Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jon K. Valebjørg

[#71167] Prost Erich Anker Bruun avsett

Recommended Posts

Guest Jon K. Valebjørg

Ikb for Bygland 1808 blir det 21. april 'kastet jord' på hr Prost Erich Anker Bruun. Så er det tillagt i ettertid som fotnote: Først prest i Evje, Siden Forflyttet til Suledal (Straffekald); Afsat 1806, levet siden hos sin Søn.Kva hadde denne prestemannen gjort? Det må vel liggje føre ein rettskraftig dom, mannen var då embetsmann.Bh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

I lenken står det at han ikke ble avsatt,men forvist til Suldal: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Han ble suspendert 03.02.1798 og fradømt sitt embete ved høyesterettsdom av 6. mai 1805 - dette følgelig da han var sogneprest til Suldal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arnvid lillehammer

I eit eldre Ætt og Heim, årboka til Rogaland Historie- og Ættesogelag, som eg nå i farten ikkje minnest årstalet på, har Samuel V. Vinje ein fylldig artikkel om Erich Anker Bruun. Artikkelen trur eg heiter eller har som undertittel 'Historien om en trettekjær prest'. Han var ein stri person, men etter det dei fortel i Suldal, var han god 'på stolen' (som talar). Han var først prest i Aure på Nordmøre, om eg ikkje minnest feil, før han kom til Setesdal, der han skal ha 'lege i sak med setesdølene i tjuefem år' før han vart 'forvist' til Suldal. Der let han mellom anna ein av husmennene sine selja brennevin til bygdefolket preikesundagane, vart det påstått, og då det skulle skiftast mellom han og etterkomarane (han hadde mellom anna ei dotter og dotterdotter med seg til Suldal, som eg sjølv ættar frå, men han døydde hjå sonen Simon i Bygland) prøvde han å behalda det meste av arven sjølv ved å gøyma verdfulle ting i høystaden. Leit opp den nemnde artikkelen. Den er vel verdt å lesa. Vennleg helsing Arnvid L.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Bjørlo Fiskå

(5) Historien finn du i Ætt og Heim 1953. mvh Anne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jon K. Valebjørg

Eg takkar så mykje for opplysningane om prost Bruun.mvh Jon

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.