Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Michael Moum

[#73867] Jens Graae g.m. Sophia Christophersdtr von Aphelen

Recommended Posts

Guest Michael Moum

I skiftet etter Margrethe von Aphelen i 1712 nevnes blant arvingene sal. Sophia v. Aphelen gift med sal. Jens Graae. Deres barn var Hans, Christopher, Karen og Elen.Da er spm. hva vet man om dem, hvor bodde Jens og Sophia. Hvor bosatte deres barn seg og hadde de etterkommere?Nermo har på sine slektsider en Jens Nielsen Graa Lenke som var lensmann i Hemne. Denne Jens er ikke den samme som var gift med Sophia von Aphelen.Lensmannen Jens Nielsen (Graa) var gift med Kiersten Christensdatter. De hadde barna: Christen, Jørgen, Niels, Ole, Jens, Hans, Else, Marit, Lisbeth og Maren. Ingen av deres barn brukte slektsnavnet Graa(e) selv om de ble godt gift.Mvh Michael

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvordan var Margrethe von Aphelen (arvelater i 1712) i slekt med sin arving, sal. Sophia von Aphelen (gift med sal. Jens Graae) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Margrethe var søster til halvsøster til Sophia von Aphelen.Christopher von Aphelen (ca.1583-1646) var 1. gift 1613 med Margarethe Hansdtr Bernhoft (ca.1595-1631) 2. barn iflg. skiftet Sophia og Maren. Gift 2. gang ca. 1634 med Elen Mogensdatter (Herdal). 2 barn Margarethe og Hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Du skriver 'søster til halvsøster til' men mener vel 'halvsøster til' ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(2:) Du sier at skiftet er etter Christen Jenssøn, men hvis det er snakk om sønnen til Jens Graa og Sophie Christophersdatter von Aphelen, så het vel han Christopher (ikke Christen) (se innl. #1) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(1:) Hvorfor er det utelukket at lensmann i Hemne, Jens Nielsen Graa, kan ha vært gift 2. gang med Sophie Christophersdatter von Aphelen fra Namdalen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Det er utelukket da ingen av de som er nevnt i skiftet til Margrethe von Aphelen er nevnt i skiftet til Christen Jensen (sønn til lensmannen i Hemne). Hvis de var søsken slik du sier, ville de ha vært nevnt i skiftet hans noe de ikke er.Her er lensmannen i manntallet 1666 Lenke med sønnene Christen og NielsHvor har du fra at lensmannen Jens Nielsen hadde Graa som slektsnavn. Ingen av hans barn brukte Graa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har ikke notert kilden til 'Graa' ndg. lensmannen Jens Nielsen Graa.Når og hvor var skiftet etter Christen Jensøn ? (Det er vanskelig å lese, kunne du gjengi hovedpunktene i det som står der, om slektsforbindelsene ?).(Det samme gjelder siden hvor arvingene etter Margrethe von Aphelen er nevnt, innl. #2).Og hva med navnene (Christen/Christopher) (se innlegg #7 / #2) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Arveskifte 26/8 1716 efter Christen Jensøn Hefnschellen udj Hefne Tinglaug og Præstegield, imellom hans efterladte hustrue weldydige Anna Sophia Wibe, og dend sl. mands sødskende neml. Jørgen Jensøn Magerøen, Niels Jensøns børn, Jens Nielsøn Qualværet, jtem Kiersten, Maren, Johanna og Margrethe Nielsdøttre, Ole Nielsøns søn, Anders Olsøn, Jens Jensøn Balsnæs, Hans Jensøns søn, Hans Hansøn, jtem Else Jensdatter, Maritte Jensdatters børn, Lars Jacobsøn, Maritte, Kiersten, Else og Johanna Lrasdøttre, Lisbet Jensdatter Hanne Kamwigen, Maren Jensdatter Schrederwigen.Sølv merket: Christopher Danielsøn 1672, EJD 1673, JNS-KCD, FO, JV, Otte von Osten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Sterfboed (skifte) eftter dend hæderlige og nu salige Matrone Margareta ChristophersDatter Von Aphelen, Sal: Hr: Lauridtz Holmedals, paa dend Gaard Wiig udi Foesnes Præstegield. Forsamlede Anno 1712 dend 2 May: Een Riktig Registering og wurdering eftter dend Ovenbemelte Salige Matrone at holde og forfatte, Mellom hendes egne og Salig Mands Arfvinger.Arvinger Som eftter Dend Sal: Matrone findes, Er først hendis Eeniste Sal: Broders Hans Christopherss: Von Aphelens børn, 3 Sønner og 3 Døttre, Sc Christopher, Johan og Hans Von Aphelen. Ellen Margareta, Maren Sophia og Petronella Von Aphelen. Dernest hendis 2de Sal: half-Søstre, Sc: T. Sophia Sal: Jens Graaes Børn, 2de Sønner og 3 Døttre, Nafnlig: Christopher og Hans Graa. Margrete, Karen og Ellen Graa. Dend Anden half-Søster, Afgangen Maren Sal: Hr: Pouel Resens Børn: 7 Sønner og 2 Døttre, Sc: Hr Hans, Jens, Niels og Christen Resen. Sambt Sal: Hr: Jacobs, Hr Lauritz, Sl: Hr: Christopher Resens Arvinger. Sal: Margareta Resen i Sweggens Arvinger, og Sal: Anna Resens Datter: Anna Sal: Hr Daniel Pristrophs. Oven nefnte Sal: Hr: Christopher Resens børn, er Efttertegnede: 2 Søner og 4 Døttre. Sc: Sal: Hr Pouel Resens Datter Maria. Lieutenant Steen Resen. Dorothea Hr: Oluf Broches. Anna Maria Major Bruns. Margareta og Maren Helena Christophers Døttre Resen.Widere eller flere Arvinger end som Disse for ermelte Wiste De icke af at sige! Ellers beretted de At Nogle af for-Jndførte Afgangen Maren Sal Hr Resens Sønner eller Deris Arvinger skal Være i Engeland, eendel i Danmarck og Nordland, Som beroer tilbæder Beviis og eftterforskning.Sølv merket med: LPHD-MCDvA med Aarstal 1673, LPHD-MCDvA med Aarstal 1674, LPHD-MCDvA med Aarstall 1681,PHS MND, med Aarstal 1673, med Aarstall 1690, med Aarstall 1671Tinn merket: Aarstall 1658, LPSH-MVA, LPHD, Aarstall 1674, Aarstall 1683, LPSH, Aarstall 1658Jordegods i Foesnes Præstegield: Brixsilen 18 Marchlaug med bøxell, Myrwigen med Bøxel 6 ml.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Jeg finner en Hans Graa nevnt i Leka kirkebok [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16481&idx_id=16481&uid=ny&idx_side=-12>Lenke ved stesønn Christen Jensøn 29 år sin død. Hans Graa var bosatt på Madsøen i Leka.Hans Graa og kone mottar fattigpenger 1731 Lenke og i 1732 Lenke nevnes de som død. Finner ikke deres dødsfall innført i kirkeboken.Finner Hans nevnt under Madsøen i 1711 LenkeI legsrullen for 1723 nevnes ikke Hans Graa på Madsøen, kun en enke. Kan man tro at Hans er død mellom 1714 og 1723?Ellen Graa var gift på Hodøy i Fosnes og gift med klokker i Fosnes Sevald Christensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Tyder ikke 2. avsn. over på at Hans Graa levde i 1731 ? (Hvis dette er samme Hans Graa).Lensmann Jens Nielsen Graa's sønn Hans Jensøn [Graa?] (f. rundt 1655 ?) skal ha vært død før 1716 (sønn: Hans Hansøn [Graa?] , kanskje f. rundt 1695?, levde i 1716).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Hemne lensmannen Jens Nielsen sin sønn Hans er nok født senere siden han ikke er oppført.1701 manntall for Fosen og Namdalen finnes men er ikke blitt dataregistrert ennå. Disse manntall kan nok gi oss svar på alderen til disse sønnene. Man mangler også 1663-66 manntall for Namdalen som kan svar på hvor Christopher og Hans Graa er bosatt. Både 1663-66 [url="http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/medier/mikrofilm/mikrokort/prestenes.html>Lenke og 1701

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(13/Moum:) Hvem mener du at 'Hans Graa' i innlegg #13 kan være ? (Og Ellen, for den saks skyld)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aud Kalland Sterten

Jørgen Jenssøn på Magerøya var 52 år ved tellingen i 1701.Han var gift 1. med Mille Buttelsdotter som det ble holdt skifte etter i 1698. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24679/81Christen Jenssøn på Hevnskjela var 58 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Nermo: Mener denne Hans Graa og Ellen Graa var barn av Jens Graa og Sophia Christophersdtr von AphelenIngeborg Clausdatter Parelius. Hun ble omkring 1701 gift med Jørgen Jensen Magerøen. Han hadde 7. oktober 1684 fått kong. bevilling som gjestegiver på Magerøy. Han var født i 1649 og drev gården Magerøy ved siden av gjestegiverstedet. Han er i 1688 sagt å være av ”ringe vilkår” og i 1701 ”Noget gjeldbundet”. Fra 1701 var han eier av hele gården, bestående av de to øyer Magerøy og Røstøy, en del holmer og noe jord på fastlandet. Osmarken med skog og sæter hørte også til. Ifølge skiftet 20. august 1725 var hans etterlatte enken, Ingeborg Clausdatter, og 4 barn:1. Claus Jørgensen, f. 1703. i likhet med sine søsken kalte han seg Parelius. Han hadde sønnen Jørgen Clausen Parelius, sjømann, født 1732, død 1757, skifte i Trondheim 2/9 1761. Etterlot seg enke og sønnen Jørgen Andreas, 5 år ved skiftet.2. Mille Jørgensdatter Parelius, f. 17053. Christopher Jørgensen Parelius, født 1708, død 1765, skifte 7/1 1766. Han overtok Magerøy etter faren. Han hadde tre barn: Anne, 1753-1772, Ingeborg, f. 1762, og sønnen Augustinus, f. 1758, død 15/10 1833. Han overtok Magerøy etter faren. Han var gift med Giske Weybye og hadde en datter Nicoline Katrine Braag Parelius, som ble gift med sin fetter, Daniel Christopher Eriksen Strøm fra Havn, som derved ble eier av Magerøy. Deres sønn, Hans JensenWeybye Strøm, ble eier av Magerøy på skifte etter moren i 1851. Dennes sønn, Nils Justsen Strøm, døde i 1930-årene som kjøpmann og gårdbruker på Magerøy. Etter hans død ble eiendommen solgt ut av slekten, etter at den hadde vært i dens eie i henimot 250 år. 11) Christophers sønn, Andreas Chritophersen Parelius, ble borger på Ansnes, Hitra, og ble der fulgt av sønnen, Rasmus Bull Parelius. Ved en annen anledning kan en kanskje komme tilbake til denne gren.4. Margrethe Jørgensdatter Parelius, født 1711, død i Kristiansund 15/5 1763. Hun var 3. påskedag 1757 blitt gift med Henrik Hansen Dyrnes. Hun hadde tidligere vært gift med Isaak Augustinussen Hals, 1715-1755, handelsmann på Dyrnes Bratvær. Hans søster, Anne Sophie, var gift med Christopher Parelius på Magerøy, slik at det altså var søskenbytte. – Det var 4 barn i ekteskapet med Hals, som ble gift med Daniel Iversen, den kjente lagatstifter på Smøla. Den nåværende eier av Hopsjø, Edvard Neerland, stammer fra morsiden fra dette ektepar.Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

#11 Om Jens Jensen Balsnes se Lenke Sogn/Garder/ og gården Balsnes Gnr 127, bnr. 1.htm Selve linken til siden fungerer ikke i DA

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(19:) Det forvirrer litt når du sier at Christopher Jørgensen Parelius hadde tre barn (Anne, Ingeborg og Augustinus).For det første hadde han et enda yngre (4.) barn Margrethe (f. 1764) i sitt 2. ekteskap med Ingeborg Olsdotter Strand. Margrethe ble g. Holst, og bor i 1801 hos sin søster.Og for det andre hadde han i sitt første ekteskap med Anne Sophie Augustinusdatter Hals sønnen Andreas (som du nevner som '11)' !) og visstnok en (eldre) sønn Christopher.Christopher Jørgensen Parelius' sønn Augustinus skal ha vært gift en gang før Gidsken.Og den 'som ble gift med Daniel Iversen' var den eldste av de 4 nevnte barn i Margrethe Jørgensdatter Parelius' 1. ekteskap med Isak Augustinussen Hals, nemlig Anna Catharina Isaksdatter Hals (død 1776).Stemmer det at Daniel Christopher Eriksen Strøm's sønn (med Nicoline Katrine Braag Parelius) het Hans JENSEN Weybye Strøm ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(Moum/19:) Har du en kommentar til innlegg #22, Michael ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Skiftet til Christopher Jørgensen Pareli 7/1 1766 [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24684/72>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24684/72 nevnes 5 barn: I 1. ekteskap med Ane Sophia Hals: Jørgen og Andreas 22 år. I 2 ekteskap med igjenlevende Ingeborg Olsdatter: Augustinus 8 år, Ane 13 år, Ingebor 4 år og Margaretha 1 1/2 år.Skifte 9/1 1766 etter ungkar Jørgen Christophersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Andreas Christophersen Parelius hadde i ekteskapet med Margrethe Marie Bull barna Anna Marie Helkand 1769, Christopher 1770, Anne Sophia ca 1773 og Rasmus Rosing ca 1778.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.