Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Thomas Friis Konst

[#75710] Res. kap. i Vefsn, N, Rasmus Claussön ROSING, c1586-1626 fra Jylland - opphav?

Recommended Posts

Gjest Thomas Friis Konst

Residerende kapellan i Vefsn i Nordland, Rasmus Claussön ROSING, oppgis å vaere födt på Jylland i Danmark ca. 1586, kilde HAUGLID 1981. Han finnes omtalt med sin etterslekt på flere nettsider som hos NERMO, NOSE/ELLEFSEN og VESTRAAT. Her nevnes en sönn, Claus, - som ble sogneprest i Brönnöy og gift KUSSE SCHANKE.Imidlertid undrer jeg på Hr. Rasmus' opphav i Danmark, hvor han hadde studert og hvem han var gift med!Rasmus' sönnesönn, biskopen i Oslo Hans Clausssön (SCHANKE) ROSING 1625-1699, skal ha uttalt seg om sin farfars opphav.I forbindelse med tråd ¤ 74.356'Presten Oluf Kusse fra Brönnöy'ved Per EVENSEN av 2009, - har jeg lagt inn en lignende forespörsel, uten noe svar så langt.Selv har jeg såvidt omtalt slekten ROSING i tråd ¤ 37.060'Mogens BUGGE f. ca. 1535, fogd i Nordhordland, gift med Anne PIHL, - död i Vardö'Takknemelig for alle innspill.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Mange takk for tipset om den digitaliserte artikkelen av THOMLE vedrörende slekten ROSING på din utmerkede nettside, Lars Ove. Det var mye interessant lesning fra 'en annen tid', - selvom jeg heller ikke der fant svar på spörsmålet om hvor ROSING-slekten opprinnelig kommer fra i Danmark.Imidlertid opplyser THOMLE at Hr. Rasmus C:sön ROSING påbegynte sitt kall i 1586, - om jeg forstår alt rett. Flere nettsteder opererer med det årstallet som hans födselsår. Dog ble jeg ikke klokere på hvem Hr. Rasmus var gift med og hvorvidt det var flere barn enn sönnen, Claus, i ekteskapet.Derimot fant jeg også en hel del interessante data om KUSSE-slekten på din nettside, - noe som jo i sammenheng med ROSING er av stor vekt. Jfr. ovennevnte tråd ¤ 74.356.Nok en gang mine komplemanger for et utrolig fint og nyttig intitativ, Lars Ove!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

I Vefsn Bygdebok heter det at Rasmus Rosing var i embedet fra ca 1584 til han døde i 1625. Det gis ellers ingen opplysninger om ham.Mvh Geir

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Mange takk til Geir TVERÅ for denne informasjonen med referanse til Vefsn Bygdebok.At Hr. Rasmus C:sön ROSING påbegynte sitt embede ca. 1584 stemmer overens med de opplysningene fra THOMLE (her oppgis 1586) som jeg fant hos WANGENSTEEN.Dette medförer at födselsåret til hovedpersonen i trådens tittel ikke er korrekt. Jeg skal be om at Digitalarkivet gjör en justering.Vet du, Geir, om Hr. Rasmus hadde flere barn en sönnen Claus? Mvh Thomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Tverå

Det er ingen opplysninger om familien i Vefsn Bygdebok. I ei anna bok, Alstahaug Kanikgjeld (Jakobsen, 1922), nevnes det at han hadde sønnen Claus, som var sogneprest i Brønnøy.Rasmus Rosing var residerende kapelan i en tid da Vefsn fortsatt var et sogn i Alstahaug prestegjeld. Han må trolig vært en av de to kapelanene sogneprest Jens Nilsøn i Alstahaug klaget over i 1591 - fordi de hadde fått inntekter som Jens Nilsøn mente at han skulle ha.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Takk for denne kommentaren, Geir.Det synes å herske en viss forskjell mellom det tilgjengelige kildemateriale om miljöet rundt Hr. Rasmus C:sön ROSING födt ca. 1560, - og det Biskop Hans C:sön (SCHANKE) ROSING uttaler om sin farfar.Biskop ROSING 1625-1699 skal ha uttalt fölgende;-'Min farfar var Rasmus Claussön Rosing, pastor til Vefsn i Nordland, födt i Jylland, Danmark, av en gammel aedel Extraction og herkomst, hvilken adelige familie av denne årsak som min salig fader mig berette, skal ha blitt forhadet og degradert, da den danske og jyske adel av 1523 avskrev kong Kristian II hullskap og mannskap, unslog bl. andre, en av de Rosinger's familie, som da skulle vaere den fornemste av slekten at underskrive oppsigelsesbrevet, hvorfor han og hans, ikke alene av Ridder og Adelskap, men endog av de straks etter succederende konger ble hadet og undertrykt hvilket ham hans dyd, samt pliktig troskap har hatt nogen urett eller ond sak, i hvorvel hans forhold og adfaerd synes å ha utfaldet til nogen hårdhet, kan derfor dette, som aerlig og god sak ikke komme familien til Praejudce eller Nachdel i nogen måte'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Heller ikkje Dahl (2000) har særleg å melda om Rasmus Rosing, men oppgjev at han var prest i Vefsn i tidsromet 1584 - 1626. Han opplyser også at han var nemnd som prest i Vefsn i 1606 som Rasmus Rosen.Slektsnamnet vil eg tru kjem av rosa i adelsvåpenet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Interessant å vite at DAHL (2000) nemner Hr. Rasmus som ROSEN i 1606 i Vefsn. Takk for at du tok deg tid til å se etter dette, Finn.I fölge THOMLE så viser navnet ROSING til familiens hjemsted i Danmark (Jylland?) uten at det har gitt resultater i letingen så langt. Det opplyses samtidig i THOMLE at det nok finnes flere slekter med samme navn uten at de sannsynligvis har noe med hverandre å gjöre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Mange takk til Lars Ove for lenken til de digitaliserte Student matr. paa din hjemmeside. Et utmerket materiale.Imidlertid klarer jeg ikke aa finne Hr. Rasmus C:son ROSING som student ved en forstegangslesning. Det kan jo vaere at jeg har oversett noe, - eller at han var innskrevet med et annet navn e.l. Skal gore et nytt forsok.Derimot fant jeg hans sonn, Claudius Erasmi Rosigius, Trundhemensis, Norweg, per. Juni 1611, paa listen under Prague, Erfurt or Rostock 1372-1700.Takknemelig for gode tips i denne sammenheng.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Det viser seg ikke å vaere så lett å oppspore bakgrunnen til Hr. Rasmus Claussön ROSING/ROSEN, födt ca. 1560 og angivelig fra Jylland. Jfr. også kommentar om student matr. som finnes hos WANGENSTEEN.Imidlertid synes ROSING å vaere omtalt i fölgende kilder, ved;- Th. HAUCH-FAUSBÖLL, 'Optegnelser om Slaegten Rosing', Personalhistoriske Samlinger, 3. bind, KK 1913 side 41-44, 49-53- Kjeld BUGGE, 'Annalistiske optegnelser vedrörende slektene von Koppelow og Rosing', NST 1945_X_1- Robert NIIENDAM, 'Rosingiana', 12-I-1952 s. 28-48, PHTUndrer på om noen har mulighet å gjöre oppslag?THOMLE's artikkel om ROSING er som nevnt ovenfor tilgjengelig i digitalisert form hos WANGENSTEEN.På forhånd takk.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Greger

Geir (6) Riktig navn på presten i Alstahaug er Nils Jensen (Nicolaus Jani) (Legger inn en ny tråd på han.) Tror det er vanskelig å finne Rosings rette familie hvis en ikke prøver det som sies av barnebarnet-biskopen: ---en av de Rosinger's familie, som da skulle vaere den fornemste av slekten --- Det må være mulig å finne en oversikt på hvem som fulgte Hertug Fredrik og hvem som forble tro mot ChrII og(Sigbrit)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til Magne GREGERs innlegg # 13;- mange takk for din kommentar om ROSINGs 'rette' familie, tar dette mer enn gjerne til etterrettning.Skal forsöke å se naermere på denne saken mellom Christian II 1481-1559 og Hertug Fredrik 1471-1533. Og ikke minst innblandingen av den Nederlandske dame, - som her i de Lave Land ofte kalles 'Dronning uten krone', Sigbrit VILLOMS.Legger ved et fotografi fra 'Den Danske Gård' i Lier i Provinsen Antwerpen hvor 'paret' oppholdt seg en tid. Det er samme by som Erkebiskop Olav ENGELBREGTSON ligger begravet i.Dessuten ble jeg etter ditt innlegg i går tipset om fölgende bok i denne sammemheng som jeg skal forsöke å få tak i;'Christian 2's fald i Spillet om makten i Danmark januar-fabruar 1523'va Mikael VENGE.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Fotografi fra 'Den Danske Gaard' i Lier i Belgia, beklager kvaliteten, - kommer tilbake senere med en bedre versjon.

bilete8500.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Greger

De gir ikke fra seg alt arbeid de har utført uten et vederlag. Greit nok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Greger

De gir ikke fra seg alt arbeid de har utført uten et vederlag. Greit nok.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Greger

Direkte innskriving i Nettleseren Firefox er ikke ok for dette skal skifte til Notepad og kopiering. Se bort fra 16 0g 17.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Svaret på spörsmålet om ROSINGs 'rette' familie kan kanskje finnes i fölgende bok;'Udvalgte aktstykker vedrörende Christian den Anden og Frederik den Förstes Historie'- av C.F. ALLEN, Köbenhavn 1854, bind I.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Til orientering;- via en hjelpsom ROSING-etterkommer i Danmark er det i morgen kontakt med Rigsarkivet i Köbenhavn i.f.m. ROSINGs 'rette' familie. Dette etter gode råd fra bl.a. Arnstein RÖNNING, - som jeg samtidig takker for.Kommer tilbake så snart det foreligger nye opplysninger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

I en artikkel 'Annalistiske opptegnelser vedrørende slektene Koppelow og Rosing' av Kjeld Bugge, B X s. 36 (1945), er det vist til en artikkel i Norsk Genealogisk Tidsskrift 2. bind side 221 - 237 som skal omhandle slekten Rosing. Hvorvidt du har lest denne artikkelen eller om den omhandler slekten i nyere tid kjenner jeg ikke til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Glemte å få med at Bugges artikkel sto i NST.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Mange takk Finn, - for kommentaren vedrörende Kjeld BUGGEs artikkel som omtaler ROSING i NST.Jfr. i denne sammenheng mitt innlegg ¤ 12.Venter på 'bistand' om digitalisering av de omtalte 3 dokumenter fra WANGENSTEEN i löpet av uken.Kan dessuten opplyse at jeg er 'just' tilbake fra Frankrike hvor jeg bl.a. sökte etter data om sönnesönn til hovedpersonen i denne tråden (RCR, = Rasmus Claussön ROSING c1560-1626). Nemlig, biskop Hans C:sön (SCHANKE) ROSING 1625-1699 (HSR), og hans studier ved Universitetet i Orleans.Biskop Hans C:sön (SCHANKE) ROSING skal også ha studert i Leiden i Nederland, men dette kommer jeg tilbake til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

I innlegg # 12 nevnes foruten THOMLE's artikkel ogsa BUGGE, HAUCH-FAUSBOLL og NIIENDAM vedrorende ROSING-slekten.Via WANGENSTEEN, ved Lars Ove, har jeg i lopet av dagen mottatt dokumentene av Kjeld BUGGE og Robert NIIENDAM, og forstegangslesningen har allerede startet. Mangler na bare HAUCH-FAUSBOLL's artikkel.Takker sa meget for en utrolig god hjelp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

ROSING nevnes også i den nye publikasjonen hos WANGENSTEEN's tråd ¤ 74.004'Stifts Relationer' - om Adelige i Danmark og Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.