Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Erling O. Hagerup

[#74146] Ferdinand A. Danholm på ”Drønnen” 1801 – var kona hans frå Nordmøre?

Recommended Posts

Gjest Erling O. Hagerup

I FT1801 er Ferdinand Anton Danholm registrert på ” Handelstædet Drønnen” med ektefelle ”Gunnild Maria Rogh”, 71 år gammal. Ho kan då ha vore fødd ca 1730.[url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f18011531&gardpostnr=290&merk=290#ovre>LenkeEtternamnet ”Rogh” kan kanskje vere Røg, Røgh eller liknande. (Slyngstad i bygdeboka for Vatne har ført ho opp med etternamnet Høgh.)Kven var foreldra til Gunnild Maria ”Rogh”? Her står eg bom fast og vil vere glad for all hjelp.FT1801 opplyser at Gunnild Maria hadde eit søskenbarn ved namn Elisabeth Maria ”Teyelgaard”, 44 år gammal. Eg finn ikkje fleire ”Teyelgaard” i FT1801, men nokre ”Teielgaard”, som alle bur i Stangvik i 1801, og ingen ”Teilgaard”. På dette grunnlag reiser eg spørsmålet om Gunnild Maria og/eller søskenbarnet Elisabeth Maria kan ha ei eller anna tilknyting til Nordmøre. I Stangvik har det også budd folk med slektsnamnet Røg/Røeg, men eg ser ingen i Stangvik i FT1801. Då finn eg Røg i Bergen, på Hitra og fleire stader i Nordland, Røgh i Nordland, og Røeg i Lister og Mandal.Ferdinand Danholm og Gunnild Maria hadde ein son, Johan Christopher, f. 1773. I slekta til Ferdinand Anton finn eg fleire Christopher men ingen Johan. Det næraste er Johannes, ein eldre bror av Ferdinand. Johannes levde enno i 1787. Dette har sett meg på den tanken at Johan Christopher kanskje kunne vere oppkalla etter ein i slekta til Gunnild – kanskje ein Johan Røg eller Teilgaard?I skifteprotokollen finn eg i Stangvik ein Johan Røeg som i august 1737 blei frådømt ”Gods og Penge” fordi han hadde ”begaaet Horeri” (med Berit Nilsdatter som var gift med ein gammal og sengeliggande mann på legd) . I buet til Johan Røeg var det registrert eit krav frå Rasmus Teilgaard. - Kan Gunnild Maria og søskenbarnet hennar tenkjast å ha ei eller anna tilknyting til desse personane?Både Simon Ellefsen og Nermo har ein proprietær i Stangvik, Johan Røg/Røgh, gift med Dorothea Cathrine Tausan, utan opplysningar om eventuelle born.http://nose.dk/Norge/roeg.html#51

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Hei Erling! Det er ikke så mye jeg kan hjelpe deg med, men jeg finner en Johan Hansen Røeg død i Edøy prestegjeld i 1763, 80 år gammel.Mvh. Kjell

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Sidan Gunnhild Marie var søskenborn med ein Teilgård, så var ho utan tvil av presteslekta Røgh frå Hemne. Teilgård og Røgh var nemleg samangifte. Det skal stå ein artikkel om dette i Årskrift for Nordmøre Historielag, truleg på 1930-talet ein gong. Eg har artikkelen ein eller annan stad, men du vil sikkert finna rette årgangen av NHÅ i biblioteket i Molde også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Johan Kristofferson Røgh var gift med Dorothea Catharina Hansd. f. Tausan, enka etter Henrik Henriksson Rytter på Stangvik Ytre. d.1711. De hadde 'såvidt ein veit' ikke barn, og i 1737 ble Johan Røgh, som da var lensmann, tvunget til å forlate bygda etter leiermål med kona til en gift mann.Henrik H Rytter og Dorothea Tausan hadde datteren Ellen(1693-1758) som ble gift med Hans Jakobson Teilgård (1685-1754). Ellen og Hans hadde tre barn, bl.a. sønnen Jakob (1727-1763) som tok over etter faren.Jakob og kona Anne Elisabeth Echmann hadde fire barn født i perioden ca 1750-1760.Alt dette ifølge Hyldbakks Stangvikbok bd 1.Påstand 1 (mulig forklaring): Gunnild Maria Rogh er datteren til Johan Kristofferson Røgh og den gifte kvinnen han hadde et leiermål med (hos?) Årstallene stemmer ikke helt, men alderen som oppgis i 1801 var kanskje litt sånn omtrent?Påstand 2: Kusina Elisabeth Maria Teilgaard er datter av Jakob og Anna Elisabeth Teilgaard. Hyldbakk har henne ikke med, men fikk kanskje ikke med seg alle barna. 'Søskendebarn' må i tilfelle tolkes vidt, men hvorfor ikke?HilsenTorgeir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Finns det ikke kirkebøker for Stangvik som går lenger tilbake enn 1784? Kfr. 'Skannede kirkebøker.' Hilsen Torgeir.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Om ein held saman ymse i bygdebøkene for Nordre Nordmøre, så hadde Hemnepresten Christoffer Olsson Røgh ein son som heitte Hans Christoffersson Røgh og som kjøpte seg gard i Golma på Tustna. Denne Hans hadde m.a. sonen Christoffer Hansson Røgh som i følgje Tustna Bygdebok vart gift med Gidsken Henriksdotter Rytter og busett på Åkvik i Halsa på Nordmøre. Denne Gidsken var syster til Elen Henriksdotter Rytter, kona til Rasmus Teilgård, proprietær, kunstmålar med mykje meir på Stangvik.Christoffer Hansson Røgh og kone Gidsken hadde fleire born, visstnok 7 i alt. Mellom dei var det også ei dotter som bar namnet Gunhild Marie Kristoffersdotter Røgh. Om ho står det ho var gift til Bergen stift. Kven mannen var har vi no altså fått greie på.Verre vert det å plassera Elisabeth Marie Teilgård, i alle fall om dei to skal vera søskenborn og alderen er rett oppgjeve. Rasmus Teilgård gift med morsøster til Gidsken, Elen Henriksdotter Rytter, døydde nemleg i 1754, så difor kunne han eigentleg ikkje vera far til Elisabeth. Mora var vel i eldste laget også på den tida, då ho var født i 1693.Forklaringa må vera at Elisabeth er ei ukjend dotter til Jakob Rasmusson Teilgård, son til Rasmus og Elen. Gunnhild vert då søskenborn til Jakob, ikkje til Elisabeth. Reint aldersmessig passar også dette best, då Gunnhild er betydeløeg eldre enn Elisabeth i 1801.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Den artikkelen eg nemnde om Teilgård er oppdelt i to og står i årgang 1921 og 1922 av Årbok for Nordmøre historielag. Det var Anders Todal som var forfattar av artikkelen. I ei lita oversiktstavle til slutt i artikkelen har Todal også med Gidsken Henriksdotter Rytter som vart gidft med Christoffer Hansson Røgh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Torger (4) og (5)Står det verkeleg slik i Stangvik bygdebok? Det måtte vel helst vera Johan Hansson Røgh f. 1689 som var gift med enkja etter Henrik H. Rytter. Denne Johan var i tilfelle bror til Christoffer Hansson, far til Gunnhild Maria. Johan vart då på ein måte stesvigerfar til sin eigen bror. Han måtte også vera identisk med den Johan som Kjell nemner i innlegg (2). Johan i Stangvika var altså lensmann, medan broren i Åkvika var kaptein av grad, - i det minste då han kjøpte Åkvika av Joakim Fredrik Aussig i 1748. Elles er kyrkjebøkene for Stangvik før 1784 gått tapt ved brann.Mor til Christoffer Hansson Røgh var Sophia Johansdotter Friis, medan farmora heitte Marit Søfrendotter (Hagerup?). Denne Marit var truleg syster til lensmann Christen Søfrensson på Halsa og også syster til dei to Søfrensdotrene som var gift med kvar sin Falch-ættling i Romsdalen. (Sjå m.a. debatten om Gjertrud Hagerup!)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Torgeir Kvalvaag

Finn (9): Hyldbakk skriver at 'Dorothea Catharina gifte seg oppatt med Johan Kristofferson Røgh som tok over garden og tinghaldet.'Svein Tore Dahl har ingen Johan blant sønnene til Christoffer Olsen, mens Ellefsen mener at Johan i Stangvika 'Sandsynligvis søn af Hans Christophersen Røg og Sophia Johansdatter Friis.' Hans var sønn av Christoffer Olsen og nevnes av STDPer Nermo plasserer - som HH - proprietæren som sønn av Christoffer Olsen.Jeg vet ikke hva som er korrekt, men nevner et par andre faktorer: Hvis Johan Christoffersen var født ca. 1665 (Nermo), må han ha vært sprek for alderen da han besov Berit Nilsdatter. Og hva var aldersgrensa for lensmenn i de dage?Dette taler vel for at Johan i Stangvika IKKE var sønn av Christoffer Olsen.Det andre poenget er at Gunnild kaller sønnen Johan Christoffer. Det KAN være oppkalling etter Johan og Christoffer, hhv. hennes far og farfar ('Hyldbakk-varianten.'Oppkallingen kan også godt være etter hennes far Christoffer/Finn (9). Hvor kommer så 'Johan' fra?Som sagt (4) må det være 'lov' å strekke søskenbarn-begrepet litt. Om det er det som skal til;-)Ellers har jeg sans for 'stesvigerfar'. Forholdet mellom brødrene - om det var det de var - ble vel litt mer anstrengt etterhvert. Det høres jo ut som om Johan ble lyst i bann. Skal tro hvor det ble av mannen?HilsenTorgeir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Ser at A. Todal også kallar andre mannen til Dorothea Catharina Hansdotter Tausan for Johan Christoffersson Røgh. Om dette likevel skulle vera rett, så er det neppe andre løysingar enn at Johan var son til Hemnepresten, Christoffer Olsson Røgh g.m. Marit Søfrensdotter og slik farbror til Christoffer Hansson i Åkvika.Eg har sett at menn har blitt fedre nærare 80-årsalderen (jmfr. tidlegare debatt her på forumet), så lensmann Johan kunne nok yta sitt endå såpass seint på livsvegen som i 1737. Todal hevdar elles at denne Johan døydde i 1750-åra, men nemner ikkje kjelde for dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erling O. Hagerup

Det var overveldande! I lang tid har eg leitt etter opplysningar om opphavet til Gunnild Maria, utan å komme vidare. M.a. var det for meg ei gåte kvar eg skulle leite etter vigselen - særleg då eg fann ut at Stangvik ikkje hadde kyrkjebøker før 1784. Så prøver eg her og får presentert alt dette over natta! No kan eg berre takke alle for god hjelp. Her kom så mykje informasjon at eg treng ei tid for å gå gjennom dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Johan Hanssen Røg og kona Else Pedersdatter var nattverdgjester i Edøy i 1762, året før Johan døde. Jeg har notert at ei enke Else Pedersdatter Bing var gift med enkemannen Johan Hansen Røg, men har ikke notert hvilken kilde jeg har det fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Rindedal

Til innlegg 4,var Ellen Rytter gift med Hans Teilgaard ? Har ikke den fulle oversikt, men nederst i venstre kolonne vies i alle fall Rasmus Teylgaard og Ellen Rytter.Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A01 (1679-1728), Forlovererklæringer 1716, uten sidenr. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16323&idx_id=16323&uid=ny&idx_side=-92>Lenke Permanent bildelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Svein (14)Dette med Hans er nok feil. Eg har då også rette namnet i nest siste avsnittet i innlegg (7). Fint at du fann giftemålet forresten.Elles er det flott at vi fekk veta namnet på kona til Johan Hansson Røgh frå Golma på Tustna (Kjell 13). I Tustna Bygdebok BI (Roaldset), så er det nemnd at Johan skal bu på ein plass under Golma, men det er ikkje noko å finna om han blant husmennene. Kanskje står det meir i dei gamle Tustnabøkene til Fuglsøy?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Er ikke så sikker på om det står mere i de gamle Tustnabøkene. Ellers finner jeg flere barn av Anders Villumsen Gaas og kona Dorothea Catharina Christophersdatter Røgh i kirkeboka for Edøy, men dette er vel å trekke tråden for langt:-) Sogneprest Jacob Aarøe har jo notert alle nattverdgjestene i mange år i kirkeboka, og det har, i alle fall for meg, vært en liten skattekiste, da han noterer ektefellene sammen. Her finner vi folk både fra Tustna og Halsa, samt selvsagt for Edøy. Har i alle fall vært et viktig supplement når jeg ikke vet navnet på div. koner. Og så er det jo også noen som bare 'er innom' Edøy i en kort periode og som går til nattverden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Rindedal

Tror at Christoffer Hansen Røghs brors fulle navn var Johan Henrik, se arving nr 4 i første kolonne.(arvinger etter Sofia Johansdtr Friis sin søster) Kildeinformasjon: Møre og Romsdal fylke, Kristiansund by, Skifteprotokoll , 1742-1785, oppb: Statsarkivet i Trondheim.Merknader: Gammelt register.Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24671/51>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24671/51Permanent bildelenke:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Kjell (16)Dorothea Catharina Christofferdotter Røgh var da kanskje syster til den tidlegare omtalte Gunnhild Marie Røgh. Om det er den same Dorothea, så etterlet ho seg to born, nemleg Anders Andersson på Hitra og Marthine Andersdotter Vågland. Desse namna er tydeleg kome fram ved eit skifte, men forfattaren av Halsaboka BI, Nils Vågland har ikkje funne det bryet verd å fortelja kven skiftet var etter og når det var.Svein (17)Ja det kan sjå slik ut at hans fulle namn var Johan Henrik Hansson Røgh. I det skiftet du refererer til er det også nemnd ei syster til Johan Henrik m.fl. som ikkje er nemnd i Tustna Bygdebok BI. Ho heitte Margrethe Hansdotter Røgh. Litt merkeleg er det at det møtte opp to blad Ole Olsson på skiftet etter søskenbarnet, nemleg Ola Olsson Golmen og Ola Olsson Skreddar. I følgje Tustna Bygdebok, så var Ola Olsson Golmen gift med Marit Handotter Røgh, og det spørs da om Margrethe var gift med Ola Olsson Skreddar. I alle fall ser det ut som bygdebokforfattaren har hatt problem med å plassera alle Olssønane og dotrane i Golma på den tida.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erling O. Hagerup

Skiftet etter 'Gischen Røg' (Gidsken Henriksdotter Rytter) den 16.11.1754 viser desse borna:1. Anders Christophersen, 22 år2. Johan Christophersen 18 år3. Hans Røg, myndig4. Sophia Christophersd, 26 år5. Gunnild Maria, 20 år6. Beret Kirstine 12 år7. Marta Christophersd.,9 år8. Dortea, gift Anders Gaas http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24644/270

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Takk til Erling (19) for den opplysninga. Då måtte kaptein Christoffer Hansson Røgh ha døydd rett etter at han selde garden til ein annan kaptein, nemleg Johan Christoffersson Ræder. Det er nemleg nemnd at ei av dotrene har farsarv til gode i buet etter mora. Eg les elles nr. 6 i søskenflokken som Bendte Kirstina. Samstundes vert det stadfesta at det var dotter til Christoffer Røgh og kone som var gift med Anders Gaas.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Da kan jeg ta med dette om Anders Villumsen Gaas og Dorothea Catharina:Barn: 1. Christopher f. 1752 på Tustna. 2. Andreas Meldahl f. 1754. 3. Kirstina f. 1758, død 5 uker gammel s.å. 4. Kirstina f. 1761 på Vinsternes. Anders Villumsen Gaas døde i 1763, 45 år gammel ifølge kirkeboka, Dorthe (Dorothea) Christopersdatter Røeg døde like etter (1763), 48 år gammel ifølge kirkeboka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erling O. Hagerup

Til (20): Kva var namnet på nr. 6? Eg ser du har rett - slik namnet er skrive på fol. 266 b. Men står det ikkje Beret i samband med utlegg på fol. 267a? Er det mest truleg at Beret er skrivefeil?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Erling (22)Det står Beret på neste sida ja, men eg trur helst at dette er slurv. Har vanskeleg for å tru at skrivaren har nytta det ganske sjeldne kvinnenamnet Bendte om det rette skulle vera det svært så vanlege Beret.Kjell (21)Anders Gaas og familien held til i Høvika ytterst på Ertvågsøya så vidt eg hugsar. Der styra og ståka han og krangla med naboane om ymse. særleg var dei laksevorpe som skapa mykje strid. Eg lurar på om det ikkje førte til slåsskamp også ein gong. Når Nils Vågland seier at Dorthea var død, så må han ha tenkt på eit anna skifte enn det etter mora. Då står det ingenting om at ho var død.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Erling O. Hagerup

Til (21): Høyrer Martine Andersdotter Vågland til denne barneflokken? - Jf nr (18).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Fredly

Har ingen anelse, men de som jeg fant i kirkeboka for Edøy er de fire som jeg har omtalt tidligere (18). Når det gjelder den siste av dem så finner jeg at 'Kirstina Andersdatter Gaas' døde 40 år gammel i 1800.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.