Jump to content
Arkivverket

[#76622] fogd Søfren Pedersson Godtzen 1599-1665 og hans etterkommere


Guest Leif Salicath

Recommended Posts

Guest Leif Salicath

Han var gift med Elisabeth Christensdatter Thrane 1613-1684 og jeg trodde jeg hadde ganske god oversikt over familien gjennom 'Familien Trane fra Viborg' av Ole M. Kinnapel, men det dukker opp motstridende familieforhold så da trenger jeg hjelp.De ble gift 10.jan.1630 i Stavanger og hans hustru er datter av Christen Christensen Trane 1575-1644 og Anne Jensdatter ca1584-1645. Jeg har notert meg så mye som 18 barn og nevner alle her for det er da problemene kommer:1. Peder Søfrensen Godtzen 1631-1707 sogneprest gift med Maren Wilhelmsdatter2. Anne Søfrensdatter Godtzen 1632-1685 gift 1650 med sogneprest Kield Hansen ca1615-16793. Maren Søfrensdatter Godtzen 1634-1690 gift med toller Peder Pedersen Saxe4. Christen Søfrensen Godtzen 1636-1705 gift med Adriana Henrichsdatter5. Jens Søfrensen Godtzen magistrat og sogneprest 1637-1713 gift 1668 med Anne Jensdatter Hiermann -17336. Karen Søfrensdatter Godtzen 1636-1721 gift med sogneprest Theophilus Jonsson Schancke - 16637. Elisabeth Søfrensdatter Godtzen 1639-1714 gift 1659 med rådmann Morten Hanssen Seehuusen 1629-16948. Severin Søfrensen Godtzen 1641-1690 gift med Karen Olsdatter -17199. Anne Søfrensdatter Godtzen 1642-1710 gift med sogneprest Søfren Thornsen Schive 1623-170510. Christian Søfrensen Godtzen 1644-1675 sogneprest gift med Margaretha Lauritzdatter ca1635-171411. Hulleborg Søfrensdatter Godtzen 1645-1698 gift 1674 med lagmann Niels Christensen Sandborg ca1635-170812. Godske Søfrensen Godtzen 1647-164713. Weniche Søfrensdatter Godtzen 1648-164814. Agnete Søfrensdatter Godtzen 1648-1700 gift med sogneprest Søfren Frantzen Hegelund 1620-168315. Hartvig Søfrensen Godtzen 1649-1773 kapellan gift med Ellen Henrichsdatter Reimer -172216. Godske Søfrensen Godtzen 1651-1709 overformynder og byfogd 1651-1709 gift med Anne Knutsdatter -168717. Henrich Søfrensen Godtzen sorenskriver 1653-1633 gift med Ingeborg Henrichsdatter Reimer -171318. Hans Søfrensen Godtzen 1654-1721 sogneprest gift 1688 med Sophie Jacobsdatter HvatzNr. 6 var trolig også gift med sogneprest i Egersund Niels Olsen Sylvius 1630-1683, altså en gang etter 1663. Det som forvirrer meg er at også skal være en Karen Søfrensdatter Godtzen som er født i 1638. Videre får Karen i sitt ekteskap med Theophilus Jonssen Schancke en sønn Theophilus som også blir gift med Karen Søfrensdatter Godtzen.Dette blir for mye !

Link to comment
Share on other sites

Guest Ann Helle

Hei! Kan ikkje hjelpa deg med ditt spørsmål, men har barn nr. 11 Huldeborg som ei av mine formødrer.Mvh Ann

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

Nevnte Theophilus Jonssen Schancke 1618-1663 var gift 1) med Maren Christensdatter Trane ca1617-1650. Hun var datter av Christen Pallesen Trane ca1575-1650 som var gift med Dorothea Balzersen Schancke ca 1580-1650. Theophilus var gift 2) med nr. 6 ovenfor.Forbindelsen mellom Maren Christensdatter Trane og Elisabeth Christensdatter Trane er ikke at de er søstre. Sistnevntes far er Christen Christensen Trane 1575-1644 hvis far igjen er Christen Christensen Trane ca1533-1600. Hans far er kjøpmann og fogd Christen Trane ca1500-1559 som hadde en annen sønn, sogneprest Palle Christensen Trane ca1537- 1584. Hans sønn var Christen Pallesen Trane ca1575-1650 og far til Maren. (Tremenninger).Jeg har ikke funnet forbindelsen mellom Theophilus Jonssen Schancke og hans første svigermor Dorothea Baltzersen Schancke, men de var nok i nær slekt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Siri Undall

Det er nok høyst sannsynlig riktig at Søfren Pedersson Godtzen og Elisabeth Christensdatter Trane fikk 18 barn. I Stavanger domkirke henger et epitafium fra 1662, som viser ekteparet med 16 levende og 2 døde barn.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

Takk for det Siri. Dette var nytt for meg og veldig spennende. Det må det vel finnes et foto av ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

Virkelig morsomt å se, tusen takk Siri. En godbit for alle etterkommere mfl.(6): Jeg har slitt litt med No. 6, Karen i 2. ekteskap med Niels Olsen Sylvius også. Yngste barn, Maria Nielsdatter Sylvius (Sylvia) 1674-1737 dukker opp som enke i Sogndals kb [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15862&idx_id=15862&uid=ny&idx_side=-38>Lenke som enke i 1732. Dette betyr jo selvsagt at hennes mann, skipper Jacob Andersen Ørn 1673- må være død i 1732 eller litt før.Se også

Link to comment
Share on other sites

Guest Ann Helle

Hei!Det er ein historie om ei jente som heitte Huldeborg, ho døydde som som lita jente, ho vart gravlagd i Domkyrkja i Stavanger. Steinen med inskripsjonen står i dag rett bak inngangsdøra til Domkyrkja (til venstre).Nokon som kjenner til kven som var foreldra hennar? Eg har forstått det slik at foreldra hennar skal vera av mine aner.Mvh Ann

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

Hulleborg / Huldeborg / Hylleborg er et navn som går igjen i familien Godtzen og inngiftede familier. De fleste Hulleborg levde i Egersund og Sokndal, men det var også noen i Stavanger, men jeg kjenner ingen som døde unge der. Hvis du har et årstall, er blir det lettere.Hadde det vært i Egersund, så kjenner jeg til 5-6 kandidater.Jeg har ett rå-tips og det er at det er en datter i Sandborg-familien, dvs. en etterkommer av lagmann i Stavanger Niels Christensen Sandborg 1635-1708. Der var det mange Hulleborg og jeg kan sikkert ha unngått å få med meg en som døde ung. Jeg må legge til at de fleste Hulleborg som var i Egersund og Sokndal er i slekt med Sandborg og/eller Godtzen.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Ove Wangensteen

Hei LeifGodtzen er nevnt noen ganger i min siste publikasjon 'den vestlandske slegt Sundt'. Bare til orientering

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

Hei Lars Ove.Det var et godt tips. Godtzen var nevnt flere steder, men det er samme arvesak. Jeg finner en rekke andre av de ovenfor nevnte familier også. Dette må studeres nøyere.

Link to comment
Share on other sites

Guest Siri Undall

11: Teksten på tavlen: DEN HØIESTIS HØIRE HAND, ALLE TING OMSKIFTE KAND. GUD, ÆR OG DYD, ER AL MIN FRYD: 1660. Om det saa behager den Almectige Gud da Bliffuer her den Ehrlig Welvise oc actbar Mand Borgermester Severin Pedersøn Godtzen, oc hans Kiere Høstrü den Erlig, Gudfryctig oc Düderig Matron Elisæbet Christensdatter Trane, oc deris Kiere Børns Begraffüelse. Alleting udspørgis i døden. Anno Christi 1662

Link to comment
Share on other sites

Guest Osmund Tønnesland

Artig med bildet i nr. 7. Jeg mener rimelig sikkert at jeg er etterkommer av barn nr. 9. Anne Søfrensdatter Godtzen og Søfren Thornsen Schive.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

Jeg fant nettopp en kilde som er ganske interessant mht familiene ovenfor, se 'Lenke 1960-1969/1969 Gravminner fra Stavanger domkirke.pdf' NB. Det innenfor apostrofene må med i lenken.Her finnes gamle gravstener og andre gravminner fra Stavanger Domkirke. Dødsdato/begr.dato og tildels med fødselsdato gjør kilden veldig nyttig. Publisert opprinnelig i 1969 av JAN HENDRICH LEXOW, og nå på internet ved Stavanger Museum.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

(1): Jeg kommer tilbake til mitt første innlegg og om det var flere Karen Søfrensdatter Godtzen. Jeg har operert med at hun var født 7.feb.1636 i Stavanger, men ser bl.a. at Nermo har 7.aug.1738. Begge disse datoene går igjen i div. forskjellige andre kilder.Jeg har nå også fått litt bedre facts omkring Theophilus Schancke:Han var født i 1618 (i Bergen ?)og døde i 1663 og ble først gift med Maren Christensdatter Trane (ca i 1644). I det ekteskapet henleder jeg oppmerksomheten på sønnen Anders Theophilusen Schancke 1649-1702. Han fikk igjen en sønn Theophilus Andersen Schancke i 1685.Han ble deretter gift med Karen Søfrensdatter Godtzen (ca i 1656). I dette ekteskapet ble sønnen Theophilus Schancke født i 1663. Han fikk også en sønn Søren Theophilusen Schancke 1658-1736 som i 1687 fikk sønnen Theophilus Sørensen Schancke.Ekteskapene til seniors to sønner som igjen fikk barn som het Theophilus i 1685 og 1687 og barnas dåp er alle funnet i kb, så de er sikre.De kilder som opererer med at at sønn eller sønnesøn også skal ha vært gift med en Karen Søfrensdatter Godtzen, ser ut til å ha vært feil, men jeg er selvfølgelig mottagelig for tvil.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Biberg Kristensen

Jeg vet ikke om det er interessant i denne sammenhengen, men jeg har registrert en familie Gotzen i Solum. Familiefaren var kaptein (i landvernet?), het Peter Saxe Gotschesen Gotzen, og er begravet på Solum kirkegård 3. august 1763, etter sigende 70 år gammel. (Lenke)

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

Alt er interessant som vedr. etterkommere og inngiftede. Du har vel sett ovenfor i (1) at barn nr. 3 Maren Søfrensdatter Godtzen ble gift med Peder Pedersen Saxe. De i Solum kunne være etterkommere av dem. I tillegg er Peter/Peder et navn som går igjen i Saxe-familien. Jeg har ikke noen god oversikt over dem, men kan nevne at Maren og Peder bl.a. hadde barna Peder 1660- (toller han også), Søren som ble prest, Fredrik som ble prest og Johanne Marie som ble gift med Johan Konrad Hubbert.Imidlertid er det en annen mulighet, nemlig at vi må til en etterkommer av broren til Maren, nemlig Godske Søfrensen Godtzen. I sitt 2. ekteskap ble han gift med Maren Nilsdatter Hviid og de fikk en sønn Peder Saxe Godskesen Godtzen 1695-1764 gift med Maren Andersdotter Gjerpen. Hun døde i Stavanger i 1750. 70 gml. stemmer og likeledes hustrus navn så dette er nok treff. Det var relativt vanlig at en ga barna f.eks. venn eller fadders etternavn i tillegg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Biberg Kristensen

Da er det vel trolig feil at hun døde i Stavanger, mannen kan vel ikke ha vært gift med to Maren Andersdatter som begge døde i 1750?Nå fant jeg også ut at paret er viet i Gjerpen 13.11.1723.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

(23): Ja det er nok 16. oktober, for det står 'onsd.' og den 16. er en onsdag, og ikke 6.Og Maren døde nok ikke i Stavanger, da hun ble begravet 3.jan.1750 i Solum.Pedr Saxe Godskesen Godtzen ble kaptein før han døde; begr. 3.aug.1763 i Solum. Hans andre barn:Jørgen døpt 29.jan.1730 i HollaChristen døpt 17.aug.1731 i SolumAgnethe ukjent når døptKaren Dorothea gift med skolelærer Christen Jacobsen Heyerdahl i Solum 9.sep.1763Det er trolig flere.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leif Salicath

Ad (1): Nr. 10, Christian Søfrensen Godtzen (nesten samme navn som nr. 4) var gift ca 1672 med Margaretha Lauritzdatter (f. Trondheim ?). De dør hhv. i 1675 og 1714 og jeg ser av ulike kilder at noen bruker Lund, Rogaland andre Lunde, Telemark og noen Lund, Kristiansand.Christian var sogneprest til Lund iflg. 'Familien Trane fra Viborg' og jeg ville tro Lund, nå Heskestad i Rogaland var mest naturlig. Synspunkter ?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.