Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Harald Jarl Runde

[#71181] P A Jensen - 'Lesebok-Jensen' - Etterkomarar?

Recommended Posts

Guest Harald Jarl Runde

Stiftsprost i X-iania, P A Jensen (1812-67) var gift to gonger: 1) Wilhelmine (Thrap 1816 -51) 2) Mette Riddervold (1827-95). I alt skal det ha vore 13 born. Ein av dei, Johan Jensen, skal ha vore prest 'på Hedemarken'. Men kva med han og dei 12 andre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Kan dette være datter Sara Sofie?Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Fra FS: P.A.J g m Mette Marie 27.08.1854Laurits f 1840 g.m. Christiane Caspara Olberg f 1845, 14.07.1869. Hennes far er Real Olberg.Nils g.m. Wenche Christiane Dietrichson 16.08.1897 i Oslo. Hennes far er Holm Dietrichson

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Jens Lauritz Arup Jensen var f. i Kristiania 3-4-1858, cand.med. decbr. 1884, praktiserte fra april 1885 i Tønsberg, hvor han døde 20-9-1897 af cancer hepatis. Ugift. (Norges Læger).Lauritz Thura Thrap Jensen var f. i Bergen 14-4-1841 og gift i Christiania 14-7-1869 med Christiane Caspara Olberg, f. i Aker 1-6-1845, datter av fabrikkeier Real Olberg og Caroline Marie Hansen. 5 barn, hvoraf den eldste datter døde i Tønsberg 2 1/2 aar gml. Lauritz døde i Kr.ania 11-4-1897 og Christiane døde 13-12-1923. (Samme kilde).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Sara Sofies datter og ektemann er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Hun dør 8-2-1961, Carl 13-10-1937

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Sara Sofie (4) giftet seg 13-3-1894 med Carl Michelet, sønn av politimester, senere amtmand Carl Johan Michelet og Olava Emile Mathea Bühring. Han var f. i Kristiania 25-6-1862 og døde i Oslo 19-9-1937. Sara Sofie døde 21-6-1914. 1 datter lever. 1 sønn død. (Samme kilde)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Dinas sønn Peter Andreas Fougner ligger gravlagt på Vår Frelsers gravlund i ei grav med mange med samme etternavn. ID fra 435583 til 435589

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Ole Arntzen Lützow Holm f. i Risør 8-8-1853 av f. provst Peter Holm og Lovise Augusta Holler. Gift 1880 med Marie Riddervold Jensen, f. 19-5-1855.LenkeGeorg Lützow Holm, sønn av sogneprest, prost Ole Arntzen L-H. og Anne Marie Riddervold Jensen er f. i Risør 25-12-1892. Gift i Kongsvinger 6-6-1924 med Valborg Malling, f. der 31-5-1901, datter av apoteker Johan Cappelen Malling og Benedicte Bernt. 1 sønn og 1 datter. Hans far døde 26-4-1936 og hans mor 2-6-1934. (Norges læger 1926-36)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Norges Militære embedsmenn 1929: Finn Lützow-Holm, f. i Næsseby 28-5-1890. Sjøofficer 1912, eks. Sjøkrigsskolens øverste avd. 1915, premierløitnant 1916, kaptein 1929. Certifikat som militærflyver 1916. Videre flyverutdannelse i England 1920. Chef for Kristiansands flyvebåtstasjon 1918, for Haugesunds flyvebåtstasjon 1918-19. Kontrolloff. ved Marinens flyvebåtfabrikk fra 1919, fungerende direktør for samme i 1926. Tj.reise til Santa Monica, California 1924 for å motta en torpedoflyvemaskinDeltok i sikringsekspedisjonen til Svalbard i anledning Roald Amundsens polflyvning 1925. Prøveflyvning av en luftpostrute Norge-England 1927. Deltok i undsetningsekspedisjonen efter den italienske Nobile-ekspedisjonen 1928 samt i en ekspedisjon til Sydishavet 1929-30, hvor oppdaget og annekterte nytt land. Gift i Horten 16-5-1918 med Birgit Lund, f. i Horten. 1 barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Ja det er underlig hva en faller over, sitter å leser i en slektsbok for egen familie, der denne herren kommer inn som en sidegren.Peder Andreas Jensen fødd i Bergen 22 des. 1812, Faren Andreas Blomhof Jensen, var kjøpmann, senere feierinspektør i 1857, moren Serene Pedersdatter død 1816Han kom i 1824 til Bergen latinskole, hvorfra han dimiiertes i 1837 til eks. art.1832 eksam. philos og 2 febr. 1832 teol.eksamen. Var privat lærer i Bergen i 8 år. Ble 8 mai 1841 res. kap, til Lindås prestegjeld., 17 mai 1848, samme stilling i Aker. Foretok i 1851 med off. understøttelse en reise til Danmark og Tyskland, for å utdanne seg i de praktiske teologiske disipliner, og han annsattes fra juli 1849 som lærer i det praktisk teologiske semenarium i Christiania. 17 aug 1859, stiftsprost og sogneprest ved Vår Frelsers kirke i Christiania. 4 okt. 1862 overhoff predikant. 20 aug 1863 Ridder av St. Olavs Orden, og var ridder av Carl den 15 orden 15 juni 1867. ved valg til biskop i Bergen 1863 og Hamar 1864 hadde han flest stemmer, men unnslo seg.Gift første g. i 1838 med Vilhelmine Dorpthea Thrap f. 29 aug 1816. Datter av rådstueskriver i Bergen Lauritz Thura Tharp og hustru Gjertrud Garman Astrup.g.2.gang 24 aug 1854 med Marie Riddervoll f. 9 aug 1827, datter av statsråd Hans Riddervold og Anne Marie Bull, hans første kone døde 9 okt. 1851. Jeg har navn på alle hans 15 barn fra to ekteskap, og deres ektefeller, om dette er av interesse.Mvh. Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Johan Ole Herman Jensen f.1844 i Lindaas[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=8&filnamn=dp12631816&gardpostnr=4098&personpostnr=12282&merk=12282#ovre>LenkeHer i 1900LenkeSigurd Bretteville Jensen f. i Vestre Aker 10-8-1869 av foreldre prost Johan Ole Herman Jensen (f.10-3-1844, død 27-6-1910) og Azora Jeanette Bretteville (f.13-4-1845, død 18-3-1916). Student 1888, cand. theol. 1892. Lærer og senere inspektør ved Aars og Voss' skole i Oslo fra 1892-1907, sogneprest i Froland 1907-15, sogneprest i Kragerø 1915, 1916 lærer i praktisk teologi og bestyrer av det praktisk teologiske seminar i Oslo.Gift i Oslo 1895 med Ragnhild Aars, f. i Oslo 25-3-1872 av foreldre skolebestyrer Jacob Jonathan Aars (f.12-7-1837, død 22-9-1908) og Anna Ernesta, f.Birch-Reichenwald (f.21-12-1839, død 27-11-1919. (Norges geistlighet).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Barn av første ekteskap: 1. Andreas Blomhof Jensen f.i Bergen 1839, adjunk i Arendal i 1864, dispasjør 1866 gift 11 mai 1863 med Margrethe Dorothea Rasch.2. Laurits Thura Tharp Jensen f. i Bergen 14 mai 1841, sanitetskaptein, flere år som medlem av Christiania formannskap, gift 14 juli 1869, med Christiane Caspara Olberg.3. Dina Serena jensen f,i Bergen 27 juni 1842, gift med propretær Hans Fougner til Sørum i Hole.4. Johan Ole Hermann Jensen f. 10 mars 1844, prost og sogneprest til Stange, Ridder av St. Olavs orden. G.m. Azora Bretteville.5.Petra Wilhelmine Jensen, f.på Lindås 1845, død 4 år gammel.6. Georg Ryg Jensen f.på Lindås 19 febr 1847. Can. jur.7. Laura Henriette Jensen f.i Oslo 1849, g.m. Carl Eugen Schou, verksmester på Hjula veveri.8. Ludvig Conrad Christian Jensen f. i Oslo 26 sept. 1851Barn av 2. ekteskap:9. Anne Marie Riddervold Jensen f. 19 mai 1855 g.m sogneprest til Risør O.Luzow Holm.10.Hans Riddervold Jensen f. 29 juli 1856 can,jur. d. 29.juli 1882.11. Jens Arup Jensen f. i Oslo 3. april 1858, læge i Tønsberg.12.Sara Sofie jensen f.i Oslo 29 juni 1860 gift 13 mars 1894 med can.med, C. Michelet.13 Niels Jensen f.i Oslo 22 mars 1862, can. Teol, lærer i Tønsberg14 Julius Jensen f. 14 juli 1859 død i Amerika.15. Helga Jensen f. 21 okt 1864 d. 15 jan. 1865.Det var det jeg kunne hjelpe med PA Jensen sine etterslekter.Mvh. Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Eg er overvelda! Takk til alle og opplistinga til T.O. Farfaren til P A Jensen - Ola Jensen f. 1758 - var frå Fimland her i Naustdal og slo seg ned i Bergen som 'Borger og Høkker'. Men eit spørsmål til T.O: Det var særleg Nr 4) Johan eg var interessert i. Etter tida i Stange skal ha blitt prest i Oslo og d. 1910. Eit par salmar av han er komne med i Landstads Reviderte. Har du kjennskap til diktinga hans?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Som jeg skrev innledningsvis Harald, dette var noe jeg satt å leste i en slektsbok jeg har arvet, og så datt ditt spørsmål inn.Mer en dette kjenner jeg ikke, men har du noe kjennskap til Peder Andreas Jensen sin mor? I en selv biografi skriver han dette: Min mor stammet fra Hammer Præstegjeld i Nordhordlen, hvor jeg som barn flere ganger besøkte min fatige slekt.Nå finner en vist ikke navnet Serene Pedersdatter døpt hverken i Hammer, eller Voss, slik mange anntyder, dermed kan hun ha hatt et noe anderledes fornavn. Henne er jeg svært interesert i.Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Eg har berre ei sekundær kjelde på at mora var 'Serine Pettersen fra Hammer Sokn'. Har ikkje tilgang til kjeldene til forfattaren. Men det går fram at ho døydde då P.A. var fire år og at faren gifte seg oppatt med 'ei jente frå Ekersund (Egersund?)'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Eg ser på Nettleksikonet snl.no at mora er kalla Sirene Pedersdatter og at ho levde 1781 - 1816.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Hva kan en konkludere med her tro Harald? Han som forfattet denne slektsboken som jeg har arvet(Josef Fletcher Mjåtvedt)Har tydeligvis brukt mye tid på denne kvinnen. Han har studert kirkebøker fra aktuelle områder, uten å få navnet Serene eller noe tilsvarende til å stemme. Om en da skal godta hans vurdering av hvem PA Jensen sin mor var, får du vurdere. Peder Andersen fra Mørkve på Voss 1734-1797, kom til Øvre Dale i Meland kring 1783. Der finnes en datter med navn Sigri, ved hennes konfirmasjon, står der Siri, da er vell veien ikke lang til Sirene. Men den kvinnen er fødd i 1783. Begrunnelsen som han bygger på er at denne Sirene, er nevnt vistnok som bl.a. en fadder for barn av en yngre søster Ingebjørg, som ble gift med en Reinert Jacobsen, og som drev gjestgiveri i Holen i Sandviken i Bergen.Og han mener at denne P A Jensen er oppkallet etter sin morfar. I denne slektsboken har felespellen Arne Bjørndal( kjent for 'På Ulrikens topp)skrevet en avisartikkel om folkemusikk-tradisjon på Vestlandet. Og jeg siteter fra det som er skrevet: Ætti til Per Mjåtveit (felespelaren) var komi fra Myrkve i Myrkedalen,Stamfaren var Per Myrkve, kona hans heite Inga (Nilsdatter). Dei kjøpte seg gard på Øvre Dale i Meland. Ei av døtrene vart gift med ein nordfjording som heitte Reinart. Dei dreiv gjestgjeverstaden Holen i Sandviken i Bergen.Ei onnor dotter vart mor til diktarpresten og lesebokforfatteren P.A. Jensen.(sitat slutt) Om dette da er P.A. Jensen sin kjødelige mor,etter å ha blitt kopulært i Nykirken 4 sept 1810, så ble hun mor til tre barn: Sara Blomhof fødd 11 nov. 1810. Peder Andreas fødd 22 des. 1812, og Engel Sophia f. 22 des. 1814. Domkirken 28 mai 1816 Anders Jensen hoekkers kone Serenie Pedersdatter død 21. 34 1/2 aar gl. 18. Rode 76.Så er vi jo tilbake ved det vanlige fenomen, alderen. Det skal være skrevet en artikkelen i 'Frå Fjon til Fusa' 1958. Årbok for Nord og Midthordaland sogelag.Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Da ser jeg og at nettleksikonet ditt oppgir dødsår til 1816, kansje det er rett kvinne dette da Harald?Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Jarl Runde

Takkar for mykje informasjon, men fell vel litt utanfor i min samanheng. Og så langt eg kan sjå av Bygdeboka, er ætta her i Naustdal borte. Men ein bror av farfaren Ola Fimland - Johannes - skal i fylgje Bygdeboka ha busett seg på Grimeland i Førde. Om der er etterkomarar, veit eg ikkje. Det går vel ev. fram av Bygdeboka for Førde. Det var såleis etterkomarane etter P. A. eg fyrst og fremst er ute etter. Så difor nok ein førespurnad: Eg ser at Landstads salmebok er 'Revidert og forøket' av stiftsprost Gustav Jensen. Kan han også vere av same slekta?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Det er vell ikke utenkelig at denne Gustav kan være en etterkommer.Mvh. Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Gustav Margerth Jensen 1845-1922, ser ut som han er fødd i Drammen, men fekk sin første skulegang i Arendal, kan ikke klare å knytte han opp mot denne familien.Torleif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.