Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sten Høyendahl

[#71641] Korsmess, personnavn 1633/34, Skiptvet

Recommended Posts

Guest Sten Høyendahl

I landskattelistene 1633-34 for Veme len står en Korsmess oppført som bruker av en av Berg-gårdene i Skiptvet. Navnet sees ikke i Krukens navneleksikon (jeg har ikke Vågslids bok for hånden).Har noen vært borte i dette navnet? Det kan selvsagt være en forvanskning, kanskje Cosmus - men det navnet var heller ikke særlig gangbart blant bønder i indre Østfold på 1600-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar Utne

Har ikke noe klart svar, men har i alle fall undersøkt i: Vågslid: Norderlendske fyrenamn; Vågslid: Norsk navnebok; Lind: Norsk-isländska dopnamn; Danmarks Gamle Personnavne; Sveriges Medeltida Personnamn; Seibicke: Historisches Deutsches Vornamenbuch; de Haan: Fryske voornamen (frisisk); J. van der Schaar: Prisma Voornamen (2005-utg., nederlandsk). Det nærmeste jeg kommer er Cosmas i van der Schaars bok. Bakgrunnen er kosmos fra gresk. Et slikt navn har vært brukt blant annet i Nederland (dvs. Holland, Frisland m.m.) på 1500-tallet. Men, om det er sannsynlig blant bønder i Skiptvet er ikke godt å vite. I alle fall er det mer sannsynlig på Sørlandet, som jo hadde kontakt med Holland (Nederland). Har noen forslag til flere navnekilder eller geografiske områder som bør undersøkes, så kan jeg prøve å følge opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Takk for gode innlegg. Interessant at navnet er brukt i flere ulike varianter på Sørlandet, og at det hollandsk/frisiske navnet Cosmas kan være aktuelt.Ellers er det vel ikke utenkelig at Korsmess Berg har vært innflytter til Skiptvet. Tingreferater fra 1600-tallet opplyser ofte om folk som oppholder seg langt vekk fra sitt fødested, og bondesamfunnet var ikke noe unntak her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.