Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjellaug R. Petit

[#73101] HO: Johannes Pedersen Linga 1715-1790 og Malene Hansdtr Gjøen 1713-1765

Recommended Posts

Guest Kjellaug R. Petit

Ettersom den andre tråden om 1.2.4.2.2. Malene Hansdtr Gjøen og hennes første mann er blitt forholdsvis lang, lager jeg en ny tråd om hennes andre ekteskap med Johannes Pedersen Linga. Se ellers her for det første ekteskapet: [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=73039&sok=&nr=4&antinnlegg=71&startnr=&antall=&spraak=#anker>LenkeEtter at hennes første mann døde, ble Malene gift opp igjen med Johannes Pedersen Linga i 1740: Permanent sidelenke: LenkeSå langt har vi funnet 9 barn i dette ekteskapet, men flere døde i ung alder.Dette var Johannes sitt andre ekteskap, han hadde ingen barn i det første. Hans 3. ekteskap angår og slektsboken etter Hr Peder og Eline, men det er nok best å konsentrere seg kun om hans barn med Malene her i første omgang: http://home.online.no/~harmell/slektsbok.htmlJeg legger ved de to skiftene igjen.Skifte etter Malene:Yngve Nedrebø, SAB / DA, 12.7.2008 07:58 (2) 'Dato 15. juli 1765. Hun etterlot seg barn av to ekteskap: Knud Knudsen Nernes, Peder Johannessen, 16, Jaen Johannessen, 12, og Samuel Johannessen, 9 år. Boet hadde jordegods i Store Linge, Nedre Bru, Birkenes, Nernes og Sørbøe i Jedderen.'Rasmus som er nevnt som hennes barn i farens skifte, er glemt her.Skifte etter Johannes:Yngve Nedrebø, SAB / DA, 29.6.2008 09:13 (2) 'Dato 3. desember 1790. Enke Botille Nielsdatter og barn Niels, 16, Gitle, 13, Malene, 21 og Eli, 19. I tillegg kom hans barn fra første ekteskap, med Malene Hansdatter: 1) Peder J., død, etterlatt seg barn i ekteskap med Kristine Jansdatter: Jan, 17, Johannes, 15, og Malene, 9 2) Rasmus J. Birchenes, 3) Jan J. Midhus i Os.'I sjeleregisteret 1787 bor de på Store-Linga: Permanent sidelenke: LenkeBarn:A. Herborg Johannesdtr 1741-1745:Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Varaldsøy i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 2 /3 (1727-1750), Fødte og døpte 1742, side 102. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeDød: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 2 /1 (1727-1750), Døde og begravede 1743-1746, side 122. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke B. Hans Johannessen 1743- død før 1765 (ikke nevnt i skiftet etter moren):Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Varaldsøy i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 2 /3 (1727-1750), Fødte og døpte 1743, side 103. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke:LenkeC. Herborg Johannesdtr 1745-1745:Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Varaldsøy i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 2 /3 (1727-1750), Fødte og døpte 1744-1745, side 104. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Like under står det at hun er død.D. Peder Johannessen ca 1746-ca 1788 (vi har fremdeles ikke funnet verken hans dåp eller død)Han var nevnt i sjeleregisteret: LenkeSkifte etter Peder:Yngve Nedrebø, SAB / DA, 7.11.2008 08:10 (2) 'Dato 14. april 1788, enke Kirstine Jonsdatter og barn Jon Pedersen, 15, Johannes P., 13 og Malene P., 7 år'Peder var gift med Kristine Jan/Johansdtr Galtung (hennes første ekteskap) 1754- død før 1801Dåp: Permanent sidelenke: LenkeDe ble vigd i 1772: LenkeEtter Peders død giftet Kristine seg opp igjen med Vigleik Pedersen Flatebø/Vindenes i 1791 Lenke og fikk ihvertfall 4 barn med han.Ft 1801: Lenke Kristine var datter til Jan/Johan Larsen Galtung 1722-1772 og 1.2.4.2.6. Martha Hansdtr Gjøen 1721-1803Kristine og Peder var søskenbarn ettersom deres mødre var søstre.I Peders ekteskap med Kristine har vi så langt funnet 5 barn, men bare 3 levde opp etter hva vi ser av skiftet. Vi kommer tilbake til barna.E. Rasmus Johannessen ca 1748-1837Vi har ikke funnet dåpen hans.Død: Lenke Han var i sjeleregisteret i 1787 på Birkenes: Lenkeft 1801: LenkeHan ble gift i 1773 Lenke med Ingrid / Inger Bårdsdtr Ljones f ca 1748 (om henne har jeg ingenting mer)Foreløpig har jeg ikke sjekket barn her, har funnet 1 sønn så langt.F. Jan Johannessen 1751-1830Dåp n° 4, høgre side: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Varaldsøy i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 3 /3 (1751-1787), Fødte og døpte 1751-1752, side 61. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeFt 1801: LenkeDød: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Os, Ministerialbok nr. A 14 (1826-1839), Døde og begravede 1830, side 277. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeJan ble gift i 1774 Lenke med Anna Nilsdtr Solbjørg ca 1748-1835Har ikke funnet hennes dåp, det var skifte etter henne i 1835:Astrid Gangdal, SAB, 6.10.2009 09:32 (2)'Anmeldt 15 april 1835 fra Johannes Jansen Mehus, Niels Johannesen Mehus gift med Anne Margrethe Nielsdatter, Rasmus Larsen Nordstrønen gift med Marie Jansdatter, Ole Larsen Nordstrønen gift med Herborg Jansdatter, Jan Hansen Ørnedalen gift med Anna Jansdatter som myndige arvinger etter vilkårsenke Anna Nielsdatter Mehus'Anna Nilsdtr død på Mehus (Møs) 27/6-1834: LenkeHun var datter til Nils Sjursen Koldal / Solbjørg 1724-1809 og Maria / Marita Monsdtr Samnøy 1722-1804Jan Johannessen og Anna Nilsdtr var således 3-menninger 1G ettersom Jan og Nils Sjursen Koldal var 3-menninger. Felles oldeforeldre Hr Rasmus Pedersen og Magdalena Christine Lauritsdtr Galtung Så langt har jeg funnet 7 barn i Jan og Annas ekteskap, det er mulig at det var flere som døde i ung alder.G. Christi Johannesdtr 1753 - død før 1765 (ikke nevnt i morens skifte)Tvilling med Johannes, men de ble ikke døpt samme dag, Christi 4. søndag i advent: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Varaldsøy i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 3 /3 (1751-1787), Fødte og døpte 1752-1755, side 62. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeH. Johannes Johannessen 1753- død før 1765 (ikke nevnt i skiftet etter moren)Tvilling med Christi, men døpt 3. juledag: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Varaldsøy i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 3 /3 (1751-1787), Fødte og døpte 1752-1755, side 62. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeI. Samuel Johannessen 1755- død etter 1777, men før 1790 (ikke nevnt i skiftet etter faren)Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Varaldsøy i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 3 /3 (1751-1787), Fødte og døpte 1755-1757, side 63. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeHan er 22 år gammel på Linga i 1777: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Sjeleregister nr. (1777-1777), Sjeleregister 1777, uten sidenr. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Det neste blir da at vi tar for oss barna til D. Peder Johannessen Linga og Kristine Jan/Johansdtr GaltungHar ikke brukt generasjonstall, da Arnfrid holder på med å rette disse opp.D-1.: Jan Daniel Galtung Pedersen Linga 1773 - død??Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 3 /1 (1750-1787), Fødte og døpte 1774, side 116. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeHer er nok Jan på Linga i 1801: LenkeHar lagt inn forespørsel etter skifte som jeg tror er etter Jan/Jon Pedersen: LenkeHan ble gift 18/4-1799 Lenke med Anna Pedersdtr Sjusæter f 1781 - død ??Anna ble døpt 3. søndag i advent 1781: Lenke Hun er datter til Peder/Per Torgersen Sjusæter 1760-1830 og Dordi Olsdtr Berge 1758-1833: de er her i ft 1801: LenkeJan Daniel Pedersen Linga var 4-menning til Annas mor, Dordi.Da er det nok best å fortsette med barna til dette ekteparet og jeg vil da kalle dem D-1.1., osv. for å unngå feil i rekkefølgen og generasjonstallene til Arnfrid.D-1.1.: Peder Jansen Linga 1800- ?? Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1800, side 58. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeD-1.2.: Kristine Jansdtr Linga 1802 - ?? Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1803, side 68. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeD-1.3.: Malene Jansdtr Linga 1806 - ?? Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1807, side 79. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeD-1.4.: Johannes Jansen Linga 1811 - ?? Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1811, side 91. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeDisse barna hører til 7. generasjon etter Hr Peder Rasmussen og Eline, så vi må nok finne ut hvordan det gikk med dem, om de ble gift, fikk barn (som også skal med)og når de døde.D-2.: Johannes Pedersen Linga 1775 - ??Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Jondal i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 3 /2 (1751-1787), Fødte og døpte 1776, side 106. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeDe bodde på Torsnes da han ble født, hans onkel Rasmus Johannessen Birkenes er blant fadderne.Han var 13 år i skiftet etter sin farfar.Det er nok han som er tjener på Kysnes i 1801 for der var og hans fremtidige kone: LenkeHan ble gift i 1802 Lenke med Britha Johannesdtr FosseBritha var datter til Johannes Torbjørnsen Fosse og Synneve Larsdtr og født i 1776: Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm i Strandebarm, Ministerialbok nr. A 3 /1 (1750-1787), Fødte og døpte 1776-1777, side 119. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Fadderne: Peer Torjersen, Siri Sætten (?), Lisebeth Hansdtr Fosse, Abelona Breche, Johanna Michelsdtr Toften.Foreldra bor på Haugen da hun blir født, men i sjeleregisteret 1787 bor de på Store-Fosse: LenkeI ft 1801 er hun og tjener på Kysnes sammen med Peder: LenkeJeg har foreløpig bare funnet 1 sønn:D-2.1. Peder døpt 20/3-1803:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Store Linga br 2

bilete7802.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Da fikk vi skiftet etter D-1. Jan Daniel Pedersen Linga:Her ser vi at det er flere barn og at noen er døde allerede.Jan Pedersen døde 10/5-1819 (feil år i bygdeboka, men det er rett at han kom bort på sjøen: Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11681&idx_id=11681&uid=ny&idx_side=-98>Lenke Skifte:Astrid Gangdal, SAB, 21.10.2009 10:00 (2) '30-31 august 1819. Enke Anna Pedersdatter. 5 barn: Peder Jonsen 19 år, Peder J. 10 år, Kjerstine J. 16 1/2 år, Anna 3 1/2 år og Martha 1 år'Da tar jeg barna om igjen i riktig rekke følge s0Õ langt:D-1.1. Peder Jansson d.e. f 1800 (se over)- 1875 (ikke kildebelagt)D-1.2. Kristine Jansdtr f 1802 (se over)D-1.3. Malene 1806-1806 (se dåpen over)Død 'i sengen hos moderen 4 uger gammel': Permanent sidelenke: LenkeD-1.4. Peder d.y. 1809: Lenke D-1.5. Johannes 1811-1812 (se dåpen over) Død: Lenke D-1.6. Malene 1813-1815Dåp: Permanent sidelenke: LenkeDød: Permanent sidelenke: LenkeD-1.7. Er ikke sikker på om denne Christiane Jansdtr som ble f 25/6-1815 og døde 1/2 time gammel er deres: Permanent sidelenke: Lenke D-1.8. Anna Jansdtr 1816Dåp: Permanent sidelenke: LenkeD-1.9. Malene 1818 - 1869 (se bygdeboka), det var ikke Marta som det stod i skiftet, vi ser og at i bygdeboke står hun som Malene.Dåp: Permanent sidelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Siste innlegg, D-1.9. Malene 1818 - 1869, linken ble nok feil: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 5 (1816-1826), Fødte og døpte 1819, side 15. Permanent sidelenke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Takk skal du ha Christian, det var nok dåpen til Anna 1816 som 'hang' igjen!Jeg har holdt på med denne slekta i kveld, men mangler fortsatt en god del. Kommer tilbake til helga for i morgen skal vi på utflukt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, jeg er på etterskudd med skrivingen også. Det har vært noe hver dag i over en uke, og i morgen er det visitter på sykehjem til min mors tre søstre på 99, 95 og 87 år, så da går hele dagen med også.Si ifra om det er noe konkret jeg skal sjekke i Strandebarm 1.A

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Ja, dersom du kan sjekke hvor de andre barna til Jan Pedersen (Galtung) Linga og Anne Pedersdtr Sjusæter havnet. Enklere når man vet det. Du finner dem over i innlegg 3. Jeg vet at Peder Jansen d.e. 1800-1875 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7064&idx_id=7064&uid=ny&idx_side=-127>Lenke ble gift med Marta Samsonsdtr Bru i 1826:LenkeMarta var enke og var født ca 1791-1879 Lenke , den eneste jeg finner er denne fra Tuften, hun må ha vært gift til Bru: LenkeDet må derfor være hun som gifter seg med Anders Johannessen Bru (enkem) i 1817: LenkeHar bare funnet to barn i Peder og Martas ekteskap:Kristie / Kristina nov 1830 Lenke -1914og Ingeborg 1837 Lenke - etter 1914Kristina ble gift med Ole Larsen Kolltveit i 1853. I 1865 er de bosatt på Linga med hennes foreldre og flere barn: LenkeOle Larsen f ca 1824 og død 1891: LenkeKristina døde på Bru i 1814: Lenke Dette må være Ingeborg Pedersdtr i 1865:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Brekke br 1 1832-1839:Peder d y 1809-1838 gift 1832 m Synneva Olsdtr Brekke br 2 1800-1877. barn Jan 1836-1887 g 1861 m Brita Hansdtr Fosse br 1 1841-1918. brukte Brekke br 1 1859-1893. flere barn.Berge br 1 1822-1858:Kristine 1803-1871 g 1824 m Hans Hansen Berge br 1 1803-1857. 7 barn.Nygård br 2 1845-1868:Anna 1816-1891 g 1839 m Bård Olsen Nygård br 2 1814-1874. 7 barn.Malene 1818-1869 døde ugift.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Fant Arne Olsen f 1838 på M. Børsheim og Ingeborg 1837-1919 under Dysvik br 9. gift 1860. brukte br 9 1868-1919. opptatt som plass i 1868. jekteskipper og båtbygger. 7 barn. bruket nedlagt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Malene Hansdtr og Johannes Pedersen Lingas barn, Peder J Linga m fl, er 7. gen. Deres barn, Jan Daniel P Linga m fl, er 8. gen.7. gen får egen omtale og skjema, mens deres barn, 8. gen., kun nevnes under foreldrene (helst) med f og d år, samt at det i teksten under nevnes hvem av dem som har etterslekt, hvem de var gm og hvor de bodde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Nå skjønner jeg ingenting, du skrev jo i den andre tråden at Peder Rasmussen Ivarhus Linga var 1.2.5., da blir Johannes Pedersen gm Malene Hansdtr 1.2.5.12 mens Malene Hansdtr er 1.2.4.2.2.Vi går vel da ut fra farens generasjonsnr??Deres barn blir da 5. generasjon gjennom faren, men 6. generasjon gjennom mora.Peder Johannessen Linga f ca 1746-1788 skulle da bli: 1.2.5.12.4.Du har vel ikke tenkt å sette dem opp to ganger i forskjellige skjemaer?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, uffda, utfra Johannes er det korrekt, så da gjør vi det slik med en gang. Beklager at det går litt i surr, men nå har vi beveget oss inn i denne slekten som kommer til å gå enda mer i surr etterhvert...etterslekten til Peder Rasmussen Linga i 4 forhold.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Ja, den grenen er mer enn innviklet! Men vi finner nok ut av det etterhvert. Noen av disse i 8. generasjon kommer over 1900!Jeg har funnet et par som dro til Engevik, Fitjar. Kommer tilbake med det siden i dag for jeg venter på skiftet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

3 og 8) 1.2.5.12.4.1.1. Peder Janssen d.e. 1800-1875: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1800, side 58. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11680&idx_id=11680&uid=ny&idx_side=-58>Lenke Permanent bildelenke: LenkeDød: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 9 (1872-1886), Døde og begravede 1875, side 302. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeDe bor sammen med sin datter Kristina i ft 1865:Lenke Gift med Marta Samsonsdtr Tuften i 1826: LenkeHun var enke og hadde vært gift med Anders Johannessen Bru f 1817 (mulig at vi får han inn siden)Marta var datter til Samson Johannessen Tuften og Ingeborg Olsdtr.Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1792, side 22. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Ft 1801: LenkeDød: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 9 (1872-1886), Døde og begravede 1879, side 315. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeJeg har bare funnet to døtre i Peder d.e. og Martas ekteskap:Kristine (8. generasjon) 1830-1914 gm Ole Larsen Kolltveit 1824-1891. De ble gift i 1853 og har ihvertfall 6 barn, flere av dem d8de i ung alder. Men disse skal vi ikke ha med.Ingeborg (8. generasjon) 1837-1919 ble gift med Arne Olsen Børsheim 1838 - ?. De ble gift i 1860.Har ikke leita etter barn her da de blir 9. generasjon. Ft 1865: Ft 1865: Lenke1.2.5.12.4.1.2. Kristine Jansdtr Linga 1802-1871:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1803, side 68. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeDød: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 8 (1858-1872), Døde og begravede 1871, side 320. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeHun ble gift med 1.2.6.1.2.5.4(ikke sikkert at han er n° 4) Hans Hansen Berge 1803-1857:Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1803, side 69. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeDød: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Døde og begravede 1857, side 290. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeDe ble gift i 1824: Permanent sidelenke: Lenke Hans var sønn til 1.2.6.1.2.5. Hans Hansen Berge 1760-1818 og Ragnhild Davidsdtr Kvandal 1764 - 1831Det er skifte etter Hans Hansen far:Yngve Nedrebø, SAB / DA, 22.11.2008 07:40 (2) 'Hans Hansen Berge Strandebarm 379b A.a13 1814-1819. Dato 11. desember 1818, enke Ragnille Daavesdatter og barna Hans H., 12 1/2, Ana H., 30, enke etter John Larsen Thordalen, Christi H., 25, g.m. Johannes Samsonsen Fosse, og Alis H., 20 år, ugift.'Barna til Hans og Kristine blir 8. generasjon både gjennom han og henne. Jeg har funnet 12 barn, men har ikke sjekket dødsfall og giftermål for disse enda! Mye arbeid!1. Ragnhild 1825: Lenke 2. Anna 1826: Lenke 3. Kristine 1828: Lenke 4. Brita 1831: Lenke 5. Udøpt datter f og d 1833: Lenke6. Anna 1834: Lenke 7. Ragnhild 1837: Lenke 8. Peder 1839 - 1842: LenkeLenke 9. Dødfødt guttebarn 1842 (n° 24 samme lenke som Peder død)10.Malene 1843: Lenke11. Hans 1845: Lenke12. Jan 1848: Lenke For barna til Jan Pedersen Linga og Anna Pedersdtr Sjusæter som døde som små, se over.1.2.5.12.4.1.4. Peder Jansen d.y. 1809-1838: Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1810, side 87. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeDød: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Døde og begravede 1838, side 293. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeHan ble gift med Synneva Olsdtr Brekke i 1832: LenkeSynneva Olsdtr 1800-1877: Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 4 (1788-1817), Kronologisk liste 1800, side 58. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeI ft 1865, ser vi at hun er gift opp igjen med Hans Davidsson og har en sønn Peder med han: LenkeFt 1875: LenkeDet er hennes datter med Hans Davidsen som er med dem her, hun har en sønn Hans født utenfor ekteskap. Død: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 9 (1872-1886), Døde og begravede 1877, side 307. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeHun var datter til Ole Larsen Mo/Brekke ca 1775-1835 og Cecelia Nilsdtr Bru ca 1777Jeg har funnet 4 barn her, bare 1 vokste opp.1. Anna 1833-1834: Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Fødte og døpte 1833, side 50. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Død 1 år gammel av barnekopper: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Døde og begravede 1834, side 285. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke 2. Sjur 1834-1834: Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Fødte og døpte 1834, side 59. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Død 4 uker gammel av barnekopper: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Døde og begravede 1834, side 285. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke3. 1835-1836: Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Fødte og døpte 1835, side 70. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke Død 20 uker gammel: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Døde og begravede 1836, side 288. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: Lenke4. Jan 1836-1887: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Fødte og døpte 1837, side 80. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeFt 1865: LenkeFt 1875: LenkeDød: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm i Strandebarm, Ministerialbok nr. B 1 (1886-1908), Døde og begravede 1888-1889, side 184. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeJan ble gift i 1861 med Brita Hansdtr Fosse: Lenke Brita Hansdtr Fosse: 1841-1918 (fra bygdeboka):Dåp: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Fødte og døpte 1841, side 121. Permanent sidelenke: Lenke Permanent bildelenke: LenkeFt 1900:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

1.2.5.12.4.1.8. (dersom den Christiane Jansdtr jeg fant er n° 7) Anna Jansdtr Linga 1816-1891:Dåp:Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11680&idx_id=11680&uid=ny&idx_side=-105>LenkeFt 1875:LenkeDød:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm i Strandebarm, Klokkerbok nr. B 1 (1891-1914), Døde og begravede 1891, side 181.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: Lenke Anna ble som vi har sett i kopi fra bygdeboka, gift med Bård Olsen Nygård i 1839:Permanent sidelenke: Lenke Bård var sønn til Ole Pedersen Sjusæter/Nygård og Kari Bårdsdtr Nygård:Dåp: Permanent sidelenke: Lenke Ft 1865:Lenke Død:Permanent sidelenke: LenkeBård og Anna fikk 1. barnet sitt på Linga, deretter ser det ut for at de bodde på Seglem og Ænes i noen år for så å komme tilbake til Strandebarm og bosette seg på Nygård.Jeg har funnet 11 barn i dette ekteskapet.1. Ole 1840-1897:Dåp:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 6 (1826-1843), Fødte og døpte 1840, side 111.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeDe bor på Linga når han blir født.Ft 1875:LenkeDød:LenkeHan ble gift med Britta Nilsdtr Linga 1852-1899 :Dåp:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Fødte og døpte 1852, side 67.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: Lenke Død:LenkeDe ble gift i 1873:Permanent sidelenke: Lenke2. Peder 1841 :De bodde på Seglem i Kvinnherad da han ble født, han ble først hjemmedøpt 5/9-1841:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 6 (1835-1843), Fødte og døpte menn 1841, side 43.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeKonfirmert 14 og 1/2 år gammel i 1856:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Konfirmerte 1856, side 207.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeHan må være død mellom 1856 og 1865, men jeg har ikke funnet han i kirkeboka.3. Bård 1843- etter 1914:De bodde på Ænes da han ble født og han er døpt i Kvinnherad:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Kvinnherad, Ministerialbok nr. A 6 (1835-1843), Fødte og døpte menn 1843, side 54.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeKonfirmert 14 og 3/4 år i 1857:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Konfirmerte 1857, side 212.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeFt 1875:LenkeFt 1900:LenkeHan ble gift med Kari Torkelsdtr Bakke i 1867:Permanent sidelenke: LenkeHun født ca 1843 og død etter 1914.4. Kari 1845-1901:Dåp:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Fødte og døpte 1845, side 10.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeDe bor på Ænes når hun blir født.Her bor hun og mannen i Lille Vik i Fusa i 1900:LenkeDød:LenkeHun ble gift med Lars Larsen Oma/Lillevik i 1868:Permanent sidelenke: LenkeLars Larsen Oma/Lillevik 1826-1919:Død:Lenke5. Jan 1847- etter 1914:Dåp, nå bor de på Nygård:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Fødte og døpte 1847, side 25.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeKonfirmert i 1861:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 8 (1858-1872), Konfirmerte 1861, side 173.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: Lenke Her er han som er tjenestedreng på Homb/Havn i 1875:LenkeOg her i 1900, da er han gift med kona på garden:LenkeJan og Dortea ble gift i 1876:Permanent sidelenke: Lenke Dortea Bryngjelsdtr 1838-1909:Hennes far var Bryngjel Johannessen Li fra Kvinnherad.I 1865 var hun i tjeneste på Homb og hun ble nok gift med Hagtor Isaksen der. De fikk noen barn sammen (se ft 1875):LenkeI 1875 var hun enke etter Haktor Isaksen Homb som døde 22/6-1875:Permanent sidelenke: Lenke Dortea død:LenkeDet står feil navn på hennes mann her!6. Ørjen 1848- etter 1875:Dåp:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Fødte og døpte 1848, side 41.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeKonfirmert i 1863:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 8 (1858-1872), Konfirmerte 1863, side 183.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeI 1875 er han matros. Har ikke funnet noe mer om han siden. Ikke blant emigranter og heller ikke i ft 1900 i globalsøk. 7. Anders 1852-1873:Dåp:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Fødte og døpte 1852, side 70.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeDød:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 9 (1872-1886), Døde og begravede 1874, side 298.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: Lenke8. Anna 1857-1858:Tvilling med Dordi:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Fødte og døpte 1857, side 130.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeDød 8 mnd gammel:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 8 (1858-1872), Døde og begravede 1858, side 290.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: Lenke 9. Dordi 1857-1857:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Fødte og døpte 1857, side 130.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeDordi døde 10 uker gammel:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 7 (1844-1872), Døde og begravede 1857, side 290.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: Lenke 10. Bård 1859-1859:Hjemmedøpt, død før dåpen ble stadfestet i kirken:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 8 (1858-1872), Fødte og døpte 1859, side 24.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeDød 8 dager gammel:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 8 (1858-1872), Døde og begravede 1859, side 292.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: Lenke11. Anna 1861 - etter 1890 i USA:Dåp:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 8 (1858-1872), Fødte og døpte 1861, side 38.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeHun emigrerer til USA den 19/3-1890 samtidig med ti andre fra Strandebarm:Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm i Strandebarm, Ministerialbok nr. B 1 (1886-1908), Utflyttede 1886-1890, side 247.Permanent sidelenke: LenkePermanent bildelenke: LenkeReisedato fra Bergen 20/3-1890:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Arne Mellum

Malene er 1.2.5.12.4.1.9... Var jeg som blingset.Anna Pedersdtr. Sjusæter 1781-1863 nr. 42 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

17) Fint, nok en som er i 'hus'!Jan Daniel Pedersen Linga var firmenning til sin kones far, Peder Torgersen Sjusæter.Ser du har svart på skiftete etter 1.2.6.1.2.5. Hans Hansen Berges kone, Ragnhild Davidsdtr. Kvandal: LenkeDa stemmer det og. Jeg mangler dødsfall på 3 av barna deres, men vi har vel ikke vært borti denne grenen enda, bortsett fra Hans Hansen Berge som giftet seg med Kristine Jansdtr Linga (se innlegg 16).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell-Arne Mellum

Må desverre innnrømme at jeg har mistet kontrollen på hva som mangler i de forskjellige familiene :)Arnfrid sine oversiktskjema hadde vært fint, når hun får tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

I 8. generasjon her mangler jeg dødsfall og eventuelle ektefeller for barna:

bilete7840.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Innlegg 14, 18: Alis H 20 år v. skifte etter moren ble kanskje g.m. Peder Hansen Torsnes? Det er vel hun vi har som enke her, 66 år gml. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

22) stemmer iflg Strb 1. født 1798, står det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

22 forts. Her er hun i 1875-tellingen også Lenke Peder kan vel ha vært den s.s. hennes femmenning Peder Johannesen Torsnes Storelinga døpt 20. mars 1803 i Strandebarm..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Det ser ut for at du har rett Christian (innlegg 22)! Hun ble gift 13/6-1819 med Peder Hansen Torsnes: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Strandebarm, Ministerialbok nr. A 5 (1816-1826), Ekteviede 1819, side 193. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11681&idx_id=11681&uid=ny&idx_side=-126>Lenke Permanent bildelenke:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.