Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Odd Prytz

[#74107] Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros - bakgrunn og personer

Recommended Posts

Gjest Stig Nyberg

Jeg har ikke oversikt over hva som er kjent om Prytz-slekten fra før, men basert på artikkelen i Wikipedia, kan jeg gi noen tilleggsopplysninger: Jørgen Prydser (Prytz) ble knivstukket av sin svoger stiger Berent Kraus den 24.06.1669 på Grøntvet i Kvikne etter bryllupet til kapellan Christopher Lossius. Han døde av skaden noen måneder senere. Berent var gift med hans søster Malene Prydser. De hadde fått en leiermålsbot i 1662. Berent og Malene flyttet til Røros ca. 1672. De hadde sønnen Jonas Kraus, som endte som geschworner på Kongsberg. Han var en helt annen type enn sin voldelige far. Skifte etter 'Berend Kruse' på Røros i 1693. Trolig satt Malene i uskiftet bo etter ham. Litt mer om Berent og Jonas og knivstikkersaken m/kildeangivelse i den nyss utkomne boken 'Bergmannsslekten Tax' (se tema 66536).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Tax-boken hevder i note (9) på s. 54 at Berend Krause er gift med Malene Simensd. Prydser, som altså skal være en søster av Jørgen Prytz, siden han ellers omtales som Krauses svoger. Men det er ikke kjent noen 'Simen Prytz' som kan være deres felles far (hvis de er helsøsken), og Malene nevnes andre steder som datter av Simon Hertel, som neppe er svigerfar til Iver Prytz, slik enkelte hevder, men heller dennes bror Jørgen, vil jeg anta. (Navnet Simen er ikke brukt i Iver Prytz sin etterslekt.)Jeg er av den mening at ætlinger via ett eller flere kvinneledd like mye er av Prytz-slekten som de som arver navnet via mannlig linje (eller fra en evt. morfar med navnet, som heller ikke er helt uvanlig). Derfor bør listen over kjente personer med opphav i dette miljøet nok utvides en del.Foreløpig kan jeg ta med Prytz-opphavet til Rørosdikteren fremfor noen:Maren Jakobsdtr Prytz (1674-1755) - Jon Olsen Jamt (1706-1741) - Ole Jonsen Jamt (1736-1808) - Jon Olsen Jamt (1763-1799) - Ole Jonsen Jamt (1795-1830) - Jon Olsen Jamt (1820-1893) - Gunhild Jonsdtr. Jamt (1855-1922) - Johan Petter Falberget (1876-1967).(Takk til Odd Prytz for listen.)Jeg regner selv med at et av mine opphav i Kvikne, dvs. verksmedætlingen Knut Estensen Amundstuen eller Skåret, som på 1700-tallet visstnok begynner som stiger (kfr. yrket til de første Prytz'ene), men senere slår seg godt opp på hestetransportvirksomhet mellom verkene i Kvikne og på Røros, er en dattersønn av Johan Iversen Prytz i Kvikne. Forutsatt at dette er riktig, så vil også forfatteren Sigurd Evensmo på sin morsside i Kvikne ha aner i Prytz-slekten via den samme Knut Estensen. (Både navneskikken i familien og eiendomshandel med Prytz'ene på Iverstuen i Kvikne tyder på at Johan Prytz er opphavet, men endelig bevist er dette ikke, kun ganske godt indikert.)I min slektslinje er navnet Iver antagelig først oppkalt hos et tippoldebarn av Iver Johansen Prytz, og i neste omgang av et tippoldebarn av denne ætlingen igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

'--- hos et tippoldebarn av denne ætlingen igjen' skal det selvsagt stå i siste linje ovenfor. Savner sterkt DIS Slektsforums mulighet til senere å endre egne innlegg!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

En uoppdaget trykkleif til -- Rørosdikteren i (3) heter selvsagt Falkberget!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest May Teistevoll

Spørsmål til innlegg 2: Jørgen Prydser ble altså knivstukket 24. juni etter bryllupet til Lossius. Interessant opplysning - jeg har notert at dette bryllupet fant sted 16. mai. Dette er kanskje feil og skal være 16. juni? Står det noen dato for bryllupet i kilden du refererer til?Hilsen May T.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Stig Nyberg

Til (6): Som kilde til historien om knivstikkingen er oppført manuskript nr. 20 på RA. Det kan tenkes å være andre kilder også, f.eks. finnes en protokoll blant usortert Kongsberg-materiale som dekker omtrent det samme. Jeg har ikke sjekket om de gir eksakt samme versjonen. Jeg har ikke mine notatbøker tigjengelig her jeg er nå, og ville neppe klart å finne noe om dette på kort varsel uansett. Jeg tolket det slik at at knivstikkingen fant sted rett etter bryllupet, etter at gjestene var gått. Berent kom i klammeri med en annen, og den nokså edrue Jørgen gikk i mellom og ble truffet av et stikk. Saken er med i Tax-boken fordi Jacob Mathias Tax var bergmester nordafjells, og hadde blant sine oppgaver å betjene bergretten. Han trodde Jørgen ville overleve, og dømte Kraus til bøter, som han straks betalte. Etter dødsfallet ville fogden tiltale Berent for drap, men bergmesterens dom ble stående.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Referer til mitt innlegg av 4.mai 2009 under Prytz på DIS Slektsforum:'I Fjellfolk nr. 12 i 1987 (Årbok for Rørostraktene) skriver Roger S. de Robelin i artikkelen 'Tyska släkter vid Röros' bl.a.:- Hertel. Innkom til Røros med Simens Hertels 3 kjente døtre; Malena Simensdatter (1645-1730) gift 1) med stigeren Berndt Krause og 2) med kolfogden Peter Grue; Annica Simensdatter (1651-1733) gift med smelteren Bendix Knudsen og N.N. Simensdatter Hertel gift med stigeren Iver Prytz. Ettlinger av Bendix Knudsen har tatt navnet Hertel av hvilke nevnes Jacob Bendixen Hertel................- Krause. Innkom til Røros 1672 med stigeren Berndt Krause fra Kvikne, død 1693......Av hans døtre kan nevnes Maren Krause gift med byggmesteren Erik Pedersen Blix og Catharina Krause gift med ertzscheider Hans Nielsen Tidstedt..........- Prytz. Innkom senest 1670 med stigeren Johan Prytz, hvilken hadde kommet til Kvikne 1635 fra Fossum Jernverk der han hadde vært stiger. Han var gift med Maren Iversdatter. Av hans barn kan nevnes Iver Prytz gift med N.N. Simensdatter Hertel og hvis datter ble gift med hyttemesteren ved Tolga smeltehytte Benjamin Petersen Grue; Karen Johansdatter Prytz gift med stigeren Jacob Andersen Prytz (1638-1722); og berggesell Anders Johansen Prytz (1644-1717?) som er far til Joen Prytz (1685-17?) og Elias Prytz (1694-1750). Ettlinger på Røros, Kvikne og Kongsberg.'Slik kunne Jørgen Prytz og Berndt Krause være kalt 'svogre', Iver (broren til Jørgen) og Berndt gift med hver sin søster Hertel.Klipper også fra mitt innlegg 5. mai:'Snorre Prytz antyder i sitt hefte nr. 1, side 36-37 at Berent Krause var gift to ganger: 1) Malene Prysser (ref. R. Støren); 2) Malene Simensdatter (ref. skifte på Røros 7. sep. 1693).....'Av dette ser vi at Berent ble gift med Malene Simensdatter som han var anklaget for leiermål med 23. juni 1663. Hvis Krause var gift med Malene Prysser, som Støren hevder, kan hun være datter av Johann Prysser og søster av Jørgen og må være død før 23. juni 1663.....'På side 44 skriver han at Iver Pryss var gift med Johanne NN (kan være den NN Simensdatter Hertel som Robelin skriver om?) og hadde barna Maren (1657-1746), Johanne (1659-1745), Jens (1660-?), Anne (1673-?) og Johan Iversen Pryss (1675-1760).'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Jeg har kjøpt Tax-boka og leser den med stor interesse, Jacob Mathias og Christina Tax var mine 6. tippoldeforeldre. Kjempeflott og interessant bergverkshistorie (og historie) som burde være av stor interesse, også for de utenom slekten. Anbefales! Og stor takk for flott bilde av Christina Hoffendorf (Hohendorff)!Nå er det vel slik at ulike kilder gir ulike data, her som i Prytz-slekten, ja hva skal en tro på? Det er nettopp slike problemstillinger vi skal prøve å løse sammen.Uten å ville støte noen, så minner jeg om at dette emnet omhandler Prytz - bakgrunn og personer - og ikke Tax.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Gjentar fra (3) at ingen nære ætlinger av stiger Iver J. Prytz later til å hete Simen eller Simon. Derfor er det mindre sannsynlig at Hertel er hans svigerfar.Ifølge den nyeste Kvikneboka så har Iver også sønnen Halvor Iversen på Iverstuen i Kvikne. Han er snekker og tømmermann ved verket. En eller annen Halvor i verksmiljøet kan ut fra det være en tenkelig svigerfar, men navnet brukes vel ikke hos den øvrige etterslekten til Iver Prytz. Halvors svigerdatter, Karen Johansd. (gift med Tollef Halvorsen), regner jeg med er datter av Johan Iversen Prytz, som Ragnvald Støren også nevner i sitt verkshistoriemanus fra 1946.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Ja, du kan ha rett og Robelin feil vedr. Simensdtr. Hertel.Den første Simen jeg finner i rekken etter stiger Iver Johansen Prytz (1637 - ?) og Johanne (Simensdtr. Hertel?) er Simen Johansen Nergaard (1798-1863), det er fire mellomliggende ledd og det er kankje litt sent?Mellomleddene fra Iver frem til Simen er: Maren Iversdtr. Prytz - Iver Jenssen Prytz - Anders Iversen Nergaard - Anne Andersdtr. Nergaard.Men hvem kan da Simen være oppkalt etter? Han hadde 3 eldre kjente brødre og kan vel da kanskje være oppkalt etter en mormors far e.l., d.v.s. 3 ledd?Men hvis vi ikke finner en annen som Simen er oppkalt etter, så er det kanskje ikke umulig at det er Hertel allikevel?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

I dette tilfelle kommer nok navnet fra Semingsplassen, der Simens oldefar heter Seming Olsen.Som jeg har nevnt i en epost til deg studerer jeg for tiden litt forbindelsene mellom en del personer i Kvikne med Esten og Kristoffer som fedre. Det virker som om ikke alle disse nødvendigvis er søsken, men samtidig synes deres tilknytning til kunstmester (antagelig vannkunstbygger) Kristoffer Ellefsen fra Røros å være ganske stor. Dette antydes av fadderlister for enkelte barnedåper i Kvikne på midten av 1700-tallet. Kristoffer Ellefsen er 44 år i manntallet for Røros 1701, og i 1719 og 1724 er han nevnt i Kvikne. Jeg finner grunn til å ta med dette her, siden familien Prytz jo også veksler mellom Kvikne og Røros, og deres miljø i Kvikne synes ikke å være så fjernt fra det jeg nevner ovenfor. Hvorvidt det går an å finne ut mer om dette får tiden vise. Det er i alle fall verd et forsøk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Har gjennomgått fadderlister i Kvikne rundt midten av 1700-tallet. Disse er i fellesskap 'oversatt' til nåtids lesbar form av Øyvind Holan og undertegnede.Uten å gå i detalj kan jeg si at en barnedåp hos Sakarias Estensen i Kvikne i 1748 (i tillegg til diverse andre data) rett og slett beviser at mor til brødrene Knut, Sakarias og Johannes Estensen er Gullaug Johansd. Prytz (datter av Johan Iversen Prytz, som er førstefadder i nevnte dåp) og at hennes mormor er Karen Bjørnsd. Grøtli (mor til Anne Olsd. Sæter).Videre viser fadderlistene at de tre nevnte brødrene nok også har søstrene Johanna og Karen Estensd., navn som peker mot Prytz og Grøtli.Disse Estensen-brødrene er ikke brødre av Ole og Ellef Estensen i Kvikne, som er sønner av Esten Olsen Plassen og dattersønner av kunstmester Kristoffer Ellefsen. Imidlertid er kontakten ganske stor mellom disse, så et ikke særlig fjernt slektskap dem imellom er sannsynlig. Da er det verd å legge merke til at Knut og Sakarias Estensen er gift med hver sin Kristoffersdatter, og at Sakarias overtar Baggarden i Kvikne etter Per Olsen Bagge, som også er gift med en Kristoffersdatter.På gården Seter i Kvikne er brukerrekkefølgen på 1600-tallet Johannes (antagelig Helgesen Brattbost) -- Halvor Jørgensen -- Per Jørgensen -- Ole Olsen og Kristoffer Bjørnsen. Her er det litt sannsynlig at Halvor og Per er brødre og sønner av en hittil ukjent Jørgen, som kan være en tredje bror av Iver (f. rundt 1570) og Johannes Helgesen Brattbost. Per Jørgensen overlater de to halvdelene av Seter til hhv. Johan Prytz sin svigerfar (Ole Olsen) og morbroren til Johans kone (Kristoffer Bjørnsen Grøtli). Sammenholdt med bruken av navnene Iver og Jørgen både hos Brattbost og Prytz (samt at den samtidige tyske smelteren Christian Haen gifter seg på Veen), så sannsynliggjør dette at Johan Prytz sin farmor, norskfødte Maren Iversd., kan være datter av Iver Helgesen Brattbost. Men noe endelig bevis for dette foreligger ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Tar med at hittil påviste Prytz-ætlinger i Kvikne (utenom enkelte som tilhører en annen slektsgren i Innset) er alle de som ætter fra Gullaug Johansd. Prytz (Estensplass), søsteren Karen Johansd. Prytz (Iverstuen, der muligens gift Prytz, i så fall er ektemannen sønnesønn av Iver Johansen Prytz) og deres fetter, Iver Jenssen Negård (med mor Maren Iversd. Prytz), samt sistnevntes søster, Marit Jensd. g.m. Brynild Larssen Storeng. Gullaug, Karen, Iver og Marit er alle født ikke lenge før eller etter 1700.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Kanskje noen kan bringe meg videre når det gjelder Wolter? :o)Iver Jensen (Preuss) Prytz f. omkr. omkr. 1751-1752 på Røros. Han døde i 1783 ”udi Just Esaias Wolters Huus” på Kongsberg. Iver var sønn av Jens Iversen Nergaard (Preuss) Prytz (omkr. 1717-1783) og Anne Knudsdatter Schancke (1726-1798) Iver Jensen (Preuss) Prytz ble gift på Kongsberg 12.september 1778 med Anne Maria Justdatter Wolter f. 1757 på Kongsberg. Anne Maria var datter av pukkstiger på Kongsberg sølv-verk; Just Esaias Wolter (omkr. 1720-1787) og Anne Catharina Marcusdatter (1728-1779)Anne Maria Justdatter Wolter var søster av min ane Jørgen Caspar Justsen Wolter (1768-1802) – (bergarbeider på Kongsberg). Jørgen Caspar ble gift på Kongsberg 19.november 1791 med Birthe Jochumsdatter Gunnes. Jeg skulle så gjerne fått vite mer om Anne Maria Justdatter Wolters foreldre Just Esaias Wolter og Anne Catharina Marcusdatter. Førnevnte Jens Iversen Nergaard (Preuss) Prytz (omkr. 1717-1783) var sønn av Iver Jensen Nergaard Prytz og Kirsti Knutsdatter Bagge og Jens var bror av Steen Iversen Nergaard f. 1724. Steen Iversen Nergaard ble gift på Røros 24.juni 1748 med Gunilla Knudsdatter Schancke f. 1687 (datter av Knud Pedersen Schancke og Karen Lorentzdatter Bjørgum)Steen og Gunilla hadde også sønnen Ole Steensen Nergaard (1749-1818) som ble gift med Anne Monsdatter Galaaen (1749-1839) – datter av Mons Jacobsen Galaaen og Margrethe Andersdatter Prytz.Ole Steensen Nergaard og Anne Monsdatter Galaaen hadde bl.a. sønnen Mons Olsen Nergaard f. 1784, Han ble gift på Røros 22.september 1811 med Lucie Fastesdatter Kielsberg (1791-1880). Lucie var datter av Faste Olsen Kielsberg og Johanne Iversdatter Gullikstad.Mons Olsen Nergaard og Lucie Fastesdatter Kielsberg hadde sønnen Iver Monsen Nergård f. på Røros 13.mars 1833. Iver Monsen ble gift med Petronille Pedersdatter Qvipsdalen f. 8.september 1841 på Røros. (datter av Peder Pedersen (Dalen) Qvipsdalen og Petronille Axelsdatter Garmager)Iver Monsen Nergård og Petronille Pedersdatter Qvipsdalen fikk sønnen Iver Iversen Nergård f. 14.april 1881 Harsjøen, Røros, Sør Trøndelag. Han ble gift med Anne Larsdatter Bergset f. 1877 Øvre Rendalen. Iver Iversen Nergård og Anne Larsdatter Bergset fikk bl.a. Kristine Iversdatter Nergård f. 26.desember 1905 på Røros. Hun fikk sønnen Inge f. 1.april 1923 (min svigerfar) på Tynset med lensmann i Alvdal Ole Antonsen Sundbakken Kristine Iversdatter Nergård ble gift med Hjalmar Hagen og bodde hele sitt liv i Vibesgate 14 på Majorstua i Oslo. Hun var en fantastisk sydame til tross for alle hennes problemer med leddgikt. I hennes stue var veggene dekket med malerier som noen i familien hadde malt. Det ene var (1969) taksert til over 500 000 kr. Jeg ergrer meg grønn over at jeg ikke spurte henne mer om familien da hun levde og jeg hadde muligheten, Hun var en flott kvinne med god kontroll på slekta si. Jeg er glad for at jeg fikk lære henne å kjenne, og det samme med hennes sønn (min svigerfar). Han ble skilt fra sin kone som han hadde 6 barn med. Inge var ingeniør og var i flere år ansvarlig for en fabrikk i Heggedal. Han bodde hjemme hos meg i mange år etter at jeg skilte meg fra hans sønn. En bedre svigerfar kunne ingen ha. Det var mange heftige diskusjoner, som jeg savner voldsomt. De fleste kalte ham vel en kverulant, men så nok ikke bak masken til denne spennende mannen og mine barn snakker alltid om ham med kjærlighet.Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Roar Aalborg

Takk for en solid oversikt som jeg tror vil interessere flere. Har vært borti Kongsberg-slekter tidligere (ætter selv fra en verksslekt der), men dessverre ikke den du nevner. Håper noen vet litt om den også!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Hei Rigmor!Tusen takk for flott oversikt, skulle ønske at fler med tilknytning til Prytz-slekten kunne komme med sin slektskunnskap her.Jeg kan dessverre heller ikke hjelpe deg med videre opplysninger om Wolter. Har en del av de personene du nevner i slektstreet mitt, men slett ikke alle.Hvis du er interessert i tilgang til slektstreet så send en melding til odd.prytz@gmail.comTreet omfatter bl.a. en mengde Prytz og også Nergaard, og er laget med god hjelp av Øyvind Holan og Odd Roar Aalborg, spesielt når det gjelder Kviknedelen. Og det blir aldri komplett nok, vil gjerne ha din og andres hjelp også!Mvh Odd Prytz

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Jeg har Mons Jacobsen Galaaen som Mons Jacobsen Catz. Kan noen svare på om det er samme personen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Nesvold

Innlegg 18: Dette er nok samme person. Se tema 22617 her på brukarforumet, bl.a innlegg 35.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Takk Magne, den var grei!Og så lurer jeg også på om noen kan si om Petronille Axeldatter Garmager g. Dalen/Qvipsdalen var datter av Axel Clausen f.1770 eller av Axel Erntsen f. 1760?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen :o)Takker masse for tilbudet om å ta kontakt, noe jeg selvfølgelig vil gjøre. Jeg vet dessverre ikke hvilken Axel Garmager som var far til Petronille Axelsdatter Garmager, men får kanskje svar på det en dag :-)Jeg har et innlegg om Peder Qvipsdalen her 36809: Vandringsmann Peder Quvips fra Jämtland til Røros i 1636 - Kvipsdalen: Lenke iversen&nr=24&antinnlegg=174&startnr=&antall=&spraak=n#ankerPukkstiger på Kongsberg sølv-verk Just Esaias Wolter var gift 1.gang med Anne Catharina Marcusdatter gravlagt på Kongsberg 31.juli 1779. Han giftet seg 2.gang 7.desember 1782 med Methe Halvorsdatter Bæver Just døde 22.juni 1787 på Kongsberg og det var skifte etter ham 31.juli 1787: Forretnings ID: 9142, 31.07 1787 - Skifteprotokoll 11 - 1778-1789, side 440b Skiftet sluttet 03.12.1787arvelater Just Esias Wolter paa Sandsværd Moen død arving ektefelle Methe Halvorsdtr Bæver arving sønn Jørgen Caspar Wolter 19 år arving datter Anne Maria Justdtr g.m. Anders Røgeberg andre svigersønn Anders Røgeberg g.m. Anne Maria Justdtr; også nevnt som Andreas arving datter Anne Justdtr død; vært g.m. Christen Christophersen Braaten andre svigersønn Christen Christophersen Braaten enkemann etter Anne Justdtr; også, feilaktig, nevnt som Christopher arving datterdatter Anne Catrine Christensdtr 11 år datter av Christen Christophersen Braaten og Anne Justdtr.• Datteren Anne Justsdatter Wolter dpt. 22.juli 1752 ble gift omkr, 1775 med bergarbeider Christen Christophersen Braaten, Han giftet seg 2,gang 17.mai 1785 med Else Dorthe Henriksdatter (Grue) Grube.• Datteren Anne Margrethe Justsdatter Wolter dpt. på Kongsberg 30.oktober 1754. (Ingen flere opplysninger)• Datteren Anne Maria Justdatter Wolter dpt. på Kongsberg 6.august 1757. Hun ble gift 1.gang 12.september 1778 med Iver Jensen (Preuss) Prytz og gift 2.gang 8.november 1783 med Andreas Hansen Røgeberg.• Datteren Helene Cathrine Justsdatter Wolter dpt. på Kongsberg 16.februar 1760. (Ingen flere opplysninger)• Datteren Georgine (Jørgine) Margrethe Justsdatter Wolter dpt. på Kongsberg 19.juni 1763• Sønnen Jørgen Caspar Justsen Wolter dpt. på Kongsberg 12.august 1768. Jørgen Caspar ble gift på Kongsberg 19.november 1791 med Birthe Jochumsdatter Gunnes dpt. 11.juli 1761 på Kongsberg (datter av * Jochum Didrik Thommesen Gunnes og Anna Severine (Sirine) Pedersdatter Lamerts)Jørgen Caspar Justsen Wolter og Birthe Jochumsdatter Gunnes fikk datteren (min ane) Anne Cathrine Jørgensdatter Wolter dpt. på Kongsberg 8.september 1792.Anne Cathrine Jørgensdatter Wolter ble gift 9.november 1827 i Tune, Østfold med Tolf Syversen f. 7.februar 1799 på Kattekross, Gleng, Tune, Østfold. Han giftet seg 2.gang etter Anna Cathrines død (8.mars 1837) i Tune, Østfold med Johanne Johannesen 15.oktober 1839.Jørgen Caspar Justsen Wolter og Birthe Jochumsdatter Gunnes fikk også sønnen Just Jørgensen Wolter. Han ble døpt på Kongsberg 3.november 1798 og giftet seg samme sted 2.februar 1822 med Inger Marie Knudsdatter Næss. (De hadde i hvert fall sønnen Esaias Justsen dpt. på Kongsberg 29.juli 1826.• Jochum Didrik Thommesen Gunnes dpt. 18.juni 1706 Sandsvær, Buskerud, var sønn av Thommes Jonsen Gunnes og Charlotte (Charlotta) Amalia Hansdatter Hichman f. ca. 1713. Datter av Hans Hichman og Anna Sophia NN, Begge disse døde på Kongsberg. (Hans, 60 år gml. i 1746 og Anna Sophia i 1740) Kan tro jeg lurer fælt på hvem denne Hans Hichman (Heckmand) kan være! Jeg har premierløytnant Tobias Tobiasen Hichman (gravlagt 9.desember 1729 i Land, Oppland) fra før som ane, som var gift med Sophie Eleonore von Hadeln (gravlagt 6.september 1743 i Land, Oppland)Jeg hadde vel ikke blitt forundret om Hans Hichman på et eller annet vis hørte med blant disse og kommer fra Skiensdistriktet. Jeg vet at jeg beveger meg langt utenfor temaet nå, men håper på tilgivelse for dette. Det er jo ofte tilfeldigheter som skal til for å løse floker. Med vennlig hilsen og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Fikk nettopp email fra Øyvind Holan vedr. Petronille Axelsdtr.:'Faren er Axel Erntsen Garmager. Du finner han i Skanke boken på side 220; gift med Lucie Pedersdtr Schancke, f. 1767- d.1815. Resten fremgår der av Skankeboka!'For egen del tilføyer jeg at Axel Claussen Garmager står i Rørosboka bind 3 s. 433 oppført med alle barn (Ernstgrubba Øvre), mens Axel Erntsen Garmager står på side 434, men kun med datteren Brynhild som overtok gården (Ernstgrubba Nordre).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Da skal jeg føre inn Axel Erntsen Garmager med en gang :-)Tusen takk.Mvh og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Min tipp-tippoldemor på morsiden, Marit Axeldtr. Garmager g. Grind, er forøvrig søster til Petronille. Øvrige aner finner du på slektstreet i Genebase.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Prytz

Beklager, må korrigere litt på innlegg 22, det var datteren til Ernst Axelsen Garmager, Brynhild (1754-1817) som overtok gården, altså søsteren til Axel Ernstsen. Hun ble gift med Johannes Johnsen Ødegaard (1752-1820).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.