Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#74939] Peder Peders. Sønderborg f ca 1659 og Peder Jens. Smith f ca 1670, halvbrødre?

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Jørgen Philipsen og Peder Jensen Smith var altså formyndere for Peder Pedersen Sønderborgs barn;Her er essensen av det som står i NST 17 fra 1960:På s. 275 står det at det er feil at Peter Henriksen Arentz' datter Riborg ble gift 1) med forvalter Jens Hansen Smith på Halsnøy, fordi det ikke var noen forvalter ved det navn på Halsnøy på den tid.Her er s. 276 skannet:'Det fremgår nemlig av stiftamtskriver Wilh. Hansens kassemangelsak 1730-41 (Riksarkivet), at forvalteren på Halsnøy 1714-19 het Peder Jensen Smith som døde 27/6 1719, skifte sluttet 30/8 1720. Han nevnes for øvrig allerede i 1702 som sr. Johan Frimands fogd på Halsnøy Kloster (Bergens Tb., 3 bd., 268). Hans bo ble registrert og forseglet, da stiftamtskriver Svanenhielm anga at P. J: Smith skulle restere 5722 rdl. på forpaktningsavgifter. Det ble i den anledning nedsatt en kommisjon (A. Undall og N. Bagge) hvis dom ble avsagt 23/2 1726. Enken Riborg Petersdatter og hennes nåværende mann løytnant Orning ble dømt til å betale 2555 rdl. 4 ort og 3 sk. renter. Kunne ikke de betale, skulle kausjonistene eller disses arvinger betale. Kausjonistene for de 6 års forpaktninger 1714-20 var: Hr. Peder Henriksens enke Sara, altså svigermoren, sorenskriveren Jørgen Philipsen Smith og Jacob Jensen Brose (dat. 13/8 1714). Om Jørgen Ph. Smith se Norsk Slektshistorisk Tidsskrift I, s. 392 f. Hans Jørgensen Smith, g. m. Karen Riisbrich, Peder Jensen Smith og Jørgen Ph. Smith hørte visstnok til samme slekt, men sammen- hengen er vanskelig å finne. Hans Jørgensen Smiths sønn Volkvart Smith, pers. kapellan på Stord, kalles fetter av sorenskriver Jørgen Ph. Smith, og forvalter Peder J. Smith var lagverge for hr. Volkvarts enke Maren Skaktavl Hougs. Av forvalter Peder Jensen Smiths og Riborg Petersdatters barn ble Sara, f. ca. 1705, død 1786, gift med løytnant Wilken Hjermand, Dale, Sunnfjord, og Jens Pedersen, sersjant, bosatt på Gjerde i Etne, skifte 6/12 1783. Gift med Anna Svendsdatter. Av deres barn var Peder Jensen gjestgiver på Sunnmøre og Riborg Jensdatter gift med proprietær Christen Krog, Dale, Sunnfjord. Riborg Petersdatters 2. mann, løytnant Orning, må være den Wilhelm Orning som iflg. Olai Ovenstads Militærbiografier var premierløytnant ved Skånevigske kompani fra 1721 til han i 1734 tok avskjed. Men da både kirkebøker og skifteprotokoller mangler, kan nærmere opplysninger ikke skaffes. Barn kjennes ikke av dette ekteskap.Claus Nitter, Bergen.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Hatvik

Det _kan vera_ slik, eit forslag til samanhengen mellom Smith og Sønderborg følgjer då herFedrene til Hans Jørgenson og Jørgen Phillipson Smith/Smidt er heilbrødre, og far til Peder Jensson (altså ein Jens Smith) er halvbroren deira - med samme far men ei anna mor. Denne mora er då òg mor til Peder Sønderborg d.a.e; som då sjølvsagt har ein Sønderborg til far, sjå nedanføre:Smidt/Smith: -------------------------------------Sønderborg:1) Jørgen ---- Phillip ------- Jens ------- Peder ↓ ↓ ↓ ↓2) Hans ----- Jørgen ------- Peder ------- Peder på Lysekloster ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓3) Volkvart ----- ? ----- ? -------- Peder, Niels, Jens, Samuel, Jacob Etter mi meining indikerar namna på fleire av borna til forvaltar Peder Pederson Sønderborg (dvs. Peder Pederson d.e.) slektskap med Smidt/Smith - slekta.Med tanke på at Peder Jensson Smidt hadde vore tenar hos baronen i Rosendal, og seinare forvaltar på Halsenøy Klostergods, så vil eg berre kjapt visa til at Jens Pederson Sønderborg var handelsmann- og gjestgjevar på handelstaden Kvalesund i Os nokre år på 1730-tallet. Kvalesund/Qvalesund var Rosendals-gods og tilhøyrde baroniet helt fram til 1931.Dette KAN sjølvsagt vera heilt tilfeldig, men det trur eg ikkje -.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

her er det Christian Arentz har notert om Peder Jensen Smith:'Nevnt i 1702 som sr. Johan Frimands fogd på Halsnøy Kloster. (Bergens Tingbøker, 3 bd., 268). Den første som er nevnt som konstituert fogd etter Søren Glad som ble suspendert i 1709, var Peder Jensen Smith (Smidt) fra 8. sept. 1711 til før 27. jan. 1712 da etterfølgeren Daniel Raunsberg ble utnevnt. Peder skrev under på fogderegnskapet 23. juni 1712. I den senere oppsatte ekstrakten over dette er han nevnt 'forrige const. foged, den afgangne Peder Jensen Smidt'. Kjøpte gården Botnen (Baalden, Botten) i Nordalen, Tysnes av svigerfaren Peter Henrikssøn Arentz på beg. av 1700-tallet, men solgte den videre 1712 til stiftsamtskriveren i Bergen, Søren Seehusen. Bodde i Bergen. Skifte sluttet 30. aug. 1720. Hans bo ble registrert og forseglet, da stiftamtskriver Svanenhielm anga at Peder Jensen Smith Smith skulle restere 5722 rdl på forpaktningsavgifter. Det ble i den anledning nedsatt en kommisjon (A. Undall og N. Bagge) hvis dom ble avsagt 23. feb. 1726. Enken Riborg Petersdatter og hennes daværende mann løytnant Orning ble dømt til å betale 2555 rdl. 4 ort og 3 sk. renter. Kunne ikke de betale, skulle kausjonistene eller disses arvinger betale. Kausjonistene for de 6 års forpaktninger 1714-20 var: Hr. Peder Henriksens enke Sara, altså svigermoren, sorenskriveren Jørgen Philipsen Smith (vicesorenskriver i Ryfylke 1680, 1687) og Jacob Jensen Brose (dat. 13. aug. 1714). Om Jørgen Philipsen Smith (sønn av Stavangers postmester 1655-ca.1660 Philip Jørgensen Smith) se NST I, s. 392 f, og NST XVI, s. 181.Peder Jensen Smith var lagverge for enken Maren Skaktavl Hougs etter pers.kap. på Stord Volkvarts Hanssøn Smith (sønn av fogd Hans Jørgensen Smith) som var fetter av sorenskriver Jørgen Philipsen Smith.Peder Jensen Smith hørte visstnok til samme slekt som Jørgen Philipsen Smith og dennes farbror Hans Jørgensen Smith g.m. Karen Riisbrich, men sammenhengen er vanskelig og finne.Det fremgår av stiftamtskriver Wilh. Hansens kassemangelsak 1730-41 (Riksarkivet) at forvalteren på Halsnøy 1714-19 het Peder Jensen Smith som døde 27. juni 1719, skifte sluttet 30. aug. 1720.Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd. 16 (1957) s. 181-82, og 17 (1959-60) s. 275-76.'

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Wasbø

SLEKTEN SMITH – notater av Tormod Wasbø 1. Jørgen Smith, f. i ???. Han giftet seg med ukjent. Barn: 2. i Philip Jørgensen Smith. 3. ii Hans Jørgensen Smith. iii Maria Jørgensd. Smith. Hun giftet seg med (1) Thomas Nilsson Middelstrom, d. 1686 i Nordfjord. Hun giftet seg med (2) Thomas Hansson Tørning, d. 1701 i Nordfjord. Hun giftet seg med (3) Michael Lauritsson Mørch, d. 1703 i Nordfjord. Hun giftet seg med (4) Rasmus Povelson Glad, d. 1733 i Nordfjord. Maria døde 1721 i Nordfjordeid, gravlagt 1721 i Eid kirke.2. Generasjon2. Philip Jørgensen Smith, f. i ?. Han giftet seg med Margrethe Carstensd. Lütke, f. i Stavanger, d. i Stavanger. Philip døde før 1682 i Stavanger. Han var organist og postmester i Stavanger. Barn: 4. i Jørgen Philipsen Smith f. ca 1659.3. Hans Jørgensen Smith. Han giftet seg med (1) Barbra Carlsd., d. sk.07.06 1673 i Nordfjord. Han giftet seg med (2) Karen Volquartsd. Riisbricht, gift 1674/75, f. 1654 i Bergen?, d. i Bergen?. Hans døde i Bergen. Han var fogd i Nordfjord. Barn: 5. i Jørgen Hansen Smith f. 1675. 6. ii Volquart Hansen Smith. iii Hans Hansen Smith, f. i Nordfjord?.3. Generasjon4. Jørgen Philipsen Smith, f. ca 1659 i Stavanger. Han giftet seg med Sissel Michelsd. Alant, f. i Sjernarøy?, d. i Sjernarøy. Jørgen døde 1721 i Næsheim i Sjernarøy. Han var sortenskriver i Ryfylke. Barn: i Michel Jørgensen Smith, f. 1686 i Sjernarøy?. Han giftet seg med Ellen Sophie Hjelm. 7. ii Philip Jørgensen Smith f. 1688. iii Hans Jørgensen Smith, f. 1690 i Sjernarøy. iv Otto Jørgensen Smith, f. 1692 i Sjernarøy?. v Anne Margrethe Jørgensd. Smith, f. 1694 i Sjernarøy?, d. 1752. vi Karen Jørgensd. Smith, f. i Sjernarøy?. vii Maren Jørgensd. Smith, f. ca 1694 i Sjernarøy.5. Jørgen Hansen Smith, f. 1675 i Nordfjord?. Han giftet seg med Catherina Elisabeth Gillemandsd. Etters, d. 1750 i Bergen, gravlagt 3 Feb 1750 i Nykirken. Jørgen døde 1730 i Møgster i Austevoll, Sunnhordland, gravlagt i sk.09.05 1731. Barn: 8. i Hans Jørgensen Smith f. 1699. ii Volquart (Falquor)Jørgensen Smith, f. i Austevoll, d. 1736 i Bergen, gravlagt 6 Jul 1736 i Bergen DK. iii Jørgen Jørgensen Smith, d. 1725 i Bergen, gravlagt 25 Jun 1725 i Bergen DK. 9. iv Otto Friedrich Jørgensen Smith. 10. v Mette Catharina Jørgensd. Smith. vi Catherina Elisabeth Jørgensd. Smith. vii Karen Jørgensd. Smith, d. 1739 i Bergen, gravlagt 16 May 1739 i Bergen DK.6. Volquart Hansen Smith, f. i Nordfjord?. Han giftet seg med Marie Skaktavl Hougs, f. 1692-94 i Stord, (datter av sokneprest Jonas Olsen Haugs og Marie Benedicte Didriksd Muus) d. 1743 i Stord. Volquart døde 1717 i Vatne på Stord, gravlagt i sk.26.05 1717. Han var kapellan på Stord. Barn: i Susanne Smith, f. 1713 i Stord. Hun giftet seg med Mikkel Knutson Gram. Susanne døde 1755 i Vatna på Stord. ii Johanne Cathrine Smith, f. 1714 i Stord. iii Helene Marie Smith, f. 1716 i Stord.4. Generasjon7. Philip Jørgensen Smith, f. 1688 i Sjernarøy?. Han giftet seg med Susanna Jensd., (datter av Jens Justasen og Karen Nielsd. Langestrand i Larvik). Bonde på Sjernarøy, kjent som ’bondeopprøreren’. Barn: i Karen Philipsd. Smith, f. 1725 i Sjernarøy. 11. ii Jens Philipsen Smith f. 1728. iii Sissel Philipsd. Smith, f. i Sjernarøy. iv Karen (Kari) Philipsd. Smith, f. i Sjernarøy. v Christine Philipsd. Smith, f. 1730 i Sjernarøy.8. Hans Jørgensen Smith, f. 1699 i Austevoll. Han giftet seg med Birte Jeraldsd.. Hans døde 1732 i Austevoll. Barn: i Jørgen Hansen Smith, f. 1733 i Møgster.9. Otto Friedrich Jørgensen Smith. Han giftet seg med Elisabeth Temper, gift 20 Sep 1741 i Bergen, f. ca1707 i Bergen, d. 1785: 78 år i Bergen, gravlagt 8 Apr 1785 i Bergen. Barn: i Jørgen (Ottosen) Smith, f. 1741 i Bergen. ii Anna Magdalena Smith, f. 1744 i Bergen. 12. iii Andreas (Ottosen) Smith f. 1746.10. Mette Catharina Jørgensd. Smith. Hun giftet seg med Ole Larsen, gift 17 Feb 1737 i Bergen Domkirke. Barn: i Catharine Elisabeth Olsd, f. 1737 i Bergen. ii Martha Maria Olsd, f. 1739 i Bergen.5. Generasjon11. Jens Philipsen Smith, f. 1728. Han giftet seg med ukjent. Barn: i Philip Jensen Smith.12. Andreas (Ottosen) Smith, f. 1746 i Bergen. Han giftet seg med Gunhild Gurine Johannesd Dal, gift 14 Dec 1794 i Domkirken Bergen, f. ca 1760, d. 1800 i Bergen, gravlagt 15 Dec 1800 i St.Jørgen 40 år. Andreas døde 1805 i Bergen, gravlagt 19 Apr 1805 i SJ 57 år 'ombragt sig'. Barn: i Otto Jørgensen Smith, f. 16 Nov 1795 i Bergen. ii Jørgen Temper Smith, f. 1798 i Bergen. iii Anna Helene Smith, f. 23 Sep 1800 i Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Wasbø

SLEKTEN SMITH – notater av Tormod Wasbø 1. Jørgen Smith, f. i ???. Han giftet seg med ukjent. Barn: 2. i Philip Jørgensen Smith. 3. ii Hans Jørgensen Smith. iii Maria Jørgensd. Smith. Hun giftet seg med (1) Thomas Nilsson Middelstrom, d. 1686 i Nordfjord. Hun giftet seg med (2) Thomas Hansson Tørning, d. 1701 i Nordfjord. Hun giftet seg med (3) Michael Lauritsson Mørch, d. 1703 i Nordfjord. Hun giftet seg med (4) Rasmus Povelson Glad, d. 1733 i Nordfjord. Maria døde 1721 i Nordfjordeid, gravlagt 1721 i Eid kirke.2. Generasjon2. Philip Jørgensen Smith, f. i ?. Han giftet seg med Margrethe Carstensd. Lütke, f. i Stavanger, d. i Stavanger. Philip døde før 1682 i Stavanger. Han var organist og postmester i Stavanger. Barn: 4. i Jørgen Philipsen Smith f. ca 1659.3. Hans Jørgensen Smith. Han giftet seg med (1) Barbra Carlsd., d. sk.07.06 1673 i Nordfjord. Han giftet seg med (2) Karen Volquartsd. Riisbricht, gift 1674/75, f. 1654 i Bergen?, d. i Bergen?. Hans døde i Bergen. Han var fogd i Nordfjord. Barn: 5. i Jørgen Hansen Smith f. 1675. 6. ii Volquart Hansen Smith. iii Hans Hansen Smith, f. i Nordfjord?.3. Generasjon4. Jørgen Philipsen Smith, f. ca 1659 i Stavanger. Han giftet seg med Sissel Michelsd. Alant, f. i Sjernarøy?, d. i Sjernarøy. Jørgen døde 1721 i Næsheim i Sjernarøy. Han var sortenskriver i Ryfylke. Barn: i Michel Jørgensen Smith, f. 1686 i Sjernarøy?. Han giftet seg med Ellen Sophie Hjelm. 7. ii Philip Jørgensen Smith f. 1688. iii Hans Jørgensen Smith, f. 1690 i Sjernarøy. iv Otto Jørgensen Smith, f. 1692 i Sjernarøy?. v Anne Margrethe Jørgensd. Smith, f. 1694 i Sjernarøy?, d. 1752. vi Karen Jørgensd. Smith, f. i Sjernarøy?. vii Maren Jørgensd. Smith, f. ca 1694 i Sjernarøy.5. Jørgen Hansen Smith, f. 1675 i Nordfjord?. Han giftet seg med Catherina Elisabeth Gillemandsd. Etters, d. 1750 i Bergen, gravlagt 3 Feb 1750 i Nykirken. Jørgen døde 1730 i Møgster i Austevoll, Sunnhordland, gravlagt i sk.09.05 1731. Barn: 8. i Hans Jørgensen Smith f. 1699. ii Volquart (Falquor)Jørgensen Smith, f. i Austevoll, d. 1736 i Bergen, gravlagt 6 Jul 1736 i Bergen DK. iii Jørgen Jørgensen Smith, d. 1725 i Bergen, gravlagt 25 Jun 1725 i Bergen DK. 9. iv Otto Friedrich Jørgensen Smith. 10. v Mette Catharina Jørgensd. Smith. vi Catherina Elisabeth Jørgensd. Smith. vii Karen Jørgensd. Smith, d. 1739 i Bergen, gravlagt 16 May 1739 i Bergen DK.6. Volquart Hansen Smith, f. i Nordfjord?. Han giftet seg med Marie Skaktavl Hougs, f. 1692-94 i Stord, (datter av sokneprest Jonas Olsen Haugs og Marie Benedicte Didriksd Muus) d. 1743 i Stord. Volquart døde 1717 i Vatne på Stord, gravlagt i sk.26.05 1717. Han var kapellan på Stord. Barn: i Susanne Smith, f. 1713 i Stord. Hun giftet seg med Mikkel Knutson Gram. Susanne døde 1755 i Vatna på Stord. ii Johanne Cathrine Smith, f. 1714 i Stord. iii Helene Marie Smith, f. 1716 i Stord.4. Generasjon7. Philip Jørgensen Smith, f. 1688 i Sjernarøy?. Han giftet seg med Susanna Jensd., (datter av Jens Justasen og Karen Nielsd. Langestrand i Larvik). Bonde på Sjernarøy, kjent som ’bondeopprøreren’. Barn: i Karen Philipsd. Smith, f. 1725 i Sjernarøy. 11. ii Jens Philipsen Smith f. 1728. iii Sissel Philipsd. Smith, f. i Sjernarøy. iv Karen (Kari) Philipsd. Smith, f. i Sjernarøy. v Christine Philipsd. Smith, f. 1730 i Sjernarøy.8. Hans Jørgensen Smith, f. 1699 i Austevoll. Han giftet seg med Birte Jeraldsd.. Hans døde 1732 i Austevoll. Barn: i Jørgen Hansen Smith, f. 1733 i Møgster.9. Otto Friedrich Jørgensen Smith. Han giftet seg med Elisabeth Temper, gift 20 Sep 1741 i Bergen, f. ca1707 i Bergen, d. 1785: 78 år i Bergen, gravlagt 8 Apr 1785 i Bergen. Barn: i Jørgen (Ottosen) Smith, f. 1741 i Bergen. ii Anna Magdalena Smith, f. 1744 i Bergen. 12. iii Andreas (Ottosen) Smith f. 1746.10. Mette Catharina Jørgensd. Smith. Hun giftet seg med Ole Larsen, gift 17 Feb 1737 i Bergen Domkirke. Barn: i Catharine Elisabeth Olsd, f. 1737 i Bergen. ii Martha Maria Olsd, f. 1739 i Bergen.5. Generasjon11. Jens Philipsen Smith, f. 1728. Han giftet seg med ukjent. Barn: i Philip Jensen Smith.12. Andreas (Ottosen) Smith, f. 1746 i Bergen. Han giftet seg med Gunhild Gurine Johannesd Dal, gift 14 Dec 1794 i Domkirken Bergen, f. ca 1760, d. 1800 i Bergen, gravlagt 15 Dec 1800 i St.Jørgen 40 år. Andreas døde 1805 i Bergen, gravlagt 19 Apr 1805 i SJ 57 år 'ombragt sig'. Barn: i Otto Jørgensen Smith, f. 16 Nov 1795 i Bergen. ii Jørgen Temper Smith, f. 1798 i Bergen. iii Anna Helene Smith, f. 23 Sep 1800 i Bergen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann Helle

Hei!Eg kan ikkje bidra med svar på spærsmålet til denne debatten.Men eg har eit spørsmål: Tormod (6) 2. Generasjon.Avsnitt 3. Hans Jørgensen Smith g 2 1674/75 m Karen Volquardsd. Riisbricht f. 1654 i Bg?I debatt 73221 LenkeEtterlyser eg Karen Folquardsdtr. gm Hans Henrichen Krey. I aug. 1690 vart det helde skifte på Bjørka etter Karen Folquardsdtr. Mitt spørsmål vert om dette kan vera same Karen?Mvh Ann

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann Helle

Hei!Tormod (6) gjev ei oversikt over fleire generasjonar Smith, i mi anerekkja har eg:Anders Hansen Schmidt (1742-1803) gm Anna Margrethe Isaksdtr. Krass (eg går ut i frå at dei budde i Stavanger)Eg kjenner til ei datter: Huldeborg Andreasdtr. Sandborg Smith (dåp 10.02.1771 - død 15.05.1847) g 2703.1792 i Stavanger m Hans Christoffer Langballe.Eg har ikkje starta på å leita etter denne greina av familien, no kom Slekten Smith inn i denne debatten, mitt spørsmål er om Andreas Hansen Smith, kan høyta til denne ætt?Glad for svar. Mvh Ann

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tormod Wasbø

Anders Hansen Smidt er sønn av klokker og bedemann Hans Smidt, begr 02.04 1700 gm Anna Augusta Spincke, begr 04.06 1791. Anders gift 01.05 1770 Anna Margaretha Isachsd Krass 1743-1803. Stavanger Borgerbog s 161fBedemannen hadde lært i København i mer enn 5 år. 1803. Han hører ikke til denne Smith-familien.mvh Tormod Wasbø

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ann Helle

Tusen takk til Tormod!Eg har tenkt at eg burde sett meir i Stavanger Borgerbog, men har ikkje kome så langt enno, må koma tilbake til denne greina av familien seinare.Mvh Ann

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Jeg har ikke sett denne debatten før nå, etter 4 måneders herregårds'ferie' her i Danmark.Det er åpenbart at vi nærmer oss noen gjennombrudd m.h.t. flere forhold, ikke minst slektskapet mellom Peder Jensen Smith og Peder Pedersen Sønderborg som åpenbart må være halvbrødre, som angitt i skiftene. Merkelig at dette skiftet så langt jeg kan se ikke har vært kommentert tidligere i slektslitteraturen.Tillater meg og justere litt på din fremstilling, Terje, som beskriver slektskapene godt, dog med en liten unøyaktighet, ref. bl.a. Nermos hjemmeside som korrekt gjengir at Hans Jørgensen selv var den som var halvbror til Philip Jørgensen Smith: Maria Jørgensdatter, Hans Jørgenson Smith og far til Jørgen Phillipson Smith/Smidt er heilsyskjen, og far til Peder Jensson (altså ein Jens Smith) er halvbroren deira - med samme far men ei anna mor. Denne mora er då òg mor til Peder Sønderborg d.e; som då sjølvsagt har ein Sønderborg til far, sjå nedanføre: Smidt/Smith: --------------------------|------------Sønderborg:1) Maria----Hans -------------Phillip ------Jens g.m. NN g.m. Peder d.a.e. ↓ ↓ ↓ ↓2) ----------Volkvart ---------Jørgen ------Peder (Halsnøy)----------Peder d.e. (Lysekloster) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓3) ---------- Michael, Philip---Jens --------Jens-----------------------Hans (død), Peder, Niels, Jens, Samuel, JacobFormynderne til Peder Pedersen Sønderborgs barn blir da: Jørgen Philipsen Smit (sorenskriver i Ryfylke, hans halvbrors fetter), Peder Jensen Smit (hans egen dvs. den afgangne sal. mands halfbroder), Samuel Loss (enkens morbror) , Peder Hansen (enkens broder) og Rasmus Povelsen Glad (halvbrorens fasters mann).Det er også interessant å merke seg at Peder Jensen Smith var den første som er nevnt som konstituert fogd etter Søren Trulsen Glad, en slektning av sistnevnte, som ble suspendert i 1709.Likeledes blir etter dette pers.kap. på Stord Volkvarts Hanssøn Smith en fetter av Peder Jensen Smith som var lagverge for hans hustru (innlegg 4)Opplysningene om Maria Jørgensdatter Smiths fire ekteskap har jeg heller ikke sett tidligere, og da spesielt identiteten til Rasmus Glad.Da gjenstår det vel 'bare' å finne en NN g.m. 1) før ca 1656 Peder (Sønderborg, død e. ca. 1656?) og 2) ca. 1670 m. Jens Jørgensen? Smith. Hennes sønn Peder Jensen Smith på Halsnøy kloster kan følgelig være oppkalt etter hennes første mann, eller en av sine besteforeldre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Bare lurer på en ting, hva er kilden til at Peder Sønderborgs enke ble gift med Jens Smidt ca 1670? Det er altså årstallet jeg lurer på.En Peter (Peder) Sønderborg, mulig Tordsen/Torsen/Thordtsen, ble gift med Anna Hartvigsdatter 3. desember 1654 i Søndeborg kirke. Problemet med å søke etter Peder Sønderborg er at slektsnavnet Sønderborg henspeiler på opphavsstedet i Als, slik at det i KB kun står patronym. Sønderborg-navnet ble nok ikke brukt før han forlot Danmark og reiste til Norge. Smidt er enklere, men har foreløpig ikke funnet noen mulige kandidater til vielse mellom Anna Hartvigsdatter, Peders enke, og Jens Smith i Sønderborg kirke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Hei, Arnfrid,Jeg har tidligere sett antydet i litteraturen at Jens ant. må være f. ca. 1630, mens min kilde for hans giftermål er her: http://nermo.org/slekt/d0054/g0000011.html#I58895.I likhet med det jeg selv har antatt er nok vielsesåret beregnet ut fra en vurdering av deres sønn Peder Jensen Smiths mulige fødselsår (ca. 1670), og dennes hustru Riborgs (28. des. 1671). Men han kanskje ha vært betydelig eldre. Riborg ble forøvrig g. 2. gang med en som ant. var betydelig yngre enn hennes selv (Wilhelm Orning, f. ca. 1692/95).Ellers må vi jo se på oppkalling, og Malene er et sannsynlig fornavn på NN slik Nermo angir det. En annen mulighet er at NN het Anna, ut fra at også dette navnet går igjen i etterslekten som oppkalling etter ikke levende formødre.Forøvrig finnes verken noen Tord eller Hartvig blant etterkommerne.mvh Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hva er kilden til at Smidt skulle være fra Tønder? Kfr Nermo.Jeg har funnet en Smidt-familie i Sønderborg. Der er både Jørgen, Philip, Broder, Samuel, Michael og Jens Smidt. Nå mangler det KB for Lysabild fra 1642-1688, men har funnet mange innførsler fra 1626-1642 som gjelder denne slekten. Får se om jeg kan finne Jens Jørgensens dåp da. Når skal hans søsken være født, og hva heter de? Er det Philip, Hans og Maria nevnt i 6.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Innlegg 14: Nå er vi vel for alvor kommet inn på hypoteser og til dels spekulasjoner, men uten å kunne gi deg konkrete kilder, har jeg altså sett i slektshistoriske publikasjoner at: Jørgen Smith kan ha vært en sønn av en NN Schmidt f. ca. 1550 (Hans ?) (ukjent identitet) og bror av Hans Smed (Smidt, Schmidt) f. ca. 1580, (meget usikre foreldre for begge) som var borger i Tønder, Holstein, g.m. Else Pedersdatter. M.a.o. farbror av Hans Hansen Lilienskiold!Jeg er litt flau over å måtte gi deg dette tilbakespillet uten nærmere kildeanvisninger, men det står faktisk å lese i tidligere litteratur, sannsynligvis NST.mvh Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Innlegg 14: Fint om du kan finne noen av dåpsinnførslene, Arnfrid. Også jeg hadde fra før alle de fire søsknene Jens, Philip, Hans og Maria nevnt i innlegg 6, men ikke alle Marias ektemenn, kun en Rasmus Glad uten patronymikon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

OK, så det er samme slekt som Hansen / Schmidt i Bergen...Fikk forresten ikke kommet oss til Danmark i sommer. Skal du være på Tersløse neste sommer også? Da tenker vi kanskje å reise en tur sørover.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Innlegg 17: Hei igjen, ArnfridDet håper jeg jo du kan få til, ihvertfall neste sommer.Her er god plass til deg og dine og andre fra Bergensdistriktet, og mye spennende og se og også sette seg inn i rundt Holbergs livsløp og kontakter på 1700-tallet.Jeg har fornyet foreviser-avtalen for ett år til, med opsjon også for 2012.Sesongen neste år blir 1. pinsedag 12. juni t.o.m. Mikkelsdag 29. september, litt kortere enn iår. Men man tar gjerne imot besøk her også utenom sesongen, bl.a. kommer det antagelig en busslast (!) med nordmenn hit 12. eller 13. april, rett før påske. Mulig jeg tar en tur hit også da, fra syd-Frankrike for å følge opp.Vårt tema neste sesong blir antakelig Holberg og pedagogikken, om du har noen tips.Godt dette er din tråd, for det er jo litt utenom tema!mvh Christian

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.