Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Olav Revheim Martinussen

[#71268] Falsen og Schrøder

Recommended Posts

Guest Olav Revheim Martinussen

Frantz Albert Georg Schrøder, født 1837 eller 1842 var gift med Elise Nicoline Falsen (født etter 1830), Barn Enevold Falsen, født 16.3 1880; Noen som vet hvem som var foreldre til Frantz Schrøder ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørg Hukkelberg

Dåp Elise NikolineLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Tusen takk for hjelpen, Bjørg !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Er dette familie til Enevold Falsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Ja. Enevold Falsen f. 16.3 1880 (hans morfar het Enevold Munch Falsen)Har du noen suppleringer ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Ja jeg har noen opplysninger om Enevold, men de er jo ikke enestående: Dette er sakset fra min familie Wangensteens notater, og er ikke primærkilde:Enevold Falsens vekst og fallI 1788 inntreffer en kjempeskandale i Christiania, og merkelig nok lever historien ennå, mer en 200 år senere. Georg Apenes skriver om den i sin bok 'Tyttebærkrigen' i 1988, og professor Daae skriver om den i Morgenbladet 100 år tidligere. Den 33 år gamle Enevold de Falsen var nettopp blitt utnevnt til det høyeste juridiske embede i Norge, overrettsjustitiarius. Han var en meget vel ansett mann både i Norge og i Danmark, toneangivende i selskapslivet og en meget populær amatørskuespiller. Dessuten var hans politiske og juridiske innflytelse udiskutabel. Han var en av toppene i Christiania.En bror av Johan Herman Wessel, generalauditør Ole Wessel, skrev om Johan Hermann: 'Han tegnet Kart og leste Loven Var like flittig som jeg var doven,' Wessel fulgte med hæren på dens felttog mot Sverige i 1788. Mens ektemannen var i felten, hadde Falsen innlatt seg med Wessels frue, som ble karakterisert som 'inntagende, talentfull og romantisk lettsindig'. Wessel fikk rede på dette ved sin hjemkomst, og det ble en stor opp-standelse. Fallet ble dypt for Falsen. Han måtte øyeblikkelig forlate byen. Fra å være en av Christianias mest populære menn, måtte han si fra seg sitt nyervervede embede, og ble forflyttet til Steigen i Nordland som lagmann for Nordland og Finnmark. Det er grunnen til at ungdomslagene har reist en minnesten utenfor Steigen kirke over hans sønn Christian Magnus Falsen, 'grunn-lovens far', som tilbrakte noen av barne-årene der nord. Den farlige dame ble sendt til Vilberg. Hun var stedatter til Herman Colbjørnsen, en fetter av Christian, og het Helene, født Barclay. Det er Emmerentze Munch, en av Madam Wangensteens elever på pikeskolen, som skriver om henne i sine Optegnelser: 'et pragtexemplar af et Fruentimmer, smuk, talentfull, talte sprog, spillede og sang perfekt. Naar hun kom til byen var det alltid megen opstand. Hun hadde et værelse staaende til seg, reiste med slør og hadde stedse Handsker paa sine Hender.' Hun bodde mange år fast på Vilberg, men inngikk senere i et ulykkelig ekteskap og døde i 1826. Enevold Falsen kom etter noen år tilbake til Christiania og inntok igjen sin plass blandt embedsmennene, men var sterkt preget av forvisningen og til dels deprimert.En sen høstdag i 1808 ble han funnet druknet i ristianiafjorden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Takk!Dette må jeg studere !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Hei Olav, har Enevold Falsen Schrøder, o.r. sakfører i Kristiania, en plass i dette bildet ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Takk, Helge. Nå har jeg fått hele dennne familien 'på plass' - det var sannelig ikke lett; Veien inn var Frantz Albert Georg Schreuder (Schrøder) 1843 -, som giftet seg med Elise Nicoline Falsen 1849 ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Et lite tilleggspørsmål, Olav. Var Enevold Munch Falsen sønn av Christen Magnus Falsen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grete Steigberg

Lars Ove kom inn på Enevold Falsen sin bemerkelsesverdige livshistorie, og dermed også hans forvisning til Nordland.I årbok for Steigen( 1976) skriver Svein Fygle litt mer om lagmannen.Sitat: 'Enevold Falsen var den nest siste som satt som lagmann i Steigen, nemlig fra 1788 til 1791. Som lagmann skal han ha vært svært godt likt, men på andre områder skulle han visstnok 'ha hatt svin på skogen'. Det passet seg slik at samtidig som kona hans fødde en gutt, fødde en av tjenestejentene hans ei jente. Lagmannen vedkjente seg farskapet for begge to, uten at han så ut til å ta seg nær av det. Folk pleide å si at ' nå går det varmt for seg på herregården'. Jenta fikk navnet Ane Dortea og gutten ble den senere så berømte Christian Magnus Falsen, 'Grunnlovens far'. De vokste opp sammen på lagmannsgården. Siden ble jenta gift på Røtnes. Hun hadde fått en gullbrosje av halvbroren mens hun ennå bodde på Steig. Siden måtte hun imidlertid skille seg av med det kostelige minnet i hungersårene under svenskekrigen. Hun pantsatte det på Kjerringøy, men det kom aldri tilbake til Røtnes.Christian Magnus Falsen var en tid embedsmann nordpå. En gang da han var på nordtur seilte han forbi Steigbergvika og da skulle han ha sagt: ' Det er med sorg jeg ser opp til min fars gård'.Sitat slutt.Historien har en del svakheter. Blant annet er Christian Magnus Falsen født i 1782, seks år etter at faren kom til Steigen. Har lett litt i kirkebøkene for å finne ut mer. I KB fra Steigen (1791) er imidlertid Enevold og konen oppført med dåp til sønnen Hagbart. Denne sønnen har jeg ikke sett oppført/nevnt i biografier, kanskje døde han ung?Ane Dorthea har jeg sett etter i KB, skiftene( DIS),FT 1801 og slektsbok for Steigen, uten å finne noen god kandidat. Finner en Anne Dorthea Jensdatter i Slektsboken til MB Hansen( f. 1789 på Røtnes) og gift på Mjelle, far Jens Olsen. Neppe aktuell, gitt at opplysningene i boka stemmer.Det ville vært artig om noen vet noe om Enevold sin antatte datter, er historien bare oppspinn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Hallo Grethe. Du er nok kommet litt lenger enn meg. Jeg begynte på Falsen-linken for kort tid siden Hagbart og Ane er således nye navn for meg (Blant de 24 Falsen'e som i dette øyeblikk har funnet veien inn i mine filer.) Jeg får se hva som dukker opp etterhvert. Jeg har trålet gjennom Lenke Har du vært inne på denne basen ?Hilsen Olav M

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jeg skal ikke blande meg opp i Enevolds påståtte 'uekte' barn, men siden sønnen Hagbard nevnes, kan jeg opplyse at han ble gift (med Alette Fleischer), fikk flere barn (døpt i Vor Frelser, Christiania - Aker - Nykirken, Bergen) og døde som Stiftamtskriver i Bergen 1. mars 1836, begravet ved Nykirken 04.03.1836.Enevold bodde i Opsloe (de første barna finner du altså under Oslo Hospital) før tiden i Steigen (der fikk de kun datteren Martha Haachina foruten Hagbard såvidt jeg vet). Han fikk også barn under sin lange botid i København.Om de yngre Enevold'ene tror jeg ingen har snublet til tross for at det var tre samtidige, født hhv. 1810 (Enevold Munch F), 1811 (sønn av Carl Falentin) og 1814 (sønn av overnevnte Hagbard).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Hei Geir Når ble Hagbart født ? Kan mor hans ha vært Anna Katharina Bukier ? Jeg holder på paralelt med familien Fleicher, kommer forhåpentligvis frem til Alette før eller senere ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Hagbard ble født i Ste(i)gen 20.09.1791, hjemmedøpt dagen etter og dåpen konfirmert i kirken 18.12.1791 (søsteren Martha Haachina født samme sted, døpt 13.05.1790). Moren er Anna Henriette Petronelle Mathiesen.PS. Jeg antar du mener den Anna Catharina Bukier som giftet seg med Johan Herman Wessel i København.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Til ditt PS.; Ja det var henne jeg tenkte på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Dette var sannelig litt av en nøtt; Hvem i granskauen er Alette Fleisher datter av ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Jeg fant dem - men det var litt av en jobb ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Du har funnet Alette, datter av Balthasar Sechmann Fleischer og Christiane Helene Qvislin ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Det er korrekt. Har du noen data på disse to ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

En del, du finner henne født i Tingvold 10.01.1770, døpt 4 dager senere, han finner du døpt i Moss 09.12.1767. Det går altfor langt å legge ut alt om denne familien, han var en kjent skikkelse i sin tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Revheim Martinussen

Takk !!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.