Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje E Skrolsvik

[#71344] Strange Busch

Recommended Posts

Guest Terje E Skrolsvik

Jeg finner Anna Strangesdatter Busch g 19/3-1727 Dk i Bergen, med snekker Johan Conrad Willardt. De har fire barn til dåp: Anna Margretha , Elen, Johan Conradt og Strange. Men jeg har ikke funnet noen 'farskandidat' til Anna. Noen som har truffet på Strange Busch på vestlandet rundt 1700??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei Jeg har truffet på navnet tidl på 1600 tallet og følgendee info er hentet fra Gards og ættesoge for Os: Se Os Gard og ættesoga bind 3 side 538 eller indre Tuen 1 s 88-89 eller bind 1 s 130-131 og 478. Morits Bostede/Busk (son av rådmann i Odense, MB døde omlag 1640) gift i ca 1610 med Margreta Stranges dtr(d 1658), som var datter til Lyseklosterfuten Strange Jørgensen. Kjente barn: Cecilie f ca 1611 gift med Lyseklosterfuten Albert Berner Karen f ca 1618 gift med borgaemester i Bergen Ove Jenssøn Siden informasjonen er hentet fra Os Gard og Ættesoga som kom ut i 1941 kan det være på sin plass å kryss sjekke dataene.Dette var egentlig et skudd i blinde men kan hende det gir indikasjon om hvor du skal søke videre.mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Takk for den. Jeg har og tenkt i de baner at det kan være en etterkommer av Morits Bostede/Busk/Busch. Han burde ha en sønn Strange etter sin svigerfar. Men for å bli far til Anna som gifter seg i 1727, må det vel være en Strange Strangesen Busch jeg her må finne ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Sollied har kort på Strange Busch/Boestede, som er omtalt 26. juli 1703 i skiftet etter sitt søskenebarn Margrethe Mathiasdatter Lem. Han var da bosatt på Birkeland, 'en Mil synden for byen'.Sollied sier han var sønn av Strange Mouritzen Boestede, født ca. 1620.Margrethe var født 'paa Helland i Herøe sogn' 14. januar 1648, og var datter av Mathias Greersen Lem og Ingeborg Moritzdatter Boesetede, født i Bergen 12. august 1626, død i Bergen 26. april 1702.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Sitat: 'Nock Læst dend Ærværdige mand, Mag/ister Ole Storms udgifne Skiøde, till Strange Strangesen Busch, hans hustro og arfvinger, paa de gaarder Heldahl og Grimen udj Skiold schibbr/ed beliggende, dateret Bergen den 12 Aprillj 1707.' (unotert kilde)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Kildehenvisningen i forrige innlegg er Nordhordland tingbok 30, fol. 174b:'10 Nock Læst dend Ærværdige mand, Mag/ister Ole Storms udgifne Skiøde, till Strange Strangesen Busch, hans hustro og arfvinger, paa de gaarder Heldahl og Grimen udj Skiold schibbr/ed beliggende, dateret Bergen den 12 Aprillj 1707.11 Strange Strangesens udgifne Pante-Obligation, till Mag/ister Ole Storm, paa Capitall 550 Rdlr, med Sine Renter, Dateret Bergen dend 12 Aprillis A/nno 1707.'Eiendommene ble solgt igjen i 1712.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Kan vel da sette opp ei lita rekke etter Mouritz Boestede/Busch og Margrethe Strangesdatter .Mouritz Boested f 1564 Danmark, død 7/5-1640 Bergen g m Margrethe Strangesdatter f 1591 d 24/5-1658. Notert 4 barn:Cecilie f ca 1611 g m Albert Berner.Karen f 1618 g m Ove Jensen . 8 barn notert.Ingeborg f 12/8-1626 g m Mathias Greersen Lem. Notert 1 barn.Strange f ca 1620 nevnt Shl tingbok nr 2 1650. g ukjent. 1 barn kjent:Strange Strangesen Busch f ca 1650.Omtalt 26/7-1703 etter sitt søskenbarn Margrethe Lem. Bosatt på Birkeland. Og nevnt i Nhl tingbok nr 30 fol 174b 12/4-1707.Gift ukjent, men ett barn kjent: Anne Strangesdatter Busch f ca1690 g 19/3 1727 DK m Johan Conrad Willart.Funnet fire barn: Anna Margrethe f 1727, Ellen f 1730, Johan f 1733 og Strange f 1736 alle i Bergen.Anne Margrethe g ca 1750 Jacob Gunnersen . Funnet ett barn med etterslekt frem til idag.Ellen g 2/7-1763 m Rasmus Andersen Loss.Johan Conrad Willardt g m Anna Malene Michelsdatter.Jeg stusser litt på denne Jacob Gunnersen g m Anne Margrethe. Etterslekten benytter hele tiden Gunnersen som etternavn/Slektsnavn og bodde i Rode 5-67, der Jacob var borger/høkker og er begravet 24/7-1793 i NK.Sønnen Johan Conrad Gunnersen døpt 4/3-1750 i DK ,begr 12/4-1800 NK, g 30/1-1776 m Johanne Andersdatter Næss,f ca 1745 begr 10/8-1823. De er notert med fire barn: Jacob , Pauline,Cornelia og Andreas Næss.Alle beholder Gunnersen som etternavn.Andreas Næss Gunnersen f 20/5-1787 g ca 1808 m Berthe Baardsdatter . Notert med tre barn.Datteren Inger Marie f 17/5-1812 benytter Gundersen som etternavn. Hun ble g m Jørgen Larsen f 1804.Noen som har noe å tilføye her så er jeg meget taknemlig for alle innspill.Det har vært benyttet en del timer på å prøve å løse hvor Jacob Gunnersen kommer fra. Det samme med Johanne Andersdatter Næss og Berthe Baarsdatter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar Vaksdal

Tar oppatt denne tråden med visning til skiftet etter Margreta Matiasdtr. Lem; [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=1918&storleik=>LenkeDer er nevnt fleire søskenbarn : Maurits ”vaktmester” Hess og hans søskenSpørsmål: Var desse i slekt på morsidene at her kan vera endå ei Mauritsdtr. Busch gm. Hess ? Eller kan slektskapen der gå via ei søster til Matias G. Lem ? I same skifte er òg nevnt ei søster Ellen til Strange Busch på Birkeland, busett i Nordland og gm. fogd Nils Hansson Nokon som veit meir om desse ?Til innlegg (8) Hjå Sollied

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(9, 8:) En søster til Cecilie, Karen, Ingeborg og Strange var visstnok Dorthe (?) Mauritzdatter Bostede, f. ca. 1622, g.m. Lauritz Sørensen Hess (fra Sunnfjord ?) (bosatt i Bergen i 1648, borgerskap der fra 1651 ?), såvidt jeg vet foreldre til Mauritz (samt Jens og Lauritz Hess ?).Mauritz Hess (10 Nov 1648 - 28 Mai 1728) skal i 1663 ha reist til København i tjeneste hos den kgl. visekonsul der. Den 14 Okt 1691 ble han viet i Bergen Domkirke til Dorthea Katharina Hartingsdatter van der Velde (13 Nov 1669 - 2 Jan 1737).Skal tro om det ikke er Strange Mauritzsøn Bostede som blir døpt i Bergen i 1628, med 'Thrin Adam Snells' som fadder ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje E Skrolsvik

Takk skal dere ha begge to. Skal se litt mere på disse opplysningene etter påske :-)Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.