Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Stig Løchen Dragseth

[#73483] Gunnil Jonasdatter kofoed og Peder Nielsen Aresvik i Aure beg 1800 tallet

Recommended Posts

Guest Stig Løchen Dragseth

Ifølge debatt nr 72791 på DA [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=72791&sok=&nr=10&antinnlegg=200&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke hadde Gunder Kofoed bl.a en sønn; Jonas f ca 1726. Jeg har funnet ut at Jonas fikk en datter; Gunnild Jonasdatter f 1783 Lenke Mor til Gunnil var Maria IversdatterGunnild giftet seg i 1806 med Peder Nielsen som var dreng på Aresvik ft 1801. Peder Nilsen ft 1801; LenkeGunnil Jonasdatter ft 1801; LenkeVielse 1806 Gunnil og Peder øverst på høyre side - rett under døper de sønnen Niels; Lenke1809 døper de et nytt barn; Maria - 18 trin. midt på andre side;

bilete7936.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

På den skannede siden står det i alle fall at Peder Nilsson er født i Gudbrandsdalen i 1778 og det ser ut som han har flyttet litt rundt. Han står både med Aresvik, Lian, Ørbug og et navn jeg ikke klarer å lese. Ørbuen var på Tustna, mens Lian helst var i Hemne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

De reiste trolig til Smøla. Jacob døpt 7 juni 1818 Edøy kirke, foreldre Peder Nielsen Lianøst og Gunnild Jonnasdotter. Permanent sidelenke: Lenke En av fadderne er Maria Pedersd. Ørboug.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Det viser seg Aud her funne nøkkelen til den vidare soga til denne familien. Peder med kone og born vart buande på plassromet, Lianaustan eller Sollia i Imarsundet mellom Stabblandet og Ertvågsøya. Bruket ligg altså på vestsida av Ertvågsøya og høyrde Tustna kommune til fram til kommunesamanslåinga no for eit par år sidan. Familien er utgreidd i B III av Tustna Bygdebok s. 375 ff. Peder døydde i 1835 medan Gunhild døydde i 1846.Den siste generasjonen av denne slekta som budde på Lianaustan var født litt før og etter 1900. Dei fleste døydde av tuberkulose, men ei Nora vart gift til Skjeggstad i Tresfjorden og førte slik slekta vidare. Ein av brørne hennar heitte Peder og vart lærar. I følgje bygdeboka var han ivrig norskdomsmann og ein av dei første som skaffa seg mannsbunad på Nordmøre. Men også Peder døydde av tuberkulose. Det var i 1935.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Hei Stig! Vet ikke om det er av interesse, men i Tustna bygdebok bind 3, s. 375 står det også at dette paret hadde sønnen Jakob f. 1818. Mer står det ikke om ham der. Jakob var født i 1816, og ble gift i 1854 med Anne Thomasine Thomasdatter Wærdahl f. 1831 i Kristiansund. Hun var sønnedatter til tidligere væreier på Odden, Torsten Isaksen Wærdahl. Jakob og Anne Thomasine Lie bodde på Veiholmen, der Jakob var handelsbetjent/værstyrer for Ole Rognskaug. De bodde da i Innergår'n. Jakob og Anne Thomasine fikk ti barn, se Smøla bygdebok bind 10, s. 49, men bare to av dem vokste opp, det var Anne Marie f. 1864, som var ugift og bosatt i Kristiansund (det er forresten bilde av henne i boka) samt Hans Olai Wærdahl Lie f. 1869,(han er det bilde av i bind 9) som ble distriktslege i Verdalen og gift to ganger. Jakob Pedersen Lie døde av lungebetennelse i 1897, da bodde han på Gomalandet i Kristiansund, Anne Thomasine var død lebge før, i 1885.Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Huff, jeg skrev feil i forrige innlegg, det skal være Smøla bygdebok bind 9, s. 49 selvsagt. Og bilde av Hans Olai Wærdahl Lie er å finne i bind 8, på s. 38. Hans Olai var faktisk den første som ville bli distriktslege i Edøy. Men det ble han altså ikke, etter en lang drakamp som er omtalt i bind 8, fra side 39.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Løchen Dragseth

Hei alle sammen og takk for hjelpen! Hadde egentlig ingen forhåpninger og dette var derfor svært overraskende!Vet ikke om du husker Kjell, men dette er en av sønnene i det skiftet du tydet for meg fra Kristiansund. Jeg registrerer at en av fadderne i dåpen heter Christian Nilsen Edøe og stalltipset er at dette er bror til Peder. Christian Nilsen døper selv et barn på motsatt side av der Jacob er innført - dvs lenken som Aud satte inn.Peders foreldre og noen av søskenene er her i ft 1801 Kr-sund LenkeI denne oversikten mangler Peder f 1778 Ole f 1781, Niels f 1786 og Ole Peter f 1789. Peder og Ole er født i Fron i Gudbrandsdal mens Ole P og Niels er født i Kr-sund. Peder og Ole bodde henholdsvis på Aresvik og Wogaas i Aure.ifølge kirkeboka kom de til Aure så tidlig som 1783Niels havner også etterhvert i Aure og er matros. Han er konfirmert 1805 i Aure. Finner ham i sjøinnrulleringen 1809. Bl.a. står det der at Niels og broren Ole fikk kaperpenger etter et tokt.Så langt jeg har funnet ut fikk Niels 2 barn i Aure med to forskjellige kvinner. Ole Nielsen Wogaas f 1807 med mor Maria Iversdatter Wogaas og Niels Nielsen Wogaas 1809 med Maria Johannesdatter Espenes. Niels er død når eldste sønn Ole konfirmeres 1825. Begge sønnene vokser opp men jeg har ikke oversikt over hva som skjedde med dem.Når det gjelder Christian Nielsen er han innrullert i sjøinnrulleringen for Kr-sund 1807. I 1809 er han imidlertid innrullert i Aure. I en kommentar i innrulleringsboka står det at han tjener hos en P.Holm på Edøy.Når det gjelder Ole Peter så er han ved ft 1801 i Torvik i Tingvoll prestegjeld. Han er innrullert i Kr.Sund både 1806 og 1807 med merknad om at han tjener i Torvik. Merknad 1807 står det at han avgikk ved døden 1806. Kan ikke finne ham gravlagt verken i Kr-sund eller i Tingvoll.Jacob som bor hjemme i 1801 dør i 1802. Både Peder f 1778 og Ole f 1781 kaller opp en sønn etter Jacob.Når det gjelder Ole så er det en lengere historie som jeg ikke kan ta her. Men jeg har en teori om at den Ole Nielsen som står omtalt i 'Når dagen gryr' s 157 er bror til Peder. Husker dessverre hvem forfatteren er! Hvis noen vet noe om dette hadde det vært greit å få dette bekreftet eller avkreftet!det som står skrevet i 'Når dagen gryr' omhandler sogneprest Hagerup som skriver brev til Stiftsamtmann Sommerfeldt 7 april 1810 om forholdene i Aure.Sitat;'Her i prestegjeldet opholder sig et pigemenneske ved navn Gjertrud Olsdatter, som efter 4 begagne leiermål, vanker nu herom fra gård til gård,i betlende armods tilstand, med to uægte børn, hvoraf det ene er 3 år gammelt,er en verkbruden krøbling, og et årsgammelt diende ved brystet. Barnefaderen til de tvende sidstnævnte er en for nylig udkommanderet matros ved navn Ole Nilsen her af prestegjeldet, som aldrig har kunnet og end mindre nu kan erlægge noget til børnenes forsorg'Igjen; Takk for hjelpen!Stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Løchen Dragseth

Rettelse; jeg husker dessverre ikke hvem som skrev'når dagen gryr' er!Stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Her fall det mange brikkar på plass og eg vart jo litt nysgjerrig på kvifor du interesserer deg nett for denne gudbrandsdalsætta. Kanskje kan du seia noko om det? Har du funne ut kva gard dei kom frå og kanskje?Den boka du referer frå er sikkert 'Den nye dagen gryr' av Per Eilert Orten. Orten er eigentleg sokneprest i Aure, men har i lengre periodar hatt permisjon for å skrive ålmenn bygdesoge for kommunen. 'Den nye dagen gryr' omhandlar perioden frå 1800 til 1900.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Løchen Dragseth

Bakgrunn for interessen for denne greina handler mest om Ole Nilsen - bror til Peder. Han giftet seg på Hitra 1824 og har en svært stor etterslekt. Dette er min kones slekt. Mye spennende i Oles historie med kaperfart, tugthusopphold i to år pga tyveri, fattigvesnet og til slutt selvmord. Han ble innsatt i tugthuset 1817 og i tugthusprotokollen står det en god beskrivelse av hvordan han så ut! Barna til Ole ble bortsatt i hytt og pine i Trøndelag og jeg har klart å spore nesten alle.Har jobbet med denne Ole i 2 år før jeg fikk gjennombrudd ved hjelp av sjøinnrulleringene for Aure og Kr-sund og fant da resten av familien i Kr-sund og Aure.Jeg har ikke funnet ut hvor familien kom fra i Gudbrandsdalen men det sto Fron i en innføring i sjøinnrulleringene. Oles far hadde navnet Niels Pedersen Oplænding ved skifte i 1808 i Kr-sund. Har sett at navnet Stade har vært brukt men vet ikke om familien har fått dette etter at de flyttet til Kr-sund eller om de hadde det med seg fra Gudbrandsdalen. Fron er et vanskelig område å drive slektsforskning da de fleste kirkebøkene fra 1700 tallet er oppbrendt!Det er fremdeles mange løse tråder å nøste i når det gjelder denne greina f.eks. hvilken kaperfart var to av brødrene med på? Hva var det som gjorde at 4 brødre fra Gudbrandsdalen/Kr-sund havnet i Aure? Hva skjedde med deres eneste søster Anne Gurine? Har hun etterslekt i Kr-sund? OsvDet er ikke sikkert jeg får svar på alt men jo mer man graver jo mer finner man!Stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Løchen Dragseth

Mens jeg holder på; klarer du å se hva mor til Christians sønn Andreas heter? LenkeStig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Mora heitte Inger Andersdotter Fruhavnen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Gløymde å takke for utgreiinga di om denne slekta og årsaken til interessa di.Eg er elles ganske sikker på at eg har noko meir om broren, Nils Nilsson. Kan hende hugsar eg feil, men eg trur han hadde ei dotter som vart gift til Geistad, ein gard som ligg austom Gjerde på Ertvågsøya. Eg har ein mistanke om at det er ganske mange aurgjeldingar som kan rekna Nils som ein av stamfedrene sine. Ein gong for svæert mange år sidan hugsar eg at då eg prøvde å rekkja slekta til ein av naboane mine bakover i tid, så stoppa det opp ved denne Nils og årsaken var at han var født i Kristiansund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Løchen Dragseth

Interessant dette her Finn. Kan jo hende man kan spore slekta tilbake til Fron etterhvert som flere kilder blir digitalisert. I mellomtiden er det mye som skal undersøkes og spores opp.Hvis du finner noe mer håndfast om Nils Nilsen er jeg svært interessert i å ta del i dette!Spørsmålet som nå dukker opp er om fadderen Christian Nilsen Edøe i dåpen til Jacob f 1818 er bror til Peder.Smølabøkene må vel også lånes for N`te gang....Stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Den Nils Nilsson Vågos som vart født i 1809 (døypt 18.06.1809) vart gift 16. januar 1838 med Elen Povelsdotter Fjerli frå Valsøyfjord. Det budde i alle fall ei tid som inderstar på Bergfall. Nils og kona hadde truleg fleire born, men ho som eg tenkte på tidlegare heitte Maria og vart gift med Tron Hovliksson Bergfald (Indre Bergfald eller Ikornrumpen). Desse hadde fleire born, m.a. sonen Hans Trondsson. Det var dotter til denne Hans som var den naboen eg tenkte på og som eg nemnde i eit tidlegare innlegg. (Ho lever framleis og nermar seg raskt hundre år).Du finn sikkert familien i folketeljinga for 1901.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Hei Stig! Har ikke hatt tid tidligere i dag til å se på dette, men nå har jeg tid:-) I bind 2, side 208 i Smølaboka står det følgende om Inger Andersdatter Fruhamn f. 1794: 'gift med Smedberg i Kristiansund. Ho hadde 1 son før ho gifta seg, Andreas f. 1818. Far til guten var Kristian Nilsen Edø frå Lianaustan ved Fuglvåg'. Altså var han bosatt der Peder Nilsen bodde på Tustna! Inger var forresten datter til Anders Ånundsen Skauset eller Lindås fra Aure og kona Gjertrud Olsdatter f. 1766 i Valsøyfjorden ifølge den samme siden i bygdeboka.Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Ser at du nevner etternavnet Stade, Stig. Her ute på Smøla kom det på 1860-tallet et par fra Vågå som kalte seg Stade-eiet. Så trolig er det en gård med navn Stade i Vågå.Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

'Ungkarl Christian Nielsen Lianøst, 29 aar, og pige Chiersten Olsdatter, 49 aar' gifter seg den 25. juli 1821 i Edøy kirke. Som forlovere; Jørgen Ormbostad og Peder Nielsen Lianøst.Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Løchen Dragseth

Her strømmer det på med nye opplysninger! Takk skal dere ha begge to!Kan vel ikke være tvil om at Christian som er fadder til Jacob f 1818 er bror til Peder. Christian er også fadder til et barn som Ole f 1781 får på 1820 tallet på Hitra. Christian tituleres da som 'jægtskipper'Interessant med opplysningen om Stade. Må prøve å undersøke dette litt nærmere.Stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Litt mer: Christian Nilsen Edø får også sønnen Nils f. 12. juli 1819 med piken Ane Larsdatter. Alle faddere er fra Ødegård. Når Andreas blir døpt i 1818 er det ett av fadderne som heter Kirsten Olsdatter Edø, det kan vel være henne han gifter seg med senere?Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Løchen Dragseth

Vet du om disse ungene vokser opp Kjell? Eller er det bare å begynne å bla i kirkebøker...Kan jo godt være Kiersten som er fadder Christian gifter seg med... Er Christian og Chiersten nevnt i bygdebøkene?Stig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Nils Nilsson Vågos (den andre) hadde ei dotter Eli før han vart gift Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Løchen Dragseth

Ja her dukker det stadig opp noe nytt!Må ta kvelden da det er arbeidsdag i morgen. Skal forresten på hjemlige trakter i helga og blir derfor ikke på nett gjennom helga!Takker igjen så mye for opplysningene som har kommet fram og ser fram til en ny uke med intensiv slektsgranskning!Beste hilsenStig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Nils den andre hadde også sonen Per med Elen Paulsdotter før han vart gift med henne. Der står det at dette var hans tredje leiermål med tre forskjellige. Dei var tydelegvis om seg desse gudbrandsdølane ;-)). LenkeEg lurar på om Per ikkje vart buande i ei stue på gsrden Giset ytst i Mjosundet og då vart han mest kalla Peder. Han hadde m.a. ei dotter som heitte Nikolina og etter henne fekk denne stua namn, nemleg Nikolinastua. Romet vert oftast kalla Trollhaugen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Guri Dragseth Brekke

Hei Stig. Du gir ikke opp denne gåten, og bra er det. Jeg har ikke sett på denne delen av slekta på lenge.....Søkte på gården Skade i Vågå 1801, og der står en Ole Nielsen: tjener 21 år, ugift LenkeMen nå er det sent på kveld, og det beste er å fortsette med litt mer våkne øyne.Guri :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.