Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Reidar Oddløkken

[#71399] Thüringen, arkiver, slekter og industrihistorie

Recommended Posts

Guest Reidar Oddløkken

Oppretter et eget tema på Thüringen for å unngå unødig innblanding i andre debatter. Vet ikke hvor generell interessen er men tema er herved opprettet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det har vist seg (debatt 25507) at fellberederen i Christiania og Moss, Johann Nicolaus (Nicolai) Locke, som er stamfar for Bekkelagsslekter i Aker, var født i residensstaden Arnstadt i fyrstedømmet Schwartzburg-Rudolstadt i året 1701: LenkeLikeså at fellberederen Johann Valentin Silgen i Christiania, som tok borgerskap 1720, var født i Arnstadt 1695.Arnstadt ligger ca 3 mil sør for Erfurt. Rudolstadt ligger ca 3 mil øst for Arnstadt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er mulig at slekten Brodtkorb kommer fra Thüringen. Innvandreren, Tobias brodtkorb, startet yrkeskarrieren i Norge 1642 som myntskriver på Akershus. Jeg har sett dette slektsnavnet både på embedsmenn og borgere i Arnstadt i tiden 1690-1720. Embedsmannen var Hofrat i regjeringen i Arnstadt, dvs noe som kunne til en byråsjefsstilling.I Fredrikstad var det fra ca 1667-1683 en gullsmed som het Christian Thuesen Bähr. Han flyttet så til Fredrikshald og nevnes der utover på 1690-tallet. Slektsnavnet skrives oftest Behr eller Bæhr. Staveformen Bähr er fra hans egen signatur. I Arnstadt var det i tiden 1670-1730 mange som het Behr / Beer av borgerskapet. Også folk med fornavnet Christian. Tobias Brodtkorb, nevnt ovenfor, hadde forøvrig en sønn, Christian Tobiesen Brodtkorb, som også ble gullsmed.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

En slekt Döring kom til Norge fra Mühlhausen i Thüringen på 1700-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Slektsforskerforeningen i Thüringen, Lenke.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Lenken er utilfredstillende. Men bare søk på nettet etter Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen - eller Deutsche Arbeitsgemeinschaft Genealogische Verbände og let deg frem til Thüringen i medlemslisten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Kirkebøkene for Arnstadt starter 1583. For sognet i vest, Holtzhausen, i 1619. Idag (og siden våren 2008) har kirkebøkene vært innsamlet i kirkearkivet i Eisenach i forbindelse med filming. Straks etterkontrollen av filmingen er ferdig, vil kirkebøkene, en gang i høst, sendes tilbake til den enkelte menigheten.Kirkebøkene oppbevares altså normalt i den enkelte kirke / sogn. (Dette gjelder i hvertfall for den evangeliske kirken. For den katolske kirke kan det være annerledes, f eks sentralisering til kirkearkivet i Erfurt.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Så har vi vel slekten Franck fra 'Rosenes by' - gruvebyen Sangerhausen i Thüringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Det ser nesten ut som Sangerhausen ligger i Sachsen-Anhalt men Frank-navnet fra gruvene i Nord-Østerdal stammer nok fra Thüringen, men det burde vel nesten vært opprettet et tema på Sachsen-Anhalt og Sachsen også for det er nok mange slekter som stammer fra disse delstatene også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

her er tråden om Franck(e), Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

En av sønnene til Frans Frank(e) (den eldste?) het Andreas. Jeg ser på FamilySearch, at det der er en Andreas Franke født ca 1600 i Frankenhausen - farens navn er også Andreas Franke. En hypotese kan være at han som blir født er bror av Frans, dvs onkel til Andreas Franke i Norge. Andreas Franke d.e. i Frankenhausen blir i tilfelle far til Frans som kom til Norge.Frankenhausen ligger i Thüringen, men med veldig kort vei til gruvebyen Sangerhausen.Og bak denne teorien ligger ingen forskning - bare noen raske oppslag på internett! Er det mulig å finne ut noe om denne slekten - i Tyskland, mon tro?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Franck Paasche

Jeg har gitt Tore Vigerust et oppdrag om arkivsøk i Tyskland om denne slekten. Hvis der er noen flere som vil dele på utgiftene og Tore har tid til mer studier, så kanskje vi virkelig kan komme lenger tilbake i denne slekten?Anne Franck Paasche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ang. (14):Her burde jo flere delta, siden det nok finnes svært mange ætlinger av denne stamfaren i dag. Da blir det litt urimelig at enkeltpersoner skal måtte ta det meste av utgifter og arbeid, for så gjerne å dele det ut 'gratis' til alle de andre.Kan selvsagt tenke meg å være 'aksjonær', men det forutsetter at det kan fastlegges enda sikrere at mitt dokumenterte opphav (Petter Johansen, født på 1680-tallet, som nok er en Schwanner) har Francke som en ane, som jeg regner med. Den linjen går helst via kullbrennerslekten Räfvel, som av Ragnvald Støren påstås å ætte fra hyttemester Andreas Frantzen Francke i Innset (via dennes datter), noe som også stemmer bra med navneskikken hos familien Schwanner ved Grutseterhytten i Meldal. (Alternativt går linjen direkte til Francke uten at Räfvel er med.)Garmakerslekten Francke og smelterslekten Schwanner er helt fra starten her i landet tett vevet sammen via diverse ekteskap, og siden de kommer fra samme strøket, bør vel begge disse sjekkes nærmere i Tyskland om mulig. (Stigerlekten Prytz er også av interesse for svært mange, men den kommer vel helst fra et litt annet område, muligens strøket rundt Dresden.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Når vi er tilbake på 15-1600 tallet, har jeg så pass mange aner liggende side-by-side, at jeg ikke finner grunn til å prioritere den ene før den andre (dvs betale for at andre skal forske på slekten). Hadde det vært Rønning-stamfaren ('ur-trønderen' med trønder-DNA'et), så ville nok saken ha vært en helt annen :-)Eller - hadde jeg hatt mange penger og/eller en gnist av aneinteresse blant andre i den nære familien, så skulle jeg gjerne ha vært med på dette spleiselaget.Ellers kunne jeg tenkt meg en tur til Sangerhausen, se f.eks. dette bildet, der vi ser den store slagghaugen i bakgrunnen: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

...kanskje skal 'vi' arrangere en tur til Sangerhausen neste år? Tyskere er spesialister på festivaler, og det er sikkert en her også. Hvem er interessert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Kommentar til(16):Selvsagt er det mange forskjellige aner i enhver slektstavle når en kommer 3-400 år tilbake i tiden, men enkelte av dem er gjerne litt mer interessante enn gjennomsnittet, og i så fall verd å finne mer ut av. Grunnen til at så mye innflyttet opphav her i landet fortsatt er av ukjent opprinnelse der det kommer fra er jo nettopp det faktum at ingen vil lønne noen for å gjøre en kvalifisert jobb med å finne ut av det! Slikt er såpass vanskelig og krever nok så mye tid at ikke hvem som helst kan drive med det. (Kanskje en burde begynne å måle 'underholdningsverdien' av slike aner i kroner og øre på samme vis som en viss type balltrilling på gressmatte eller diverse typer opptredener på en skjerm, så kunne det muligens komme litt flere resultater ut av det? Det er jo mer enn nok midler i samfunnet til å betale godt for de nevnte typer aktiviteter, som ofte er av svært kortvarig og overfladisk karakter --- i rak motsetning til varigheten av en bevist anerekke!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Når vi nå er inne på Frank-slekten, så har en som er etterkommer far-til-sønn av Frans lagt inn sitt y-DNA på nettet. Frans hadde ifølge dette y-DNA I1 (forutsetter at slektsforskningen holder vann og at det ikke har vært noen 'sidesprang'). DNA I1 oppstod blant stammer i Nord-Tyskland, eller muligens i Skandinavia.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg synes heller vi skulle gå sammen om å hjelpe Tore Vigerust med å få et statsstipend slik at han kunne få ro og tid til å forske mer på dette emnet.Enig?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det hadde vært det aller beste! I stedet for å granske en enkelt slekt kan det da bli anledning til å se diverse slike i litt sammenheng, som uansett er nødvendig for å få den nødvendige oversikten, som igjen gjerne bidrar godt til å løse enkeltproblemer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Slagghaugene var lette å se også i Mansfeld-området. Og noen km sørover derfra, i Eisleben.Det er mye en kunne ønske seg. F eks et digitalarkiv for tyske småbyer av det slaget som vi har her. Men da må vi nok starte det opp selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Franck Paasche

Det har gått flere og langvrige debattåder her i forumet om Franck-slekten, så jeg ser for meg at det kunne være interesse fra flere hold om endelig å gjøre undersøkelser i Tyskland. Tore Vigerust fikk et oppdrag fra meg som han ennå ikke har lykkes i å utføre, men det står på hans agenda på hans neste tur. Vi kan saktens ønske oss og drømme om både ditt og datt, men jeg ser for meg det som langsiktige perspektiver og som i all fall ikke jeg kan kaste meg ut i.Og det koster penger å hyre inn en fagperson til å utføre denne type arkivstudier. Jeg har tidligere gitt Tore mange oppdrag når det gjelder Paasche-slekten som mange av dere her har fått gratis nytte av, men jeg har altså betalt det meste. Og jeg alene kan ikke fortsette med det. Nå har vi sjansen til å slå oss sammen som en dugnad og gi Tore et større oppdrag, slik at han kan fordype seg i Franck-slekten fra Mansfeld / Sangerhausen.Håper at noen blir med! Ta kontakt.Hilsen Anne Franck Paasche

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Det var litt av en slagghaug utenfor Sangerhausen(16), hvor høy er den? Og er den fra før DDR-perioden?Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Har lest at det i 1635 kom 16 tyske gruvefolk til Kvikne kobberverk, og den ene av dem var tidligere og på flere steder omtalte Frantz Franke fra Thüringen, men de 15 andre, hvem var det? Mulig det har vært nevnt rundt omkring?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.