Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest André Martinsen

[#73521] Sorges III

Recommended Posts

Guest André Martinsen

Jeg oppretter herved et nytt ordskifte om Alexander Sorges. Dette ordskiftet skal, i motsetning til Sorges I og II, IKKE handle om etterslekten og det som vi allerede vet, men utelukkende befatte seg med å finne forslekten. Dette ordskiftet bør kunne være en slags arbeidsgruppe for oss som leter etter Alexander Sorgeses opphav. For bakgrunnsstoff, oppsøk Sorges I og II.En liten innledning:Alexander Sorges, f. om. 1723 på ukjent sted, kom til Alstahaug på midten av 1740-tallet, hvor han ble klokker og lærer. Han ble gift med Anne Larsdatter (Falch?), og hadde også et forhold med Karen Jakobsdatter. Hans barn var:1. Lars Alexandersen Sorges2. Ingeborg Anna Alexandersdatter Sorges3. Tille/Tillich Alexandersen Sorges4. Pedernille Alexandersdatter Sorges5. Anna Alexandersdatter Sorges6. Lorentz Alexandersen Sorges--- Sønn: Johan Jacob Lorentzen Sorges7. Johan (Jacob?) Alexandersen Sorges8. Christense Alexandersdatter Sorges9. Magnhild Alexandersdatter Sorges

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Sak I:Alexander Sorges gav en av sine sønner navnet Johan. Det kan hende at hans fulle navn var Johan Jacob, selv om navnet Jacob ikke ble skrevet i kirkeboken. Denne antagelsen styrkes av at Alexander Sorgeses sønn Lorentz, det vil si Johans bror, kalte sin sønn Johan Jacob.Jeg har ved en tilfeldighet oppdaget at det døptes en som het Johan Jacob Andreassen Sorges i 1716 i Ingwiller i Nedrerhinen (Bas-Rhin) i dagens Frankrike, like ved grensen til Tyskland. Hans foreldre var Andreas Sorg og Katharina Mahler.Det finnes en mulighet for at dette er Alexander Sorgeses slekt.Forhold som taler for:- Det at navnesammensetningen Johan Jacob forekommer hos både vedkommende og Alexander Sorgeses sønn og/eller sønnesønn. Alle bærer navnet Sorges. Muligheten er selvsagt stor for at det er en tilfeldighet, men forholdet er for betydelig til å avvises uten undersøkelse. - Johan Jacob Andreassen Sorges fødtes kun rundt syv år før Alexander Sorges. Det åpner for muligheten for at de var brødre.Forhold som taler mot:- Avstanden er lang, både geografisk og rent språklig, mellom Nederrhinen og Helgeland. Alexander Sorges var jo, som man vet, en fremragende lærer med «godt nemme i at undervise ungdommen». Slike ferdigheter kan ikke uten videre tillegges en tyskfødt tyveåring.Oppgave:Det første som bør gjøres, er å undersøke hvorvidt Andreas Sorg og Katharina Mahler hadde flere barn — og dermed hvorvidt navnet Alexander fantes blant dem.Er her noen som har kjennskap til kilder og lignende i dette området?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Sak II:Navnet Sorges forekommer nesten ikke i det hele tatt i Norden før 1745. Sannsynligheten for forekomster er forsvinnende liten. Man har derfor ikke råd til å overse, men er nødt til å undersøke, tilfeller som måtte dukke opp her.Et slikt tilfelle er Elisabeth Catharina Sorges, som fødtes i 1758 i Morup i Halland, Sverige, som datter av Johan Christopher Christensson Sorges og Catharina Lisa Andersdotter.Oppgave:Det ville være nyttig å få kjennskap til opphavet til Johan Sorges og hans angivelige far Christen Sorges. Det vil, hvis ikke annet, kunne føre oss til hovedlinjen som også Alexander Sorges nedstammer fra.Er her noen som har kjennskap til denne delen av Sverige?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Ad sak I:Jeg har gjort noen funn på FamilySearch, som gjengies her:Andreas Sorg, f. den 22. nov. 1670 i Obermodern, Bas-Rhin, var sønn av Hans Christman Sorg.Katharina Mahler var datter av Ulrich Mahler.De giftet seg den 30. nov. 1695 i Obermodern, Bas-Rhin, og de fikk avkom senest frem til 1719.Hittil funne barn:1697: Nicolaus Sorgius1699: Anna Margaretha Sorgius1702: Catharina Sorg1703: Hans Georg Sorgius1706: Johan Jacob Sorgius1708: Catharina Sorgius1708: Andreas Sorges/Sorgius1709: Johan Andreas Sorgius1712: Catharina Sorges1716: Johan Jacob Sorges1719: Johannes SorgiusMen ingen Alexander.Det finnes forresten flere som het Sorg/Sorgius/Sorges som døpte barn i tidsrommet 1700-30, blant annet i Øvrerhinen (Haut-Rhin). Tilhører Alexander Sorges ikke denne familien ovenfor, så er det likevel store muligheter for at han kommer fra en av de andre familiene.Det skal samtidig påpekes at navnet Sorg/Sorges forekommer også andre steder i Tyskland. Grunnen til at jeg har valgt å se nærmere på Sorg(ius) i Rhinen-området, er navnesammensetningen Johan Jacob, som finnes i flere slektslinjer og -ledd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Ting tyder på, men det er ikke bekreftet, at Sorges - som også skrives bl.a. Sorg og Sorgius - har bånd til bergverksslekten Sorg i Tyskland.Nu går det opp for meg: Kunne Sorges ha kommet til bergverkene i Norge?Forøvrig ønsker jeg fremdeles hjelp med «oppgavene» nederst i innleggene (2) og (3).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.