Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bjørn Piro

[#74531] Anne Cathrine Heltberg (f. 1798, d. 1832) . Hvem var hun?

Recommended Posts

Gjest Bjørn Piro

Elias Heltberg (f.1801, d. 1856) som i 1824 ble utnevnt til lensmann i Ringsaker, var 1ste gang gift 27 september 1827 med Anne Cathrine Knudsen. Hvem var hun? I forbindelse med at hun døde i Ringsaker (på gården østre Sougstad) står det følgende i Ringsaker kirkebok: 'Madame Anne Cathrine Heltberg, født Knudsen, lensmannskone, døde 19 mars 1832, alder: 34 år 2 måneder og 5 dager. Hun døde i barselseng. Ifølge hva familien har notert fra den tid, skal hun ha vært datter av en forretningsfører Johan Christian Knudsen. Jeg har ikke klart å finne andre opplysninger om hennes foreldre og hvorfra hun kom?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svehn Ruskelöv

Her er vielsen 27/9-1827 i kirkebok/Stange nr.20, far Peter Knudsen, tyder det som att hun er födt 14/1-1798 i Kongsberg : LenkeMvh,Svehn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svehn Ruskelöv

Jeg vet ikke om dette stemmer, men har en Anne Ca(t)rine her, om hun var födt i januar som i nr.3, så kan vel dette her väre dåpen i mars/1798 h. side under uekte födte/döpte i kirkebok/Kongsberg, mor pige Randi Helgesdtr. fra Eger/Eiker : LenkeMvh,Svehn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Piro

Det var jo fantastisk at man har funnet vielsen til disse 2. Her står det at Anne Cathrines far var bjergadvokat Peter Knudsen og at han var død før 1827. Har lett i folketellingen 1801 etter både Anne Cathrine og denne faren, men finner ingen av dem. Har vel litt vanskelig for å tro at den Anne Cathrine som finnes døpt på Kongsberg er den rette, i og med at farens navn oppgis å være soldat Peder Henrichsen (litt vanskelig å tyde etternavnet). Men bergadvokaten burde jo la seg oppspore. Kan han mon tro være dansk eller svensk? Men ingen i familien min bakover i tid har noensinne vært inne på det!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Berit Frank Pagh

Anne Cathrines dåb findes på side 15 under ægtefødte.Vh, Berit Pagh.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Piro

Til alle som har fulgt meg 'på ferden'. Foreldrene til Anne Cathrine Knudsen er nå funnet! Det var et riktig spor jeg var inne på da jeg spekulerte i hvorvidt familien var av dansk eller svensk herkomst. Jeg fant opplysningene om foreldrene i boken Slekten Rømcke (1995) som faktisk befant seg i bokhyllen rett bak der jeg nå sitter! Min kone tilhører denne slekten. Der står det at Peder Knudsen var født i København 22 april 1761 og døde under engelskmennenes bombardement av byen som frivillig ved brannkorpset 2 september 1807. Han fikk bevilling som overprokurator 'overalt i Norge' 14 februar 1800, men flyttet alt samme året til København som kansellist i et av regjeringskontorene. Han giftet seg på Kongsberg 6 september 1795 med Lovise Antonette Amalie Rømcke, døpt Kongsberg 18 mai 1773 og død før 1807 står det i Rømcke slektsboken. Men denne boken har kun navngitt ett av ekteparet Knudsens barn, nemlig Johan Christian Rømcke Knudsen (1796 1862). Han ble oppfostret som pleiebarn hos Jacob Aall på Nes.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Grete Singstad Paulsen

Flott at Berit fant dåpen! - Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(1 og 7:) Da var det vel Anne Cathrine's bror som var 'forretningsfører Johan Christian [Rømcke] Knudsen' ?Det er vel rimelig å tro at også Anne Cathrine havnet i fosterhjem hos bergverks-eliten ? Kanskje på Hedermarken, siden hun traff Elias Heltberg og bli viet i Stange ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

En kunne kanskje tippe at Anne Cathrine, da moren døde før AC var 9 år, ble plassert hos sin mormors slekt i Brandval/Grue på Hedemarken, hvilket kan forklare at hun ble gift på Stange.AC's mor var altså Lovise Antonette Amalie Rømcke f. 1773, datter av Johan Christian Rømcke (1717-1784) fra Tyskland og (prestedatter ?) Anne Cathrine Olsdatter Rendalen (1730-1794) fra Brandval (død på Kongsberg), datter av Ole Evensen Rendalen (1688-1758) og Anne Christine Povelsdatter Megersee (1690-1748) i Grue. Var dette prester eller bergverksfolk ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Piro

I gamle slektsnotater som jeg har står det at Anne Cathrine var datter av forretningsfører Johan Christian Knudsen. Men dette skjønner jeg nå var en sammenblanding med broren til Anne Cathrine, for nettopp han bærer jo dette navnet. Jeg skjønte at navnet 'Johan Christian' var helt sentralt når det gjaldt søken etter Anne Cathrines opphav, fordi hennes tredje sønn med lensmann Elias Heltberg nettopp fikk navnet Johan Christian Knudsen Heltberg. Forfedrene på Rømcke siden vet jeg 'alt' om, siden dette er forfedre tilhørende min kone og om disse har jeg skrevet bok om. Ole Evensen Rendalen (f.1688, d.1758) var eier og bruker av gården Bjørnstad i Brandval. Hans kone Anne Christine Paulsdatter Megersee (f.1690,d.1748) var datter av Paul Hansen Megersee (f.omkr.1660,d. før 1719) som også var gårdbruker på Bjørnstad. Det er nærliggende å tro at han var innvandret fra Danmark. Konen hans, Else Margrethe Stabel (f.1667,d.1719) var datter av Bastian Clausen Stabel (f.ca.1631,d.1679), som var prost i Nedre Romerike, og gift med Sophie Larsdatter Hammer (f.omkr.1635,d.ca.1669), som igjen var datter av Lars (Lauritz) Andersen Hammer (f.omkr.1605,d.1696), som var kongelig dansk kjøpmann og viseborgermester i København.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvem var lensmann Elias El. Heltberg's 2. kone, ('Madam Heltberg') f. ca. 1801 i Biri, som i 1865 var enke med tø døtre på gården Stolpestad i Ringsaker ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Gårdbruker Ole Evensen Rendalen (1688-1758) på Bjørnstad i Brandval (f. i Ytre Rendalen) høres (av navnet) ut til å kunne være prestesønn. Var han ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hvilket yrke hadde tyskeren Johan Christian Rømcke (1717-1784) på Kongsberg (død i Ytre Sandsvær) ? (svigerfar til prokurator og bjergadvokat Peder Knudsen (1761-1807) fra København).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Iver Mosvold

Til innlegg 14:Som avdød ektefelle, etter Anne Cathrine Rømkes død i 1794, er han i skiftet ført opp som ”Bergråd og oberførster”. LenkeIM

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(15:) Ungkar, pers.kapellan Christian Frithjof Gottlieb Heltberg fra Vang, Hedmark, f. 1845, sønn av Christian ##astholm (?) Heltberg, ble altså viet i Gamle Aker kirke i Christiania den 19. Sep. 1876, til Frk. Kristin Marie Heyerdahl fra Aker, f. 1858, d. av Niels Roth Heyerdahl (f. ca. 1820 ?).Sistnevnte er selvsagt i (nær) familie med (sønn av ?) Nils Halvorsen Roth Blix Heyerdahl (1785-1829) fra Høland, sogneprest i Lesja fra 1820, g.m. Elisabeth Cathrine Tobiasdatter Naschau. (Han var fra 1811 pers.kap. i Ringebu, og 1816-1820 s.pr. i Lenvik, TR).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Piro

Madam Heltbereg var min tippoldemor Anne Marie Heltberg, f. Fering (1802 1884) som i 1834 ble lensmann Elias Heltbergs andre kone. Hun var datter av Ole Syversen Feiring 81776 1822), gårdbruker på søndre Feiring i Biri. Gårdbruker Ole Evensen Rendalen (1688 1758) er det så vidt meg bekjent ingen som vet hvem var sønn av. Tyskeren Johan Christian Rømcke (1717-1784) på Kongsberg var fra Blankenburg i Braunsweig, men foreldrenes navn kjennes ikke. Han kom til Norge i 1739 som forstmann til Solør.I 1748 flyttet han til Kongsberg og ble overinspektør ved Kongsberg Sølvverks skoger og fikk titel av bergråd. Christian Frithjof Gottlieb Heltberg (1846-1894) var sønn av Christian Bastholm Heltberg (1809-1871)og var bror av min tippoldefar lensmann Elias Heltberg (1801-1856). Han var sist sogneprest til Romedal 1864-71.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Stemmer det at foreldrene til din oldefar var sogneprest i Stange, Elias Eliassen Heltberg (1769-1840) fra Nesset (bos. i Tinn i 1819 ?) og Clara Margrete Oxholm ?Denne EEH's far var såvidt jeg vet s. av sogneprest i Edøy Elias Eliassen Heltberg (1728-1777) og dennes 2. kone Anne Elisabeth Sommerschield (ca. 1739-1776). (EEH var 1.g. g.m. Helene Thode).Såvidt jeg vet hadde Elias f.1801 og Christian f. 1809 en søster Helen Thode Heltberg (1819-1859) som den 10 Okt 1853 ble g. i Stange med s.pr. Johan Fredrik Schwabe Heyerdahl (1817-1892). (Eller var Helen d. av en annen Elias Heltberg ?).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(17:) Brudens far Niels Roth Heyerdahl (1824-1900) (f. på Lesja ?) VAR sønn av Nils Halvorsen Roth Blix Heyerdahl (1785-1829), i likhet med 10 andre samt et siste barn, ikke overraskende kalt Tolvine (!) f/d 1828.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Niels Roth Heyerdahl (1824-1900) i #20 var fetter av Johan Fredrik Schwabe Heyerdahl (1817-1892) i #19.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Eva Maria Heltberg (1782-1851) var min 2xtippoldemor. Hun var i 1804 husjomfru hos foged Høegh på Kongsvinger da rittmester Fredrik Alexander Bratt (1768-1847) (af Höglunda) kom til Pramhus (i Eidskog) fra Sverige. Bratt ble husvenn hos Høegh, og giftet seg i 1805 med Eva Maria.Eva skal ha vært datter av en (dansk ?) offiser Johan eller Henrik (von) Heltberg (ca.1749-1789), (premier-)lieutenant ved Nordhordlandske kompani fra 1773 (?), bosatt i Skudevigen, Bergen, g. i 1781 m. Elisabeth Tranenhielm Hvid (mor til Eva Maria) og i 1784 m. Engel Catharina Hansteen f. i Danmark i 1752 (sistnevnte er i 1801 enke, 'Lieutenantinde og Madmoder', og driver Bernestangen Pensjonat og Tingsted i Hosanger, Søndre Bergenhuus. Hun adopterte Eva Maria).Det har ikke lykkes meg å identifisere denne løytnant Heltberg nærmere eller finne ev. slektsbånd til andre Heltberg i Norge, f.eks. presteslekten (Elias) Heltberg, som hadde sitt havn fra Reinecke Heltberg fra Bremen, hvis sønn Didrik kom til Bergen og etablerte handelshus der ca. 1600. Didrik hadde sønnene Hille f. ca.1625 og Peder f. 1636, som ble sogneprest i Fjellberg, samt en datter Wibeche som ble g.m. Jørgen Andersen Dass (hvis ev. slektskap til dikterpresten Petter Dass såvidt jeg vet ikke er etablert).Noen som kan hjelpe meg med mitt 'Heltberg-problem' ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Bjørn/18:) Er det din oldemor som i FT 1875 er (feilaktig) (av)skrevet som g. 'Tiro' på Røros (Octava Amalie Heltberg, f. 1840 i Ringsaker) (Lenke) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Piro

Jo da, dine opplysninger om mine forfedre Heltberg er korrekt og forøvrig kjent stoff for meg. Min oldemor er også ganske riktig Amalie Octava Heltberg (1840-1887) gift med sorenskriver Andreas Christian Joachim Piro (1832-1914)som en lite lesekyndig person har fått til å bli Tiro i folketellingen for 1875. Dine spørsmål om løytant Johan Pedersen Heltberg (døpt Skånevik 5 november 1748, d. Kongsvinger juni 1789) kan jeg også besvare. Han var forøvrig heilnorsk! Foreldrene var Peder Eliassen Heltberg (1696-1751) og dennes første kone Maren Bjørnsdatter Lund (f.ca.1712-1749). Denne Peder var bror av min tipp4oldefar sogneprest Elias Eliassen Heltberg (1686-1766) og sønn av sogneprest Elias Eliassen Schonevig, f. Skånevik, Sunnhordland 1654, d. Skånevik, Sunnhordland 6 juli 1716. Gift Ølen, Sunnhordland ca. 1686 med Margrethe Pedersdatter Heltberg, f. Fjeldberg, Sunnhordland ca. 1666, d. Skånevik, Sunnhordland februar 1733. Datter av sogneprest til Fjeldberg, Sunnhordland, Peder Diedrichsen Heldtberg (1636 1702) og dennes hustru Margrethe Clausdatter Hønnichen (1642 1697).Det du må gjøre er å legge veien om Statsarkivet/Riksarkivet på Sognsvann, henvende deg til skranken utenfor lesesalen og si du fra innlevert privatarkiv skal ha slektsbøkene om Heltberg familien skrevet av min gode venn Arnlioth Gelline Heltberg, San Francisco 1974/revidert 1985. Arnlioth (som nå er død) har skrevet et uttall av slektsbøker om de Heltbergene som finnes rundt om i verden. Så vidt jeg husker er det 3 bind som er oversendt arkivet i Norge. Du må slå opp i bind 2 (Part II the Norwegian Family, side 440 der finner du levnetsbeskrivelse over Johan Pedersen Heltberg (1748-1789), mange sider, og fremover i boka finner du etterslekten og bakover forfedrene. Eva Marie finner du på side 457 (om henne 3 sider) Lykke til!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Bjørn/24:) Tusen takk for informasjonen om min 2xtipp Eva Maria Heltberg's aner, det var en fin julegave ! GOD JUL !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.