Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Håkon Christiansen

[#73464] Bygdeboklister og annen slektslitteratur. Burde vi ha et forum?

Recommended Posts

Guest Per Håkon Christiansen

Som det er blitt påpekt i en annen debatt (73442) så er vel bygdeboklistene i slekt1.com kanskje de best oppdaterte vi har for øyeblikket (all ære til opphavsmannen!). Jeg ser at listene inneholder både rene bygdebøker og lokalhistorie. Definisjonen på bygdebøker i Slekt1.com er 'En bygdebok er et verk som beskriver et steds lokalhistorie. Dette blir ofte gjort gjennom en generell kulturhistorie som er en samlebetegnelse for en rekke kunnskaps- og forskningsområder ... og en gård- og slektshistorie som fokuserer direkte på den enkelte gårds historie, med spesiell vekt på slektshistorien.'Det er stedshistorien som her blir problemet, for hva bør være med i en liste? Hvis vi nå eksempelvis tar Gausdal, ei bygd hvor det ikke finnes noen egentlige bygdebøker, så ser boklisten i min private slektsoversikt slik ut:Gausdal Bygdehistorie, utgitt av Gausdal Kommune 1987 - (pr 2006 6 bind)Gausdal Historielag: Gausdalsminner, Gausdal 1985 - (pr 2007 12 bind)Skibskaptein Hans Kraabøls optegnelser om Slegter og gaarder i Gausdal 1820-1824. Utgitt av G. F. Gunnersen. Gudbrandsdalens Historielags skrifter 1, Gudbrandsdalens Historiske Forlag, i kommisjon hos D. Stribolts Efterflg. (Harald Bakken), Lillehammer 1922.Gausdal Historielag: Slegter og Gaarder i Gausdal. Videreføring av Kraabølsboka. Bind 1 – Østre Gausdal. (Thorsrud as), Lillehammer 2006. Bind 2 – Vestre Gausdal. (Thorsrud as), Lillehammer 2007.Ivar Kleiven: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Østre og Vestre Gausdal, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo 1926 Av disse er Gausdals bygdehistorie (6 bind) med i listene i Slekt1.com, men ikke historielagets 12 binds Gausdalminner, og heller ikke er videreføringen av Kraabølsboka (2 bind) med (obs: ingen kritikk ment!)Selvsagt bruker vi det vi finner av kilder, men det relevante i denne sammenhengen er avgrensningen mot generell lokalhistorie. (Jeg kunne bruke Lillehammer eller Gjøvik med kanskje bedre eksempler, men lista ville bli altfor lang.)Burde vi kanskje ha et forum hvor vi varsler om litteratur som vi synes burde være med? Et forum hvor de som lager lister så kan plukke fra, kanskje etter å ha forhørt seg nærmere? (Det ville vel være en nesten uoverkommelig oppgave å sitte i andre enden av en lenke og skulle ta imot og sortere hummer fra kanari, det kan man ikke pålegge noen.) For det er sannsynligvis umulig å sitte et sted i Norge og ha full oversikt over lokale utgivelser, selv i Nettets tidsalder. Er det noen som har noen synspunkter på det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Genealogiske ressurser på DIS-Norges hjemmeside som er tilgjengelig for alle uten pålogging bør være et bra sted å samle informasjon. Det er bedre sikret for 'langvarig' drift enn en privat hjemmeside som er avhengig av eierens fortsatte entusiasme. Vi har jo sett eksempel her i debattene på at om man ikke kjenner seg behøvd, så legges siden kanskje ned ;-).Det burde være enkelt for DIS-Norge å legge opp et forum for tips om nye resurser, så det er enkelt å få rapportert vad som mangler.MvhNiels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg synes ideen til Per Håkon er god jeg, men jeg tror ikke man får et komplett register på et statlig nettsted, dessverre, slik Arnfrid foreslår.Og Niels er inne på noe vesentlig, men det behøver ikke bety stopp på tilgjengeligheten til noen ressurser selv om en privat hjemmeside legges ned.Hvis innholdet er av en akseptabel kvalitet så synes jeg de store foreningene bør komme på banen og tilby seg å ta en backup, eller som i mitt tilfelle at jeg frivillig overførte mye av materialet mitt til Norsk Slektshistorisk Forening slik at det er sikret for framtiden.Så når det gjelder Per Håkons forslag så må det bli en dugnad fra både privatpersoner og nettstedeiere som kan samle, og så håper jeg enten et privat nettsted, DIS eller NSF kan påta seg arbeidet med å sortere dette med tanke på publisering.Hvor det blir publisert er vel ikke så viktig bare man får en forsikring om at en backup finnes hos en av de 'store'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trygve Kikut

Jeg begynte å lage denne oversikten over bygdebøker, da jeg trengte et verktøy som dette i mitt daglige arbeid som bibliotekar ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. I mitt arbeid har jeg blant annet ansvaret for å fjernlåne bygde- og slektsbøker. Jeg savnet en oppdatert oversikt og da jeg ofte (gjennom jobben) får nyss i nye bøker, fant jeg det like greit å bygge opp min egen hvor jeg hadde full kontroll.Etterhvert har oversikten blitt stadig større, faktisk så stor at jeg nok ikke hadde begynt på dette hadde jeg visst omfanget. Nå er Slekt1.com derimot blitt en såpass godt brukt ressurs at jeg synes det er en glede å jobbe med den. I tillegg er den med på å effektivisere min egen arbeidsdag.Jeg har nå investert penger i et eget katalogsystem som gjør det langt lettere å vedlikeholde en så stor oversikt. Uten å gå inn på detaljer, så er en av grunnene at besøkende i langt lettere grad kan komme med tilbakemeldinger. Jeg har allerede innført det nye katalogsystemet, blant annet på digitale slektsbøker:LenkeSom dere ser, kan bruker rapportere feil, vurdere boka og komme med anmeldelser. På sikt vil det også bli mulig å tipse om bøker i et eget skjema. Den besøkende vil da fylle ut posten selv, slik at det kun trengs en godkjennelse før den publiseres.Det er selvfølgelig alltid et argument at en forening vil kunne sørge for en mer langvarig drift. Det kan så være, men skulle man tenkt slik, så hadde vel enkeltmannsforetak vært en vits? Jeg vil si at foreninger også er avhengige av ildsjeler for å få hjulene til å gå rundt. Skulle jeg gå lei eller «gå bort», så kan alltids noen få lov til å ta over skuta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg synes de som er skeptiske til at det offentlige ved Fylkesbibliotekene kan ha ansvar for området vi debatterer her skal ta en titt på Bergen Offentlige Biblioteks lokalhistoriske tjenester [url="http://nettbiblioteket.no/lokalhistorie/lokalhistorisk_intro.html>Lenke sjekk gjerne ut linken 'tidsskrifter og årbøker' LenkeSom dere ser så får man direkte tilgang til BOBs 'bokhylle', og kan evt gå videre til SAMSØK, her eks med 'HELE LANDET Skattematrikkelen 1647'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Kunne du sende meg en e-post low1954(alfakrøll)gmail.com?(som bidragsyter til min hjemmeside får du noen linker til noen slektshistoriske bøker jeg har og som neppe blir publisert)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.