Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Aase R Sæther

[#75959] Giske Jakobdtr Vernich - Gloppen 1689 - kven er ho?

Recommended Posts

Gjest Aase R Sæther

I samband med tema 75957 tek eg også med dette spørsmålet. Ho inngår ekteskap med Peder Monsson Fitje i 1789 og då er namnet skrive Varnes eller noko liknande. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11423&idx_id=11423&uid=ny&idx_side=-27>LenkeVed dødsfallet Lenke er namnet skrive Wernich. Etter alderen ved død skal ho vere fødd ca 1668.I 1701 blir dottera Lisbet døypt,

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Sværen

I vigde i Bergen 1663-1816, finn du: Kathrine Jochumsdat Warnich giftar seg 19.12.1679 i Domkyrkja.Ei syster til Giske ho óg ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Ikkje noko dumt tips, sjølv om Jochum og Jakob ikkje er same namnet - det kan vere ein skriveblunder ein stad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G Taraldset

Hei Aase,Kan ikke hjelpe deg med skiftetyding da jeg har gitt opp å prøve å lese de skannete skiftene, “skjønner ingenting”, noe som vel skyldes mitt dårlige fokussyn på et øye.Jeg har og “strevd” i lang tid med å finne en tråd bakover fra ekteparet Peder og Giske (mine 6-Tipper).Uten å ha belegg for det har jeg foreløpig plassert ham som sønn til Mons Byrgeson Y.-Arnestad. “Lettvint grunn”: Aldersmessig passer han inn midt i barneflokken der, en Anne Hansdatter Arnestad er fadder til Giskes datter med Blaae, og navnet Byrge(Berge) popper opp senere i 1795.En Søren Hansen Slagstad er n. som fadder til Peder sin sønn Rasmus i 1698, så din vei kan være vel så riktig.Gidske het Vernich i bygdeboken, Varnes? ved giftermålet i 1689 og Wernich ved død (etternavnet understreket av presten i kirkeboken / grunn?).Vernich-navnet har jeg ikke funnet i Nordfjord, men det synes brukt en del i Ørsta-området, men da som fornavn og farsnavn.Giskes etternavn er trolig et slektsnavn som kanskje kommer fra Tyskland ? Det er n. et par med navnet Wernich (og lignende) i Bergen på 1630-tallet, men ingen kjent ved navn Jacob.Du nevner Waldborg Jacobsdatter af Bergen (en uvandt formulering) som fadder til Peders datter Lisbeth i 1701. Hun er trolig en morsøster, men betyr “af Bergen” = Bergen/Norge eller f.x. Bergen/Rügen? (har slekt der og)Vi får vel bare stå på og håpe på et “mirakel”, det har visst skjedd før.Mvh Ole G

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(2:) Kathrine er kanskje søster av skredder David Jochumsen Wernich (begr. 3 Apr 1731 på 'Byens Kierchegaard' (Vor Frelsers Gravlund), Christiania) som 6 Feb 1695 ble gift med Sibilla Christiansdatter Ritter (1673-1711) fra Christiania. (Riktignok 'We...' ikst.f. 'Wa...' og Christiania ist.f. Bergen, men lell, ...)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Det er ei tid sidan eg arbeidde med dette, men utan å ha studert det nemnde skiftet igjen meiner eg å hugse at indisiane for at Peder Monsson var frå Slagstad var sterke.Arnestad og Fitje ligg 'vegg i vegg' så eg ville ikkje lagt noko vekt på fadderskap derimellom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ole G Taraldset

Peder Mogenson Y.-Fitje f ca 1632 står oppført som f. på Fitje i Gloppen da han fikk borgerskap i Bergen i 1659. Hvis da dette ikke er en skrivefeil eller ment som oppholdssted.Peder var 1. gang gm Agnete NN ca 1658? og fikk 2 døtre med henne, Maren f. ca 1658 og Elisabeth f ca 1660. Hvis min teori om Arnestad har noe for seg så var Elisabeth kanskje oppkalt etter Peders mor Eli(sabeth).Susanne Slagstad må ha vært f. ca 1610-15 for å kunne være mor til Peder. Wilhelm Valterson som står oppført som mulig far til Susanne i bygdeboken Gloppen-Breim, fikk borgerskap i 1639, dvs at han var f ca 1610 om en regner den vanlige alder når borgerskap til ca 25-30 år, og han kan da ikke være far til Susanne (om han da ikke fikk borgerskapet nærmere 50 år gammel).Grunnen til at jeg tenkte på Waldborg af Bergen som mulig søster til Gidske og muligens tysk, var at det fantes en kjøpmann FRIDERICH VARNICH f. i Stralsund (“rett før Rügen”), som fikk borgerskap i Bergen i 1697. Bergen og slektsnavnet finnes i hvert fall i det tyske området.Ellers er jeg åpen for din teori og.mvh Ole G.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Eg startar på ein ende, og så får hjelp og tolking kome undervegs.Så som de 20 rixdaler som i skiftebrevet etter Sahl Peder Olssen Almindingens hustru Lucie Mogensdatter ds 22.08.1696 er udlagt til Sahl Anders Pedersens børn nemlig Lars og Peder Anderssønner ?indtet? skal være ?indkommen? ?hos? deris faderbroder og forrige formynder Mons Pederson Murestad som dennen skulle være skyldig af ?aarsage? bem(eld)te Mogens Pedersen uvederheftig og endnu der foruden for bemeldte børns kost, underholdning og ?lære? fordrer een anseelig Summa penge, da som indtet skiftebrev er at finde efter deres Sahl Fadermoder Susanna Slagstad og ?....? Formynder foregiver at fornæfnte Mons Pedersens fordring ?skal? være rigtig ?b...? med denne Prætention til underretning fra de fraværende som self underholdningen og ?læren? haver nødt Der om ?hand? haver udførligen underretning, skulle da mer bem. Mons Pedersen Kraf ej befindis rætmessig, omgaais der med etter loven.Med alle forbehold, før eg blar om -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Det ser ut til at alt som står på neste side handlar om formyndarar til Peder Monsson sine born, og dermed ikkje har interesse i samband med det eg nettopp har prøvt å utlegge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Så var det å dra i trådane for å sjå kva som står i dette avsnittet.Går vi ut frå Susanna Slagstad ser vi at ho må vere mor til Anders Pederson som igjen er far til Lars og Peder Anderssøner. (Eg har ikkje greidd å plassere desse to borna geografisk). Ho må også vere mor til Mons Pederson Maurstad, sidan han skal vere faderbroder til borna.I følgje opplysningane i Manntalet 1701 bør Mons Pederson Maurstad vere fødd rundt 1637. Han har truleg same far, Peder, som 'Suffi-Lill' Pedersdtr på Eide, som vi frå før kjenner som dotter til Susanna Slagstad. Det er freistande å fastslå at far deira er Peder Andersson Slagstad som døydde ca 1658.Vidare skriv bygdeboka om Susanna 'truleg var ho fyrst gift med borgar Mogens Lauritsson'.Så kjem her to nøkkelspørsmål: Kvifor skal Lars og Peder Anderssøner tilgodesjåast i eit skiftebrev etter Lusie Monsdtr i 1696? Det fyrste svaret er enkelt: Dei må ha vore i slekt. Det andre svaret er min teori - Lusie er dotter av Susanna, i det fyrste ekteskapet hennar med Mogens Lauritsson. Denne teorien blir styrkt av at Lusie har ei dotter som heiter Susanna.Andre nøkkespørsmål: Kvifor skal dette skiftebrevet etter Lusie Monsdtr nemnast i skiftet etter Peder Monsson Fitje? Det fyrste svaret her og er enkelt - dei må ha vore i slekt. Og korleis? Det er svært nærliggande å tru at Lusie og Peder er sysken, men eg tek svært gjerne i mot synspunkt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Der er skifte etter Peder Olsson Almenning i 1701. [url="http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24216/82>http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24216/82 Eg vil gjengje opplysningane eg finn der, i tilfelle der skulle vere noko av interesse.Nærverande er (andre) kona Ingeborg Hansdatter med lagverge Peder Andersson Haugen, og 'hennes stifdatters mand' Anders Elde (han er gift med Susanna, dotter til Lusie Monsdtr), og dei høgaste kreditorane.Eigedelane blir rekna opp, og litt nede på neste side står '?..? som Mogens Pedersen haver taget af boen'. Litt lenger nede kjem bortskyldig gjeld, og der finn eg 'til efterskrevne: Mads Erichsen Eide (mannen til Suffi-Lill) og Peder Fitje ?fordrer? efter een ?afregning? giort med den sahl mand den 14.10.1698. Lenger ute - 'for at aabne gulved (??) for ham og hans sl qvinde' - er dei gravlagde i kyrkja?Dei siste 8 linjene i venstre spalte her

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunnar Sigdestad

Hei Aase!Noch som Mogens Pedersen......fodrer effter een afreigning giort...'...for at aabne gulved' etc. er rettHvad sig indbemelte Mads Erichsen og Peder Fitje Prætention, at de formener sig Prioriterit, formedelst deris Fordring skal være Børne Penge tilhørende Fraværendis Arvingers Angaar[?], De[?] som de icke, udj tide haver søgt deris myndlingers arvegods, men det sal. Peder Olsen fremdeelis i hænde betroet kand Dend ej anderledis end Anden Crediterit gield anseeis, skulde noget af Boens midler være fordult og u-angifven, og sligt hereffter befindis, Da tilkommer Enchen derfore at indestaa og svare efter loven u-anseed hun nu gaar fra or og gield.Det ser unekteleg litt rart ut dette her, her er nok litt feil...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Ja dette var ikkje godt å forstå. Men kan vi kanskje lese ut av desse to sitata at Mons Maurstad er ein skurk som har underslått noko som han skulle forvalte for desse to borna - eller? Og det ergrar meg fælt at eg ikkje greier å finne identiteten til Lars og Peder Anderssøner..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Jeg har lest gjennom de samme linjene uavhengig av Gunnar, og resultatet ser svært likt ut:'Hvad sig indbemelte Mads Erichsen og Peder Fitjes Prætention at de formenner sig Prioriterde, formedelst deris Fordring skule være Børne Penger tilhørende Fraværendis Arvingers Angaar, Da som de iche, udi tid haver søgt deris myndlingers arvegods, men det Sal: Peder Olsen fremdelis i hænde betroet kand Dend ej anderledis end Anden Crediterit=gield ansees, Skulde noget av Boens midler være for Dult og u=angifenn, og Sligt hereftter befindis, Da tilkommer Enchen derfoer at indstaa og svare efter loven, antend hun nu gaar fra arv og gield.'Jeg tolker det slik at siden det ikke er fremmet krav i tide, vil disse skyldige barnepengene behandles likt med annen gjeld. Hvis derimot pengene er undratt fra boet og likevel finnes, vil enken måtte innestå for dem selv om hun frasier seg arv og gjeld.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Er det nokon som har gode kandidatar til desse to borna - Lars og Peder Anderssøner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Jeg har ikke klart for meg hvem Lars og Peder Anderssønner var, men de er nevnt i skiftet etter Peder Monsen Ytre Fitje, hvor faren er kalt Anders Pedersen. I følge dette var forrige formynder, Mons P. Maurstad farbroren hvis jeg har lest riktig. Et ganske omfattende dokument - som vanlig med forbehold om skrivefeil:- Salig Peder Monsen Yttre Fittjes myndlinger Lars og Peder Anders Sønner resterende for det løsøre som etter salig Peder Aldmenndingen dennem er udlagt den 21. og 22 august Anno -1696og lenger nede:- Så ble av de 20 riksdaler som i skifteboet etter salig Peder Olsen Aldmenndingens hustru Ludcie Mogensdatter den 22 aug. Ao 1696 er utlagte til salig Anders Pedersens barn, nemlig Lars og Peder Anders Sønner unntatt skal være inkommen hos deres faderbroder og forrige formynder Mons Pedersen Murestad . som dem skulle være skyldig, av årsaker bare Mogens Pedersen vet for sikkert. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24219/50

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Er det nokon som har gode kandidatar til desse to borna - Lars og Peder Anderssøner?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Uforståeleg kvifor dette innlegget kom på nytt - over 5 timar etter at eg la det på plass!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tor Kvien

Aase, Jeg ser at opplysningene i inlegg 17 allerede er ivaretatt i innlegg 9. Men reprisen i 18 kan være betimelig da jeg nå oppfatter det slik at det egentlig er den videre skjebne til Lars og Peder du er på jakt etter siden opphavet for så vidt er kjent. Forstår jeg deg rett?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Aase R Sæther

Opphavet er kjent - i og med at vi veit kven far deira er bror til. Men det som interesserer meg er å vite kvar faren, og dermed også sønene, budde - det ser ikkje ut til å vere høvelege kandidatar til Lars og Peder i Nordfjord 1701.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.