Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alv Edvardsen

[#74057] Stupforsmoen i Rana

Recommended Posts

Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Anders Olsen, Stupforsmoen br. 2. i Rana, oppf. som f. 1698 og d. 1779. - Det står i Gardshilst., at han er fra Langfjellet i Rana, men dette finner jeg ikke ut av. -- Det må være samme mann som det er sk. etter (Sveins Skifter), i 1778 på Elvestranden. - Dette sk. har havnet i Hemnes, men må være Stranden under Stupforsmoen der Anders bodde da sønnen overtok. -- Anders er åpenbart g.2.m. en Else Larsdr., foreldre ukj. -- Hans 1. kone hette åpenbart (enl. skiftet), Ingeborg Pedersdr. -- Ser man på navnene, er det samme navn på barna til en Anders -- som fremkommer i et sk. på Ekeren i Nesna 1828, hvor da Mattias Olsen som er død arves av sine søskenbarn. - Derav også en Anders som har barna: a) Else A., g.m. Nils Nilsen Høyjord, -- b)Christen A., Strømdalen i Hemnes,-- c)Ingeborg A., Høyjord (g.m. Jørgen Pedersen Engen i 1778). -- d) Marta A., g.m. Peder Pedersen, Leirvigaa (hvor ??) -- e) Nils A., Strømdal i Hemnes. -- Dette er nøyaktig samme navn som barna til Anders Olsen i sk på Elvestranden i 1778. --Det som har mest interesse her, er datteren Marta Andersdr., som var g.m. Peder Pedersen Lervigaa, og som har barna: a) Christen Pedersen, Vassdal. -- b) Ole Pedersen, Koppardal, -- c) Anders Pedersen, Lofoten, -- d) Jørgen Pedersen, Løvø i Salten. -- e) Else Larsdr., g.m. Anders Monsen (Sør Ranen) Hemnes. -- f) Marit Pedersdr., g.m. Jacob Samuelsen Bardal. -- Se tema 74017. -Jeg får ellers ikke denne Anders Olsen til å passe inn som f. på Langfjellet i Rana ? -- Takknemlig for litt hjelp til oppklaring. - M.v.h. Alv. -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

Forfatteren av Mo Prestegjeld Gardshistorie rotet det til ved å bruke Anders Olsen fra Langfjellet to ganger. Ved skiftet etter Ole Ørjansen Langfjellet i 1740 var sønnen Anders på Eiteråga hvor han, i følge gardshistorieboka, var bruker ca 1723-62. Anders Olsen, Eiteråga døde 15.09.1782, 90 år gammel.I samme bok antydes det at Anders Olsen, som bl.a. var bruker på Nord-Næverneset og Stupforsmoen, skulle være fra Langfjellet. Den 13.07.1778 dør en Anders Olsen på Ejtteraastrand (Eiteråstranda), 78 år gammel. Det er trolig feilskrift i kirkeboka, og at det skal være Elvestranden (Stranda under Stupforsmoen). Dersom det ikke er feilskrift, har vi to Anders Olsen som dør på Eiteråga.Med fare for å rote det til ytterligere, skal jeg ikke forsøke å trekke slutninger. Skiftet på Ekeren i Nesna kan være avgjørende. Hvis man greier å tegne forbindelseslinjene mellom disse søskenbarna, vil man trolig også ha svaret hvem Anders var. Foreløpig står jeg fast, til tross for at jeg har samlet en del informasjon allerede. Sakarina Johannesdatter fra Vedåga er min tipp-tippoldemor. Hun var for øvrig oldebarn av Ole Ørjansen, Langfjellet.Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Jo jeg er enig i at det kan ant. være en feil i Gadshist., da dette sk. e. Anders Olsen i 1778, er på Elvestranden. -- Den eneste av hans barn som er oppf. m. navn på make, er dr. Ingeborg som er g.m. Jørgen Pedersen på Engen i Bardal. -- Jeg kom da frem til at de må være foreldre til Arnt Jørgensen som var bos. på Høyjord og g.m. Cornelia Nilsdr. fra Ø. Nesna. (oppk. e. 1. kona til Nils, Cornelia Jensdr., fra Åkvik) - At Ingeborg i sk. på Ekeren er oppf. på Høyjord, tilsier vel at hun bodde hos sin sønn. --Sønnene til Anders O., Christen A. og Nils A. som enl. sk. 1829 skulle være på Strømdal, stemmer jo med oppl i Gård og slekt. --Hans Olsen, Indre Bardal, f.c. 1631, hadde i 1. ektesk. en dr. Marit H., f.c. 1680, som var g.m. Lars Nilsen Vedå. -- De hadde da en dr. Marit L., som var g.m. Mikkel Gregusen, Sør Dunderland og som hadde en sønn, Greis, som havnet på Stupforsmoen. --Lars Nilsen Vedå hadde en dr. Karen Larsdr, g.m. Hans Olsen Blyset. De hadde bl.a. en dr. Elisabeth, g.m. Christen Jensen, Vassdal. -- Dr. av lars Nilsen Vedå, Else Margrete, Larsdr., f. 1713, blev vel 3. kona til Anders Olsen, Stupforsmoen (Elvestranden). -- Dette bl.a.Johannes Larsen Vedå, g.m. Elisabeth Zachariasdr., tror jeg er dr. av Zacharias Olsen fra Langfjell, som var br. av br. 2. på Sør Dunderland. -- Johannes hadde hva jeg kunne se, en dr. Zacharina som blev g.m. Jacob Pedersen S. Dunderland og de fl. til Randalen. -- Datteren Elisabeth J., blev g. på Eiterå br. 4. m. Ola Johannesen. --Enken på Vedå, Marite Hansdr., blev g.2.m. Jørgen Gregusen fra Mellingsjord, bror av Mikkel G., som var på S. Dundeland. - Han blev g.2. på Einmoen i Nesna m. enken Karen Abelsdr. der. -- Jeg kom til at hennes 1. mann ant. var Hans Arntsen fra Høyjord. --Vel, det er litt av hvert her. Dette er nødt til å være samme folket. -- Kanskje det blev enklere dersom man fant faren til Matias Olsen som det var sk. etter på Ekeren 1829. - Hans far Ole, må jo vær bror av en av foreldrene til barna til Anders Olsen Stupforsmo /Elvestarand -- Jeg kan ikke se at Ole Ørjansen hadde noen sønn Ole. -- M.v.h. Alv. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. Jeg ser i mantallet for 1801, at Mathias Olsen Ekeren, er f.c. 1746. Han var g.m. Karen Iversdr., f.c. 1747. -- Så forsøkte jeg å finne mer ut av sk. på Ekeren i 1829 . - Et søskenbarn til Mathias er Lise Johansdr., g.m. Ole Jonsen 'Edevaag' i Rana. - Tror dette må være Eiterå, hvor Ola Johannesen var g.1.m. Marit Persdr., fra Sør Dunderland. De hadde en dr. Ane Helena som kom til Leirvika. - Ola blev g.2.m. Elisabet Johannesdr., fra Vedåga og hadde en dr. Marit, som blev g. på Stupforsmo. m. Ola Persen, Stupforsmo, sønn av Per Hågensen fra Nord Nevernes og Marit Olsdr., f. i Tjøtta. Det står at denne Marit er dr. av Ola Sakariasen og Anne Ingebrigtsdr., som var holdsfolk på Eiterå og hadde tjent i Tjøtta. -- Ola Persa og Marit Olsdr., reiste omkr. 1740 til Fosland i Alstah. (Vel nuv Leirfjord.) -- M.v.h. Alv. -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

Jeg har funnet sammenhengen i skiftet - i hvert fall deler av det - uten at det er til noe videre hjelp, dessverre.Lars Nilsen og Marit Hansdatter, brukere på Vedåga, Hemnes 1705-30, hadde 11 barn.Johannes Larsen overtok garden og hans barn er nevnt i skiftet.Anne Larsdatter ble gift med Ole Christensen, og de døper sønnen Mathias fra Bergfjorden 03.01.1751: LenkeElse Margrethe Larsdatter var gift med Anders Olsen Stupforsmoen, og det er vel forklaringen på at Anders sine barn nevnes.Dessverre gir det ikke svar på Anders sitt opphav, etter det jeg kan se.Det som er merkelig, er at det mangler en mengde søskenbarn dersom dette resonementet skulle være riktig.Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Det kan se ut som om dette med Mathias kan være riktig, men fremdeles er det noe som ikke 'går opp'. - I dette sk. 1778 på Elvestranden, Stupforsmoen etter Anders Olsen, er hans kone / enke Else Larsdr. -- Barna er oppf. som fra 1. ektesk. og morens navn er Ingeborg Pedersdr. -- Anders er i Gardshist. oppf. som g.2. 1746 m. Else Larsdr. og på gamle dager da han bosatte seg på Stranda, var han g.3.m. Kirsti Kristensdr., fra Raudrapet. -- Noen må ha rotet litt her. -- Vedr. arvingene etter Mathias Olsen på Ekeren, så er dette hans søskenbarn og deres barn for de som er døde. -- Jeg ville da ha trodd at dette måtte være begge foreldrenes søsken. -- Kanskje var det slik at Anders Olsen og Else var foreldre til de fleste av barna på Stupforsmoen ? Kanskje med unntak av eldste sønnen Ole, da det er hele 17 år mellom han og den neste. - Eldste dr. er døpt Ingeborg og ant. oppk. etter mor til Ole. - Sk. på Stranden 1778, kan jo være ment å være etter både Anders og Else ? -- M.v.h. Alv. --

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

Legger en lenke til skiftet (siste kolonne): http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24888/181Anders var gift med Else Larsdatter da han døde, og de ble gift i 1746. Det fremgår av skiftet at han hadde vært gift først med Ingeborg Pedersdatter. Jeg forstår teksten slik at han av gjenlevende barn hadde 3 sønner og 3 døtre, og at en av disse var fra første ekteskap.Kirsten Christendatter Raudrapet ble gift i 1786 med Anders Olsen Stupforsmo. Opplysningen i gardshistorieboka om at 'vår' Anders ble gift en tredje gang, skyldes enda en sammenblanding av personer. Og det er kanskje ikke så rart om man roter det til...?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

I skiftet (originalen) legger jeg ellers merke til at han vekselvis omtales som både Andreas og Anders.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Vel det har jo hent innimellom at det har vært ulik skrivemåte av 'samme' navn. -- Ellers var det nu greit å få dette i orden (forhåpentlig) - Håper nu bare at riktig mange har fått med seg at denne Anders ikke var fra Langfjellet m.m. -- Av og til kan man finne gullkorn i slike store skifter og gjerne fra et annet sted. - Kanskje dukker det en dag opp eller annet som sier hvem denne Anders egentlig var. - Det var jo en del bl.a. fra Hemnes som havnet langt oppe i dalene her. -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

I 'Våre forfedre' av Rana Slektshistorielag er det en serie hvor kirkebøker gjennomgås og sammenholdes med andre kilder. Der påvises ofte at det i kirkebøkene er feil innføringer av navn både på den ene og andre person:Et medlemskap der kan sikkert være gunstig om manskal arbeide i Rana og Hemnes og andre nærliggende områder

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Takk skal du ha. - Jeg sender stafettpinnen i oppfordringen videre. -- M.v.h. Alv. -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anne Lise Hovdal

Jeg vet ingenting mer om det som det spørres om her, men her er det flere som jeg har hatt kontakt med tidligere som har svart. Jeg vil bare si at jeg har flyttet til Stjørdal, kjøpt ny pc og byttet e-postadresse til anlih@ktv.no. Jeg mistet alle gamle e-postadresser da jeg byttet pc og programmer, og det må derfor gjøres på denne måten hvis noen skulle ønske å sende meg mail. Nå fungerer ikke e-postprogrammet slik at jeg får sendt og ta imot e-post enda, men jeg håper kabeltv-selskapet her ornder det snart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.