Jump to content
Arkivverket

[#75250] Rasmus Erichsen Wold, |702-|786, ST Rennebu/Orkdal


Guest John Tore Kvernmo

Recommended Posts

Guest John Tore Kvernmo

Jeg har i mange år forsket etter Rasmus Erichsen Wold (Ca 1702-1786) og hans hustru Randi Olsdatter (Skjerve ?),(ca 1704-1772) sin opprinnelse.Etter Rennebuboka bd I side 323 bosetter Rasmus seg med sin famile på garden Voll,Moan rundt 1740. Han betegnes som en dugende driver som fikk garden i svært god stand på få år. Rasmus kjøpte halve garden til sjøleie i 1753, men solgte i 1759 garden sin til major Hans Bull i Orkdal, og flyttet nettopp til Bulls gard Sundlia i Orkdal til plassen Sundlimoen. Dette er omtrent alt bygdeboka kan fortelle om Rasmus. -På garden bodde også Gunder Erichsen Wold som kjøper andre halvpaten i 1754. Gunder Erichsen kan være Gunder Erichsen Gudnes som tjener på Stavne i 1701, 9 år gammel. Han var gift med Anne Olsdatter Mærk.Hans famile omtales i bygdeboka.Jeg finner ingen sammenheng mellom Rasmus og Gunder i kildene.Fra ubekreftete kilder har jeg at Rasmus Erichsen ca 1734 ble gift med Randi Olsdatter Skjerve,(ca. 1704-1772). Hun skal være datter av Ole Evensen Kosberg, f. ca 1679 og Kari Joensdatter Wold, født ca 1678. Kari skal igjen være datter av Joen Erichsen Wold på Voll Staure, men hun nevnes ikke i skiftene.Jeg har funnet 5 av 6 kjente barn døpt, og faddere er stort sett fra Vollagrenda og Skjerve. Rasmus nevnes ellers som fadder bla.a. når Aren Siursen Stafne blir døpt i 1739.Her er Rasmus og Randis kjente barn:1: Kari Rasmusdatter, (ca.1735-1807, gift i Rennebu i 1765 med Esten Andersen Øver-Hol, (1741-1819). Familien drev plassen Byatuven under Øvre By i Orkdal. Eieren av garden var dengang en annen av mine aner fra Rennebu, Jens Sivertsen Bye, nok en sønn av Siur Reitaas og Ingeborg Jensdatter Jorli.2: Gunhild Rasmusdatter, (1738-1801), i 1765 gift med Peder Erichsen Bakken (Quamsbach), (1732-1775).3: Ane Rasmsdatter, født 1740. Levde i 1772, men er ellers ukjent.4: Eli Rasmusdatter, (1744-1824) i 1765 gift med Anders Joensen Bierchaas (Eklie),(1735-1827) Bodde på Eiklia, senere på plassen Linenget under Engan. Gunhild levde som enke på denne garden.5: Erik Rasmussen, (1747-1833), gift i 1774 gift med Ane Ingebrigtsdatter Volden, (1753-1830), bodde på Vollddalen under Volden i Orkdal.6: Ole Rasmussen, (1749-1820), i 1773 gift med enke Anne Christophersdatter Bruen, (1735-1811) som var gift I med Peder Erichsen Bruen. Familien bodde å Sundlibruen.Jeg har notert meg mange opplysninger som kan ha betydning, f. eks. bodde tidligere på Sundlia Gunder Evensen Wold (ca 1716-1756) i 1748 gift i Rennebu med Marith Evensdatter Hol fra Ner-Hol, som senere ble gift med Tor Ingebrigtsen Skamfær også fra Rennebu.Tema 62761 har gitt meg stor framgang i kartleggingen av mine mange aner i Rennebu. Sjøl om det ikke direkte berører denne familien, er vi der innom mange aktuelle garder og slekter i samme tidsrom.http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exeHåper noen kan bidra til å supplere/ bekrefte opprinnelsen til Rasmus Erichsen og Randi Olsdatter Wold.Mvh John Tore

Link to post
Share on other sites
Guest Arnt Stavne

Hei John Tore,Dersom Randis fødselsdato er korrekt finnes det i 1706 tellingen en kandidat på Vold som er 2 år. Hun nevnes riktignok ikke med patronym, hennes mor heter Kari, de bor på en husmannsplass under gården til Erik Jonsen Vold.I tingboken står følgende den 25 Juni 1704:Kari Jonsd. Vold besoved af Soldat Olle Evinds. Kosberg de befindis at Egte hinand. hun derfor tilkiendis at bøde 1 - 12På Skjerve er det i 1701 en tjener ved navn Ole Efvens. Kosberg 22 år ReservesoldatDette gjør at jeg tror at den Kari med datter Randi som er på Vold i 1706 kan være den samme som nevnes i tingboken.Finner ikke noen Ole død blant de få som er i kirkeboken i 1705/1706, har heller ikke noen skiftedesignasjon for en Ole i det samme tidsrommet.Det finnes en Ole på Skjerve i 1706, men han har ingen datter ved navn Randi. Det finnes skiftedesignasjon etter han i 1713 og det nevnes ingen Randi. En av døttrene til Ole dør uten livsarvinger i 1763 og det nevnes ingen søster ved navn Randi der heller.Kari kan eventuellt være søster av Erik Jonsen Vold, jeg har ingen opplysninger som tilsier at han har en søster og heller ingen opplysninger som utelukker at han kan ha en søster ved navn Kari.Mvh. Arnt

Link to post
Share on other sites
Guest John Tore Kvernmo

Hjertelig takk for dette, Arnt! -Jeg synes Randis opprinnelse synes avklart. Rasmus og Randi følger oppkallingsreglene, og døper sitt første barn Kari. -Dette skulle bety at Rasmus' mor het Gunhild. Randis alder finner jeg ikke oppgitt ved hennes død eller i skiftet etter henne her http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/263 .Litt historikk:Om kvelden den 5.11.1706 ble Vollagrenda rammet av en katastrofebrann. Gardene lå som en landsby, og denne kvelden ble 68 hus lagt i aske. 'udi den forfærdelige Syndenstorm hvorda alle disse 9 Gaarders Huuse udi en hast lagdes i Aske undtagen 5 Huus blef frelst tillige med Folkene. Joen Erichsen på Staure mistet '13 Huus meed Korn og Høy, Klæder og ald Eiendeler undtagen Hester og Fæ, ja kom fast nøgen med Quinde og Barn derfra'.Voll Moan lå øde i 10 år, og senere som avlsgard under Nørigard Voll til Rasmus kom. I likhet med andre garder ble tnet flyttet ut til nye tufter.Jeg nevnte tidligere Gunder Erichsen. Han er vel helst den 12 årige Gunder Erichsen Kiønnum som er på Kjønnan i 1701.Lenge har jeg vært opptatt av den store strømmen av rennbygger som kom til Orkdalsområdet fra midten av 1750-årene. Ikke minst ser disse ut til å ha et godt samhold. Kanskje er det tilfeldig, men jeg ser at Rasmus Joensen Bierchaas, bror til Anders Joensen i 1772 kjøpte halve Sundlia, 1 spann. Han selger ca. 1777 garden til Rasmus Erichsen Birchaker, som i 1779 igjen selger til brødrene Ole og Mathias Ingebrigtssønner Volden, Erik Rasmussen Volliens svogre. Rasmus og Anders bror, Joen Joensen ble gift med Ingeborg Jensdatter Bye på By Øvre. Deres datter Gunhild ble gift med Rasmus Olsen Sundlibruen, Rasmus Erichsens barnebarn.Denne Rasmus Erichsen Birchaker har jeg fundert på. Jeg finner bare èn med det navnet, og han er født i 1754- litt ung kanskje? -Det er vel ikke 'vår' Rasmus Erichsen som kjøper garden vel. -Men han begynner å bli vel gammel!Håper det dukker opp nye opplysninger.Mvh John Tore

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Guest John Tore Kvernmo

Hei Arnt!I dine avskrifter av skifter i Rennebu finner jeg dette:I skiftet etter Jon Olsen Skjerve (1707-1752) den 11.april 1752 på garden Hoset nevnes Halsten Jonsen Voll som formynder for Rasmus Jonsen 7 år og benevnes som farens morbror. Dette skulle indikere at Jon Olsen er Randi Olsdatters bror, og at Kari Jonsdatter er datter av Jon Eriksen Voll på Staure.Det kan tenkes at Kari er halvsøster til Halsten Jonsen og datter fra et tidligere ekteskap. Halstens mor, Gunhild er mye yngre enn Jon Eriksen som er oppgitt født i 1633 (1636 etter Rennebu-boka).Randi Olsdatters opprinnelse er ikke bevist, men alt tyder på at det vi har anført er riktig.Mvh John Tore

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest John Tore Kvernmo

Rasmus Erichsen Wold er ikke nevnt i andre kilder fra Rennebu enn de som er nevnt over etter det jeg kan se. Jeg finner ham heller ikke i Ft 1706 i Rennebu. På Reberg i Meldal derimot finner jeg en kandidat når jeg blar i tellingen på Arnt Stavnes nettside: -Det er Erich 42, Ingbor 40, Marit 9 og Rasmus 3 år.Bygdeboka Gard og Ætt,Bd I side 139 finner jeg under Reberg familien nevnt på en gammel plass kalt Kjerringhagen hvor de trolig bodde. Bygdeboka oppgir Erich Olsen, f.1644, Ingeborg f. 1666, Marit f.1697 og Rasmus f.1703.Flere opplysninger har Bygdeboka hverken om familien eller plassen. Ft 1701 nevner Erich Olsen, husmann 45 år, altså født ca. 1656.Kildene er ikke komplette på denne tida, Rasmus Erichsen kan fremdeles være innfødt rennbygg sjøl om jeg så langt har funnet ham. -Men denne smågutten på Kjerringhagen under Reberg i Meldal er ikke noen dårlig kandidat! Hvis det ikke dukker opp nye opplysninger, får jeg bokføre dette som en mulighet.Mvh John Tore

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Guest Inger Bjørnaas

Her er et skifte etter Eli Olsdt. Ustad datert 28.11.1760, Orkdal (Fra Arnt Stavnes hjemmeside). Her nevnes bl.a. hennes søster Randi Olsdt. som er gift med Rasmus Eriksen Vold i Rennebu: Skifte på gården Ustad etter avdøde Eli Olsdtr. Arvinger er hennes broder Jon Olsen forhen boende på gården Hoeset i Rennebu etterlater seg barna Rasmus Jonsen 15 år, Ole Jonsen 13 år, Jon Jonsen 8 år og Kari Jonsdtr 20 år. Søstrene Randi Olsdtr gift med Rasmus Erichsen boende på gården Vold i Rennebu og Sigri Olsdtr gift med Siver Arensen boende i Aafiorden i Fosens forgderi.Til formyndere for de umyndige børn Rasmus Jonsen, Ole Jonsen, Jon Jonsen og Kari Jonsdatter Hoeset blev beskikket deres søskendebarn Jon Rasmussen Gorset og Jon Rasmussen Aas ----- Elis (og Randis) bror, Jon Olsen Hoset, ble gift i 1739:Forlovet Tirsd. 16.9. 1739, Rennebu: Joen Olufsen Skierven og Ragnille Rasmusdt. Hoset. Forlovere: Lieut. Andreas Hoff og Lensmand Lars Merk.Samme år ble også deres søster Siri gift: Forlovet 14. p. Trin. 1739, Rennebu: Siur Arensen Gundnæs og Siri Ollufsd. Skierven. Forlovere: Capiain Hans Bull og Michel Stafne.Sigrid: Död 1785 i Åfjord (Åfjord og Jøssund gårdshistorie, bind 1, av H.K. Hansen, s. 85/Aud Marion Røen). I min base har jeg oppført Ole Skjerve og Gjertrud Jonsdt. Vold, f. 1688 som foreldre til Randi og hennes søsken. Hvorfor jeg har koblet Gjertrud og Ole til hverandre klarer jeg ikke å finne ut i farten. Som Gjertruds foreldre har jeg Jon Eriksen Vold, f. 1636, død etter 1706, og kona Gunhild, f. 1666.Du skrev: Hun (Randi) skal være datter av Ole Evensen Kosberg, f. ca 1679 og Kari Joensdatter Wold, født ca 1678. Kari skal igjen være datter av Joen Erichsen Wold på Voll Staure, men hun nevnes ikke i skiftene.Hvor har du funnet disse opplysningene ? Ser du skriver ubekreftede kilder, men er det fra privatpersoner eller er det funnet i et eller annet dokument ?Kanskje Jon Eriksen Vold og kona Gunhild har en datter ved navn Kari, slik som Arnt foreslår. Har i alle fall funnet 2 barn i tillegg til det som står i bygdeboka. Erik Jonsen, f. ca. 1671 og Gjertrud Jonsdt., f. 1688. Har også notert meg spørsmålet om de har en datter Gurru. Hvis Kari er født ca. 1678 finnes det jo ikke noe kirkebok som dekker det området og da er det evt. om man kan finne noe i skifter eller tingbøker. Synes det Arnt har funnet i tingboka var veldig interessant og det kan tyde på at de hadde en datter Kari. Da stemmer jo også det du har av ubekreftet informasjon, og min kobling til Gjertrud Jonsdt. er nok feil. Noterte ikke kilder i begynnelsen og det får jeg gang på gang se var dumt. Man lærer noe til stadighet.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
Guest John Tore Kvernmo

Hei Inger!Tusen takk for nye interessante opplysninger om mine aner i Rennebu. Jeg hadde vel slått meg til ro med at det var vanskelig å finne mer om Randi Olsdatters opprinnelse, men sjøl for dette området er det tydeligvis mulig å komme videre.Min kilde til opplysningene om Ole Evensen Kosberg/Skjerve og Kari Jonsdatter som foreldre til Randi Olsdatter har jeg hentet fra ei lita, delvis håndskrevet slektsbok, Engan-slekta. Den er skrevet av lektor Trygve Engan for omtrent 30 år siden og gitt til Orkdal historielag. Desverre er ikke kilder oppgitt i boka.Trygve Engan var en etterkommer av Eli Rasmusdatter Vold/Sundlimoen og Anders Jonsen Bierchaas/Eklie. Av mine notater fra boka, er det tydelig at Engan har gått langt inn i kildene. Det er fra ham jeg har beskrivelelsen om storbrannen i Vollagrenda. Jeg ser nå at Engan skrev at brannen oppsto 5.11.1707, mens Bygdeboka angir 1706 for hendelsen.Jeg tror vel at opplysningene fra Arnt bekrefter at foreldrene til Randi, Siri, Eli og Jon er Ole Evensen Skjerve/Kosberg og Kari Jonsdatter Vold.Jeg føler meg også temmelig sikker på at Gunild Vold ikke er mor til Kari og Erik , men fra et tidligere ekteskap til Jon Erichsen Vold. -Gunild er i Ft 1706 oppgitt til 40 år, altså født ca. 1666, mens Erik er etter samme født ca 1672. Engan oppgir at Kari Jonsdatter var født ca.1678.Jeg ser at også Leiv oppgir Gjertrud som mor til Ole Skjerves barn, men jeg ser ingen indikasjon på at dette er riktig, men både Randi og Jon kaller sin eldste datter Kari! Min teori er at Joen Erichsen Wolds eventuellt første hustru het Eli. Dette navnet går påfallende ofte igjen i slekta.At Randi Olsdatter hadde ei søster i Orkdal var overraskende opplysninger. Hun ble begravet her, Lenke Etter dette var Eli Olsdatter Skjerve/Øver-Ustad født ca. 1713. Det var ellers ikke helt tilfeldig at Eli befant seg på Øver-Ustad. I Tema 62761/76 ser vi at Engel Lødensen og Marit Fredriksdatter Brattset bygsler denne garden fra ca. 1748. Tidligere nevnte Anders Joensen Bierchaas bror, Sivert var forøvrig gift I med Engel og Marits datter, Jodda.---------------Hva tror du om min stamfar Ramus Erichsen Volds opprinnelse, Inger? -Hvis det er denne karen vi finner i Meldal, burde strengt tatt Rasmus ha døpt ei av sine døtre Ingeborg! Mvh John Tore

Link to post
Share on other sites
Guest Inger Bjørnaas

Her fant jeg forlovelsen til Kari Jonsdt. og Ole Evensen Kosberg:Forlovet 6.11.1707, Rennebu: Oluf Efvensen Kosberg, reserv. sold. med Kari Jonsd. som hd ? tilforn havde besoved og som hand ? forepligt .. 2de gang ... Forlovere: Arn Stamne og Engel Mesloe.Arnt hadde jo funnet dette: I tingboken står følgende den 25 Juni 1704:Kari Jonsd. Vold besoved af Soldat Olle Evinds. Kosberg de befindis at Egte hinand. hun derfor tilkiendis at bøde 1 - 12Kari og Oles sønn Jon skal jo være født ca. 1707 og da er vel han kanskje deres 2. leiermål og Ole Evensen har vel på nytt lovet å gifte seg med barnets mor, og måtte vel til slutt til pers.Kan dette være deres datter,Siri ? Døpt 23.21710, Rennebu: Oluf Kosbergs datter.Her er også et barn som muligens kan være deres, selv om det blir født lenge etter de andre:Døpt 6.12.1722, Rennebu: Oluf Kosbergs Oluf.I tilfelle måtte de ha bodd på Kosberg ei tid før de bosatte seg på Skjerve.Har også sett litt på faddrene til Rasmus og Randi sine barn. Her fant jeg bl.a. en fadder, Gjertru Gisenaas som fanget min interesse.FT1706, Gisenåsen (s. 27a):Rasmus Dalen ?, 40 (Olsmedalen ?) q. Elli, 38 Barna: Brynil, 11 Elef, 8 Aren, 4 Anne, 6 Mari, 2En annen Gisnås-part: (ref. s. 315, bind 3, Rennebuboka) Enchen Jertru, 55 Giertru, 19 Anders, 16 Erich, 14(FT1701: Enchen Gertrud og sønnene Anders Jens. 11 og Erich Jens. 8)Når det gjelder Gjertruds 2. ekteskap tror jeg det er et eller annet som ikke stemmer i bygdeboka).Om Gjertrud Gisnås som er fadder til Erik Rasmusen i 1747 er enken her eller hennes datter er uvisst, men det kan jo tenkes.På Dalen går også Eli-navnet igjen. Ellef Skjerve var også fadder både i 1738 og 1749. Det er også en Ellef på Dalen. Det behøver heller ikke å ha noen sammenheng med Rasmus Eriksen Vold, men det kan være greit å ha det i bakhodet. Kan f.eks. Rasmus eller Eli Dalen være søsken til Rasmus eller Randi ? Bare et skudd i blinde.Skal prøve å se mere på saken, men det blir ikke så mye tid for øyeblikket. Det er full sjau med lamming.Beste hilsen Inger

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.