Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Alv Edvardsen

[#75165] Nordgården i Gausdal

Recommended Posts

Gjest Alv Edvardsen

Hei. - En Trond skal ha tatt opp Nordgården i Gausdal som skulle ha ligget øde. - Det heter seg 'etter sagnet' at denne Trond skulle ha kommet fra Romsdalen. - Navn på kona mangler. -- Denne Trond fikk en dr., Marit, f. omkr. 1689, d. 1755, som blev g.m. Rasmus Rasmussen fra Aasmundstad i Kvikne, f.c. 1671, d. 1756 og bruker av gården her. --Det jeg lurte på, var om noen hadde funnet noen ytterligere opplysninger om denne Trond og evt, kona ? -- Foreldre til Rasmus er jo kjent. -M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Takk skal du ha, selv om det ikke blev så veldig mye mer. -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ruth Gaustad

Hei. Jeg har i min slektsbok Vis-Knutslekta følgende: Marit Trondsdatter f.1689 Rasmus Rasmussen Aasmundstad f.1671Generasjonen før: Marit Paalsdatter Harildstad f.1638 Rasmus Torgersen Aasmundstad f.1630Generasjonen før: Paal Ivarson Harildstad f.1596 Ingjerd Trondsdatter ValbjørgDa er det en Trond i generasjonen før der igjen, men det blir litt feil, det er jo Rasmus sin slekt. Kan likevel være en slektning av Rasmus som var Marit`s far.Navnet Valbjørg stammer fra Vågå, og de hadde trolig midler der. Har sett at 'rikfolk' eide gårder både her og der, og de flyttet nok på den tiden også.Navnet Trond mener jeg lever i Nordgården fremdeles. Ikke så mye å bli klok av men jeg skal prøve og sjekke litt mer.Mvh.Ruth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei Ruth. - Jo disse ætteleddene du fører opp har jeg det samme. - I tillegg har jeg notert at foreldrene til Rasmus Torgersen var Torger Rasmusen Aasmundstad og Ingrid Johannesdr., ant. søster av Erik Johannesen Kongsli Sygard. --Vedr. Trond som tok opp Nordgården, var det nevnt at han skulle være fra Romsdal. Hvordan det kom seg at han kom dit virket næremst som et sagn. Dette behøvde da ikke å være helt korrekt. - Ettersom dette er såpass tidlig, måtte det vel være en tilfeldighet at noen hadde kommet på sporet av hans opphav. Kanskje ved et skifte eller lign. - Vel, det letes og graves jo nu i gammal slekt på alle bauger og kanter, så man vet jo aldri hva som kunne dukke opp. - Fra før var det jo kjent at han hette Trond. At noen nu hadde funnet ut at han hette Johannesen var jo greit å få med. - M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Bårdslien

Hei Alv.Jeg har en kopi av noe slektsgransker Amund Flutuen (1869-1956) skrev på 1920 tallet om Nordgården. Der står bl.a. 'I 1680 har Peder Jacobsen Onshus overladt gaarden til Synnøv Jonsdtr. og hendes mand Tron Iversen.' Videre står det, 'Tron Iversen og Synnøv Jonsdtr. hadde en eneste datter Marit som blev gift med Rasmus Rasmussen.' Jeg har undersøkt litt i kirkebøkene og fant følgende: Tron Iversen Nordgaarden, død 1721, 76 år. Synnev Olsdtr. Nordgaarden, død 1731, 90 år. Det er ikke rett farnavn på Synnev, men kanskje presten skrev feil i kirkeboka.Håper dette er til hjelp for deg. Mvh Magne Bårdslien

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Vel, her er det åpenbart noe som ikke stemmer. -- For meg ser det ut som om noen enten har blandet sammen to familier eller to generasjoener. --'Min Trond' skulle ha en dr. Marit f.c. 1689, d. 1755, g.m. Rasmus Rasmusen, f.c. 1671, d. 1756. -- Som anført i siste innlegg, skulle denne Synnev Olsdr. Nordgården som døde 1731 være 90 år. - Hun måtte da være f.c. 1641 og kan da neppe ha fått barn i 1689 (?) --Rasmus og Marit skulle ha barna: a) Synnøv, f. 1712, g.m. Ola Iversen Suleng, br. på Nese. -- b) Marit, f. ? -, g.m. Jon Iversen Surenfløt. -- c) Mari, f. 1718, g.m. Gunder Jonsen, Sønstegård. -- d) Ingri, f. 1721, g.m. Erik Asmundsen, br. Nordgården Søndre. -- e) Johannes, f. 1728, g.m. Ragnhild Syversdr., br. Nordgården Nordre. -- Hvor jeg har disse opplysn fra, er jeg usikker på. Kanskje fra boka om Vis Knut ? --Et spørsøå er da om det kan ha vært to brukere her også tidligere ? -- Det bør vel finnes mantall fra 1701 som kan si noe om gården og folket ? --Kanskje kunne en gjennomgang av kirkebøkene si noe om folket her ? - Ser jo at den nu oppgitte alder på Trond, heller ikke stemmer med hva som før var oppgitt. -- Hva med skifter ? -M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Jeg har nu bladd litt i Ættesoga av Engebret Hougen, bind 1. og fant noe om fam. på sidene 145 - 146. - Han avslutter første avsnitt på side 146 med å henvise til Åsmundstadætta. - Nu vet jeg ikke hvor den er å finne, men kan det være at det er noe å finne der ? M.v.h. Alv. -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunvor Sæther Brække
LenkeLegger inn denne lenken som et lite bidrag. Gunvor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Det er riktig som Magne skriver i (6) at Trond IVERSEN Nordgården døde i 1721: LenkeTeksten som Gunvor viser til i (9) sier at Trond JOHANNESEN Nordgården døde i 1727, 76 år gml.Det er ikke funnet noen med dette navn begravet i 1727, men i beg. av januar 1728 begraves Ole Gulbrandsen Nordgården, 42 år.Det er påfallende at begge Trond'ene skulle ha vært 76 år gamle da de døde. Det kan tyde på at Trond egentlig var Trond Iversen, ikke Johannessen.I rulle over ungt mannskap 1693 nevnes tjenestedrengene Iver Madsen 20 år og Iver Iversen 24 år på Nordgården.I rulle 1697 nevnes tj.drengene Iver Madsen f. i Romsdalen, 25 år; Ole Madsen 20 år f. i Romsdalen og Ole Pedersen, husmann, f. i Gausdal, 29 år. Brukerne på Nordgården skal da ha vært Ole og Paul, men ikke sikkert at det er riktig, siden dette var en del av rullene som jeg har sett ellers ofte ikke er ajourført (det var jo ikke disse opplysningene rulleførerne var opptatt av).I rulle 1700 nevnes Ole Espedalen, husmann, f. i Gausdal 32 år (samme som Ole Pedersen i 1697); Morten Jacobsen, tj.dreng, 20 år f. på Fron; Peder Hansen, tj. dreng, 17 år, f. i Gausdal. Brukerne er fortsatt oppgitt å være Ole og Paul.I landkommissariatets jordebok 1661 heter brukerne Ole og Jon. De eide selv og var bygselrådig over hvert sitt.I teksten i (9) heter det at Nordgården var en ødegård da Trond kom dit. ''Nordgarden var den Gongen Øydegard; det var Staur for Dør,' segjer Knut.' (Vis-Knut) Dette høres rart ut, da det var folk der altså i 1661 og fra 1693 og fremover.I note 2 i samme teskst sies det 'I Ministerialbøkom i Gausdal finst Namne 'Tron Nordgaarden' nemnt fyrste Gongen i Aare 1688, daa Dotter hans vart kristna. Han var daa 38 Aar gamall. Men Skattebøkane viser at det endaa gjekk vel so 20 Aar, fyrr han vart Sjølvmann i Nordgardem.'Har det eksistert en kirkebok for Gausdal før 1693 ennå i 1898?Så står det: 'I 1694 og 1701 eig 'Paul' Garden aaleine. I 1711 er han avløyst av Rasmus. Etter honom kjem 'Tron'.'Her må det jo helt åpenbart være noe som ikke stemmer? Det virker som om det er en klar uoverensstemmelse mellom den muntlige overleveringen og de bevarte kildene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei og takk til dere. -Vel, hva som fremkommer 'på folkemunne' kan jo være litt av hvert og behøver ikke å være korrekt. - Dersom jeg har regnet riktig måtte dette som var opptegnet etter 'Vis Knut' være fire generasoner tidligere. - Hvor mange klarer i dag, uten videre å redegjøre for sine olde og tippolde foreldre ? --Vedr. lenken til kirkeboken i siste innlegg, får jeg vel si, uten å fornærme noen, at dette kunne gi rom for tolking. --Svein Arnolf henviser i site innlegg til div. ruller. -- Det skulle vel finnes et skattemanntall også fra 1701 ? - Kanskje dette også kunne vise hvem som var hovedbruker og hvem som evt. var husmann ? -Nu vel; Det kunne vært greit å få orden på dette og er takknemlig for ytterligere innspill. -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Manntallet 1701 er tapt for hele Østlandet, bortsett fra Enebakk på Romerike.Når det gjelder tolkningen av farsnavnet i lenken (10), vil man i kolonnen ved siden av til høyre litt lenger ned på siden også finne en som het Johansen eller Johannessen (etter hukommelsen). Slik det skrives der, avviker det meget fra slik farsnavnet til Trond Nordgården skrives (Iversen).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei igjen. -- O.k. Jeg ser at forbokstaven i etternavnet til Trond ligner veldig på forbokstaven til Ingebor på samme side. --Synd dette med skattelistene. - Finnes det da andre muligheter som ikke er undersøkt ? - Skifter ? -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei igjen. -- Jeg tenkte på disse drengene som er nevnt i innl. 10, Iver og Ole Madssønner fra Romsdalen og skulle være her i 1697. - Disse er vel da sannynlig slektninger av Trond, - dersom man formoder at han var fra Romsdalen som det var nevnt. - Kanskje da søskenbarn ? - (Altså da Trond og Mads Ivarssønner.) - Nu er jo Romsdalen et vidt begrep, så det er vel nesten umulig å finne noe der ? - Det eneste var vel om det var noe gammelt skifte eller lign. -- Vel, det var nu en tanke. - Innimellom dukker det opp ganske omfattende skifter, hvor også avdøde slektninger nevnes og hvor man kan finne mye slekt på andre kanter omtalt. -- Så trengte det jo heller ikke å være helt tilfeldig at Trond havnet her (selv om det etter 'saget' var slik). -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Spørsmålet er vel om Trond ennå var på Nordgården i 1700?Jeg heller også til at Iver og Ole Madssønner var brødre. Ole kom senere til Hanslien, og er en av mine aner. Han hadde med sikkerhet en eldre bror: Knut Madsen f. ca. 1659. Han nevnes i Gausdal fra 1694 og bodde på Skålengen (Skålenget). I rulle 1700 nevnes tjenestedrengen Ole Madsen Skålengen 23 år, f. i Romsdalen. I merknadsfeltet står det at han 'tiener broderen, som er soldat'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Nu blev jeg usikker på hva du mente med første linje i siste innlegg. - Altså da sett opp imot at Trond skulle være d. 1721. J.fr. Innl. 10. -- Hans dr. Marit skulle jo være f. ca. 1689, d. 1755. --Det er jo også noe 'merkelig' med disse brukerne du nevner i samme innl. 10 og som skulle være her i 1700, Ole og Paul. -- Kan Trond ha ovelatt bruket til noen andre midlertidig ?Så var det nevnt et sted at Trond skulle være d. 1727 i Svatsum, men det kanskje var en annen ? - (Trond Johannesen ?) --Er det ingen som har noen synspunkter å bidra med ?M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

Ja, det påstås at Marit skulle være f. i 1689, men hvor er beviset på at det var i Gausdal, eller på Nordgården, for den del? Kirkeboka starter ikke før rundt 1693/4, hvis jeg husker riktig. Det var derfor jeg spurte i (10) om det i 1898, da historien om Vis-Knut kom på trykk, evt. fortsatt eksisterte en tidligere kirkebok.Og som nevnt i (10) er det ikke begravet noen Trond Johannessen i Gausdal i 1727, bare Trond Iversen i 1721. Det må derfor være Trond Iversen han het. Hvor lenge han bodde på Nordgården før 1721, er foreløpig uvisst. I hvert fall vet ikke jeg det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Uten kirkebok er det vel vanskelig å bevise noe om Marits fødsel. - En mulighet er jo at man har funnet hennes dødsfall og at alder da var oppgitt - og at man ut ifra dette har regnet seg frem til et ca. fødselsår. --Vedr. Marits far Trond, er det jo også vanskelig å bevise noe uten dokumenter som viser at han faktisk var på gården. -- Selvfølgelig kan han ha kommet til gården sammen med sin datter som blev g.m. brukeren. - Dette blir jo bare en spekulasjon og like god eller dårlig som en annen. -- Hva som er rett eller galt av det som har vært mundtlig 'tradisjon' er nok umulig å ha noen formening om i dag. -- Da får vel dette bare stå åpent, - dersom ingen kommer på noe 'lurt' ? -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei. - Jeg henger på et nytt spørsmål om Nordgården i Gausdal. -- Johannes Rasmusen Nordgården Nordre, f.c. 1720, hadde bl.a. sønnen Peder Johannesen, f. 1776. - Han blev g. før 1808 m. Anne Engebretsdr. - De var bos. på Slæpet i Gausdal. -- Er det noen som kjenner til hvor denne Anne Engebretsdr. kom ifra ? -- M.v.h. Alv. -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Arnolf Bjørndal

I dette skiftet 8/7 1748 på Nordgården http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/25173/90, der Rasmus Rasmussen og Marit Trondsdatter skifter i live, nevnes skjøtet fra 1680 som Magne Bårdslien nevner i (6). Her nevnes også at Marit Trondsdatter var Trond Iversens og Synnev Jonsdatters eneste barn.Det må jo da være riktig at Trond Iversen kom til Nordgården senest 1680, og at i hvert fall rullene rundt 1700 ikke har oppdatert brukerne. Det var jo heller ikke det rulleførerne var opptatt av, som tidligere nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Alv Edvardsen

Hei og tusen takk. - Dette kom nu beleilig da jeg jo holder på og rydder litt. - Da får vi anta at dette nu er så riktig som det kan bli. -- M.v.h. Alv.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.