Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jostein Børnes

[#71540] Eiere over gården Indre Hamre i Ølen (eller Søra Hamre)

Recommended Posts

Guest Jostein Børnes

HeiJeg er på jakt etter informasjon om eiere over denne gården før 1647. Selv har jeg følgende informasjon fra 1647 - 1694:Landskyld: 2 løb smør og 3 wogh koernMatrikkelen 1647: Anders Bache :1 løb 1 pund smør og 2 woger koern Jens Hommelsund:2 pund smør 1 wogh koernnOdelskatt og rosstjeneste 1685 Anders Bache och Elling Humblesund eier tils.2 løber smør og 3 woeger koernMantall 1691,1692 og 1694 Olle Golten eier tils 2 løber smør og 3 woeger koernSom dere ser så er det sundsokninger som eier denne gården i gitte tidsrom 1647 - 1694.Er det noen som har informasjon om eierforholda før 1647. (I bygdeboka for Ølen kommer det lite fram unntatt at det er bondegods/bondeeiga fra langt tilbake)mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

HeiIndre Hamre i Ølen lå tidligere i Sunnhordland, under Fjellberg Sk.r.1 januar 2002 ble Ølen kommune overført fra Hordaland til Rogaland. ... Ølen (Ølensjøen) er nå kommunesenter i nye Vindafjord kommune.mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei Berit,Jeg ser jo at det mest trolig er Erik på Hamre (Indre) som må være den jeg søker etter, slik at det må være en eller annen slektsforbindelse til Anders Olsen Bakke i Sund (f ca 1579) og Jens Hummelsund.Spørsmålet er hvilket?, slik at ytterligere informasjon om eierforholda i perioden ca 1550 og frem til 1647 vil kunne hjelpe. Jeg vet at i noen at skattemantala på 1620 tallet så omtales gården kun som bondegods eller eid av bønder.Navn på bøndene oppgis ikke.Skatten aff Sundhordelandtt anno 1563 Erllendt po Hammer j daler Fielbergh schipreide 452 Erich po Hammer it lott sylff Fielbergh schipreidemvh, Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei Arnfrid,Takker for infoenDet er mulig jeg må en tur på Riksarkivet i håp om at de kan hente fram noe som kan hjelpe.mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Jostein,Mulig det.Nå har jeg mye Hamre-slekt, men vet ikke om noen av mine slektninger derfra har info så langt tilbake. Dessuten er min tremenning som holdt på med slektsforskningen derfra nå død.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei igjen Arnfrid,Dersom du har informasjon om slekta på Indre Hamre så setter jeg naturligvis stor pris på å få ta del i den informasjonen du eller dine slektninger sitter på.Det må jo være en eller annen slektsforbindelse siden Anders Olsen Bakke(f ca 1579) sitter på brorparten og Jens Hummelsund sitter på søsterparten , og tilsammen eier hele gården(Kilde Matrikkelen 1647). Anders Olsen er gift med lennsmannsdatter, broren til ANders Olsen , Vincentz Olsen Bakke er lensmann(hvis søn Ole Vincdentzen Hamre,Sund gifter seg med med Kari Hansdtr Gjøn-av lennsmannsslekt. Kona til Vincentz Olsen Bakke (Marite enchen i koppskatten 1645) er lensmannsdotter, slik at det er mye snakk om gml lensmannslekter i dette tilfellet.mvh, Josteinmvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

I denne debatten står det Hamre i Sund/Sartor Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

Hei,Jeg kjenner til og har vært igjennom begge disse debattene, og vi er inn i de samme slekter i Hålandsdalen og videre innover i Hardanger/Sunnhordland. Men debatten du viser til treffer ikke helt i dette tilfelle med Indre Hamre.mvh, Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

HeiLitt tilleggsinformasjon: I Danske Kansellis skapsaker for 1615 finnes ikke jordebok for Sunnhordaland.Jordebok til utligning av garnisonsskatt 1624 for Sunnhordland(Stattholderarkivet, D IX, pk. 3 gir ikke opplysninger om eierne.I en tilsvarende jordebok fra 1626 (Stattholderarkivet D IX, pk 4) finnes det eieropplysninger men her sies det at gårdene er 'bondegods'. Tilsvarende sies også i landkommisjonen 1661.mvh, Jostein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

HeiI forbindelse med oversettelsen av tingbøkene for Sunnhordland finner vi følgende interessante notis :Sunnhordland tgb 1714 fol 51 Publicerit Lars Olsen Tynevig, Mickel Mickelsen Backe, Niels Tørresen Steensland, Niels Nielsen Høyland, Anders Jensen Tøsøen, Olle Monsen Leerøen, Niels Larsen ibd: og Anders Pedersen Backe, alle af Nordhords Fogderie og Sartors Skibr: deris udgifne skiøde till Siur Hansen Neervig paa dend gaard Hambre kaldes liggende her i Fielbergs Skibrede skylder aarlig Landskyld med bøxsel Sm: 2 Løber og Koren 3 Voger i mod penge 93 rdr: dat: 26: Septembr: 1713Her har alle eigarane fra Sund solgt seg ut .Som nevnt tidligere så skulle jeg gjerne vist hvorfor denne gården ble eigd av Sundsokninger - så er det noen som har tips så tas de imot med stor takk.mvh,Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne D. Tveit

Ang. innlegg (14): Er den Nils Tørressen Steinsland identifisert?Mvh. Arne D. Tveit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jostein Børnes

HeiUtover det faktum at han må være tilflytter til Steinsland og gift med Cecilie Nilsdtr f Steinsland(se skifte i 1703) så har eg pr dag ikke noe godt forslag. Mest trolig er han fra Sartor Skr, eller nabo skr i sør Våg Skr. Det kan også sikkert settes opp ei kandidatliste-men eg har som sagt ikke klart å identifisere han gjennom bruk av kilder.mvh, Jostein Børnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.