Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Carsten Friis Fischer

[#76397] Prokurator Søren Pedersen i Christiania i 1713

Recommended Posts

Gjest Carsten Friis Fischer

HejI et skifte omkring 1713 i Viborg i Danmark siges der, at en af arvingerne Søren Pedersen er prokurator i Christiania.Er der et opslagsværk eller nogen som har kendskab til denne person ?mvhCarsten Fischer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Hei CarstenJeg har jo publisert 'De embedsmæssig oppnævnte PROKURATORER 1660-1815' av Finne-Grønn. Kanskje han er der?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Friis Fischer

Hej LarsTakker for fantastisk hurtigt svar. (håber ikke at I er ligeså hurtige når vi skal møde Jer i fodbold ?) Men. Når jeg prøver at oprette mig på din hjemmeside kommer der dette her frem: Invalid TokenOg så sker der bare ikke noget.Måske jeg prøver lidt senere.mvhCarsten Fischer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

CarstenDet var merkelig. Serveren er oppe, og jeg har sett at tre nye registreringer har vært vellykket bare den siste timen.Og i fotball er vi unike. Vi taper hele tiden :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Friis Fischer

Hej igenNu prøver jeg lige senere på kvelden.mvhCarsten

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Teige

Mon tro om ikke Søren Pedersen ikke er identisk med den aktive og velkjente (blant annet fra krigen i 1716) Christiania-prokuratoren Søren Løchstøer, som jeg mener opprinnelig var en jyde. Uten at jeg har sett ham med noe patronymikon.Mvh. Ola Teige

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jo, han har jeg sett som 'Søfren Petersen Løchstøer' (den vanligste varianten) - jeg skulle gjerne hatt gjengitt arvelater og arvinger nevnt i skiftet (kilde, navn, bosted osv.).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

SØREN PETERSEN LØCHSTØR (ca. 1670-1742). Født og utdannet i Danmark. Gift ca 1702 med ELSE ROBSAHM (ca 1683-1752). Født i Søderbärke socken i Dalarne. Se om slekten Robsahm.Søren Løchstør var fra Jylland, trolig fra den lille byen Løgstør ved Limfjorden. Han kom ung til Christiania, først som fullmektig for verkseier Robsahm på Hakadals verk. Fra 1702 kongelig bevilling som prokurator (sakfører) for alle rettsinstanser i Norge. Overhoffrettsprokurator Løchstør opparbeidet seg stor advokatpraksis i Christiania, men han opparbeidet seg også svært dårlig rykte for ”optrækeri og hensynsløs optræden.” Han førte et lite verdig privatliv, omtalt som ”en lidderlig kumpan.” Antallet uvenner økte og han ble utsatt for overfall fra motstandere, i 1724 førte han en overfallssak for bytinget i Christiania. Løchstør eide en stor byeiendom i Strandgaden i Christiania, nåv. Børskvartalet. I 1724 brukte han store midler på å fylle opp sjøgrunnen utenfor sin bolig i Strandgaden for å anlegge hage.Løchstør kjøpte i 1717 Sundby gård ved Åros i Røyken for 1860 riksdaler. Sundby er blant de eldste storgårdene i bygda og ligger ved et gammelt sundsted (vadested) over Åros-elva. Gårdsnavnet Sundby har her betydningen ”gården/bøen ved sundstedet.” 1670-årene var et tidsskille på Sundby; Velstående byborgere kommer inn som gårdeiere, disse eide gården i kortere eller lengre tid, gården gjennomgikk flere handler på 1700-tallet. Løchstør kjøpte Sundby gård i 1717, men det gikk trolig flere år før familien etablerte seg fast på gården, som trolig først var en investering brukt som landsted. Da kongen (staten) i 1723 solgte kirkebygninger over hele landet til formuende privatpersoner eller bygdefolk, kjøpte Løchstør også Røyken kirke på auksjon for 110 riksdaler.Søren Løchstør, 72 år, døde i april 1742 på Sundby gård; ”Tiirsdagen den 10. Apriil 1742 ble Søren Løchstørs Liig nedsatt i Røyken kirke, innenfor den lille døren i kirken. Boet var fallitt. Ved arveoppgjøret ble Sundby gård og Røyken kirke solgt på auksjon. Mange kreditorer sto i kø for å få sine lån innfridd.Enken Else Robsahm Løchstør flyttet til Christiania og bodde som fattig enke hos en annen enke, Sille Bjørnsen på Sagbakken. ”Madame Else Robsahm, salig Søren Løchstørs Efterleverske, gammel 70 aar” ble gravlagt 19.06. 1752 i Løchstør-familiens grav i Røyken kirke.Deres sønn Niels Løchstør, handelsborger / lakkmester på Bragernes (Drammen) overtok Sundby gård i 1752, men solgte gården snart etter. Han eide dog flere gårdparter i Lier.Søren Løchstør og Else Robsahms barn; 1. Anna Beata Løchstør (1703-1738). G.m. 1) Andreas Severin Ørtlein (d. 1723). 2. Lars Løchstør (1709-1749). Prokurator (sakfører) i Christiania. G.m. Maria Margrethe Steenkuhl (1710-1740). Slekten Løchstør 3. Mathias Løchstør (1712-1736). Dr. med. (lege) i Drammen. Ugift. 4. Niels Løchstør (1714-1785). Handelsborger / lakkmester på Bragernes (Drammen). G.m. Berthe Nicolaisdtr. Barnløse. 5. Henrik (1715-1716?). Død liten. 6. Wilhelm Abraham (1717-1719). Død liten. 7. Wilhelm Abraham (1719-1720). Død liten ANDREAS SEVERIN ØRTLEIN (død 1723). Født, oppvokst og utdannet i Danmark. Gift 30.10. 1721 i Vår Frelser kirke, Christiania ANNA BEATA LØCHSTØR (1703-1738). Andreas Ørtlein kom som ung jurist til Christiania. Hans liv og juridiske karriere fikk en helt annen og positiv omtale enn hans svigerfar Løschstør fikk. Ørtlein ble hederlig omtalt i 1717; ”hadde for Underretterne vist forstand i Lov og Ret,” ” I liv og lævnet en skikkelig, ædruelig og redelig person som hadde opført sig med god fornuft, conduite og dexterite, saavel for Underretterne som i importante sager og Commissioner.” Ørtlein var Overhoffrettsprokurator i Christiania 1721-1723, ”med rett til å føre saker for alle rettsinstanser i Norge.” Andrea Severin Ørtlein døde ung, 16.04. 1723 i Christiania, etter 1 ½ års ekteskap. De hadde en datter oppkalt etter sin far; Andrine Severine (f. 1723). Enken Anna Beata giftet seg 2) 1725 med Jacob Mogensen Teiste (ca. 1691-1753). Kjøpmann i Christiania, De to fikk seks barn.ANDRINE SEVERINE ØRTLEIN (1723-1761). Døpt 04.11. 1723 i Christiania domkirke. Gift 13.05. 1744 på Sundby gård i Røyken med JOHAN JØRGEN BROCH (1712-1792). Født 24.08. 1712 i Dolstad prestegård i Vefsn; Død 29.12. 1792 i Biri prestegård. Sogneprest i Biri i Oppland. Andrine døde 12.03. 1761 i Biri prestegård. Slekten Broch Deres barn; to av barna har betydning for slektssoga vår; 1. Andreas Broch (1746-1818). Prest i Fåberg (Lillehammer). Etterslekt. 2. Anna Beata Broch (1752-1822). G.m. Bernt Ancher Steen (1757-1819). Eterslekt – Slektene Broch / Steen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Her er det småfeil og utelatelser om etterslekten - det går for langt å gå igjennom alle og jeg bruker bare første barn (alle er ikke engang nevnt) som eksempel;Anna Beata døde 03.02.1736, begr. 10.02.1736 - ikke 1738. Dessuten giftet hun seg en 2. gang med den ikke ukjente Jacob Monsen Theiste og de fikk 10 barn!.Neste barn Sidsel er ikke engang nevnt osv. osv. Kilden er nok ikke helt pålitelig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Inge Apesland

Tusen takk til Geir K.B. (innlegg 9:) Kjempeflott at feil / mangler påpekes. Har dobbeltsjekket kirkeboken for Christiania domkirke (Vår Frelsers kirke), og ganske riktig funnet Jacob Theistes 'afgagne Hustrue' (antar jeg det står) Anna Beate Løchstør som død 1736 som du påpeker.Kjente ikke til andre barn enn dem jeg hadde på listen - skulle ha påpekt i oversikten at det var 'de barn jeg kjenner til.'Jeg visste at den samme enke Anna Beata Løchstør Ørtlein ble gift med 'den ikke helt ukjente' Jacob Mogensen Theiste.Men jeg er ikke klar over hva den gode Theiste 'ikke er helt ukjent' for .... Skal prøve å finne info om ham. Men Theiste var i utgangspunktet ikke så vesentlig for meg i denne sammenheng.mvh Knut Inge A.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Rekker ikke mer i denne omgang; jeg kjenner 10 barn til Søren Petersen Løchstøer og Else Robsahm, trolig var det minst 1 til. Jeg ser at hun er fadder 1706 (Else Lychstøers) i Hakadal kirke så Sidsel skal være det første i Vor Frelsers Kirke i Christiania (døpt 14.07.1707).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

PS. Fadderen 'Hun' er Else Robsahm i innlegget over.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Friis Fischer

Hej allesammen1000 tak for meget værdifulde oplysninger.Skiftet er efter en Søren Pedersen Paludan som var magister og Theol. i Viborg.Død 1702 i Viborg. Heri dette skifte er Søren Pedersen (Løgstør) nævnt og velsagtens før han kommer til Norge da skiftet ikke nævner noget i 1702 om Sørens tilhørsforhold til Norge.Skiftet i 1702 fortæller følgende: '9. lod. Salig Anne Jensdatter, som også var den salig mands søskendebarn af hans fulde morsøter Maren Rasmusdatter, hendes børn tilkommer en søsterlod, som er 13 rdl. 2 mk., hvoraf tilkommer Søren Pedersen, 5 rdl. 2mk., Niels Pedersen, 5 rdl. 2 mk., Maren Pedersdatter, som tjener på Hagsholm, 2 rdl. 4 mk..'Altså. Søren Pedersen (Løgstør)´s forældre er: Anne Jensdatter og Peder Sørensen snedker i Skive. Peder Sørensen begr. 11. juni 1676 i Skive. Født ca. 1635. Peder Sørensen dør før hans datter Maren Pedersdatter som i 1702 tjente på Hagsholm bliver døbt. (hun er døbt 24. nov. 1676 i Skive).Søren Pedersen (Løgstør) morforældre er: Maren Rasmusdatter og Jens NN. Maren Rasmusdatter er datter af Rasmus Jensen Cotte og Magdalene Christensdatter Ejsing. Rasmus Jensen Cotte var præst i Øster Assels på øen Mors.Næste gang Søren Pedersen Løgstør optræder i et skifte er i 1713 i Viborg. Hans mor havde 3 søstre hvoraf den ene også hed Anne ligesom Søren Pedersen Løgstørs mor. I skifteprotokollen 'Viborg skifteprotokol 17087-1717. B 45-251' står følgende: Anne Jensdatter i Skt. Hansgade ved Nytorv gyde i Viborg. 13.1.1713, fol. 428. Enke: Christen Pedersen Overlade. Arvinger: 1. søster Birgitte Jensdatter, enke efter Laurids Carlsen i Viborg. 2. søster Malene Jensdatter, enke efter Mikkel Gudde i Skive. 3. søster Anne Jensdatter gift med Peder Sørensen i Skive, begge døde. 2. børn: Søren Pedersen, prokurator i Norge. Maren Pedersdatter gift ved Christiania i Norge.Jeg håber at I kan følge med.Desværre begynder kirkebogen for Skive først 1674. Så Maren (søster til Søren Pedersen Løgstør) er det eneste barn jeg kan finde døbt. Søren Pedersen Løgstørs forældre kan jo havde boet i Løgstør og deraf tager han navnet efter sin evt. fødeby.Birgitte Jensdatter (moster til Søren Pedersen Løgstør), hendes mand Laurids Carlsen i Viborg var ligeledes prokurator og var født i Løgstør. Om Søren Pedersen Løgstør evt. har taget stednavnet fra sin onkel hvis han da ikke er født i Løgstør, er jo ikke godt at vide.Håber at I kan finde ud af min udredning ?Ellers bare spørg løs.mvhCarsten Fischer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Tusen takk for bryderiet, jeg skal studere dette i kveld eller i morgen. Pussig nok ser jeg ikke umiddelbart hvem søsteren er, men det skal jeg nok finne ut av - i det minste om hun finnes i Christiania som opplyst i skiftet i 1713.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.