Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Olav Bonesmo

[#72677] Hanekamhaug savnet !

Recommended Posts

Guest Olav Bonesmo

Birgithe Ødegard Hanekamhaug f. 1738 blir gift med enkemann Ingebrigt Knudsen Wiigen fra Veøy i Eid kirke i 1769. De har sønnen Knut i 1770, formodentlig den Knut som blir gift med Berit Olsdatter Alfarnes i 1792. Hverken Birgithe eller Ingebrigt er å finne i folketellingen fra 1801. Har ikke funnet noe dødsår for Birgithe i kirkebøkene for Grytten/Veøy. Opplysninger om Birgithes dødsår, og hvor hun da måtte være mottas med takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Jeg kan ikke hjelpe deg med Birgithe Christophersdatter Hanekamhaug/Ødegård selv om jeg har henne i basen som gift med enkemann Ingebrigt Knudsen Wiigen. Men dersom 'Bygdebok for Holm II' s 825 stemmer, kan hun ikke være gift med Ingebrigt Knudsen Ottestad som fikk festebrev på Ottestadvik i 1761. Han var gift med Marit Knudsdatter Tokle Lenke 1512 1763 og etter bygdeboka dør Marit først i 1793. Ingebrigt dør i 1798. De har 6 barn fra 1764 til 1775, og er etter boka foreldre til Knut i 1770 som blir gift med Beret Olsdatter Staurset som kommer til Alfarnesmyren og får 8 barn der.Dersom det er denne Ingebrigt Birgithe gifter seg med i 1769, må Marit Knudsdatter være død en gang i 1769, mellom datterens Gjertruds fødsel i 1769 og det tidspunkt Ingebrigt i tilfelle gifter seg igjen.Dette skulle være interessant å finne ut av da jeg har hele 82 sider med etterkommere av Ingebrigt og Marit, og skulle hun være død i 1769 har jeg feil i basen.Mvh Osvald

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Her midt på side 62 døpes Gjertrud Lenke i Rødven kirke i slutten av mars/begynnelsen av april 1769.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Bonesmo

Den Knut jeg har på min liste blir døpt i september 1770 i Veøy. Far: Ingebrigt Knudsen Wigen. Blant fadderne finner en Marit Knudsdatter Ottestad og Elev Knudsen Ottestad. Jeg har ikke sjekket om Ingebrigt Knudsen Ottestad har en sønn ved navn Knud samme år. Jeg mener å huske fra kirkeboken i Veøy at at Birgithe Christophersdtr. er fadder ved dåpen til et av de tidlige barna til den Knud som havner på Alfarnes, men dette må sjekkes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

På side 826 i Holm II står det at det er skifte etter Marit Knudsdatter Ottestad 5.2. 1794 og Ingebrigt og barna er nevnt. Men når en ser nærmere på opplysningene er det noe som ikke stemmer. 'Netto i buet er 35 Rd og Ingebrigt får 17, Knud 8 1/2 og Marit og Gjertrud 4 Rd kvar.'Ingebrigt og Marit hadde 6 barn: Knud, f 1764 (Han blir gardbruker på bnr 5. Marit, f 1767 blir gardjente på Ottestadvik. Gjertrud, f 1769 dør i 1761. Knud, f 1770 blir gift med Beret Olsdatter Staurset og kommer til Alfarnesmyren. Erik, f 1772 dør 1792. Gjertrud, f 1775 blr husmannskone på Frøyset, g m Kristen Bersvendsen Landre.Her er det en Knud for mye etter skiftet i 1794. Hvordan kan så det forklares? Kanskje det er en Ingebrigt Knudsen Wiigen i tillegg til Ingebrigt Knudsen Ottestad,(men siden han kalles Wiigen kan jo det være Ottestadvik)? Din Ingebrigt som er far til den Knud som kommer til Alfarnesmyren og er gift med Birgithe. Marit Knudsdatter Ottestad, som er fadder, kan jo være Knuds søster, f 1767. Noen Elev finner jeg ikke på Ottestad. men skal sjekke nærmere. Har du linker til vielsen i Eid og dåp til Knuds barn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Bonesmo

Hallo Osvald! Kommer tilbake med litt mer faktastoff senere i dag. Jeg er IT svak og har ikke lært meg å lage lenker. Referansen til vielsen i Eid har jeg fra boka Raumadalsfolket, nyeste utgave, under Hanekamhaug- Ødegaard og har ikke sjekket dette mot kirkeboka. To søstre fra denne plassen blir gift til Veøy, Kari, 1735-1800, havner på Nedre Hundnes med Bjørn Jonsen som ektemann og så omtalte Birgithe. Jeg har tatt det for gitt at Ingebrigt Knudsen kom fra plassen Wiigen i Tresfjord sogn, så når du nå kommer med tanken om Ottestadvigen bringer du forvirringen opp på et enda høyere nivå - i dette strøket har vi jo allerede plassene Vik, Wiike og Wiigen. Skal sjekke vielsen og fødslene til den Knut Ingebrigtsen som kommer til Alfarnes, har en fornemmelse av at kona kommer derfra, men husker ikke om hun var enke, og dermed kan ha vært født Tokle.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Dette var ikke enkelt. I følge Raumadalsfolket (2005) s 374 gifter en Ingebrigt Knudsen Herje seg med Thori Eriksdatter Woldstad i Eid kirke 14.juni 1767. Jeg finner ikke vielsen, men en Ingebrigt Knudsen Eide er fadder til Ola Andersen Hatles sønn Ole nettopp på denne tiden Lenke Problemet er at det ikke er nevnt noen Ingebrigt Knudsen Eide i bygdebok for Eid, riktignok en husmann Ingebrigt på Eide som døper en datter i 1733, han blir for gammel så han kan det ikke være.Ingebrigt Knudsen Herje, som gifter seg 1767 i Eid kirke, kan jo være den Ingebrigt Knudsen Wiigen som er blitt enkemann og gifter seg i Eid i 1770 med Birgithe.På Herje er det nevnt en Ingebrigt Knudsen Herje f ca 1756, men han står ført død før 1772 (det er skifte etter moren da). Eldre enn født 1751 er han i tilfelle ikke (?) siden foreldrene gifter seg det året.Søker en på gårder finner en Wiigen i Tresfjord, og Tresfjord lå også i Veøy på denne tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Vi skrev visst samtidig. Her er linken til Karis vielse til Bjørn Jonsen Hunnes i Eid LenkeSøk på Lenke i Søk i tema/gå til nr -ruta øverst, så finner du sikkert hvordan du kan lage lenke. Når du står på en kirkebokside klikk på ØVERST helt oppe på siden. Da kommer permanent sidelenke fram, den markerer du med blått og kopierer den til der hvor du vil ha linken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Jeg fant dåpen til Knud Ingebrigtsen i Wedøe kirke nesten helt øverst s 81 Lenke gaardmand? Ingebrigt Knudsen Wiigens søn kaldet Knud. Spos. Marit Knudsdatter Ottestad, Guraa Larsdatter Landre, Ole Olsen Lybergsvig, Ole Knudsen Otterstad, Knud Bottolvsen Haarsgaard. Lenger nede på siden er Ingebrigt Knudsen Wiigens hustru introdusert i Rødven kirke.Men mellom disse inførsler finner jeg også Ingebrigt Knudsen Ottstad som sposor i forbindelse med en forlovelse.Ikke helt til å bli klok på så langt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Bonesmo

Trinn 1. Konfirmasjoner i Rødven. 1783 Knut Ingebrigtsen Ottestad 1786 Knut Ingebrigtsen Wiigen 1789 Erik Ingebrigtsen Ottestad. Dette skulle indikere at vi bare har med en Knut Ingebrigtsen å gjøre fra 1770. Det var ingen passende Knuter som sto til konfirmasjon i noen av de andre prestegjeldene i Veøy i denne perioden. En Knut kan muligens ha blitt holdt igjen før konfirmasjon på grunn av usømmelig framferd, men jeg har ikke sett spor av at presten i Veøy har hatt slik praksis. (I motsetning til presten i Grytten) Berit Olsdatter på Alfarnes er i første ekteskap i følge 1801 tellingen. Har ikke fått sjekket opplysningene om Knut og Berits giftermål ennå. Det er mer enn sannsynlig at det var plasser under f.eks Ottestad som het Wiigen på slutten av 1700 tallet. I 1789 mister husmann Ingebrigt Andersen Wiigen et barn, to av de som sto for hjemmedåpen var Hans Larsen Wiigen og Marit Eriksdatter Ottestad. Husmann Hans Larsen Wiigen var heldigere noen måneder senere, blant fadderne til barnet finner vi Marit Knutsdatter Ottestad og 'min' Kari Christophersdatter Nedre Hundnes. Det ser ut som om noen biter faller på plass.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Vel, det klarner vel noe. Her er vielsen til Ingebrigt Knudsen Wiigen av Rødven og besvangrede Birgithe Christophersdatter Ødegaard 2. nov 1769 i GRYTTEN kirke vielsen s 104 7.linje fra blekkflekken: Lenke =ny&idx_side=-52 Sponsorer Roe Roesen Weblung og Joen Larsen Setnæs Reiten. Forloverne er altså ikke fra Rødven eller Veøy.Slik jeg ser det er Knut I. Ottestad, 1770-1842, ført feil i Bygdebok for Holm II s 825. Han er sønn av Ingebrigt Knudsen Wiigen og Birgithe Ødegaard og ikke Ingebrigt Knudsen Ottestad (i Ottestadvik) og hans kone Marit Knutsdatter Tokle. Det er skifte etter henne 1794 og bare en sønn Knud er nevnt, han som er født i 1764 og konfirmert i 1783. Den Knut Ingebrigtsen Wiigen som er født i 1770 blir konfirmert i 1786. Den første Knuts bror, Erik ble født 1772 og konfirmeres i 1789.Siden både Ingebrigt Knudsen Wiigen og Ingebrigt Knudsen Ottestad finnes nevnt på samme kirkebokside (se ovenfor)tyder det på at det er to forskjellige menn. Men de må ha bodd i samme område, Ottestadvik eller Lybergsvik som ligger side ved side nedenfor Ottestad i Rødven. Ingebrigt Wiigen er ikke nevnt i Bygdeboh for Holm II under Ottestad eller Lybergsvik, heller ikke i Rødvenboka.Det blir også feil det som står i Holm I s 821 at Knud Ingebrigtsen blr knytt til presteslekta på DalsetIngebrigt Wiigen kan være den Ingebrigt Knudsen Herje som gifter seg med Thori Eriksdatter Woldstad i Eid kirke 14.juni 1767, men han er i yngste laget til å være den Ingebrigt Knudsen som er nevnt på Herje, selv om fødselsår er usikkert. Det gjenstår å finne Thoris død. Herje og Alfarnes er derimot nabogårder og det ville ikke vært utenkelig sønnen ble husmann i Alfarnesmyren. Den direkte tilknytningen er likevel at bestefar til Knuts kone Berit Olsdatter Staurset, 1770-1848, Arne Sørensen er bruker i Alfarnesmyren fra 1727-77. Knut overtar i 1792. Ingebrigt Herjes tilknytningen til Rødven er også der, siden Ingebrigt far kommer fra Hammervold. Ingebrigt kan være død før 1772 siden han ikke er nevnt i skiftet etter moren dette året - skjønt barna (Knut) skulle jo ha vært representert?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

For moro skyld skal jeg forsøke å legge inn et bilde fra Ottestadvik tatt for 4 dager siden. Det er tatt fra hytta mi, og Ottestad er ytterst til høyre på Rødvenhalvøya på andre siden av Rødvenfjorden. Største øya er Sekken med Veøya til høyre og Molde i bakgrunnen. Nesje(stranda) stikker inn fra høyre.

bilete7731.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Bonesmo

Knut Ingebrigtsen Wiigen trolover seg med Berit Olsdatter Alfarness i 1792, forlovere Søren og Peder Alfarness. s.405 i kirkeboka. Dødfødt barn blir begravet samme år. S. 408. Knut Ingebrigtsen Ottestad trolover seg med Elen Larsdatter Landre i 1993. s.425 i kirkeboka. Jeg har sjekket faddere for Knut Wiigen, og det er nesten konsekvent folk fra Alfarness, det finnes ikke en Wiigen blant dem. Jeg finner flere Ingebrigtssønner og -døtre Wiigen, men har store problemer med å finne dem igjen i folketellingen for 1801. Tanken din om Ottestadvigen holder stikk, i 1792 forlover Hans Ingebrigtsen Ottestadvigen seg med Marit Eriksdatter Storviig. Takk for korreksjonen mht. Ingebrigt og Birgithes sted for giftermål, det viser at nok en gang en skal være kritisk til sine kilder. Når det gjelder Ingebrigt og Birgithe, så tyder alt på at de må ha flyttet fra bygda. Ikke spor etter begravelser, ikke med i folketellingen fra 1801, og da begynner høystakken å bli ganske stor for videre søk. Finnes det noen derute som har noe så ta kontakt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Forloverne er nok Berits onkel Søren Arnesen,1735-1804, som er bruker etter Arne Sørensen i Alfarnesmyren og Peder Knudsen, 1728-1802, f Rydjord, gift til/med Anne Olsdatter Alfarnes og bruker på Alfarnes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.