Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Per Nermo

[#74615] Rekkefølgen av Bjørn Michelsen Ursin's ekteskap (Lofoten, tidlig 1700-tall)

Recommended Posts

Gjest Per Nermo

Jeg prøver å forstå under hvilke omstendigheter og i hvilken rekkefølge sorenskriver i Lofoten, Bjørn Michelsen Ursin (1681-1742) i Buksnes ektet sine fruer. Utgangspunktet er kildesitatene som Börje Jonsson har lagt ut på sin 'Trekilen'-web : Lenke.Her ser det ut som flg. hendelser har funnet sted, i kronologisk rekkefølge : - 1 Jun 1711 : Bjørn trolover seg m. Karen Gjertsdatter Barsøe (c1690?-et1743) - 28 Aug 1713 : Avgir ekteskapsløfte (i Bergen) til (enken ?) Mad. Maren (Danielsdatter ?) Hveding (1685?-1719?) - 1713 (?) : Gifter seg med Maren Hveding (!) - 1714- : Rettssak (utsatt flere ganger) (pga. brutt ekteskapsløfte til Karen Barsøe ?) - 1720 : Gifter seg med Karen Gjertsdatter Barsøe (9 år 'for sent' ?)Er dette korrekt sitert og oppfattet, mon tro, og var det virkelig slik det foregikk ? Det må i så fall ha vært litt av en sak å rydde opp i, rent juridisk.Er det noen som kan bidra til å kaste lys over disse omstendighetene ?Hadde Maren (Danielsdatter ?) Hveding vært gift tidligere, siden kun kalles 'Mad[am].' i 1713 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg er selvsagt klar over at deler av dette temaet er berørt i debatt 72824: 'Ekteskapet mellom Bjørn Michelsen Ursin og Maren Danielsdatter Hveding' (Lenke ursin&nr=2&antinnlegg=13&startnr=&antall=&spraak=#anker), men denne belyser ikke 'hele problemkomplekset'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ron Berg-Iverson

Per if you look at the following I think Maren Danielsdr.Hveding was Bjørns 1st wife.In 1713 Karen appears unmarried.Maren Danielsdr.Hveding marries Bjørn Michelsen Ursin 1713 in Bergen. In 1735 she is Madam but notice Bjørn Michelsen Ursin is there also.About the term Madam? I understood Madam meant a lady of standing? When my 4x grandfathers sister Rachel Ursin Danielsdr. died 1876 Nufsfjord,Flakstad the church records say ' Madame Rachel Dahl '.She was married to Hans Simonsen Grøn Dahl who owned Nufsfjord and he died in 1891 in Nufsfjord. Is there a skifte for Bjørn Mich.Ursin? It could possibly have more information? Ron Berg-IversonKAREN GIERTSDATTER BARSØE, f 1690, d 1735. Bosatt i Gjerstad, Buksnes sogn.FÖD. ca 1690 (en gissning)Är dopvittne för första gången i Hadsel, '1711. Dca 17 Trinit: döbt Peder Olß barn af Bervigen Nom: Anne. Test: Niels Beröe, Hans Bróndlúnd, Karen Barsöe, Karen PedersDr Bervigen, Maren Bloch Sandnes'. Hadsel PF454 1704-25 s.171aÄr dopvittne, '1713. Die Púrifi: Mariæ Dóbt Ole Eddieß barn af Tegen Nom: Peder. Test: Henrich Henrichß Kongstegen, Jens Rórvigen, Karen Giertisdr Barsóe af Hassel'. Hadsel PF454 1704-25 s.174aÄr även dopvittne, 1712-01-10, 1712-07-24, 1713-08-20, 1716-10-17 i Hadsel sogn.Är dopvittne 11 trin 1735, till 'mit barn' (prästen Theodorús Drejer) og Maren Úrsin, barnet Bióren Úrsin. 'Hr Leinerth Sideniús, Sigr: Biören Mich: Úrsin, Greger Sörensón Warreid, Mad:Ingeborg Nilstróm, Mad: Karen Barsöe, Maren JohanisDattr Wareid'. Buksnes PF451 1728-48 p.-

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ron Berg-Iverson

Börje Jonsson shows a skifte for Bjørn Michelsen Ursin 1742/43 and it says Karen Barsöe was his enke.It also mentions a first wife so this confirms Karen was his second wife.Maren Danielsdr.Hveding would be the mother of Anne Maria f.1715,Maren f.1716 and Michel f.1719 ( who is not named in Bjørns skifte ? ) Ron Berg-IversonLenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Håkon Brun

Det er en litt komplisert sak dette med Bjørn Ursin og Karen Giertsdatter. Karen var datter av presten i Vågan, Giert Estensen. Hennes mor døde tidlig, og Giert ble gift med den kjente (i hvert fall lokalt her i Kabelvåg) Dorothea de Fine. Karen var forlovet med Bjørn Ursin i mange år, men i 1713 reiste Bjørn og Maren Hveding i all stillhet til Bergen og giftet seg uten lysning. Men dette fikk etterspill, og Bjørn og Karen Giertsdatter ble til slutt gift. Vi hadde en artikkel om Dorothea de Fine i Årbok for Vågan 2004 hvor også forholdet mellom Bjørn Ursin og Karen ble berørt. Artikkelen var skrevet av Kjell Furuset. Hvis interesse kan jeg gjengi bruddstykker av artikkelen her på forumet, men akkurat nå skal jeg i juleselskap, så jeg har ikke tid til mer. Får se senere i kveld hvis det er ønskelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Inger Eide

Se tema 16643: de Fine i Bergen - spesielt de siste innleggene.IE

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Håkon/5:) Klart det er ønskelig at du gjengir hovedtrekkene fra artikkelen om Dorothea de Fine. Håper julemiddagen var vellykket !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Håkon Brun

Inger Eide viser til tema 16643, og den debatten hadde jeg helt glemt. Jeg gjengir likevel noe av det Kjell Furuset skrev i Årbok for Vågan 2004. Artikkelen om Dorothea de Fine var på 13 sider, så jeg gjengir bare det viktigste om det som angår Karen og Bjørn Ursin: Bjørn Ursin var født ca 1681 og var sønn av presten Mikkel Bjørnsen i Buksnes. I 1704 ble han kjæreste med Karen og paret brevvekslet med hverandre i en årrekke ”hvorudj de har Forsickret hin anden om en bestandig Kierlighed og forbundet sig til Egteskab med hin anden”. Bjørn hadde imidlertid ingen hast med å gifte seg og etter sju år tok presten Nils Brønlund i Hadsel initiativ til å få paret offentlig forlovet. 1. juni 1711 ble det holdt stor forlovelsesfest på prestegården i Hadsel. Etterpå ble Karen boende på prestegården mens hun venta på å gifte seg. Den gang gikk det sjelden lang tid mellom forlovelse og bryllup, og da Bjørn ennå ikke hadde tatt ut lysning våren 1712, syntes Nils Brønlund han måtte skrive og spørre hvilke planer han hadde. Bjørn svarte med å påstå at forlovelsen hadde skjedd mot hans vilje og ønske og derfor var ugyldig. Det han ikke fortalte, var at han hadde funnet ei anna jente. Hun het Maren Danielsdatter Hveding og var prestedatter fra Ibestad, men hadde vokst opp hos fogd Jokum Bredal i Buksnes. Maren var født ca. 1692 og mye yngre enn Karen. Da Jokum Bredal døde i 1708, ble Bjørn formynder for henne og har kanskje lenge gått og vært forelsket i den unge jenta samtidig som han opprett­holdt forholdet til Karen. Neste sommer (1713) reiste Bjørn og Maren til Bergen og gifta seg i all stillhet uten lysning. På den tid var forlovelser nesten like forpliktende som ekteskap og kunne bare oppheves etter kongelig bevilling. Reaksjonene lot derfor ikke vente på seg da nyheten om vielsen ble kjent og Bjørn ble suspendert fra stillingen. Karen var nå over tredve år gammel og med denne skandalen var det fare for at hun aldri ville bli gift. Bjørn tilbød 400 riksdaler i erstatning, men det var hun ikke fornøyd med og gikk til sak mot sin svikefulle forlovede. Saken kom opp for kapittelretten i Trondheim i 1714. Bjørn ble dømt til å betale 700 riksdaler i erstatning og 100 riksdaler i bot og saksomkostninger. Dommen ble anket til Overhoffretten i Kristiania (1717) og Høyesterett i København (1719) som økte erstatningsbeløpet til svimlende 1200 riksdaler. Etter at Bjørn ble suspendert som sorenskriver, ernærte han seg som fisker, jekteskipper og gårdbruker på Gjerstad. Maren døde ganske ung og etter hennes død søkte Bjørn om å få tilbake embetet. I 1726 bestemte kongen at Bjørn kunne få tilbake stillingen når han hadde oppfylt høyesterettsdommen. Men Bjørn hadde ingen mulighet for å reise det store erstatningsbeløpet og fant en enklere løsning: han gifta seg med Karen hvoretter han ble innsatt i embetet kort tid etterpå. Karen var nå blitt for gammel til å få egne barn, men Bjørn hadde døtrene Anne Maria og Maren fra første ekteskap. Det kan vel tenkes at forholdet mellom Bjørn og Karen ikke alltid har vært like enkelt, men de slapp i hvert fall å bekymre seg for det daglige brød. Det er sjelden å se så innholdsrikt bo som ved skiftet etter Bjørn i 1743. Ved skiftet forbeholdt Karen seg retten til å bli boende på Gjerstad så lenge hun levde. Ikke desto mindre var hun allerede i 1745 gift på nytt med Strange Nilsen Muhle fra Gimsøy. Det var samme mann som ble konstituert sorenskriver da Bjørn ble suspendert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Håkon/8:) Mange takk, Håkon ! 'Saken' (innlegg #1) kan dermed 'anses som løst' !'Trekilen' har riktignok 1720 som årstall for giftermålet mellom Bjørn og Karen Barsøe, men dette må altså være minst 6 år for tidlig. Når giftet de seg ?Hadde ikke Bjørn i sitt 1. ekteskap (1713) med Maren Hveding også barna Michel (Todal) Ursin (på Sørvik) (f.1718/1719) og Sara ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar B Benjaminsen

Hei PerHar ikke per dags dato sett orginal kilder som bekrefter at Michel Ursin i Karlsøy var sønn til Bjørn Mikkelsen Ursin, født ca 1719. Det faktum at han ikke nevnes i skiftet i 1743, bekrefter jo i og for seg at han ikke er sorenskriverens sønn.At han nok er i slekt med Ursin slekten tror jeg nok, men trolig som etterkommer av en av prest Michel Bjørnsens brødre eller søstre uten at jeg per i dag har funnet noen kilde som bekrefter dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar B Benjaminsen

Hei PerHar ikke per dags dato sett orginal kilder som bekrefter at Michel Ursin i Karlsøy var sønn til Bjørn Mikkelsen Ursin, født ca 1719. Det faktum at han ikke nevnes i skiftet i 1743, bekrefter jo i og for seg at han ikke er sorenskriverens sønn.At han nok er i slekt med Ursin slekten tror jeg nok, men trolig som etterkommer av en av prest Michel Bjørnsens brødre eller søstre uten at jeg per i dag har funnet noen kilde som bekrefter dette.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Einar B Benjaminsen

Mente selvsagt Trondenes (Sørvik) og ikke Karlsøy....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Egil Hansen

Hei PerJeg kjenner ikke til hvor du har navnet Sara fra. Bjørn Michelsen har en søster Sara Michelsdatter Ursin. Denne er tilsynelatende aldri gift og oppholder seg en stund på Nesna før hun flytter hjem og bor sammen med sine søstre før hun forsvinner (sansynligvis dør) Såvidt vi vet har hun ingen etterkommere.Det er selvsagt mulig at Bjørn Michelsen hadde en datter Sara, men at denne døde tidlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Egil Hansen

Hei PerJeg kjenner ikke til hvor du har navnet Sara fra. Bjørn Michelsen har en søster Sara Michelsdatter Ursin. Denne er tilsynelatende aldri gift og oppholder seg en stund på Nesna før hun flytter hjem og bor sammen med sine søstre før hun forsvinner (sansynligvis dør) Såvidt vi vet har hun ingen etterkommere.Det er selvsagt mulig at Bjørn Michelsen hadde en datter Sara, men at denne døde tidlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg har 'slått fra meg' at det var andre barn her enn Anne Maria (c1715-1764) og Maren (c1716-1740). Pluss ev. Michel Todal Ursin (c1718-1811), selv om han som kjent ikke er nevnt i farens skifte i 1742. Det er kanskje mulig at Michel istedet er sønn av Bjørn's søster Sara ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Egil Hansen

Jeg er stadig på utkikk etter Sara. Jeg skjønner ikke hvor Todal kommer inn. Jeg finner ikke noe sted at Michel Ursin bruker dette navnet, men alle barna blir oppkalt med dette navnet.Sara Ursin oppholder seg en stund på Nesna - dette vet vi fordi hun er dåpsvitne der. Hun flytter så tilbake igjen til Buksnes og bor sammen med søstrene sine som da er enker. Så 'forsvinner' Sara.Todal er jo ett navn fra Nesna/Rødøy, men det finnes ingen 'ledige' Todal som ikke er gift når Sara er der. Det finnes heller ikke noe som tyder på at hun får en sønn der.En annen ting er jo at det er merkelig at Michel skulle bruker Ursin etternavnet når han egentlig heter Todal? Jeg tenkte litt på om kanskje han var resultat av ett utenomekteskapelig forhold, men han blir veldig godt gift så det virker merkelig.Jeg tror vi må finne Michel sin far ett helt annet sted i Ursin-familien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Hva er det som får deg til å si så bastant at 'han egentlig heter Todal' ? Det er jo slett ikke uvanlig på denne tiden at man entena) bruker morens navn som mellomnavn, ellerb) får en fadders navn som mellomnavn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hans Egil Hansen

Det hørtes kanskje mer bastant ut en det som var meningen.Jeg sjekket dette en gang, jeg mente vi fant Todal som mellomnavn på ungene, men der husket jeg feil. Så da vet jeg ikke hvor Todal kommer inn.Slik jeg ser det så brukte mana) morens slektsnavn som etternavn - hvis ikke far hadde noe slektslektsnavn. Eller de brukte begge og da morens først også farnesb) en fadders navn som etternavn. Dette har jeg ikke funnet noe sted i min slekt. Jeg har funnet at fattige familier oppkalte etter velstående familier i nærheten, men det gjelder ikke denne familien.Jeg tviler sterkt på om vi noen gang kommer til å finne Michel Ursin sine foreldre - hvis vi ikke har oversett noe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Igjen: Er det HELT UTELUKKET han han er sønn av sorenskriver Bjørn Michelsen Ursin (1681-1742), selv om han ikke er nevnt i skiftet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heii Buksnesboken under omtalen av Peder Bjørnsen Ursin g. m. Elisabeth NN skal etter det som står s. 299 i Buksnes bygdebok B. II han være far til en som var lensmann i Trondenes og en som var Fogd i Senjen.Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(21:) Peder Bjørnsen Ursin og Elisabeth sin sønn Michael Pedersen Ursin (1700-1748) (døpt i Maribo, Lolland, 7 Apr 1700) var fogd i Senja, så dermed er 'Michel'-navnet 'opptatt', og lensmannen i Trondenes må hete noe annet ...Peder flyttet til Lolland fra Hol, Buksnes rundt 1700.Finnes det kanskje en 'Bjørn Pedersen Ursin' (f. rundt 1700 ?) som ble lensmann i Trondenes ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.