denne sønnen. Vi vet ikke mer om Margrethe enn oppførelsen i matrikkelen for Skjervøy og at hun overtar Ambrosius part av Moursund. Hilsen Dagny

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

Hei Dagny,- dette var et interessant spörsmål, - som berörer RIST/MOURSUND slektene.Det skal bli spennende å se hvilke opplysninger som kommer frem.Med vennlig hilsen Thomas

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fors

Hei.Ambrosius Nielsen bodde ikke i Maursund, Han var i manntallet for Skiaaviken til 1698, og er nok død da.Anders Nielsen Rist datter Margrethe var 15 år ved skiftet etter faren i Trondheim 17 nov. 1700.Har ikke sett noe navn på Ambrosius Nielsens hustru.Einer Ambrosius bygslet 20 sept. 1718 1 pund jord i Løksund, (Justisprotokoll 1719 side 276), men han var død i manntallet 1744, da enken betaler bygsels avgiften.Hilsen Kristian Fors

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Takk til Thomas Friis Konst og til siste innlegg fra Kristian Fors. Du har selvfølgelig rett iflg mannt og justisprotok, men hvorfor er Margrethe oppført på Moursund (matrikkelen i 1700 nedtegnet av Alf Kiil) som eier av den parten Ambrosius eide. Jeg ser nå at datter av Anders N Moursund ikke kunne vært gift med denne Ambrosius. Det er en annen og ikke meg som tolket det slik.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thomas Friis Konst

God aften,- tillater meg å gjöre oppmerksom på en tråd som kanskje kan vaere av interesse i denne sammenheng.Nemlig, Karsten PEDERSEN's tråd vedrörende 'Hans Kobi Jensen' på DIS-Norge av Desember 2007. Se videre under Troms, så Nord-Troms, og så Skjervöy.Her har bl.a. Kristian FORS interessante innlegg omkring samme område/miljö som Ambrosius N synes å ha tilhört.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fors

Hei Dagny.Jeg har ikke lest matrikkelen 1700 av Alf Kiil, men det skulle vært interessant å vite hva dette betyr.Anders Nielsens hustru het Margrethe (Maritte) Andersdatter, og hun var enke fra 1700.Om Margrethe år 1700 overtok en part som Ambrosius Nielsen hadde leid (ikke eid, alle var leilendinger), behøvde Margrethe ikke vært hans hustru.I Skjåviken, som var på 1/2 våg, leide, fra før 1690 Amrosius Nielsen, Joen Hansen og Jørgen Madsen, hver sin del. Ambrosius er borte fra 1698, Jørgen Madsen fra 1696, og Jon Jonsen sin del er øde fra 1713. De finnes ikke andre stederI Maursund som var 1 våg 1 pd. Leide fra før 1690, Axsel Nielsen 2 pd. Enken Margrethe 1 pd., borte 1696 og Lars Larsen 1 pd.Det er derfor uforståelig, det som står hos Alf Kiil om Ambrosius Nielsen. Hvis det ikke skal være Anders Nielsen. Det behøver ikke være feillest av Alf Kiil, men kan være fra skriveren. Anders Nielsen kan ha hatt et stykke jord i Maursund. Han var jo uteligger borger der.Jeg skal på riksarkivet å prøve å få undersøkt matrikkelen fra år 1700, skal komme tilbake hit, om jeg finner noe.Vennlig hilsen Kristian Fors

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Takk til Kr Fors. Vil finne den matrikkel (håndskrevne) som jeg har kopi av. Har bare sett navnet Maren (Maritte) på Anders kone, men vet at i noen kilder er Maren utlagt som Margrethe. Hilsen Dagny

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Matrikkelen for Maursund - den håndskrevne (det står Maursund 4 pd 1667 - 3 pd oppe til høyre).1682; Anders Nielsen 2 pd, Ambrosius Nilsen 1 pd, Thommis Endissen 1 pd, Leding Trondhjborger Thomas Jensøn 1 pd, Axel Nielsøn 1 pd. Dette står på samme linje.Videre 1685 ..... husm Thomis Jensøn 1/2, Lars Lauritsen.1686; husm Thomis Jensøn, Lars Larsen, Jens Jacob!1687; Anders Nielsen 1 pd, Ambrosius Nilsen 1 pd, Enken Gunile! Arentdtr 1 pd, Enken Margrete 1 pd.1689; Anders Nielsen 2 pd, Ambrosius Nilsen, Enken Gunile! Arentsd, Enken Margrete 1 pd, husm Axel Nielsen, Lars Larsen.Så i 1690 har Axel Nielsen 2 pd, Enken Margrete 1 pd (overtatt etter Ambrosius Nilsen), Lars Larsen 1 pd, husm Thomis JensenEnken Margrete sitter med 1 pd opp til 1696 og leieren var Ambrosius Nilsen før henne og han har iflg denne oversikten leid på Moursund fra 1682 tom 1689.Matr er ført helt tilbake til 1610 og helt opp til 1801 med Niels Giæver ( Samuel Bugge i 1815).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fors

Alf Kiil sitt privatarkiv ble i sin tid testamentert til Statsarkivet i Trondheim. Det kunne vært virkelig interssant å få gå igjennom dette.Jeg skrev av engang manntallene for Skjervøy og Karlsøy fra 1690 til 1750. Har ikke noe materiale før det.Er den håndskrevne matrikkelen bare for Maursund?Enken Margrethe var samtidig med Ambrosius i Maursund, og fortsatte der til 1696, etter at Ambrosius hadde flyttet til Skjåviken. Hun kunne jo da ikke ta over leien etter ham.Maursund var på 4 pd. Margrethe hadde 1 pd. i leie både før og etter Ambrosius. De andre som ikke leide av jordeierne var husmenn. Det vil si at de leide et jordstykke av en av de som leide jord av jordeierne.Den enken Margrethe Andersdatter som det er snakk om i år 1700, må jo nesten ha vært enke etter Anders Nielsens Rist.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Hei igjen, jeg kan sende deg kopiene av matrikkelsidene. De er nok fra Maursund. Den Anders Nielsen Rist du nevner er sønn av fordums klokker til Domkirken - Niels Pedersen (skifte 1653). Anders dør 1700 og var gift med Maren, evt Maritte. Jeg kan forstå at det kanskje skulle stått Marete og ikke Margrethe, og da er det vel overnevnte Anders kone. Gi bare adressen din så får du kopiene. Disse er fra Statsarkivet her i Tromsø. Du kan sende den på mail til dalima02@gmail.com evt dagny.madsen@uit.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dagny Madsen

Glemte å sjekke matr. - for her står enken Margrethe oppført i 1687 og da er hun verken konen til Anders og slett ikke til Ambrosius.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.