Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#72071] Engebret Hougens privatarkiv på Opplandsarkivet i Lillehammer

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har brukt noen timer på dette arkivet for å se om jeg kunne finne interessant, og det gjorde jeg jo.Jeg er usikker på om det kan være hensiksmessig å publisere noe materiale fra Engebret Hougens arkiv, og jeg har skannet innholdsfortegnelsen som jeg gjerne sender de som vil gjøre en vurdering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Dette høres interessant ut, spesielt dersom det kan kaste lys over de mer 'halvtenkte' bindene 2-3 av 'Ættesoge for Gudbrandsdalen', som kom ut etter hans død. Kanskje kan det finnes bakgrunnsmateriale i privatarkivet som ikke er publisert i de to bindene, og kanskje kan det også oppklare en del av de feil/misforståelser som finnes i bind 2-3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Det dreier seg om 10 stappfulle bokser med notater og håndskrevne protokoller/bøker, forholdsvis sirlig sortert av arkivet.Etter min mening finnes det mye upublisert materiale her, men hvor skal man begynne?Er for eksempel ' Diplomatarium Bøense' (Bø i Folldal) publisert? Dette består av 90 transkriberte diplomer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

jeg kan ikke uttale meg spesielt om 'Diplomatarium Bøense', men generelt er ikke diplomer fra omkring 1580 og fremover publisert, i hvert fall ikke systematisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Innholdsfortegnelsen i arkivet er sendt deg Svein Arnolf

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Dette ser interessant ut Lars. Kan også godt tenke meg å sjå innhaldslista til Hougen sitt materiale.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Diplomene fra Bø ligger i avskrift i Riksarkivets avd for kildeutgivelse. Det er der Hougen har hentet sitt materiale. Kildene er ikke publisert.I Hougens privatarkiv ligger forarbeider til Ættesoge bind 4 med Munk-ætta fra Blakar mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

ToreNår det gjelder diplomene fra Bø, så tror jeg du har feil.I forordet til samlingen (som består av både kladd og maskinskrevne ark) så skrivet Hougen at han personlig var på Bø i 14 dager og skrev av diplomene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Ok, Lars Ove. Da kan det være Hougen som sørget for at samlingen ble innsendt til Kjeldeskriftfondet for avskriving på 1950-tallet eller tidligere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Ja det er mulig det Tore :-)Men jeg har nå satt av noen hele tirsdager i høst med skanner på Opplandsarkivet og Hougens arkiv.Jeg tror at arkivet kan inneholde en del interessant upublisert materiale, og jeg tror ikke dette blir digitalisert av arkivet i framtiden.Om jeg publiserer noe av dette vet jeg ikke, men som den samleren jeg er så har jeg lyst til å skanne en del og legge det i databasen min.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Morken

Dersom det er lov å ønske så ville boks 6, nr 44: Embedsmenn og militære skifter være av stor interesse

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jevnt over er det meste av interesse for meg. Det minst interessante er vel manuskripter til artikler som allerede finnes på trykk i ulike tidsskrift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Ola og Svein ArolfSkal jeg dømme etter responsen, så skulle jeg kanskje ikke brydd meg om å skanne en eneste side. Det er mye arbeid, det vil koste meg en del i både reise og publisering, og det er også blitt reist spørsmål (til meg privat) om verdien og kvaliteten på dette arkivet. Jeg vet ikke nok om det til å svare på det.Men jeg har bestemt meg for å starte med skanningen uansett, men publisering blir det neppe. Det kan jo hende at jeg i framtiden kan ha bruk materialet selv.Men takk for tilbakemeldingene :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Hei Lars OveHer er det jo mange godbiter. Jeg kunne godt tenke meg å se innholdet i boks 8, men alle diplomene er også interessante her, og spesielt de yngre som ikke er med i DN.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Det ser ut som registeret som lå ute i går er fjernet.I fjor jobbet vi litt med Ålstad i Vardal, der det ser ut som Hougen har noen feil. I registeret var det en egen del om denne garden som jeg godt kunne tenkt meg å sett.Ellers stiller jeg meg undrende til at det skannede materialet ikke legges ut på nettet. Manuskriptene til de publiserte bøkene er kanskje ikke så interessant, men mye av det andre - spesielt kildeavskrifter - må jo ha interesse for mange. At det finnes feilsluttninger i resten av materialet - som i bøkene - regner jeg med, men det er ingen grunn til å ikke publisere.Etterspørselen etter materiale er der, men det er ikke sikkert den kommer fram i løpet av et par dager.Diplomene fra Bø (i Follebu, ikke Folldal) har også interesse og det er sikkert mer - men nå er registeret fjernet fra weben.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

GeirRegisteret er ikke fjernet, men ligger under 'annet' i 'Diverse' http://wangensteen.net/Diverse.htm.Og det er ikke noe som er skannet ennå, så det er ikke noe å legge ut ennå. Og jeg kommer til å bruke mye tid i høst og vinter til å skanne hvis jeg får tillatelse til å sitte og skanne på Opplandsarkivet (har ikke fått svar på dette ennå)Men om jeg publiserer noe skal jeg vurdere i løpet av vinteren. Det er et økonomisk spørsmål da jeg må oppgradere kapasiteten på serveren, og det kommer jeg ikke til å gjøre for noen få 'Gudbrandsdal-interesserte'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Brandsar

Hei!Om du kjem til å scanne noko i det heile, er desse dokumenta (mellom andre, sjølvsagt) interessante for meg (prioritert rekkjefylgje): Boks 7 - 65 - 4: 'Bumerker for Gudbrandsdalen'Boks 7 - 56: 'Kven åtte jorda i Lom og Skjåk i 1723...'Boks 5 - 36: 'Gr? Skjåk-ætter' Beste helsing frå Atle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

AtleSkanning blir det.Jeg har nettopp fått skriftlig tillatelse av Opplandsarkivet til å skanne det jeg vil i Hougens arkiv, og jeg har notert ditt ønske.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Brandsar

Tusen takk, Lars Ove! :-D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Flott, Lars Ove, eg er også interessert, både i boks 8, 9 og 10.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

HeiDet er et flott arbeid du gjør Lars Ove.Nå er det ikke så mye nordfra, men det som kan være av interesse er : Boks 7 - 65.2 Utflytting fra Vågå og nordover 1857 - 1869.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Takk for tilbakemeldingene :-)Det blir i høst etablert en gruppe, sannsynligvis organisert av NSF, som skal arbeide med Hougens notater som jeg vil skanne. Disse notatene er det ingen vits i å publisere før man har fått de vurdert og sortert.Mange av disse notatene er grunnlagsmaterialet for noe av det som tidligere er publisert av Hougen, og noe kan være manuskripter og notater som aldri er blitt publisert. Arbeidet kan resultere i nye artikler, eller korrigeringer av eldre artikler. Det blir spennende.Annet materiale fra arkivet som for eksempel Sigiller, Diplomer, Buemerker og mye annet, vil også bli skannet og publisert etterhvert.Om jeg publiserer det, eller om jeg gir materialet til NSF får vi se etterhvert. Noe av materialet blir nok kanskje liggende på NSFs kommende nye hjemmeside, og da på medlems sidene der. Alt kan ikke forventes å være gratis heller :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Var på Maihaugen i dag og kikket på deler av arkivet.Mappa i boks 7 som handler om Aalstad i Vardal er kun avskrifter av bygdeboka for Vardal og kan med fordel forbigås i stillhet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.