Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Margaret Miller

[#76591] Hvem var Andreas HOLCH ? (1700-tallet)

Recommended Posts

Gjest Margaret Miller

Berit Kristine Andreasdtr. Holch ble gift 15/5 1785 Kornstad prg. Møre og Romsdal med Tollef Hermansen Bugge. Bosted var Staurnesset u. Vågan i Kornstad. Hun døde 1786 og jeg vet ikke hennes alder.Når ble hun født og hvem var hennes foreldre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Margaret Miller

Jeg har funnet litt om familien: Andreas Hansen Holch g. 1752 Kristiansund MR med Marie Clausdtr. Meldahl. Det kan ha hatt flere barn: 1752 Hans Mathias, 1755 Claus Meldahl, 1756 Berthe Kierstina, 1759 Johanna Elisabeth. Bosted Kristiansund

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

HeiVed skiftet av 4. juli 1687 etter Hans Pederssøn Holck Løvøen i Aafjord, er hans arvinger 'welldydige og wellfornemme matrone' Maren Christensdattre og barna: Peder 25 år, Christen 22 år, hans 19 år, Fredrik 16 år, Jens 12 år, Daniel 8 år, Barbara gift med Hans Henriksson Strømmen og Elisabeth 27 (17?).Jeg vil anta at Andreas Hansen Holch er etterkommer etter et av disse barna. Et forslag:I Pantebok for Nordmøre fins følgende innføring:Dette er nok Jens, 12 år, nevnt i skiftet over.Videre fins to innføringer:Makeskiftene kan vel igjen tyde på nært slektskap mellom Hans Jensen Giertvigen og Holch-slekten på Løvøya.Kan din Andreas Hansen Holch være sønn av Hans Jensen Giertvigen? Det ser ut til å kunne passe bra kronologisk. Mvh Marianne Holck

bilete8870.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Jeg ser at første bildet ble borte. Prøver igjen.Lykke til med videre undersøkelser; kanskje det fins mer i Bygdebøker for det aktuelle området (Åfjord er i Sør-Trøndelag)

bilete8871.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Endre Holten,

Til innlegg 4: Jens Hansen Løvøen i Meegs tinglaug var nærslekta med Aage Audesen på Reknes ved Molde, Anne Margrethe Audensdtr, Widerøe og Elisabeth,kona til Jacob Ravn. Den 20. mai 1692 skriv Jens brev til desse om at han ikkje har nokon tanke om å overta Gjertvika, som Auden Molde og Synnøve på Lyngværet før hadde eigd. Mvh. Endre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Det hadde jeg oversett; interessant. Når jeg leser brevene du henviser til, tyder jeg dem imidlertid litt forskjellig fra deg. Det er vel Jens Hansen som ber sine frender Oudensbarna om å avstå odel på Gjertvika, slik at han kan kjøpe gården fra fogden Niels Pedersen Lem, som kjøpte den fra Ouden Oudensøn i 1681. Jens sier '..som Eders Broder Auden Audenss. ulovlig til fremdende, uden nogen Tilbu till Räte odelsbaaren Haver bortseldt'. Søsknene gir så gjensvar om at de 'iche paa den Gaard Giertvigen haver nogen sindighed(?), det til os at Indløsse..'. Det er tydelig at det er slektskap her; hvordan gjenstår vel imidlertid å finne ut av.... Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Ja, jeg er klar over det. Men Gjendems oversikter på tas med en STOR klype salt. I forhold til det jeg vet noe om (med kildebelegg), er det flere ting som ser ut til å være grepet ut av løse lufta. Problemet er at han omtrent aldri beskriver hvor han har sine opplysninger fra!Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Ansnes

Jeg har ikke satt meg så mye inn i denne slekta, men blant mine aner har jeg Elisabeth Hansdatter Holck, født ca 1660 på Lauvøya, Åfjord, død 1749 på Ulvøya, Hitra. Har hennes foreldre som Hans Pedersen Holck og Maren Christensdatter. Noen som kan verifisere dette, eventuelt vise til kilder som omtaler disse 3 personene.Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Ansnes

Jeg har oversett at en Elisabeth Hansdatter er nevnt i (4), ved skiftet etter Hans Pedersen den 4.7.1887. Passer med alder 27 år, da blir hun vel eldst av barna. Men er hennes besteforeldre m.v kjent ?Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Ansnes

Skiftet var naturligvis i 1687.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Her var ymse interessant. Kjende ikkje til denne koplinga mot Holck og Lauvøya/Hjertvika.I følgje mine notatar, så var Jens Hansson på Lauvøya gift med Marit Handotter Mecklenborg, der den siste var dotter til Hans Johansson Mechleborg og Anne Eriksdotter Trygge (dotter til stiftsskrivar Erik Audunsson på Kvalvåg). Jens sjølv var son til Hans Eriksson Juul i Sogn (Tingvoll)og Magdalena Nilsdotter Borck el. Busch.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(Finn/13:) Hvem var foreldrede til denne Hans Johansson Mechlenborg (g.m. Anne Trygge) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Den Jens Hansen (Juul) som ble gift den 10 Nov 1678 med Marit Hansdatter Kvalvåg (Mechlenborg) var såvidt jeg vet født ca. 1649, mao. ca. 25 år før Jens Hansen (Holch) på Lauvøya (som var 12 år i 1687).Videre har jeg notert at nevnte Anne Eriksdatter (Trygge) var g.m. Johan Jacobssøn Mechlenborg (1606-1673) på Kvalvåg. Disse skal ha hatt en sønn Hans Johanssøn Mechlenborg (ca.1631-1680) som igjen skal ha fått nevnte Marit u.e. ca. 1655.Dette avviker jo ganske mye fra innholdet i #13 ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(4:) Hvis den 'Jens Hansen Løvøen' som er nevnt i forb. med overskjøtingen den 28 Okt 1720 fra Lars Arntsen (til Hans Jensen Giertvigen) er identisk med han som var 12 år i 1687 ved skiftet etter Hans Pederssøn Holck på Løvøen, så er det vanskelig å få det til å gå ihop kronologisk at denne Jens Hansen skal være Lars' kones morfar, som det står i panteboka. Det passer bedre om han var hennes far, mao. at hun kan være f. rundt 1700, og dermed såvidt kan være gift med Lars Arntsen før 1720, da hans altså skjøter fra seg de 6 ml. som kona har arvet etter Jens Hansen Løvøen.Hvis det er skrevet rett i pantboka, så ser det altså ut for meg til å være snakk om en annen Jens Hansen Løvøen enn han som er f. ca. 1675.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Ja, Per, det vart litt rot i innlegget mitt. Er lei for det. Det som i følgje Hyldbakk og mine eigne notat skal vera rett er som følgjer.Erik Audunsson på Kvalvåg g.m. Maren Kristensdotter hadde m.a. dotra Anne som var gift med Johan Jacobsson Mecklenborg f. ca 1606.Det sistnemnde ekteparet hadde sonen Hans (1631 - 1680) og Hans hadde så i sin tur dotra Margrethe Hansdotter g.m. Jens Hansson 10.11.1678. Denne Jens Hansson budde då på Smeneset i Kvernes. Jens og Margrethe hadde 3 born; Johan, Jens, samt ei dotter som var gift med Peder Hansson på Skipneset i Aure. Etterpå vart ho gift med Jens Ågesson Finn.Kva om Peder Hansson på Skipnes er identisk med Peder Hansson Holck nemnd i skiftet frå 1687?Dessutan var det det vel ei Lauvøy både på Averøya og i Åfjorden, slik at ein lett kan verta noko forvirra her ;-))

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Ansnes

Løvøen i Meegs tinglag må jo være den på Averøya. Er ikke lommekjent i Åfjord, men finner ingen plass Gjertvik/Hjertvik der - så kanskje Åfjord er en feilkobling ? Eller kan det virkelig være 2 stk. 'Løvøen' med tilknytning til denne familien.For eventuelt interesserte: Iflg. mine notater, som ikke er helt sikre, ble Elisabeth Hansdatter Holck gift med Albrigt Jockumsen Freuknicht, født ca 1657 i hertugdømmene. Paret drev blant annet handel i Knarrlagsundet, Ulvøya, Hitra på 1690-tallet. 3 sønner notert: Hans, Jockum og Daniel Herdal, f. 1655, 1657 og 1700.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Ansnes

Opps, nye feil med årstall: De eldste sønnene født 1695 og 97.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Makeskiftet i 1720 viser at både Hans Jensen Giertsvigen og hans søster Else Jensdatter (g.m. Peder Arntsen Løvøen) har arvet odelsgods i Gjertvigen fra sin mor Tyrri Torrisdatter (skifte 11.aug. 1699). Hans arvet 1øre 8 sh(?) Odels Jordegods og Else 16 laug. Dette må vel være det samme godset som Jens Hansen Løvøen kjøpte i 1693(?). Betyr dette at det var Tyrris odelsgods?Begge har også arvet odelsgods i Løvøen etter sin far Jens Hansen Løvøen(skifte 8. des. 1711, henholdsvis '12-laugs odelss Gods med bøxell udi Løvøen og 6 laug.Lars Arntsen Aae sin hustru, er Tyrri Joensdatter. Hun fikk 6 laug i Løvøen ved skiftet etter morfaren Jens Hansen Løvøen i 1711. Hun har vel da fått arven etter sin avdøde mor (nn Jensdatter g.m. Joen).Jeg er enig i Nermo sin betraktning om at 'vår' Jens Hansen ikke kan være Jens i skiftet i 1687. Dette hjelper vel imidlertid ikke noe når det gjelder å finne koplingen til Oudensbarna....Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Holck

Kan legge til at et av vitnene ved makeskiftet var Johan Jensen Juul...Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Oldervik

Den Jens Hansson som eg m.a. nemner i innlegg (17) og som bodde på Smenesset då han gifta seg var utan tvil identisk med den omtalte Jens Hanssom Løvøen.Den Peder Hansson som budde på Skipnes i Aure og var gift med dotter til Jens Løvøen, vert av Anders Todal kalla for Peder Hansson Garten (Ørlandet?). Todal seier vidare at kona til Peder var dotter til Jens Hansson Juul som bodde på Løvøya i Kvernes. Vidare seier Todal at Peder Hansson og kona på Skipnes også hadde ein son Hans som tok namnet Juul (lånt av morfaren i følgje Todal).Når det gjeld slektsskapen mellom Audunsonene og dotrene i Molde, så måtte vel dei helst vera borneborn til Åge Hansson og Synnøve Audunsdotter på Lyngværet, medan Jens Hansson på Lauvøya var son til dotterdotter til stiftsskrivar Erik Audunsson på Kvalvåg. Erik på Kvalvåg var bror til Synnøve på Lyngværet, slik at Hjertvika må vera gamalt Aspagods.Konklusjonen vert at Holck på Lauvøya i Åfjord har lite direkte å gjera med Hjertvika og Løvøya i Kvernes. Eg vil difor tru at svaret på det som er det opphavlege spørsmålet i tråden er å finna blant Holckane i Kristiansund. Det var ein god del av dei der og dei fleste hadde sitt opphav i sokneprest Zackarias Christoffersson Holck i Veøy (1580 - 1658)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(20:) Etter teksten i makeskiftet i 1720 skulle Peder Arntsen Løvøen snarere være gift med en datter av Hans Jensen Giertsvigen's søster Else Jensdatter. Da først blir Jens Hansen Løvøen konas morfar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(20:) Var Jens Hansen (Juul) på Løvøen (Averøy) gift med både Marit (#13) (kalt Margrethe i #17 !) Hansdatter (Mechlenburg) Kvalvåg og Tyrri Torrisdatter (skifte 11.aug. 1699) ? Hvem var mor til barna Johan, Hans og Else ? Og var det altså enda en datter (i tillegg til Else Jensdatter) som var g.m. en Joen og svigermor til Lars Arntsen ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(23:) Unnskyld, det var jo Lars Arntsen (bror av Peder ?) som var g.m. en datterdatter av Jens Hansen Løvøen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.