Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Sørdal

[#71467] Klokkerbok for Reine: 1916 - 1935.

Recommended Posts

Guest Per Sørdal

Dette er ikke noen klage eller kretikk, men jeg mener at klokkerboken for Reine skulle ha vært ført under Moskenes. Moskenes/Reine. Slik den står nå må en ha lokalkunskaper for å vite at Reine ligger i Moskenes. mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg er enig. For å følge det mønsteret som vi ellers bruker, burde benevninga vært Flakstad/Reine - da vi bruker mønsteret prestegjeld/sogn (Reine er rett nok bare kapell i Moskenes sogn). Og bøkene som ligger ute som Moskenes, burde vært benevnt Flakstad/Moskenes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

En ting jeg virkelig savner her er skanningen. Min kones slekt er her fra og tilgang til disse kildene hadde vært uvurderlig. spsielt det som er offentlig etter regelverket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Sørdal

Hei kristian. Takk for svaret. Det jeg også savner fra Reine er skanningen av perioden 1914 - 15. Se tidligere spørsmål. 52951 Kirkebøker for Moskenes, Lofotenmvh. Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Greit nok, men svaret som ble gitt av Svein Warberg i tema 52951, må en avfinne seg med.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Jeg ser svaret, men synes det ikke er tilfredstillende.Fortsatt savner jeg oversikt over de bøker som ligger ute på Prestekontorer og andre som ikke er innsendt. Oversikt over hva som ligger ved SA om ikke er skannet går i samme kategori. Mye av det digitaliserte arbeidet som er gjordt synes ofte å være av så og så kvalitet og skulle gjerne gjennomgåes på nytt; verifiseres.Så i det minste å fremsakffe skikkelig oversikt over hva som er sendt inn og ikke skannet og hva som ligger ute ved prestekontorer etc, burde være en overskuelig oppgave.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Sørdal

Reine kirke (også kalt Reine kapell) ligger på Reine i Moskenes kommune i Nordland. Kirka er ei langkirke i tømmer med 250 plasser, bygd i 1890. Den ble innviet 8. februar 1891 og restaurert i 1923 og 1955. Arkitekt for kirka var Ole Scheistrøen. I dag: Er det kapell eller kirke? Foto: Karin Krane. 1979.

bilete7417.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

(6) Riksarkivet og statsarkivene arbeider med å registrere hele bestanden av arkivsaker elektronisk, slik at en kan få oversikt ved å søke i Felleskatalogen (Lenke).Når det gjelder kvalitet, vil jeg hevde at skanningsarbeidet er godt utført, og at det er kvaliteten på mikrofilmene som avgjør resultatet. Men dersom kirkebøkene skulle vært skannet direkte fra papir, ville det tatt vesentlig lenger å tid å få kirkebøkene på nett - pr. nå ville vi kanskje vært halvveis, og vi ville slett ikke hatt tinglysningsmateriale, skifteprotokoller (høsten 2009) eller lensregnskap (trolig våren 2010) på nett i overskuelig framtid. Hvis det blir rom for å øke kapasiten på skanning fra papir i framtida, vil en naturligvis kunne vurdere å skanne en del vanskelig lesbare kirkebøker og pantebøker etc. på nytt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Jeg ser hva som står'Hva omfatter Felleskatalogen for Arkivverket? Felleskatalogen for Arkivverket omfatter i prinsippet alt arkivmateriale som er tilgjengelig for bruk i Riksarkivet og statsarkivene. Man finner opplysninger om arkivene og om arkivskaperne - som er de virksomheter og personer som har gitt opphav til arkivene.'Dette omfatter det som ligger på RA og SA. Mitt poeng var også å fange opp de kirkebøker etc som ligger ute ved prestekontorer og andre instanser i kommuner og fylker og som omfatter samme område.Den ovemfornvente tekst kan ikke å sies å omfatte disse bøkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Mitt svar i (8) dreide seg primært om 'oversikt over hva som ligger ved SA om ikke er skannet går i samme kategori', jf. (6). For øvrig har Otto Jørgensen fått mitt beste svar på ved en tidligere anledning, tema nr. 64878, innlegg nr. 11 (Lenke).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Jeg er klar over at ting tar tid og at man ikke har mer en en skanner av god kvalitet.Men mitt spørsmål og søken på svar gå vel så mye å få frem i dagslyset en oversikt over det materialet som ikke er filmet/skannet.Slik at vi på den måten har en totaloversikt over alle typer kirkebøker (skannet/ikke skannet/digitaliserte) som også omfatter alle bøker som ligger lokalt.Her trenges ikke noe annet enn 'blokk og blyant' for å få en slik oversikt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Otto Jørgensen glemmer at tid (arbeidstid) er en faktor ved siden av 'blokk og blyant'. Det er mange ting som kunne vært utført om det hadde latt seg prioritere, men Arkivverket har faktisk mange oppgaver som er langt viktigere - mange av dem pålagte - og som derfor må prioriteres. For øvrig er det statsarkivene som har ansvar for kirkebøkene, og statsarkivenes prioriteringer kan jeg ikke svare nærmere for.Dette må bli mitt siste innlegg i denne saken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Jeg er klar over at tid er en mangelvare. Men samtidig er her ofte spørsmål etter f.eks. kirkebøker. Dette svarer dere på så godt som mulig. Men alle disse svarene tar også tid. En oversikt ville kunne redusere dette betydelig. Det er spørsmål etter kirkebøker som ligger i arkivene som ikke er skannet. Noen er digitaliserte, men hvem? Mye av digitaliseringen synes å være mangelfylt og uten referanse til aktuelle kirkebok. Ofte synes digitaliseringen å omfatte deler fra flere kirkebøker, uten referanse til hvilken bok.En oversikt over hva som ligger i Statsarivene/Riskarkivet av kirkebøker ville være en god start på en slik oversikt. Dernest vil et innsamligsarbeid for hele landet være neste skritt. Dette tar mer tid, men heller ikke urealistisk å klare. Jeg setter ikke noen frist her, men bare et intens at en slik oversikt utarbeides.Jeg tror en slik oversikjt vil være til nytte for mange. Foresten rart at slik oversikt ikke finnes allerede.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.