Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#74808] Jernverksslekten Henning

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg starter en ny tråd med utgangspunkt i denne:[url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=27884&sok=&nr=1&antinnlegg=89&startnr=&antall=&spraak=n#anker>LenkeÅrsaken er at det ved skiftet etter kleinsmed Jan Giertsen ved Egelands verk i Søndeled 12/12 1758 er oppgitt et slektsnavn, som muligens kan bidra til å klargjøre opphavet. Han er der kalt Jaen Giertsøn Henning. Han var bror til min ane Søren Giertsen, som var masmester ved Egelands verk. Det hadde også faren, Giert Jansen, vært.Så oppdaget jeg nettopp denne interessante artikkelen av Lisbeth Akerholt, som omtaler en jernverksslekt Henning med tilknytning til Sverige og Vallonia:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Se først og fremst innlegg 89 i den tillenkede tråden.Når det gjelder den artikkelen det er lenket til, er tittelen 'Smedslekten Boveng i Norge og Sverige', og sidetallet i DIS-Vestfolds skrift er 144.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I den omtalte artikkelen nevnes bl.a. tre brødre: Pierre Jeanson Henning, Sten (Etienne) Henning (1610-1677, masmester ved Fritzøe verk) og Johan Henning.Sistnevnte vil her være særlig interessant. Alternative navneformer for Johan vil være Jan, Jaen, Jean. Masmester Giert Jansen (Jaensen) kom antakelig til Egelands verk rundt 1720. Han overtok da masmesterfunksjonen etter Peter Hansen Gasmann, som flyttet til Fossum verk. Siden Jan Giertsen kalles Henning ved skiftet i 1758, er det jo sannsynlig at faren har hett Giert Jansen Henning, og at han har vært sønn til en Jan Henning.Er det noen her i forumet som har flere opplysninger om den Johan/Jan Henning som var bror til masmester Sten/Etienne Henning ved Fritzøe verk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lenke til Henning-debatten i Anbytarforum:Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det skal være bevart et skifte etter Steen Henning, som døde på Tveitane i Brunlanes i 1677. Er det noen her i forumet som har sett dette skiftet - og/eller som kjenner navnene på hans (etter sigende) 8 barn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I Bjørn S. Bjørnstads hovedoppgave 'Grevskapet Laurvigen. Arbeiderne ved Fritsø Jernverk 1701-1745' (UiO 1977) omtales et par karer som vel må ha vært Steen Hennings sønner: Peder Steensen og Niels Steensen. Den førstnevnte ser ut til å ha overtatt som masmester etter Steen Henning, men 'forsvinner' rundt 1694. Niels Steensen er nevnt som former ved verket i 1686 og 1693, men blir sistnevnte år forflyttet til (Brunla)næs, der han blir forfremmet til masmester. Den funksjonen kan han ikke ha innehatt lengre enn til 1699, for det året blir masovnen på Brunlanes nedblåst.Ingen av Steensen-brødrene er nevnt i den første arbeideroversikten Bjørnstad har tatt med i hovedoppgaven (perioden november 1700 - august 1702). Kanskje var de begge da døde. Jeg registrerer imidlertid en Jan Pettersen som hytteknekt ved Fritzøe masovn i oversikten - og drister meg til å spørre: Kan han ha vært Peder/Petter Steensens sønn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan jo også ta med noen interessante navn fra en annen hovedoppgave - om et annet jernverk: 'Hassel Jernverk 1649-ca. 1809 av Ole Jan Berg (UiO 1977). Der omtales nemlig en Steen Johansen som masmester fra 1649 og noen år framover. Et par masovnsarbeidere/formere ser ut til å ha vært hans sønner: Johan Steensen og Claus Steensen. La meg da gjenta at navneformen Johan ofte alternerer med formen Jan/Jahn/Jaen.Steen (Etienne) Henning ved Fritzøe verk hadde, som vi så, patronymet Jaensen. Kan det tenkes at det var samme karen som først var masmester på Hassel verk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nå fant jeg følgende barneflokk - alle med Sten Henning som oppgitt far - i FS-IGI (vel å merke uten at noen kildereferanse):1. ANNE STENSDATTER - International Genealogical Index Gender: Female Birth: About 1650 Of, Brunlanes, Vestfold, Norway 2. KATARINA STENSDATTER - International Genealogical Index Gender: Female Birth: About 1648 Of, Brunlanes, Vestfold, Norway 3. MAREN STENSDATTER - International Genealogical Index Gender: Female Birth: About 1644 Of, Brunlanes, Vestfold, Norway 4. KLAUS STENSSON - International Genealogical Index Gender: Male Birth: About 1636 Of, Brunlanes, Vestfold, Norway 5. NILS STENSSON - International Genealogical Index Gender: Male Birth: About 1642 Of, Brunlanes, Vestfold, Norway 6. PER STENSSON - International Genealogical Index Gender: Male Birth: About 1640 Tveitane, Brunlanes, Vestfold, Norway 7. JOHAN STENSSON - International Genealogical Index Gender: Male Birth: About 1638 Of, Brunlanes, Vestfold, Norway 8. LISBETH STENSDATTER - International Genealogical Index Gender: Female Birth: About 1646 Of, Brunlanes, Vestfold, Norway

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Av disse barna kan vi vel slå fst med relativt stor sikkerhet at Per Stensson må være identisk med masmester ved Fritzøe, Peder Steensen - og at Nils må være han som først var former ved Fritzøe, deretter masmester ved Brunlanes-verket.Maren ble gift med hammermester ved Hagenes verk, Johan Michelsøn Boveng.Ellers er det vel trolig at Klaus og Johan må være de to karene som er nevnt som formerdrenger ved Hassel verk i slutten av 1650-årene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Og da passer selvfølgelig Johan Stensen (Henning) godt til å være farfaren til Jan Gjertsen Henning som det ble skiftet etter ved Egelands verk i 1758.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det gjør han. Så får vi se om det lar seg gjøre å oppspore mer informasjon om hans liv og levnet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Fra www.theie.net (Larvik skifteprotokoll):Tveitene i Tanum i Brunlanes 8.6., 9.6.1677 Sk.pr. 2, Fol. 5b Marsmester Stehn Henning død. Barn: 1. Claus Steensen former. 2. Johan Steensen marsmester. 3. Peder Steensen marsmester. 4. Niels Steensen. 5. Maren (g. Johan Michelsen Hammersmed). 6. Lisbet (g. Anders Engelhard bergskriver ved Grøtseth(??). 7. Catharina, død, g.1. Børre Schredder, død, g.2. Gunder Ellingsen ved Schodselven, død. a) Peder Børresen. b) Inger Børresdtr. c) Johanne Børresdtr. d) Søfren Gundersen. Til Deling: 107 rd.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Johan Steensen må være død før november 1692, for ved skiftet etter Johan Michelsen Boveng 3/11 det året, er ikke Johan nevnt blant søsknene til Johan Bovengs første hustru, Maren Steensdtr.:”Boevin” 3.11.1692 Sk.pr. 4, Fol. 78b Johan Michelsen Boevin død, mester, hammersmed, g.1. Maren Steensd., død, 2. Karen Kieldsd., gjenl. Se Hagenes Hammer, Hedrum. (Hjelpekort også på Langestrand). Fra Hagenes Hammer: (Skiftet fortsetter på Langestrand (Larvik) 8.6.1694) (Enken var flyttet dit) Barn: 1. Michel Jaensøn, hammersmed ved Vestfossen Jernverk. 2. Morten Jaensøn, boende ved Vestfossen. 3. Tomas Jaensøn, forrige hammersmedsvenn her ved verket. 4. Jan Jansøn, forvist av landet, vites ei hvor, ca 20 år. 5. Niels Jaensøn, ca 14 år (i 1692?). 6. (Marie) Johanne Jansd., g. Hans Friderichsen, boende på Såsen, Eiker. 7. Anne Jansd., g. Jørgen Nielsen ”Smid” på Kongsberg. (understr. = neste ektesk., min anm). 8. Kield Jansøn, 2 år – Død i mai 1693. 9. Maren Jansd., ¼ år. Første hustrus søsken: Niels Steensøn, former ved Fritsø Jernverk. Peder Steensøn, masmester ved Fritzø Jernverk, og vel også Elisabet Steensd., og Catrine Steensd. (Dennes døtre Inger og Johanne Børgesd.)(KILDE: www.theie.net)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Legg merke til at Johan Steensen i skiftet en gang også er skrevet som Jan Steensen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Hauger

Her er en 'M. Steen Masmester' i manntallet fra 1665: Lenke (nr. 3).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Han er også nevnt et annet sted i manntallet (er da to år eldre) - sammen med den 11 år gamle sønnen Niels Steensen: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Og her er vel Niels og Peder Steenssønnner i 1701: LenkeDet går litt i hytt og pine med aldersangivelsene i disse gamle kildene, men det er jo ikke så unormalt. Nils er da former på Eidsfoss, ser det ut til. Jeg stusser imidlertid litt på navnet 'Schadis verck', der Peder er plassert som masmester...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, den lenken sto selvsagt ikke 'stille', så her har jeg klippet og limt litt: 2582 Søndre Hielten Tannum 2582 Niels Steenssen 47 Opsiddere Former ved Eidsfaas2706 Tvetten Tannum 2706 Peder Steenssen 62 Opsiddere Masmester ved Schadis verck

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ja, den lenken sto selvsagt ikke 'stille', så her har jeg klippet og limt litt: 2582 Søndre Hielten Tannum 2582 Niels Steenssen 47 Opsiddere Former ved Eidsfaas2706 Tvetten Tannum 2706 Peder Steenssen 62 Opsiddere Masmester ved Schadis verck

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Ifølge en muntlig (?) overlevering skal Etienne Henin (Steen Henning) i 1642 ha vært innom Moss verk i forbindelse med støping av kanonkuler. Han skal i den sammenheng ha sendt et brev til sin bror.Flere sekundærkilder nevner denne tildragelsen, men den skal visstnok ikke være kildebelagt i samtidig, skriftlig form.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tildragelsen i Moss er nevnt bl.a. her: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Samme hendelse omtalt her - tilsynelatende med mer 'kjøtt på beina':'I 1642 rømte en til Sverige innvandret valloner, Etienne Henin, til nettopp Moss. Han skrev fra Moss et brev på fransk til sin bror, som ble beslaglagt og fremdeles oppbevares i Bergskollegiets arkiv. Ifølge dette brevet var Etienne kommet til Moss for å lage ”kanoner og kuler”, og han oppfordrer flere av sine (navngitte) landsmenn til å komme etter, og lover dem samtidig gode betingelser som hammersmeder og kanonstøpere (Kilbom 1958: 274-5)'.Kilde: Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Hunskaar

Oddbjørn (14): At Johan Steensen ikke er nevnt i skiftet i 1692, trenger ikke bety at han var død. Mari Stensdatter hadde jo barn, så hennes søsken arvet ikke.Når Nils og Peder Stenssønner nevnes, var det fordi de ble oppnevnt som verger. Og Elisabet og Katrine Stensdøtre er nevnt fordi de hadde krav på boet. Dette forhindrer naturligvis ikke at det var flere Stenssønner og -døtre i live. (Skiftet: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25449/78)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det har du selvsagt rett i. Jeg var nok litt kjapp til å trekke konklusjoner der. Takk skal du ha.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.